Idea-equity-label
Aandelen
Equity
Billboard_symbid_screenshot Play
Medium_thumb_bas
Bas Janssen team 4
Bas Janssen Rotterdam, NL

Declaree - app voor bonnetjes

Declaree maakt het mogelijk om via een mobiele app bonnetjes te declareren. Geen onkostenformulieren en papieren bonnetjes meer, maar direct digitaal!

$46.786 gefinancierd
100%
$46.576
Minimum doelbedrag
5%
Aandelen
Small_thumb_bas Declaree - app voor bonnetjes
INNER CIRCLE
Product

Declaree is succesvol overgenomen, lees het hele succesverhaal van Declaree hier: https://blog.symbid.com/symbid-blog/2019/7/3/van-crowdfunding-tot-overname-het-succesverhaal-van-declaree

De producten (software) van Declaree zullen in 2014 verder in-house ontwikkeld worden. Specifieke functionaliteit die op dit moment staat opgenomen in de Roadmap:1. Goedkeuren in batches (maandoverzichten)

De managers die declaraties goedkeuren kunnen dit per declaratie doen, maar ook middels een overzicht per medewerker per maand. Na het aflopen van een maand wordt automatisch een overzichtsmail gestuurd naar eenieder die iets moet goedkeuren. In deze e-mail wordt gelinkt naar een 'Declaree Approval page' met daarin een tabel welke per medewerker het totaal aan declaraties bevat.2. Hiërarchie en workflow

Managers en leidinggevenden kunnen nu reeds onkosten af- danwel goedkeuren in de applicatie. Hiernaast wordt het mogelijk om specifieke hiërarchie en workflows in te richten, zodat het vier-ogen principe wordt ondersteund.3. Budgetten beheer

Per categorie wordt het mogelijk om een budget in te geven (per week/maand/jaar) waarmee de medewerker voor die bepaalde categorie beperkt wordt. Dit betekent dat iedereen op elk moment weet welk budget er voor welke categorie nog beschikbaar is, waarmee gestuurd kan worden op kostenbeheersing.4. Boekhoudsystemen koppelen

Door meerdere boekhoudsystemen te koppelen wordt het aansluiten van de huidige administratieve boekhoudsoftware op Declaree een fluitje van een cent. Er hoeft enkel nog te worden aangegeven hoevaak een automatische synchronisatie dient plaats te vinden.5. HRM / CRM systemen (personeelsbeheer) koppelen

Door HRM / CRM systemen te koppelen worden organisaties in staat gesteld om hun personeelsbestand direct te koppelen met Declaree. Dit zorgt ervoor dat de gebruikers binnen Declaree compleet geautomatiseerd gekoppeld zijn en slechts op 1 plaats binnen de eigen oplossing het personeel beheerd hoeft te worden.6. DIrecte online uitbetaling door leidinggevenden (d.m.v. saldo's)

Met Declaree wordt het voor leidinggevend mogelijk om direct onkostendeclaraties uit te betalen aan medewerkers via een saldo-systeem. De leidinggevende kan online met iDeal of met creditcard het Declaratiesaldo ophogen, waarmee individuele danwel batches van declaraties eenvoudig direct kunnen worden uitbetaald aan de medewerkers.7. Management rapportages

Op basis van de data in Declaree is het mogelijk om management rapportages aan te bieden aan leidinggevenden waarmee kort en bondig detailinformatie over declaraties en specifieke onkosten gedeeld kan worden. Eveneens is het hiermee mogelijk om binnen de eigen organisatie of t.o.v. andere aangesloten organisaties te benchmarken, en zo de kosten nog beter onder controle te krijgen.8. Fraudedetectie

Door specifieke regels te implementeren kan geautomatiseerd worden gecheckt op 'verdachte' declaraties. Voorbeelden zijn automatische checks op bonnetjes die dubbel zijn ingediend, bepaalde hoge kosten op specifieke categoriën, afwijkende data, of gegevens op bonnetjes die niet overeenkomen met de ingevoerde gegevens door de gebruiker.9. Subcategoriën

Door subcategoriën in te voeren kan onderscheid worden gemaakt binnen bepaalde categoriën. Zo zijn bijvoorbeeld binnen de categorie Studiekosten de onderdelen Boeken, Collegegeld, Cursussen, Computerapparatuur, etc. te onderscheiden.10. Bonnetjes 'splitten'

Soms komt het voor dat een bonnetje binnen meerdere categoriën valt; denk bijvoorbeeld aan de bon van het tankstation waar niet alleen de benzine mee betaald is maar ook de lunch. Hiervoor wordt de mogelijkheid ontwikkeld om deze bon bij het invoeren reeds te splitsen naar beide categoriën, waardoor deze niet twee maal ingevoerd hoeft te worden in aparte categoriën.11. Windows Mobile applicatie

Om zoveel mogelijk ondersteuning voor verschillende devices te bieden zal een native Windows Mobile applicatie ontwikkeld worden, waarmee ook dit platform door Declaree op de van ons gewende gebruiksvriendelijke manier ondersteund wordt.12. Kilometerdeclaraties

Een reiskostendeclaratie kan eenvoudig worden vastgelegd door de begin- en eindlocatie in te voeren. Op basis van de door Google Maps berekende, of onderweg vastgelegde route, wordt een reiskostendeclaratie aangemaakt. Hierbij kan een organisatie zelf een vaste kilometervergoeding instellen.

