Idea-equity-label
Aandelen
Equity
Billboard_pitch_picture Play
Medium_thumb_pieter_bw_new
Pieter van der Hoeven team 5
Pieter van der Hoeven Utrecht, NL

Clocktimizer

Clocktimizer analyseert de tijdsbesteding van advocaten. Met die analyse kan de advocaat eenvoudig nieuwe fee quotes
afgeven en krijgt de cliënt beter inzicht.

$122.264 gefinancierd
100%
$122.264
Minimum doelbedrag
8,08%
Aandelen
Product

Clocktimizer levert business intelligence software voor advocatenkantoren. Met Clocktimizer kunnen advocatenkantoren een inschatting maken van de prijs van een nieuwe zaak. Clocktimizer doet dat op basis van een analyse van de historische tijdschrijfgegevens van de advocaat. Clocktimizer maakt zo de juridische markt transparanter.

Unique Selling Points

 • Nieuwe inzichten: Clocktimizer biedt advocaten inzicht in hun dossiers op een manier die ze tot nu toe nooit hadden.
 • Op basis van bestaande data: Het algoritme van Clocktimizer analyseert actuele en historische data, zonder dat de advocaat daar extra werk aan heeft.
 • Door ons unieke algoritme: Ons algoritme combineert state of the art technology met diepgaande kennis van de advocatuur.

Verdienmodel

Klanten betalen een bedrag per advocaat per maand. Op deze manier genereert Clocktimizer terugkerende inkomsten.

Tot nu toe bereikt

We hebben in anderhalf jaar een proof of concept doorontwikkeld tot een product. Gebruikers zijn zeer tevreden met het product en betalen er ook voor. Clocktimizer wordt volop gebruikt en kan overweg met grote hoeveelheden data.

Benodigde investering en gebruik van het geld

We hebben op dit moment €80.000 nodig voor productontwikkeling en om de komende periode de sales en marketing activiteiten op te schalen.

Voor de investeerder

Als investeerder verkrijg je (via de coöperatie) equity in Clocktimizer. We hebben een focus op groei en verwachten dan ook niet op korte termijn dividend uit te keren. Als investeerder profiteer je van waardestijgingen van het bedrijf. We streven ernaar om investeerders minimaal eenmaal per kwartaal een operationele en financiële update te geven.

Update_thumb_pieter_bw_new
Pieter van der Hoeven
CEO

Pieter is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van Clocktimizer. Pieter werkte jarenlang bij DLA Piper als M&A advocaat. Daarna rondde Pieter vorig jaar zijn MBA af aan de Rotterdam School of Management en IE Business School. In Clocktimizer combineert Pieter met veel plezier zijn omvangrijke netwerk uit de advocatuur met zijn bedrijfskundige en technische achtergrond.

Update_thumb_bram_bw
Bram Fokke
CTO

Bram is verantwoordelijk voor de software development van Clocktimizer. Bram is een getalenteerde software developer met ruim 15 jaar ervaring. Hij won het Nederlands Programmeer Kampioenschap en het Benelux Programmeer Kampioenschap voor bedrijven. Bram werkte eerder aan projecten voor Pfizer, DLA Piper, Nucletron en het RIVM.

Het product

Clocktimizer maakt een koppeling met het tijdschrijfsysteem van het advocatenkantoor. Daarna analyseert Clocktimizer de tijdschrijfregels en deelt die tijdschrijfregels in in de verschillende bouwstenen van een dossier. Door dezelfde bouwstenen in verschillende dossiers met elkaar te vergelijken, geeft Clocktimizer inzicht in de kosten van ieder afzonderlijk onderdeel van een zaak.

Uniek

Nieuwe inzichten: Clocktimizer biedt advocaten inzicht in hun dossiers op een manier die ze tot nu toe nooit hadden. Clocktimizer levert aantrekkelijke en voor iedereen begrijpelijke breakdowns, vergelijkingen en overzichten van dossiers.

