Idea-equity-label
Aandelen
Equity
Billboard_billboard_symbid_header2_copy Play
Medium_thumb_roland_closup_-_600x600_-_300_dpi
Roland Mustert team 6
Roland Mustert Dordrecht, NL

Investeren in Film is Leuk!

De film industrie is leuk en met onze producten is investeren in de film industrie ook leuk. Speculeer niet maar investeer en laat je kapitaal voor je werken!

$152.818 gefinancierd
131%
$116.442
Minimum doelbedrag
46%
Aandelen
Small_thumb_roland_closup_-_600x600_-_300_dpi Investeren in Film is Leuk!
INNER CIRCLE
Product

Update:

18-10-2016:
De uiteindelijk aandelen verhouding, als gevolg van het toegenomen eigenvermogen komt uit op:
Eigen vermogen 53.33%
Vreemd vermogen 46.67%

13-10-2016:
Anticiperend op de benodigde doorlooptijd om het opgehaalde crowdfund kapitaal beschikbaar te maken voor MM Global Movies BV, is besloten het eigen vermogen alvast in te brengen en namens het bedrijf uit te zetten in het eerste project, zodat er op korte termijn al opbrengsten zijn en daarmee het track record wordt uitgebreid.

12-10-2016:
Donderdag 13 oktober gaat het project sluiten met 31% overfunding.
Teneinde een nog solidere basis te creëren hebben wij besloten meer eigen vermogen in te brengen in MM Global Movies BV zodanig dat de aandelen verhouding 50%/50% wordt. Dit zal een positief effect hebben op de waarde van de aandelen.


---------------------------------------------------------------------------------------

Bekende financiële problemen van vandaag de dag

> Met de huidige rentestand is het niet meer mogelijk positieve resultaten te behalen op spaargelden.

> Investeren in aandelen, olie, goud en aanverwante producten is doorgaans erg risicovol waardoor investeerders een grote kans lopen kapitaal kwijt te raken in plaats van op te bouwen.

> Mensen ontvangen brieven van pensioenfondsen met de mededeling dat de beleggingsresultaten zijn tegengevallen en ze daarom minder geld krijgen. Er zijn mensen die daardoor, ondanks de pensioengerechtigde leeftijd, toch moeten blijven werken om rond te kunnen komen.

> Zelfstandigen (ZZP-ers) hebben vaak een enorm pensioen tekort. Vaak hebben ze geen tijd erover na te denken of zijn zich er niet van bewust. Het vergt ook discipline steeds geld opzij te zetten en is het lastig een gedegen goedgekeurd product te vinden om pensioen op te bouwen.

> Met de stijgende huren en huizenprijzen wordt het voor starters steeds moeilijker een huis te huren of te kopen en een gezin te starten. Ouders zouden best willen helpen als ze er het kapitaal voor zouden hebben.

> Om een goede baan te vinden is tegenwoordig hoger onderwijs of een universitaire graad vereist. Studies kosten veel geld en vele afgestudeerden zitten dan ook met een flinke studieschuld, die ze vaak belemmert bij bijvoorbeeld het kopen van een huis. Ouders kunnen dit voorkomen door ruim van tevoren al geld opzij te zetten zodat de kinderen later zorgeloos kunnen studeren. 


Succesvol investeren in tijden van economische crisis

Met wie je ook praat in de zakelijk wereld, iedereen is het erover eens dat de markten instabiel zijn. Door o.a. de recente Brexit fluctueren valuta's, olie en goud en andere goederen zijn onzeker, beurs gerelateerde producten zoals aandelen en opties zijn vluchtig en erg risicovol.

Er is economische onzekerheid maar stel jezelf de volgende vraag:

Hoe komt het dat sommige mensen nog steeds enorm veel geld verdienen ondanks de economische problemen? Is er soms iets dat zij weten en wij niet? Het antwoord is ‘JA’, er zijn namelijk alternatieve investeringsvormen.


