Idea-equity-label
Aandelen
Equity
Billboard_maatagames Play
Medium_thumb_klein_vierkantje
Paul Ludwig team 4
Paul Ludwig Arnhem, NL

No longer in business Erectus, the game

Na succesvolle funding van onze eerste campagne met € 200.000,- willen wij nu het woordmerk Erectus wereldwijd beschermen.

$46.576 gefinancierd
100%
$46.576
Minimum doelbedrag
2%
Aandelen
Small_thumb_klein_vierkantje No longer in business Erectus, the game
INNER CIRCLE
Product

Deze tweede crowdfundingcampagne van Maata Games draait om wereldwijde merkbescherming van het woordmerk Erectus. Wij bieden u daarmee nogmaals de mogelijkheid om op een zeer laagdrempelige manier deel te nemen in Maata Games BV en mee te doen in het avontuur dat Erectus heet.

Erectus is een verzamelnaam voor producten die het bedrijf Maata Games BV wereldwijd op de markt gaat brengen. Denk daarbij aan games, films, boeken, evenementen, merchanise, etc. Rondom deze producten gaan we een beleving creëren. Juist daarom spreken we van een concept. Het concept draait om de ontstaansgeschiedenis van de mens, de ontmoeting tussen de Homo Sapiens en de Homo Erectus, zo’n 130.000 jaar geleden op aarde. De online computergame Erectus is het eerste product dat in deze reeks het levenslicht ziet. De schaalbaarheid van dit product zit in het gegeven dat we meerdere spelwerelden tegelijkertijd online kunnen zetten. De businessplanning laat een wereldwijde dekking zien die in een aantal jaren tijd gerealiseerd wordt. Daartoe werkt Maata Games met internationale partners samen.
Zie voor een beschrijving van onze manier van werken, onze missie en visie: www.maatagames.com.

Unique Selling Points

Met een wereldwijde registratie van het woordmerk Erectus beschermen wij het feit dat geen enkel ander bedrijf een spel, evenement, of creatieve uiting zoals boek, film of muziek, mag uitbrengen onder de naam Erectus. Hiermee bouwen wij dus rechtstreeks waarde op in de onderneming Maata Games BV. Vergelijk het met het merk Red Bull. Rondom het drankje is een hele beleving gecreëerd en het merk heeft daarmee enorm veel waarde opgebouwd.

Verdienmodel

Het concept Erectus zal diverse verschijningsvormen gaan hebben. Het eerste product is een online game. Deze wordt momenteel geprogrammeerd en zal volgens planning op 1 maart 2015 op de markt komen. De online game Erectus is gratis te spelen, maar door het doen van in-game micro-transacties wordt het spelen voor de speler aantrekkelijker. Vergelijk het met een kroeg. In principe zou je er gratis kunnen vertoeven, maar het is vele malen leuker als je af en toe iets uitgeeft. Ook in ons spel is dat het geval. Dit verdienmodel is het laatste jaar sterk aan het toenemen binnen de gaming markt en wint terrein van verdienmodellen waarbij je een spel eerst moet aanschaffen of waarop je je moet abonneren. Gemiddeld spendeert een speler in Nederland ongeveer € 13,50 per maand aan een game als Erectus (bron: Newzoo).

Tot nu toe bereikt

Op 13 mei 2014 zijn wij gestart met de eerste crowdfundingcampagne op Symbid voor onze online game Erectus. Het doelbedrag was € 200.000,- en dat bedrag was nodig om de game af te programmeren en online te brengen. Op 3 september 2014 is er, buiten Symbid om, een investeerder toegetreden voor € 200.000,- in Maata Games.
Alle details over onze game Erectus, zoals die beschreven zijn in onze vorige propositie, treft u aan in de bijlage.


Op 13 mei 2014 is Maata Games BV voor het eerst naar buiten getreden met haar idee om de MMO game Erectus te ontwikkelen en op de markt te brengen. Voor die tijd hadden we in alle stilte gedurende drie jaar aan de voorbereidingen gewerkt. Wij hebben, toen we voor het eerst de naam Erectus bekend maakten, het woordmerk laten registreren. Door onze merkendeskundige was ons aangeraden om deze registratie in twee stappen uit te voeren. De eerste stap was bescherming van het woordmerk in de Benelux, uit te voeren op het moment van naar buiten treden; de tweede stap is als het ware een optie op een wereldwijde bescherming. Deze optie is een half jaar geldig en loopt dus op 13 november 2014 af.

Benodigde investering en gebruik van het geld

Maata Games heeft voor de registratie van het woordmerk Erectus en het opbouwen en uitvoeren van de merkstrategie € 40.000,- nodig. U bent van harte welkom om op onze propositie in te schrijven.Wij hebben 2% van ons aandelenkapitaal gereserveerd om dit doel te bereiken.

