Idea-equity-label
Aandelen
Equity
Billboard_brighpensioen_voor_symbid Play
Medium_thumb_brightnl_logo_profiel_smiley
Bright Pensions N.V. team 7
Bright Pensions N.V. Amsterdam, NL

BrightPensioen

De eerste pensioeninstelling voor iedereen die zelf zijn of haar pensioen moet regelen.

www.brightpensioen.nl

$348.743 gefinancierd
100%
$349.326
Minimum doelbedrag
6%
Aandelen

BrightNL wordt de eerste pensioeninstelling die zich volledig richt op zelfstandigen, zoals ZZP'ers, freelancers, interimmers en ondernemers. Voor deze doelgroep is het tot op heden nauwelijks mogelijk op een betaalbare manier pensioen op te bouwen. Hierin gaat BrightNL verandering brengen. 


 • Bij BrightNL krijgt iedere deelnemer zijn eigen online pensioenrekening.
 • Iedere deelnemer bepaalt zelf hoeveel hij wil inleggen en wanneer hij met pensioen gaat.
 • BrightNL zorgt ervoor dat het geld van de deelnemers gezamenlijk wordt belegd. Als enige pensioeninstelling in Nederland doen we dit tegen kostprijs.
 • Voor onze dienstverlening vragen we een vaste vergoeding van € 210 per jaar. Hierdoor blijft er uiteindelijk meer pensioen over voor de deelnemer.
 • Iedere deelnemer wordt tevens mede-eigenaar van BrightNL. Hierdoor heeft iedere deelnemer medezeggenschap en deelt iedere deelnemer mee in de winst.
 • BrightNL is niet gelieerd aan een bank, verzekeraar of vakbond. 

Voor  meer informatie: kijk op onze website, www.hetpensioenvoorzelfstandigen.nl.

Dit hebben we nodig
Naast de € 310.000 die wij zelf investeren, hebben we nog € 300.000 nodig om van start te kunnen gaan. 


Dit kan het je opleveren
In ons neutrale scenario verwachten we dat het aantal deelnemers in vijf jaar tijd groeit tot 30.000. We vragen onze investeerders dan ook vijf jaar te blijven zitten. In dit scenario verwachten we een gemiddeld rendement van 22,8 procent per jaar. Dat betekent dat jouw investering na vijf jaar bijna verdrievoudigd is. 
In het optimistisch scenario is het te verwachten gemiddeld rendement 36,8 procent per jaar en in het pessimistisch scenario is het te verwachten gemiddeld rendement nog altijd 6,4 procent per jaar.
We verwachten deze eerste vijf jaar geen dividend uit te keren en de winst te herinvesteren in BrightNL. 

Risico's

Je investeert in een start-up. Dat brengt hogere risico's met zich mee dan bijvoorbeeld investeren op de beurs. 

Een aantal van deze risico's dekken Symbid en BrightNL voor je af. Als de crowdfunding niet succesvol is, betaalt Intersolve (Stichting FEET) je investering (100%) terug. 

Wij gaan zelfs nog een stap verder, want mocht de AFM vergunning niet afgegeven worden, dan stort BrightNL je investering (100%) terug op jouw bankrekening. 

In beide gevallen is je verlies beperkt tot de door jouw betaalde Symbid dossier- en transactiekosten. Let op: vanaf een investering van € 5.000 gaan deze dossierkosten drastisch naar beneden (vanaf dan bedragen deze slechts 1% over je gehele investering).


Planning en status
De afgelopen anderhalf jaar zijn alle voorbereidingen gedaan die nodig zijn voor het starten van een dergelijke pensioeninstelling. Na een succesvolle crowdfundingcampagne zal de (reeds voorbereide) vergunningaanvraag bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) in gang worden gezet.*) 
Na het verkrijgen van de vergunning wordt de administratieve organisatie en online pensioenomgeving ingericht. Hierna wordt het Bright LifeCycle Fonds opgericht en kunnen de deelnemers zich registreren, zodat in het vierde kwartaal van 2014 de eerste pensioenpremies geïnd kunnen worden.