Op basis van bestaande data: Het algoritme van Clocktimizer analyseert actuele en historische data, zonder dat de advocaat daar extra werk aan heeft. Tijdschrijfsystemen werken op basis van tijdcodes. Dat is vervelend bij het invoeren van de tijd ('Wat was die code nu ook alweer'). Tijdcodes maken de analyse van de data onnauwkeurig omdat er bij de invoer vaak een 'overig' code gebruikt wordt. Ook maken tijdcodes het lastig om retroactieve analyses uit te voeren. 

Door ons unieke algoritme: Ons algoritme combineert state of the art technology met diepgaande kennis van de advocatuur. Clocktimizer werkt op basis van de tekstomschrijving die advocaten meegeven aan een tijdregel. Hiermee worden de beperkingen van het gebruik van tijdcodes opgelost. Clocktimizer is uniek met deze aanpak.

Verdienmodel

Klanten betalen een bedrag per advocaat per maand. Op deze manier genereert Clocktimizer terugkerende inkomsten. Op onze website kun je de precieze opbouw van onze abonnementen terugvinden.

Schaalbaarheid

We richten ons op grote klanten. Dat betekent dat we om moeten gaan met grote hoeveelheden data en grote organisaties. Dat doen we op de volgende manier.

Aansluiten: Omdat advocaten hun data graag in eigen beheer houden, moet Clocktimizer vaak binnen de beveiligde omgeving van een kantoor werken. Clocktimizer is zodanig geautomatiseerd dat applicatiebeheer gecentraliseerd kan plaatsvinden. Voor kleinere kantoren willen we Clocktimizer aanbieden via distributiepartners, zodat we ook deze partijen efficient kunnen aansluiten.

Gebruikersbeheer: Clocktimizer is zo ingericht dat klanten met honderden gebruikers eenvoudig kunnen worden beheerd.

Data: Clocktimizer kan efficiënt omgaan met zeer grote hoeveelheden data.


We hebben inmiddels al een groot kantoor succesvol aangesloten.

Huidige status

We zijn van minimum viable product in de afgelopen periode doorgegroeid naar een stabiel platform dat nu in gebruik is bij een groot advocatenkantoor.

Verdere ontwikkelingen

Een greep uit de punten op onze development roadmap. In de komende periode ligt de focus op het maximaliseren van de adoptie.


Korte termijn 

 • Budget monitoring; 

 • Ondersteunde talen uitbreiden;

Langere termijn 

 • Cliënten login mogelijkheid; 


 • Samen met cloudleveranciers oplossingen ontwikkelen die Clocktimizer beschikbaar maken voor kleinere kantoren; 
 • Clocktimizer geschikt maken voor andere sectoren.

Doelgroep

Wij richten ons momenteel op: 

 • Grote en middelgrote kantoren in Nederland; en
 • Grote en middelgrote advocatenkantoren in de UK.

 • Samenwerkingen om Clocktimizer ook aan kleinere kantoren te kunnen aanbieden;
We willen onze markt echter op langere termijn op verschillende manieren uitbreiden:
 • Andere landen, met name de US;
 • Andere partijen die op de juridische markt actief zijn; en
 • Andere sectoren.

Marktomvang

Advocaten in Nederland 

Bij de top 50 advocatenkantoren in Nederland werken ongeveer 4.500 advocaten en ongeveer 450 (kandidaat)notarissen. Dat is iets meer dan een kwart van alle advocaten in Nederland, ongeveer 17.000. 

Advocaten in de UK 

In de UK zijn de kantoren in absolute aantallen groter (ongeveer een factor 3 a 4) dan in Nederland. Er werken bijna 180.000 advocaten (solicitors & barristers) in de UK, waarvan naar schatting zo'n 15-20% bij de top 50 kantoren werkt. 

Potentieel 

In heel Europa werken zo'n 1,2 miljoen advocaten en in Noord-Amerika nog eens 1,4 miljoen. Daarnaast zou de techniek van Clocktimizer ook kunnen worden toegepast op de accountantskantoren en in de consultancy.

Concurrentie

Op dit moment zijn er enkele partijen die een product aanbieden dat de mogelijkheid heeft om budgetten in te stellen en kosteninschattingen te maken. Deze partijen werken allemaal met tijdcodes die door de gebruiker ingevoerd moeten worden, terwijl dit voor Clocktimizer niet nodig is.