Voor de investeerder

Als investeerder investeer je niet alleen in de online game, je investeert in het bedrijf Maata Games en in het concept Erectus, waar de online game deel van uitmaakt. Erectus biedt een unieke mogelijkheid om te investeren in een bedrijf met een enorm groeipotentieel. De online game betreft een bewezen succesformule, een enorme bestaande markt van meer dan honderd miljoen bestaande spelers waarin ruimte is voor een nieuwe game.
 


Voor de investeerder is dit dé kans om in te stappen in de allerlaatste ontwikkelfase van ons eerste product. De ondernemingswaardering is nu nog relatief laag, en de aandelen zijn nog goedkoop. De investeerder kan nu tegen een zeer aantrekkelijke prijs instappen. 

Gedurende de eerste jaren deelt de investeerder mee in het dividend en na drie tot vijf jaar zal de investeerder meedelen in de exitwaarde. Rechts op deze pagina vind je de cashflowprognose voor de komende drie jaar. Welk deel van de free cashflow meteen als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd wordt, danwel geherinvesteerd wordt zodat het nog meer kan renderen, wordt door de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bepaald. Rechts op de pagina vind je ook het valuation report, dat een beeld geeft van de huidige en toekomstige waarde van Maata Games.   

Update_thumb_paul
Paul Ludwig
managing partner

Paul studeerde geschiedenis met afstudeervariant journastiek aan de RUG in Groningen. Daarna volgde een periode als VN militair in voormalig Joegoslavië. Na terugkomst in Nederland werkte hij in de financiële sector, o.a. als consultant voor Amev. Paul is zelfstandig ondernemer sinds 2003. Hij is een ideeëngenerator. Samen met zijn commerciële talenten levert dat vaak innovatieve concepten op.

Update_thumb_alet
Alet Ludwig-Roesink
managing partner

Alet volgde een internationale business opleiding aan de European University en behaalde haar BBA diploma in Brussel. Daarna werkte zij in verschillende management en marketing functies, o.a. bij UPC. Alet is zelfstandig ondernemer sinds 2002, toen zij een marketing en reclamebureau in Arnhem opende. Alet is een teamplayer pur sang en een echte people manager.

Erectus is niet zomaar een game. Erectus neemt haar spelers mee in een wereld, zoals die 130.000 jaar geleden heeft bestaan. Een wereld, waarin wij (Homo Sapiens) nog maar net kwamen kijken. Een wereld, die al anderhalf miljoen jaar werd gedomineerd door de meest succesvolle mens ooit, Homo Erectus.
   >> Zie bijlage voor de illustrated game synopsis

Deze historische setting, die daadwerkelijk heeft bestaan, vormt de achtergrond van de game Erectus. Een game waarin de spelers de opkomende beschaving van de Homo Sapiens ontwikkelen en uiteindelijk worden geconfronteerd met de superieure beschaving van de Homo Erectus. Een strijd om het overleven van onze soort ontstaat.

Een uitgebreide beschrijving van de online computergame Erectus treft u in de bijlage aan ('Tekst eerste Symbid pitch').

Marktsegment, structuur en omvang

Het marktsegment waarin het eerste product, de online game Erectus actief wordt (MMO - browserbased - realtime strategy), kenmerkt zich door een oligopoliestructuur. Er zijn weinig succesvolle aanbieders in dit marktsegment actief, terwijl deze aanbieders tientallen miljoenen spelers bedienen. Succesvolle aanbieders zijn Travian, Grepolis en Evony. De toetredingsdrempel is (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de meer bekende Facebookspellen) hoog en de commerciële levensduur van de spellen is lang. Zo is Travian al tien jaar in vrijwel ongewijzigde vorm in deze deelmarkt actief en succesvol.

   >> Voor meer informatie over dit type games en spelersprofielen verwijzen wij naar het onderzoeksrapport van Newzoo (zie bijlage)
Markt data (zie bijlage)


Erectus in deze markt
Erectus zal actief worden in dezelfde markt waar games als Travian, Grepolis en Evony actief en succesvol zijn. Erectus is een vergelijkbare game als deze andere games, aangevuld met een aantal unieke “Erectus specifieke” features. Deze features zullen ervoor zorgen dat Erectus een deel van deze enorme markt zal kunnen gaan bedienen.