Declaree bedient een brede doelgroep. De bonnetjes problematiek speelt van ZZP'er tot multinational. Uit onze ervaring blijkt dat de 'grootsten in de markt' vaak al stappen nemen of hebben genomen om de ditigaliseringslag uit te voeren, vaak door een corporate pakket aan te schaffen en dit te koppelen aan ERP systemen. Declaree focust zich daarom op zelfstandigen t/m organisaties met ca. 500 werknemers.Doelgroep definitie

Nederland telt ca. 340.000 bedrijven in NL met tussen de 2 en 500 werknemers (bron: CBS: data 07-2013 [voorlopige cijfers 2013]). De verdeling hiervan is als volgt:2: 150.000

3-5: 90.000

5-10: 40.000

10-20: 30.000

20-50: 20.000

50-100: 6.000

100-200: 4.000

150-250: 1.900

250-500: 1.600Daarnaast zijn er ruim 900.000 ZZP'ers.

De benadering zal sterk gefocust zijn op online conversie. Gebleken is dat het aantal aanmeldingen op Declaree sterk toeneemt zodra er een online inspanning wordt gedaan (social, fee publicity, LinkedIn connecties, online advertising, etc.). Daarnaast een afgebakende kwalitatieve benadering van ‘grotere prospects’, en het ontwikkelen van reselling partners.

 • Kwalitatieve focus op bedrijven (bijdrage jaaromzet > € 500,- (PRO en ENTERPRISE pakketten).


 • Kwantitatieve focus op Online: doelgroepen ZZP TEAMS en MKB. Hier wordt groot op ingezet.


 • Kwalitatieve / kwantitatieve focus op Accountants, Administratiekantoren en ontwikkelaars van Boekhoud Software (reselling partners ontwikkelen).
Nieuwe functionele eigenschappen danwel integraties met bestaande boekhoud- en HRM / CRM systemen zullen op een per-client basis worden afgestemd. Deze werkzaamheden worden projectmatig uitgevoerd en de ontwikkelkosten worden bijna geheel door Declaree voor rekening genomen indien dit past in de strategische lijn. Dat wil zeggen, een meerwaarde voor het product voor bestaande danwel toekomstige klanten. 

Declaree wil zich onderscheiden en een prijs hanteren die past bij organisaties van iedere grootte. Om deze reden wordt de prijs 'per gebruiker' losgelaten en worden pakketten (staffels) ingericht waarbij onderscheid wordt gemaakt op specifieke benodigde functionaliteit. De volgende pakketten en pakketprijzen worden hierbij onderscheiden:ZZP • 1 gebruiker


 • Alle basisfunctionaliteit: beheer categoriën en projecten, export-functies, meerdere valuta, meertaligheid, iPhone en Android apps, etc.


 • Gratis te gebruiken, extra functionaliteit voor 10,- per jaar
TEAM


 • T/m 10 gebruikers


 • Alle basisfunctionaliteit (zie ZZP)


 • Extra functionaliteit: notificaties via e-mail en apps, accordering, maandoverzichten per medewerker, etc.


 • Prijs: 199,- per jaar
PRO


 • T/m 50 gebruikers


 • Alle basis en extra functionaliteit (Zie TEAM)


 • Uitgebreide functionaliteit: meerdere beheerders, budgetten beheer, koppelen aan boekhouding en HRM / CRM, telefonische support, etc.


 • Prijs: 599,- per jaar
BUSINESS


 • T/m 250 gebruikers


 • Alle basis-, extra en uitgebreide functionaliteit (Zie PRO)


 • Geavanceerde functionaliteit: hiërarchie en workflows, direct uitbetalen aan medewekers via saldo, management rapportages, fraudedetectie, etc.


 • Prijs: 1199,- per jaar
ENTERPRISE


 • Gebruikersaantal klantspecifiek


 • Alle functionaliteit


 • White-label mogelijkheid


 • Custom functionaliteit


 • Prijs op basis van specifieke klantwens
* Bij alle pakketten wordt standaard support geleverd via e-mail en sociale media.

Sales forecast

In 2014 wordt een omzet verwacht van 75.000 euro, op basis van geschatte verkoop van ca. 125 pakketten van gemiddelde omvang van 599,- (PRO pakket). Dit betekent een maandelijkse target van ca. 11 pakketten, wat gezien de benodigde inspanning (conversieratio) een zeer haalbaar en realisitisch doel is.