Idea-equity-label
Aandelen
Equity
Billboard_symbid_image_upload_specification2 Play
Medium_thumb_ed_logozondertekst2019
Edumundo BV team 6
Edumundo BV Den Haag, NL

Edumundo - Hoger Onderwijs

Edumundo vervangt schoolboeken in het Hoger Onderwijs voor aantrekkelijke software met een hoog leerrendement en heeft als doel om snel door te groeien.

$145.552 gefinancierd
100%
$145.552
Minimum doelbedrag
7,07%
Aandelen
Small_thumb_ed_logozondertekst2019 Edumundo - Hoger Onderwijs
INNER CIRCLE
Product

Tegenwoordig kan alles digitaal, van je vakantie plannen tot je belastingaangifte. Behalve studeren. De generatie digitale studenten van nu krijgt achterhaalde papieren boeken voorgeschoteld die niet aansluiten op hun vaardigheden en leefwereld. Daar brengen wij van Edumundo verandering in! 

Unique Selling Points

De Edubooks van Edumundo zijn uniek omdat ze diverse elementen combineren die uitgeverijen, softwarebedrijven en game-ontwikkelaars normaal als aparte producten aanbieden. Voor één vaste en veel betere prijs ontvangen studenten voor hun vak: alle theorie in een aantrekkelijke interactieve presentatie, alle oefenopgaven en –uitwerkingen, een hele bibliotheek aan feedback voor handelingen die studenten verrichten in het Edubook, oefentoetsen, een docenten-dashboard met voortgang per student, (serious) gaming en interactieve casuïstiek.

Verdienmodel

Het verdienmodel heeft een sterk ‘recurring’ karakter, ieder jaar wordt een vak aan een nieuwe groep studenten gegeven die het Edubook zullen aanschaffen. In de eerste fase zal het verdienmodel eruit zien als bij normale schoolboeken: de docent schrijft voor en de student betaalt. In de tweede fase, als er meer dan 15 titels beschikbaar zijn, zullen we overstappen naar een abonnement waarbij studenten tegen een vast maandbedrag toegang krijgen tot alle Edubooks.

Tot nu toe bereikt

Sinds april is het eerste Edubook in gebruik: E-Marketing. In september verschijnen drie nieuwe Edubooks: Inleiding Marketing, Inleiding Management & Organisatie en Oefenomgeving Boekhouden 1. Hierna wil Edumundo regelmatig nieuwe titels blijven uitbrengen. 

Benodigde investering en gebruik van het geld

Daarvoor zoekt Edumundo een investering van 125.000 euro. Voor dit bedrag verwerft de nieuwe investeerder 7,07 procent van de aandelen. De investering zal worden gebruikt om van het succesvolle Edubook zo snel mogelijk meer dan 10 nieuwe titels uit te geven, hetgeen de omzet aanzienlijk zal doen toenemen.

Voor de investeerder

Over de bruto winst kan een dividend-uitkering worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De verwachting is dat binnen vijf jaar de reeds bestaande interesse van een strategische koper concreet wordt en resulteert in een exit voor alle aandeelhouders.

Update_thumb_menno
Menno Thijssen
CEO

CEO van Edumundo. Menno (1979) is een geboren ondernemer en zoekt graag de voorgrond. Als CEO draagt hij het gedachtengoed van Edumundo uit en is hij verantwoordelijk voor de sales en marketing.

Al 15 jaar actief in de wereld van educatie, zowel voor bedrijven als voor scholen. Hij is betrokken bij meerdere startups en de verkoop van bedrijven. In al zijn handelen staat klantbeleving centraal.

Update_thumb_patrick
Patrick Bouwens
CTO

CTO van Edumundo. Met als achtergrond bedrijfskunde en een voorliefde voor software is Patrick (1978) begonnen met de ontwikkeling van businessgames. Als CTO stuurt hij de technische afdeling van Edumundo aan.

Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in educatieve software, voor zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. Zijn doel is mensen verleiden te leren door spelbeleving, interactie en plezier.

Het product

Digitaal werken heeft in iedere sector een belangrijke positie verworven, behalve in het onderwijs. Terwijl hier de moderne medewerker, manager en ondernemer wordt opgeleid krijgen zij nog altijd een papieren boek voorgeschoteld. Die boeken sluiten totaal niet aan op hun vaardigheden en leefwereld. Daar gaan wij van Edumundo verandering in brengen.


Edumundo voert twee soorten producten voor het Hoger Onderwijs. Allereerst economische business games: dat zijn simulatiespellen die studenten in teams spelen en waarin zij leren hoe een bedrijf in elkaar steekt en hoe bedrijfsprocessen lopen. Met dit product heeft Edumundo al meer dan tien jaar ervaring. De markt voor simulaties is klein maar zeer gespecialiseerd en heeft vooral in het buitenland veel groeipotentie. Binnen Nederland is Edumundo reeds marktleider.


