Idea-equity-label
Aandelen
Equity
Billboard_foto1 Play
Medium_thumb_20200604_214048
Robbin Hoogstraten - Symbid - Commericeel Directeur team 10
Robbin Hoogstraten - Symbid - Commericeel Directeur Rotterdam, NL

Symbid - crowdfunding

Investeer nu in Symbid - het online investeringsplatform dat MKB financiering toegankelijk en rendabel maakt

$291.105 gefinancierd
100%
$291.105
Minimum doelbedrag
1,88%
Aandelen
Small_thumb_20200604_214048 Symbid - crowdfunding
INNER CIRCLE


Disclaimer: voorafgaand aan uw investering verzoeken wij u de documenten "Disclaimer - Safe Harbour Statement" en "Legal Structure" door te nemen (zie Bijlagen). Symbid staat onder streng toezicht in de U.S. door haar OTCQB beursnotering, en moet voldoen aan alle door de SEC ontwikkelde voorwaarden. In het kader hiervan mogen wij momenteel niet de reguliere informatie verschaffen die u van een pitch op het Symbid platform kunt verwachten.Symbid is een beursgenoteerd online financieringsplatform dat particuliere investeerders, MKB-ondernemers en start-ups bij elkaar brengt. Ondernemingen kunnen online hun onderneming en bedrijfsplan pitchen voor investeerders, en investeerders krijgen de kans om te investeren in rendabele en grensverleggende ideeën. Symbid brengt hiermee alle partijen voor een succesvolle financiering bij elkaar op één platform. Symbid wordt wereldwijd gezien als voorloper in onlinefinanciering. Symbid staat genoteerd op de US OTC Markets als SBID.

Voor de uitgebreide informatie verwijzen we je graag door naar de bijlage "Business Plan Crowdfunding" 


De crowdfundingmarkt is zowel nationaal als internationaal sterk in ontwikkeling. Volgens onderzoeksbureau Douw & Koren, werd er in 2013 maar liefst 32 miljoen euro gecrowdfund in Nederland, waarvan 27.800.000 euro werd opgehaald voor ondernemingen. Volgens Massolution's Crowdfunding Industry Report, is aandelen-crowdfunding wereldwijd nog in de beginfase, met "slechts" USD 115.7 miljoen aan inkomsten in 2012. De voornaamste reden voor de minimale groei, is de wet- en regelgeving rondom eigen vermogen-crowdfunding. 


Symbid verwacht dat er in 2014 een doorbraak zal plaatsvinden op het gebied van eigen vermogen-crowdfunding, doordat de US markt hiervoor ook wordt geopend. In de US wordt 80% van de bedrijven gefinancierd op basis van eigen vermogen, in Nederland is dat ongeveer 20%. Ook is het aantal investerende huishoudens met 1 miljoen, een stuk lager dan dat in de US, waar 44% van de huishoudens investeerder is in een "mutual fund" (2012 Company Investment Factbook).


Bij deze doorbraak in de US zullen een aantal platforms in staat zijn om zich verder te professionaliseren en aansluiting te vinden bij meer reguliere kanalen van financiering. Met name platforms die zich bezig houden met bedrijfsfinanciering zullen de grens over gaan. Daarnaast zal het grote publiek ook steeds vaker crowdfunding proberen, waarmee de wereldwijde doorbraak van crowdfunding voor bedrijfsfinancieringen verder zal worden versterkt. De regelgevers zullen hierop reageren met verscherpte regelgeving voor platforms.


Symbid heeft door middel van haar investering door Firerock en haar notering aan de Amerikaanse OTCQB markt, haar positie aanzienlijk kunnen verstevigen. Vanaf het moment dat de SEC goedkeuring geeft voor het op grote schaal aanbieden van aandelen binnen MKB bedrijven, kan Symbid haar al zeer sterke merknaam inzetten om zo de uitrol in de Amerikaanse markt tot uitvoer te brengen. 

Voor de uitgebreide informatie verwijzen we je graag door naar de bijlage "Business Plan Crowdfunding" 


Positioneringsstrategie: “One global brand for business crowdfunding”

Naar mate de crowdfundingindustrie groeit, worden branding en een heldere positioneringsstrategie steeds belangrijker, zeker met het oog op de vaak nog onzekere investeerders, ondernemers en overige klanten. 

Symbid wordt inmiddels wereldwijd herkent als "knowledge leader" en koploper op het gebied van kwalitatieve innovatie en regulatieve ontwikkeling. Hiermee hebben we het merk "Symbid" gevormd tot een synoniem voor expertise, kennis en digitale (aandelen-) financiering van een hoog kaliber. Het ontwikkelen van de hoogst mogelijke standaarden voor zowel het platform als de industrie, is een van de hoofddoelen van Symbid's marketingstrategie. 

De uitvoer van een succesvolle marketing- en brandingstrategie, is afhankelijk van de volgende factoren: 

 • Het hebben en houden van een gevestigde merknaam die garant staat voor het leveren van toonaangevende producten en services;
 • De bereidheid van het proactief samenwerken met partners binnen de industrie;
 • Het ontwikkelen van een agressief marketingbeleid dat wordt ondersteund met een uitgebreid marketingbudget.