Alternatieve investeringsmogelijkheden

De internationale filmindustrie was en is een economie en markt onafhankelijk industrie. Statistieken laten zien dat er juist meer mensen naar de bioscoop gaan in economisch mindere tijden, gewoon om te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. 

Investeren in de filmindustrie kent normaal gesproken een hoog risico. Dit komt doordat de opbrengsten doorgaans afhankelijk gemaakt zijn van het uiteindelijke succes van een film in de bioscopen. MM Global Movies laat zien dat het ook anders kan.

Samen met een team specialisten heeft MM Global Movies een investeringsstrategie ontwikkeld in de filmindustrie die acteurs en filmproducenten ondersteunt bij het maken van films, door ze te voorzien van tijdelijke financiering. Omdat in alle gevallen wordt gewerkt met een lijst strikte voorwaarden waaraan moet worden voldaan, is het merendeel van de risicodragende elementen afgedekt waardoor het uiteindelijke investeringsrisico aanzienlijk verlaagt wordt. Risico's worden nog verder gereduceerd door de investeringen te verdelen over meerdere filmprojecten en film ondersteunende projecten. De oprichters van MM Global Movies BV testen deze strategie doorlopend met hun eigen kapitaal en tot nu toe zijn de resultaten boven verwachting.

Investeerders kunnen profiteren van MM Global Movies BV unieke toegang tot en kennis van deze markt en kunnen een jaarlijks rendement behalen ongeacht het uiteindelijke succes van een film.

En het leuke is: dit gaat niet alleen over kleine producties met onbekende acteurs, nee, er zitten ook internationale films bij met bekende acteurs zoals: Silvester Stallone, Robert de Niro, Russell Crowe, Leslie Mann, Danny DeVito, Jennifer Garner or Kevin Spacey!


Waarom we dit delen.

Op zoek naar risicomijdende manieren om kapitaal op te bouwen hebben we zelf getobd met het vinden van goede mogelijkheden. Wij hebben geleerd dat met elkaar delen en krachten bundelen veel meer oplevert dan te ploeteren in je eentje. Het geeft ons voldoening te delen en anderen te helpen. Daarom hebben we besloten onze investeringsstrategie open te stellen voor andere investeerders en aldus een win-win situatie te creëren. 


Opzet

Door via dit crowdfunding project te investeren in MM Global Movies BV help je ons de organisatie op te zetten om in Europa geld op te halen voor investeringen in filmprojecten en verwante projecten. We houden de kosten laag en flexibel, we beginnen met 2 man in de back-office en 2 man in de front-office op uurbasis. Zo kunnen we eenvoudig opschalen als het drukker wordt. Daarnaast gebruiken we je investering om uitgekiende promotiecampagnes uit te zetten en voor het financieren van 2 films om de werking van ons concept aan te tonen.Unique Selling Points

MM Global Movies BV heeft:

 • Exclusieve toegang tot de niche market van de filmindustrie in de VS en Engeland;
 • Unieke directe toegang tot filmproducenten en acteurs;
 • Voorrang bij financieringsdeals;
 • Een team van experts op het gebied van filmproducties en financiën;
 • Toegang tot een marktomvang van 400 miljoen;
 • Oprichters die zelf deelnemen in investeringen en dus gemotiveerd zijn de maximale resultaten te behalen;
 • De mogelijkheid kort en middellange termijn tijdelijke financiering te verstrekken middels een risico reducerende methode;
 • De mogelijkheid tot het ontwikkelen van filmproductie gerelateerde projecten, zoals bijvoorbeeld apps om de filmproducenten te helpen;
 • Het alleenrecht op te treden als Europese toegangsdeur tot deze investeringsmogelijkheden.