Daarnaast heeft Edumundo sinds kort ‘Edubooks’. Dit zijn e-learnings die het theorie- en werkboek geheel vervangen en bovendien het studeren veel leuker maken. Edubooks staan bekend om hun zeer aantrekkelijke vormgeving en hun interactiviteit. Verder zijn zij in een heldere stijl geschreven. Ook bevatten zij een dashboard waarop docenten de vorderingen van hun studenten monitoren. Hiermee kunnen zij hun onderwijs beter op hun studenten afstemmen. Voor deze nieuwe productlijn willen we financiering ophalen.


Elk Edubook gaat over een bepaald onderwerp en vormt dus een eigen product met een eigen afzetverwachting. Technisch werken de Edubooks op elk ‘device’, van smarthone tot aan desktop computer.

Uniek

De Edubooks van Edumundo zijn uniek omdat ze diverse elementen combineren die uitgeverijen normaal als aparte producten aanbieden. Voor één vaste en veel betere prijs ontvangen studenten voor hun vak:

Theorie in interactieve presentatievorm
alle theorie in een aantrekkelijke interactieve presentatie

Oefenen theorie
alle oefenopgaven en -uitwerkingen

Edubook
een hele bibliotheek aan feedback voor handelingen die studenten verrichten in het Edubook

Docentendashboard
een docenten-dashboard met voortgang per student

(Serious) gaming
(Serious) gaming en interactieve casuïstiek

Verdienmodel

Verkoop aan het onderwijs is zeer ‘recurring’ (bij onze simulaties zo’n 90%). Jaarlijks of soms zelfs halfjaarlijks komen de verdiensten terug, doordat telkens nieuwe lichtingen studenten het product aanschaffen (vakken worden immers jaar in jaar uit gegeven).


Het verdienmodel kent twee fases. In de eerste fase werkt het verdienmodel zoals bij schoolboeken. De docent schrijft het boek voor en studenten kopen het. In de boekenwereld bestaat dan nog de kans dat studenten een boek niet of tweedehands kopen. Bij de Edubooks is dat niet het geval: want als studenten zelf de Edubooklicentie niet aanschaffen, kunnen docenten hun voortgang ook niet monitoren met het dashboard. Vandaar dat wij verwachten dat docenten op de aanschaf zullen toezien.


De tweede fase van het verdienmodel breekt aan als Edumundo voor meer dan vijftien vakken Edubooks heeft. Dat zal vanaf begin 2017 zijn. Dan gaat Edumundo op basis van een abonnementsmodel werken: studenten betalen een prijs per maand en mogen daarvoor alle Edubooks inzien.

Schaalbaarheid

Edubooks zijn zeer schaalbaar. Ten eerste vanwege de aard van het product. Bij het bouwen van een nieuw collegevak/onderwerp proberen we tachtig procent van de techniek te hergebruiken. Alleen de content en gaming cases zijn anders en bouwen we telkens op maat.


Ten tweede is de markt ook internationaal schaalbaar. Businessgames worden inmiddels aan 33 Britse universiteiten verkocht. Het gaat om exact dezelfde games die in Nederland worden verkocht. De verwachting is dat de Edubooks ook internationaal uitgerold kunnen worden. Het Hoger Onderwijs is namelijk behoorlijk internationaal georiënteerd en werkt vaak met buitenlandse titels.

Huidige status

Sinds 20 april is het eerste Edubook af: E-Marketing. In Nederland bestaat er voor educatieve literatuur over dat onderwerp een rap groeiende markt. Momenteel verkopen de traditionele uitgevers al zo’n 3.000 boeken over dit onderwerp (met een gemiddelde prijs van 40 euro).

Verdere ontwikkelingen

In september verschijnen drie nieuwe Edubooks: Inleiding Marketing, Inleiding Management & Organisatie en Oefenomgeving Boekhouden 1. Begin 2016 verwachten we uit te brengen: Event Marketing, Accountmanagement & Sales en Ondernemerschap. Daarna volgen, zoals we het nu voorzien, titels over onderzoeksvaardigheden, projectmanagement en marketingcommunicatie. Voor welke vakken we precies Edubooks gaan ontwerpen is afhankelijk van de klantvraag.


In 2016 verschijnt naar verwachting de Engelse vertaling van de titel (E-)Marketing.

Doelgroep

Van oudsher vormen economische opleidingen in het Hoger Onderwijs de thuismarkt van Edumundo. De instellingen kennen ons, vertrouwen ons en werken met onze producten. Met de Edubooks richten wij ons op diezelfde markt, die tevens de grootste deelmarkt binnen het Hoger Onderwijs vormt. Later zal er uitbreiding plaatsvinden naar alle opleidingen in het Hoger Onderwijs in binnen- en buitenland. Tevens behoort het MBO ook tot de mogelijke doelgroep.