*) Mochten we de AFM-vergunning niet krijgen, krijgen crowdfunders hun geïnvesteerde geld terug.

Symbid Documentatie

Relevante symbid documentatie is ook terug te vinden op onze eigen website en wel onderaan onze crowdfunding pagina.

Menno Arkesteijn
lid cooperatie bestuur

BrightNL biedt derde pijler pensioenopbouw voor ouderdomspensioen. We bieden bewust geen verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, overlijden of partnerpensioen, aangezien dit voor ieder mens een individuele afweging is. BrightNL is dan ook onafhankelijk en heeft geen overeenkomsten met verzekeraars gesloten.

Samen beleggen


 • De inleg van de deelnemers wordt gezamenlijk belegd in het Bright LifeCycle fonds, een fonds met een neutraal risicoprofiel.
 • Dit fonds wordt beheerd door ervaren vermogensbeheerders van Orchestra Beheer.
 • Iedere deelnemer heeft een eigen online pensioenrekening en de deelnemer bepaalt zelf hoeveel hij of zij inlegt.
 • Iedere deelnemer bepaalt ook zelf wanneer hij of zij met (deeltijd)pensioen gaat.
 • Er wordt belegd via het lifecycle principe. Tien jaar voor de afgesproken pensioendatum worden de beleggingen van de deelnemer geleidelijk overgezet van een neutraal naar een defensief fonds, waardoor het risico richting pensioendatum wordt afgebouwd.
Lees hier meer over samen beleggen.

Verdienmodel en kosten
BrightNL is de enige pensioeninstelling in Nederland die de beleggingskosten doorberekent tegen kostprijs. Daarnaast vragen we een vaste vergoeding van € 210 voor administratie en vermogensbeheer.
Dit verdienmodel is uniek en helder. Het is bovendien eerlijker dan het gangbare verdienmodel - een percentage over het belegd vermogen - dat andere aanbieders hanteren. 

Lees hier meer over kosten. 

Doelgroep
BrightNL richt zich op iedereen die zijn of haar pensioen zelfstandig moet regelen. Daaronder vallen ZZP-ers, freelancers, interimmers en zelfstandig ondernemers. Maar ook mensen van wie de werkgever niets aan pensioen doet, kunnen bij BrightNL terecht. 

Veel ondernemers gebruiken pensioen meer als fiscale aftrekpost dan als oudedagvoorziening. Dit is duur en risicovol, want vaak wordt er onvoldoende geld opzijgezet. Bovendien wil de overheid de mogelijkheden hiervoor meer en meer beperken. 


Wij zijn er voor die zelfstandigen die pensioen wél zien als oudedagvoorziening. Voor mensen die zich niet zelf willen bezighouden met beleggen, die niet zelf willen beslissen over risicoprofielen, maar die beleggingsbeslissingen aan experts willen overlaten. Wij richten ons op die zelfstandigen die willen dat hun pensioen gewoon goed en eerlijk wordt geregeld.


Doordat wij een vast bedrag voor onze dienstverlening rekenen, is sparen bij BrightNL zeer aantrekkelijk voor mensen die veel geld opzij willen zetten. Zij betalen immers relatief weinig aan kosten. Onze doelgroep is dan ook mensen die gemiddeld € 30.000 of meer per jaar verdienen en serieus pensioen willen opbouwen. Daarnaast is BrightNL zeer aantrekkelijk voor mensen die al een kapitaal van € 35.000 of meer gespaard hebben in de derde pijler.

Markt
Nederland telt ongeveer 1.000.000 ZZP'ers en 190.000 DGA's. Daarnaast bouwt zo'n 10 procent van de Nederlanders die in loondienst werken geen pensioen op. Dit betreft werknemers in sectoren zonder pensioenplicht, zoals ICT, Communicatie en Zakelijke Dienstverlening (bron: CBS 2012).