MM Global Movies BV biedt investeerders in dit crowdfunding project:

 • 8% dividend per jaar (7% in eerste jaar);

 • Deelname van €20 tot €100.000;

 • Minimale deelname slechts 1 jaar;

 • Regelmatige updates over de voortgang, de toeloop en uitvoering van de investeringen;

 • Online inzage in de voortgang;

 • Totally hands-off, wij doen al het werk;

 • In tegenstelling tot het financieren van veel product gebaseerde start-ups, zijn er beduidend minder markt en economie gerelateerde parameters die invloed hebben op de opbrengst;

 • Mogelijkheid het geïnvesteerde kapitaal te verdubbelen in 5 tot 9 jaar als gevolg van compounding en waardevermeerdering van de aandelen.


Na de opstart van MM Global Movies BV gaan we op zoek naar investeerders die tenminste € 100.000 beschikbaar hebben en aan wie we investeringsmogelijkheden aanbieden met de volgende kenmerken:

 • Opbrengst split volgens ons 'Seth' model
  (voor details neem contact op via info@mmglobalmovies.com)

 • Minimale deelname vanaf 1 jaar.

 • Risico reductie middels een lijst met strikte voorwaarden waaraan een financieringsaanvraag moet voldoen, zodat de risicodragende elementen zo goed geëlimineerd worden. Uitleg onder 'Product'.

 • Regelmatige updates over de voortgang van de investeringen

 • Totally hands-off, wij doen al het werk 

 • Hoge succes factor. Meer dan 25 projecten over de afgelopen 3 jaar sloten allen met een positief resultaatVerdienmodel

De voornaamste bron van opbrengsten is de korte en middellange termijn tijdelijke financiële ondersteuning aan filmproducenten en film gerelateerde ondersteunende projecten, zoals bijvoorbeeld een casting App.

Dit genereert een inmiddels bewezen opbrengst die we, na aftrek van kosten en belasting, delen met de investeerders.


Tot nu toe bereikt

Het bewijs dat het concept van onze strategie werkt is de afgelopen jaren geleverd middels 4 persoonlijk investeringen en in totaal ruim 25 projecten van onze partners, alle met maximaal positieve resultaten.
Een aantal voorbeelden van projecten uit ons track record in over de laatste 3 jaar:


Billionaire Boys Club – December 2015, $1.5 Million gedurende 6 weken. Uitbetaling al na 2 weken, gegarandeerd minimum 1.75%

London town – Oktober 2015, $375K gedurende 16 weken. 0.5% per week

Royal Ice I – Maart 2015, $800K gedurende 12 weken. 15 x 0.75% per week

Captive I - Januari 2015, $200K gedurende 12 weken. 17 x 0.5% per week


Tot op heden bedraagt onze cumulatieve inleg meer dan €400.000 in 9 maanden. De 4 projecten waaraan wij deelnamen vergerden een totale cumulatieve investering van meer dan €15.000.000.Benodigde investering en gebruik van het geld

Het benodigde bedrag voor dit specifieke crowfunding project bedraagt €100.000

Dit zal gebruikt worden voor het opzetten van ons bedrijf, 2 man in de back-office en 2 man in de front-office, gerichte marketingcampagnes en voor het investeren in twee vooraf geselecteerde financieringenprojecten, waarmee we willen aantonen aan de investeerders dat ons investeringsmodel werkt en in staat is 8% dividend per jaar te genereren.

Voor de investeerder

Door te investeren in MM Global Movies BV help je ons de organisatie op te zetten om in Europa geld op te halen voor investeringen in filmprojecten en verwante projecten. We houden de kosten laag en flexibel, we beginnen met 2 man in de back-office en 2 man in de front-office op uurbasis. Zo kunnen we opschalen als het drukker wordt. Daarnaast gebruiken we je investering om uitgekiende promotiecampagnes uit te zetten. 

Het opgehaalde bedrag wordt ook gebruikt voor het financieren van twee vooraf geselecteerde projecten als ‘proof of the pudding’, om aan te tonen aan de investeerders dat ons investeringsmodel in staat is 8% dividend per jaar te genereren.