Marktomvang

In Nederland volgen ruim 3,5 miljoen mensen een vorm van onderwijs. Het Hoger Onderwijs kent bijna 680.000 studenten die gemiddeld per jaar 8 vakken volgen in een gegeven jaar wat neer komt op 5,4 miljoen studieboeken. Als deze tegen een gemiddelde prijs van €44,- worden verkocht, levert dat een marktomvang voor enkel het Hoger Onderwijs op van 238 miljoen euro.

Concurrentie

Edumundo brengt techniek, didactiek en content samen in één product en is daarmee uniek in de markt. Partijen die hetzelfde doen als Edumundo zijn er nauwelijks; directe concurrentie is er niet. Wel vervangt het product het traditionele boek van uitgevers. Echter, de bundeling van de expertise van Edumundo is moeilijk bij de traditionele uitgevers te vinden.


De markt van traditionele uitgeverijen bestaat hoofdzakelijk uit gevestigde educatieve uitgevers wier papieren studieboeken nu worden gebruikt in het onderwijs. Deze bedrijven hebben grote moeite om een vertaalslag naar de digitale wereld te maken. Daarnaast worden softwareleveranciers steeds actiever op de onderwijsmarkt. Deze bedrijven ontwikkelen echter vooral digitale studie-ondersteuningstools.


Al met al bestaat er weinig directe concurrentie. Dit is waarschijnlijk het geval vanwege de hoge ontwikkelkosten van hoogwaardige digitale studiemiddelen voor het Hoger Onderwijs; daarnaast is het moeilijk om het vertrouwen van docenten te winnen.

Huidige klanten

Voor de businessgames heeft Edumundo in Nederland nagenoeg bij elke HBO-instelling al een economische opleiding als klant. Vanaf het komend schooljaar gaat een aantal opleidingen Edubooks gebruiken. Dat zijn onder andere:


  • Fontys Hogeschool Eindhoven en Tilburg;
  • Hogeschool van Amsterdam;
  • Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten;
  • Hanze hogeschool Groningen;
  • Inholland Alkmaar;
  • Hogeschool van Rotterdam;
  • Haagse Hogeschool;
  • Avans Hogeschool Den Bosch en Breda.

Feedback van klanten

Zowel docenten als studenten reageren louter positief op de vertaling van het ouderwetse papieren studieboek naar het digitale Edubook. De vorm sluit aan op moderne lees- en leervaardigheden, terwijl docenten een gedetailleerd inzicht krijgen in de vorderingen van de student. Met de additionele financiering wil Edumundo het productaanbod versneld gaan uitbreiden, meer auteurs, meer producten en meer opleidingen bedienen. 

Nieuwe klanten

Edumundo beschikt al over een netwerk van klanten, auteurs en referenten. Daarnaast blijkt dat docenten en opleidingen graag met vernieuwende uitgevers in contact komen. Het bestaande netwerk heeft een positieve invloed op de verkoop dankzij mond-tot-mond reclame. In de eerste maanden van 2015 zijn ruim tachtig verschillende opleidingen bezocht.

Verkoopverhaal

Het verkoopverhaal van Edumundo is vrij gemakkelijk over de bühne te krijgen, aangezien bijna elke docent naarstig op zoek is naar vernieuwing. Studenten willen niet meer lezen uit een papieren boek. De combinatie van de diverse productelementen betreft de basis van ons verkoopverhaal:

Theorie in interactieve presentatievorm
alle theorie in een aantrekkelijke interactieve presentatie

Oefenen theorie
alle oefenopgaven en -uitwerkingen

Edubook
een hele bibliotheek aan feedback voor handelingen die studenten verrichten in het Edubook

Docentendashboard
een docenten-dashboard met voortgang per student

(Serious) gaming
(Serious) gaming en interactieve casuïstiek


Daarnaast hebben we al ruim tien jaar ervaring in (serious) gaming, waarmee we uniek zijn binnen de bedrijven die digitale leermiddelen ontwikkelen voor het hoger onderwijs.

Gedaan tot nu toe

Bij de lancering van elke nieuwe titel worden nieuwsbrieven verstuurd naar een groot aantal docenten (zeker 3.500 personen). Eveneens worden bestaande businessgame-klanten benaderd. Daaruit volgden reeds tachtig afspraken.


Daarnaast is Edumundo spreker op diverse onderwijsinnovatiecongressen en zullen die in de toekomst ook zelf georganiseerd worden. Verder bezoeken de sales-mensen van Edumundo docenten persoonlijk om de producten te demonstreren en toe te lichten.