Leveranciers van tijdschrijfsoftware hebben de potentie om een vergelijkbaar product te ontwikkelen, of een partij op te kopen die zo'n product levert.

Huidige klanten

Clocktimizer is momenteel in gebruik bij een groot advocatenkantoor.

Nieuwe klanten

Door het intensiveren van de marketing en sales activiteiten en het aangaan van partnerships, verwachten we aan het eind van 2015 tenminste 600 betalende gebruikers te hebben.

Verkoopverhaal

Clocktimizer maakt het proces van juridische dienstverlening in alle fases transparanter:


 • Vooraf: Clocktimizer helpt advocaten om sneller en accurater te reageren op verzoeken van cliënten om fee quotes. Hiermee wint de advocaat meer pitches en voorkomt evidente 'bleeders'.

 • Tijdens: Advocaten kunnen hun cliënten beter informeren, zodat de cliënt een beter overzicht heeft van de kostenontwikkeling. Zo kan de advocaat zijn dossiers beter sturen en onnodige kortingen voorkomen.

 • Na afloop: Met de vele dwarsdoorsnedes die Clocktimizer biedt, kunnen advocaat en cliënt de zaak beter evalueren.

Clocktimizer: Less stress, more profit.

Gedaan tot nu toe

Het Advocatenblad heeft inmiddels meermalen over ons geschreven. We hebben daarnaast voornamelijk ons eigen netwerk aangesproken. We zijn in gesprek met een aantal grote en middelgrote kantoren. Inmiddels draaien we bij een groot kantoor en dat geeft ons het vertrouwen dat meer kantoren dit goede voorbeeld gaan volgen.

Marketing & sales kanalen

We streven ernaar om in het komende jaar onze marketing en sales activiteiten te intensiveren en professionaliseren. Onder andere door middel van het aangaan van partnerships.

Marketing doel

We willen zo snel mogelijk meer kantoren aansluiten op Clocktimizer, zodat we aan het eind van 2015 ten minste 600 gebruikers hebben.


Met onze marketing strategie willen we zorgen voor naamsbekendheid, zodat Clocktimizer altijd 'on-top-of-mind' is als het gaat om analytics en intelligence in de juridische sector.

Verwachte omzet

We hebben een winst- en verliesrekening opgesteld met in het neutral scenario de volgende uitgangspunten:

2015: €131k

2016: €815k

2017: €1.964k

Aannames

Het is lastig om te voorspellen hoe de groei van een start up zich zal ontwikkelen. Om om te gaan met die onzekerheid hebben we in onze winst- en verliesrekening meerdere scenario's opgenomen.

De winst- en verliesrekening weerspiegelt onze ambitie. We willen de komende jaren een aantal grote kantoren aansluiten. De prognose is gebaseerd op de prijsstructuur zoals die nu op onze website staat.

Investeringsbehoefte

In deze investeringsronde willen we €80.000 ophalen voor productontwikkeling en de professionalisering van onze marketing en sales.

Gebruik van de opgehaalde gelden

Zie hiervoor de Use of Funds bijlage.

Rendement

Als gevolg van de verwachte groei van omzet en resultaat zal de onderneming de komende jaren in waarde stijgen. We hebben een innovatief product, een grote potentiële markt en ons business model is schaalbaar. 


We streven ernaar om over 3-4 jaar Clocktimizer te verkopen voor een veelvoud van de huidige waardering. Dit betekent dat bij een mogelijke verkoop van de onderneming een waardevermeerdering van gemiddeld 50% per jaar een reële mogelijkheid is.

Risico's

Een van de risico's is dat we niet het aantal seats weten te realiseren of voor een lagere gemiddelde prijs, waardoor de omzet achterblijft. Een groot deel van onze kosten is variabel en groeit mee met het bedrijf. Als de omzet achterblijft, kunnen we onze kosten in de hand houden. 


Het is mogelijk dat we op een gegeven moment nieuwe investeringen aantrekken om meer groei te realiseren, waarbij nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven. Dit kan tot gevolg hebben dat de bestaande aandeelhouders verwateren. We streven er altijd naar om nieuwe aandelen tegen een hogere waardering per aandeel dan de huidige op te halen.