Vooraf geselecteerde films:
- ‘The Burden’ van Robbie Brenner met in de hoofdrol Andrew Heckler
- ‘Category 5’, van Rob Cohen, 
met in de hoofdrol  Toby Kebbell and Maggie Grace

Vanaf dag 1 kan al meteen opbrengst gegenereerd worden. Er hoeft niet gewacht te worden op break-even of andere zakelijke, administratieve of markt voorwaarden. 

Jaarlijkse dividend: 8% (7% in eerste jaar)

Deelname: van €20 tot €100.000.


Geprojecteerde opbrengsten geprojecteerd over 1-5, 10, 15 and 20 jaar op basis van een investering van €1000 en een effectief startkapitaal van €990 en herinvesteren van de opbrengsten:

Jaar, Einde jaar kapitaal, Effectieve opbrengst

1          € 1.070                        7,00%

2          € 1.156                        15,56%

3          € 1.248                        24,80%

4          € 1.348                        34,79%

5          € 1.456                        45,57%

10        € 2.139                        113,89%

15        € 3.143                        214,28%

20        € 4.618                        361,78%


De minimum deelname periode is slechts 1 jaar, want wij willen onze investeerders niet voor vele jaren vastleggen zoals bij veel andere projecten. Te allen tijde kunnen de aandelen van de investering verkocht worden aan anderen. Na 1 jaar bieden wij een terugkoopregeling, waarbij MM Global Movies BV de aandelen terugkoopt, op voorwaarde dat er voldoende cash en opbrengst is. In dat geval dient de investeerder ons een verzoek te doen en als de liquiditeit het toestaat kopen wij de aandelen terug.

Let op: investeerders van het eerste uur verwerven een groot deel van ons bedrijf (50%) middels aandelen en hebben daarmee zicht op een aanzienlijk groter rendement dan alleen de jaarlijkse opbrengst. Gebaseerd op de winstprognose is de bedrijfswaardering bepaald op 170%, hetgeen betekent dat 1 aandeel van €1 op termijn €1.70 waard wordt.
Investeerders die later instappen bij vervolgprojecten hebben dit voordeel niet.


Aandelenstructuur:
Wealth Holding BV (eigendom van de oprichters Roland Mustert en Inge Mous) is de statutaire oprichter van MM Global Movies BV en heeft 50% van de aandelen. De overige 50% komt in handen van de investeerders via de coöperatie.


Investeerders die €100.000 of meer willen investeren bieden wij een ander investeringsmodel. Neem contact op voor meer informatie:
info@mmglobalmovies.com


Update_thumb_roland_closup_-_600x600_-_300_dpi
Roland Mustert
Oprichter. Senior Managing Partner en CEO

Roland studeerde af als Bachelor of Engineering, ontwierp als architect vele oplossingen voor industriële automatiseringsvraagstukken. In zijn management rol was hij verantwoordelijk voor projecten tot 60 miljoen euro (Siemens, Gasunie, South Stream). Hij heeft nu 5 bedrijven (waaronder Wealth Holding BV), een business club en ontwikkelt investeringsstrategieën met internationale fin. experts.

Update_thumb_inge_closup_-_600x600_-_300_dpi
Inge Mous
Oprichter, Senior Managing Partner -en CCO / CMO

Ondernemer, begon in 1997 met trainingen thuis naast haar baan als manager. In 2009 startte zij als gecertificeerd mediator Mous Mediation, Training en Advies, gespecialiseerd in interventies bij conflicten tussen business professionals, instanties zoals de Rabobank, Albert Schweizer Ziekenhuis, politieke partijen. Sinds 2010 politiek actief. 2016: 5 bedrijven (oa Wealth Holding) en business club

Update_thumb_charlie_dombek_-_600x400_-_300_dpi
Charlie Dombek
Financiel en filmadviseur USA