Marketing & sales kanalen

Zoals benoemd kennen wij al verschillende marketing en sales kanalen:

* Bestaande businessgame-klanten
* Nieuwsbrieven
* Congressen
* Persoonlijk contact
* Mond-op-mond reclame

Marketing doel

Onze bestaande contacten en nieuwsbrieven worden afgestemd op het uitkomen van Edubooks in specifieke onderwerpen. Hieruit volgt regelmatig mond-op-mond reclame. Doorlopend spreken wij op onderwijsinnovatiecongressen.

Omzet tot nu toe

Omzet in Euro's (afgerond)

Omzet (onderwijs)licenties 2013        170.000 Euro
+ Engelse vestiging                              50.000 Euro

 
Omzet (onderwijs)licenties 2014        199.500 Euro
+ Engelse vestiging                              80.000 Euro

Omzet (onderwijs)licenties 2015        260.000 Euro

+ Engelse vestiging                             134.000 Euro 

Verwachte omzet

Omzet in Euro's (afgerond)

Omzet (onderwijs)licenties 2016        392.000 Euro
+ Engelse vestiging                             150.000 Euro

 
Omzet (onderwijs)licenties 2017        791.000 Euro
+ Engelse vestiging                             191.000 Euro

Omzet (onderwijs)licenties 2018        990.000 Euro

+ Engelse vestiging                             247.000 Euro 

Aannames

Een Edubook-titel levert gemiddeld 44 euro inclusief btw op en een Edubook start in het eerste jaar met 500 tot 1000 gebruikers. Uitgevers rekenen met acht procent marktaandeel in het eerste jaar.

Tot nu toe geinvesteerd

Tot 2013 is Edumundo altijd zelfstandig gegroeid. Er werd niets uitgegeven voor er iets werd verdiend. Voor 2014 is er een eerste-ronde financiering opgehaald van 500.000 euro bij De Nieuwe Onderwijs Groep. Deze gelden zijn gebruikt om het concept Edubook uit te werken en het eerste Edubook succesvol in de markt te testen.


Edumundo wil de tweede ronde met Crowd Funding financieren.

Investeringsbehoefte

Voor €125.000,- biedt Edumundo 7,07 procent van de aandelen aan. Deze aandelen worden ondergebracht in een coöperatie, welke recht heeft op een winstverdeling naar rato van aandelenkapitaal. Het dividend wordt vervolgens doorgegeven aan de coöperatieleden. Daarnaast is de verwachting dat binnen vijf jaar een strategische koper interesse toont, welke resulteert in een exit voor alle aandeelhouders.

Gebruik van de opgehaalde gelden

Nu is het tijd om door te investeren, het Edubook slaat aan en er moeten zo snel mogelijk Edubooks bij komen.


Onderwijs is een publieke zaak. Naast haar normale financieringsbronnen wil Edumundo dan ook het publiek de mogelijkheid geven voor een verdere ondersteuning. Ook wil ze via crowdfunding zorgen voor een verdere verspreiding en draagvlak van het Edubook.

Rendement

De markt voor digitale onderwijsproducten is volgens onderzoek door PWC een groeimarkt. Met een stijging van bijna 100% in 2 jaar biedt de markt kansen. Edumundo ziet met haar producten mogelijkheden om een deel van deze markt naar zich toe te halen.


Edumundo verwacht eind 2016 cashflow positief te zijn. De eerste dividenduitkeringen staan gepland vanaf 2017. Vanuit de behaalde winsten zal Edumundo haar schulden gaan aflossen.


Het streven is dividend uit te keren over de bruto winst, deze wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Rekening houdend met de liquiditeit, solvabiliteit en continuïteit van de onderneming, streeft Edumundo naar een maximale dividend uitkering. 

Risico's

De onderwijsmarkt herbergt een aantal risico’s. Vertrouwen is een belangrijke eigenschap; de doelgroep wil zeker weten dat ze met een betrouwbare partner te maken hebben. Daarnaast verwachten ze dat er hoge kwaliteit geleverd wordt; goed leermateriaal om goed onderwijs te geven. Verantwoord materiaal met voldoende diepgang en uitdaging voor de studenten, om ze zo goed voor te bereiden op de tentamens.

In de markt zijn we al ruim tien jaar actief met onze businessgames. De klanten kennen Edumundo als een betrouwbare partner door de levering van deze games. Veelal heeft ze een jarenlange ervaring met haar klanten.

De kwaliteit wordt geborgd door samen te werken met ervaren docenten en auteurs die het lesmateriaal gaan verzorgen. In samenwerking met de redacteur die tot ons team behoort, wordt de kwaliteit van de inhoud geborgd.