Marketing

Het concept Erectus, in haar verschillende hoedanigheden, zal wereldwijd uitgerold worden, maar uiteraard stapsgewijs. Een merk is niets zonder een concreet product. Daarom focussen we ons in eerste instantie op het vermarkten van ons eerste product, de computergame Erectus. Doordat we de rechtstreekse concurrentie aangaan met vergelijkbare spellen, nemen we enerzijds marktaandeel af en creëren we anderszijds nieuw marktaandeel door ook spelers aan te trekken die voorheen niet dit type computerspelen speelde. Het gaat daarbij om de doelgroep 16+, medium tot hoog geschoold, die van strategiespellen houdt.


Maata Games is een zogenaamd marketing driven company. Dat houdt in dat alles dat gedaan wordt, vanuit een marketinggedachte opgezet wordt. Zo is bijvoorbeeld het kantoor van Maata Games gehuisvest in een winkelpand in de binnenstad van Arnhem. Momenteel is het nog puur kantoor, maar in 2015 wordt het ingericht als winkel en is het de bedoeling om het winkelend publiek kennis te laten maken met de wereld die Erectus heet. 

Think global, act local. Dat is ons motto. Erectus zal een wereldwijde verspreiding hebben, maar daartoe moet Maata Games samenwerken met lokale marketingpartners. Er is reeds een samenwerkingsverband met een marketingpartner in Tokio, Japan en Maata Games heeft daar reeds een foothold.


De marketing kent twee doelen:

  • het aantrekken van spelers voor de computergame Erectus en hen stimuleren om in het spel uitgaven te doen. 
  • het bouwen aan een duurzaam merk. 

Geprognosticeerd aantal klanten

in 2015: 200.000
in 2016: 420.000

Erectus zal in eerste instantie één omzetgebied kennen: de inkomsten uit de computergame. Later zullen daar meerdere omzetgebieden aan toegevoegd worden, zoals merchanise, reclame-inkomsten, licenties, e.d. In de salesprognoses zijn deze toekomstige omzetgebieden nog buiten beschouwing gelaten en is alleen gefocused op de omzet uit de computergame.

Omzetverwachting:

2015: € 4.870.000
2016: € 16.550.000

Deze omzet wordt gehaald uit spelersuitgaven.

Tot nu toe geïnvesteerd

Eris door Paul en Alet Ludwig en hun teamgenoten ruim drie jaar gewerkt aan de online game. Dit is veelal voor eigen rekening en risico gedaan. In mei 2013 is de eerste aandeelhouder toegetreden met een storting van € 75.000. In september 2014 is een tweede storting op aandelen gedaan van in totaal € 200.000,-.


Ondernemingswaardering

Eén van de attachments beschrijft de huidige ondernemingswaardering (Equidam methode). Deze waarderingsmethode levert voor ons een gemiddelde ondernemingswaardering van € 10 miljoen op. Dat is ondermeer gebaseerd op onze vorderingen tot dusver, maar neemt ook het enorme potentieel van de branche en onze prognoses met betrekking tot het te verwerven marktaandeel mee.

Ofschoon de Equidam methode grondig in elkaar zit, hebben wij besloten toch onder deze waardering te gaan zitten. Voor deze Symbid pitch stellen we de waardering van Maata Games op € 7,5 miljoen. Dit is gebaseerd op enerzijds het bedrag dat onze laatst toegetreden externe aandeelhouder betaald heeft voor zijn pakket aandelen met de zekerheid dat Erectus op de markt komt, en anderzijds op het werk en gerealiseerde IP sindsdien.


Aannames voor business planning

- Gemiddeld spendeert een speler in Nederland € 13,50 aan een game als Erectus. Wij gaan er in onze prognoses van uit dat de gemiddelde besteding in de eerste twee maanden € 2,- zal zijn en daarna € 5,- per speler per maand.

- Erectus zal in eerste instantie één omzetgebied kennen: de inkomsten uit de computergame. Later zullen daar meerdere omzetgebieden aan toegevoegd worden, zoals merchanise, reclame-inkomsten, licenties, e.d. 

- Wereldwijde uitrol volgens een uitrolschema, waarin een bepaald aantal spelwerelden in diverse landen volgens een bepaald tempo geactiveerd worden.


Rendement/dividend/exit

In de financiële attachments staat een prognose voor de winstontwikkeling in de komende drie jaren. Een deel van die winst zal uitgekeerd worden aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Dit zal jaarlijks worden vastgesteld in de AVA.

In het Equidam rapport staat een passage opgenomen over de exit value na drie jaar. Indien het geprognosticeerde marktaandeel met bijbehorende winstcijfers realiteit gaat worden, zal er een forse exit value ontstaan. Het is de bedoeling dat de game Erectus in drie tot vijf jaar na lancering aan een grote marktpartij zal worden verkocht. Uiteraard zullen ook de aandeelhouders, welke in de coöperatie verenigd zijn, daarvan ten volle meeprofiteren.