Als we de hiervoor beschreven doelgroep (jaarinkomen € 30.000 of meer) in ogenschouw nemen, bestaat onze potentiële markt uit:


 • 503.000 ZZP'ers

 • 162.000 DGA's

 • 343.000 werkenden zonder pensioenregeling

In totaal zijn er dus ongeveer zo'n 1.000.000 Nederlanders die € 30.000 of meer verdienen en die zelf hun pensioen moeten regelen.

Van deze doelgroep willen we over vijf jaar de volgende aantallen als klant bedienen: 
- 15.000 ZZP-ers (ongeveer 3%)
-   7.500 DGA's (ongeveer 5%) 

-   7.500 werknemers zonder pensioenregeling (ongeveer 2%) 


Marktbenadering
BrightNL benadert en bedient haar klanten direct en voornamelijk online. Dit in tegenstelling tot de meeste andere aanbieders in de pensioenmarkt, die via intermediairs werken. Door het provisieverbod dat per 1 januari 2014 van kracht is gegaan, is BrightNL voor intermediairs inmiddels even interessant als andere aanbieders en uiteraard staan we hiervoor open. 

Onze potentiële klanten zijn uiteraard vrij om contact te zoeken met een adviseur om ons product te bespreken. Dat vinden wij zelfs verstandig omdat de situatie individueel van klant tot klant verschilt. BrightNL geeft zelf geen advies aan (potentiële) klanten.

Website / Portal
Ons belangrijkste loket is de website, www.pensioenvoorzelfstandigen.nl en onze portal naar de online pensioenadministratie. Via de website kunnen klanten zich registreren en via de portal voeren deelnemers zelf hun administratie. Handelingen als adres wijzigen, (extra) stortingen doen, inleg aanpassen, waardeoverdracht opgeven of echtscheiding doorvoeren kunnen deelnemers zelf uitvoeren.

Potentiële klanten worden bereikt via social media, word-of-mouth reclame, vergelijkingssites en PR. 

Crowdfunding
Doordat we de financiering via dit crowdfunding doen, verwachten we naast investeerders ook potentiële klanten te interesseren. We verwachten dat een deel van de investeerders tevens klant wordt. 

Met ongeveer 3.000 deelnemers draait BrightNL operationeel break-even. Wij verwachten dat onze deelnemers in hun eigen belang BrightNL zullen aanraden aan vrienden en kennissen. De beleggingstarieven dalen immers snel naarmate de BrightNL community groeit.

PR
Voor een nieuwe speler als BrightNL is PR cruciaal. Gezien de actualiteit van het onderwerp (ZZP en pensioen), het feit dat wij de eerste aanbieder zijn die zich puur op deze doelgroep richt en het unieke concept, verwachten we veel publiciteit. PR zal een blijvend speerpunt blijven. 

Online marketing / social media
Social media vormen het hart van onze online strategie. We zullen op diverse kanalen adverteren en Google AdWords inzetten. Daarnaast zal BrightNL zich zeer actief profileren op Twitter, via blogs en diverse pensioen-netwerkgroepen

Strategische samenwerkingen
Wij zullen strategische samenwerking en/of partnerships aangaan met derden zoals belangenorganisaties, aanbieders van online boekhoudprogramma's, informatieve websites en vergelijkingssites die door onze doelgroep gebruikt worden. 

Deelname aan evenementen
BrightNL zal actief aanwezig zijn op evenementen en beurzen, door het geven van inhoudelijke presentaties en het participeren in panelgesprekken. Te denken valt aan:


 • evenementen zelfstandigen

 • evenementen assurantie tussenpersonen 

 • MKB evenementen (Week van de Ondernemer, Onderneem 't)

 • KvK evenementen (starten als ondernemer)

 • Pensioen congressen/seminars/workshops

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de downloadfolder "Investeerders documentatie". 
Hier zijn de volgende financiële documenten te vinden:


 • Een verkort prospectus

 • Prognoses voor de winst en verliesrekening van 2014 t/m 2023
 • Prognoses voor de kasstromen van 2014 t/m 2023
 • De begroting voor de jaren 2014 t/m 2017
Deze vind je terug in het rechterdeel van de Symbid bedrijfspagina...