Voor de uitgebreide informatie verwijzen we je graag door naar de bijlage "Business Plan Crowdfunding" 


In 2011 startte Symbid als een van de eerste aandelen-crowdfundingplatformen ter wereld. Hiermee werd het mogelijk voor ondernemers om kapitaal te verkrijgen door middel van de verkoop van een deel van hun bedrijf. Kleine investeerders konden voor het eerst aandelen kopen in kleine, innovatieve start-ups en mede-eigenaar worden. 

Op dit moment bestaan er verschillende vormen van crowdfunding:

 • "Equity-based": crowdfunding waarbij de investeerder winst behaalde doordat de aangekochte aandelen in waarde stijgen en/of er dividenden worden uitgekeerd
 • Lening-crowdfunding: crowdfunding waarbij de "investeerder" winst behaald op basis van rente
 • Beloning- of donatie crowdfunding: het betreft de voorfinanciering van te produceren goederen, waarbij de "investeerder" vaak het product of verwante producten ontvangt

Symbid is een van de enige platforms die een dergelijke zware juridische en IT-structuur aanbiedt. Deze structuur, ontwikkelt in samenwerking met o.a. AKD en BDO, biedt ondersteuning aan vijf verschillende onderdelen van productontwikkeling:

 • Flexibiliteit: alle crowdfundingmodellen kunnen worden aangeboden, mocht dat wenselijk zijn;
 • Internationalisering: het Symbid platform kan in alle verschillende talen en munteenheden worden aangeboden, als daar vraag naar is;
 • Partnerships: het Symbid aanbod (het platform, de whitelabels, Affiliate partnerships en Groups) wordt alleen via premium partners aangeboden; 
 • Stand alone versie: het Symbid platform is aan te bieden als stand alone versie in een afgesloten omgeving;
 • Aanverwante services: Symbid is (mede-) oprichter van verschillende initiatieven en programma's, zoals het CAPS-accreditatie programma.

Voor de uitgebreide informatie verwijzen we je graag door naar de bijlage "Business Plan Crowdfunding" 


Raadpleeg ook de "Bijlage - Safe Harbour Verklaring" onder het kopje "Attachments"


Toelichting

De volgende paragrafen zijn een overzicht van de resultaten van de activiteiten van Symbid B.V., en bevatten de belangrijkste gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de bedrijfsvoering, zoals aangegeven in de financiële bijlagen. 


Overzicht 2011, 2012 en 2013


Overzicht 2011

 • In maart 2011 werd Symbid B.V. opgericht in Nederland, met als gevolg dat er momenteel 2 jaar financiële resultaten zijn geboekt. 
 • In april 2011 werd het platform www.symbid.nl gelanceerd
 • Tevens werd er 2011 ook geopereerd onder merken zoals MKB-servicedesk, met de URL www.mkbcrowdfunding.nl. Hierbij werd gebruikt gemaakt van white label licences, waardoor extra traffic en media aandacht werd gegenereerd
 • Door een partnership met EFactor, was Symbid vanaf de zomer in 2012 ook beschikbaar in het Engels 
 • In december 2011 werd de eerste crowdfundingcampagne succesvol afgerond
 • O.a. door de start van white label partner Gambitious, bedroeg de omzet voor 2011 $18,665 waarvan $7,870 voort kwam uit crowdfunding, en $10,795 afkomstig was van fees voor white label partners. Het resultaat uit de inkomsten over 2011 was negatief

Overzicht 2012

 • De initiële groei zette in 2012 door, zowel voor de crowdfundingcampagnes als de white label inkomsten. Overige inkomstenbronnen zijn onderzocht, maar waren altijd software gerelateerd
 • Traffic naar het platform is in 2012 aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2011 en verschillende succesvolle campagnes volgden elkaar in rap tempo op. In het eerste kwartaal 2012 werden er 3 campagnes afgerond
 • Ondanks de groei in inkomsten, bleven de resultaten negatief door investeringen in verdere ontwikkeling van het platform
 • Het management besloot om de focus te herzien en weer te richten op core business activities; het uitbouwen van aandelen crowdfunding

Overzicht vanaf 30 september 2013 

 • De introductie van Symbid Groups moet ertoe leiden dat het matchen van ondernemers, Symbid en partners gestructureerd, sneller en professioneler plaatsvindt
 • De fees voor Groepen zijn lager dan die van white label partners, waarmee de barrières voor partners worden verlaagd, toetreding makkelijker wordt en daarmee de aanvoer van nieuwe proposities vergemakkelijkt wordt
 • De verschuiving naar de core activities leidde tot een lager resultaat dan september 2012, maar hierop werd van te voren gerekend
 • De focus op het gehele crowdfundingtraject leidde tot de aankoop van een aanzienlijk aandeel binnen Equidam Holding B.V., waardoor een belangrijk deel van het crowdfunding traject, een kwalitatieve groei mee maakte
 • In september bedroegen de inkomsten voor Symbid B.V. afkomstig van aandeelhouder, $143,277