Charlie is erkend Certified Public Accountant en autoriteit op het gebied van belastingen en financiële planning. Zijn cliënten zijn o.a. professionele atleten, entertainers, zorgprofessionals, internet marketers en andere succesvolle business owners. Sinds 2011 is Charlie de CFO van de JT Foxx organisatie en heeft inmiddels een netwerk van specialisten in filmfinanciering in de VS en Engeland

Het product

MM Global Movies BV biedt de mogelijkheid te investeren in de filmindustrie zonder dat de investeerder zelf diepgaande kennis hoeft te hebben van de filmindustrie. Wij spreiden investeringen over korte en middellange termijn tijdelijke financiering aan filmproducenten in de VS en Engeland, lokale filmproducties en film gelieerde ondersteuningsprojecten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een casting App.


Uniek

MM Global Movies BV biedt een nieuw en uniek perspectief op investeren in de wereld van de filmindustrie door deze typische niche en gesloten markt toegankelijk te maken voor private, professionele en zelfs corporate investeerders. Waar het bij het financieren van films doorgaans gaat om grote sommen geld, bieden wij investeerders de mogelijkheid flexibel deel te nemen met bedragen vanaf €100.000.


MM Global Movies BV heeft:

 • Exclusieve toegang tot de niche market van de filmindustrie in de VS en Engeland;
 • Unieke directe toegang tot filmproducenten en acteurs;
 • Voorrang bij financieringsdeals;
 • Een team van experts op het gebied van filmproducties en financiën;
 • Toegang tot een marktomvang van 400 miljoen;
 • Oprichters die zelf deelnemen in investeringen en dus gemotiveerd zijn de maximale resultaten te behalen;
 • De mogelijkheid kort en middellange termijn tijdelijke financiering te verstrekken middels een risico reducerende methode;
 • De mogelijkheid tot het ontwikkelen van film productie gerelateerde projecten, zoals bijvoorbeeld apps om de filmproducenten te helpen;
 • Het alleenrecht op te treden als Europese toegangsdeur tot deze investeringsmogelijkheden.


MM Global Movies BV biedt na opstart investeerders vanaf
€100.000 investeringsmogelijkheden met de volgende kenmerken:

 • Rendementsdoelstelling jaarlijks 8%;

 • Minimale deelname slechts 1 jaar;

 • Risicoreductie middels een lijst met strikte voorwaarden waaraan een projectaanvraag moet voldoen opdat de risicodragende elementen zo goed mogelijk geëlimineerd kunnen worden. Uitleg hieronder.
  (Vraag de brochure aan voor meer details of kijk op de website: www.mmglobalinvest.nl);

 • Regelmatige updates over de voortgang van de investeringen;

 • Totally hands-off, wij doen al het werk;

 • Hoge succes factor. Meer dan 25 projecten over de afgelopen 3 jaar sloten alle met positieve resultaten.

MM Global Movies BV heeft een risico reducerende  methodiek ontwikkeld die beoogt de risicodragende elementen zo goed mogelijk te elimineren. Hiertoe worden oa de volgende voorwaarden gesteld aan iedere projectaanvraag:

 • Commitment van een senior lender aanwezig, dwz er is al een financier die heeft toegezegd het hoofdkapitaal te verstrekken;
 • Adequate voorverkopen gerealiseerd zodat reeds zicht is op opbrengsten. Dit versterkt de positie van de hoofdfinancier;

 • Beëdigd advocaat en notaris verbonden aan het project;
 • Acteurs en regisseurs verbonden aan het project;

 • De totale waarde van het onderpand (script, acteurs, locatie, equipment etc) moet vastgesteld kunnen wordenen fungeert als plafond van de financiering. Verdienmodel

De voornaamste bron van opbrengsten is vooralsnog korte en middellange termijn tijdelijke financiële ondersteuning aan filmproducenten en film gerelateerde ondersteunende projecten, zoals bijvoorbeeld een casting App.

Dit genereert een inmiddels bewezen opbrengst die we, na aftrek van kosten en belasting, delen met de investeerders.Als voorbeeld: 

Korte termijn financieringsprojecten leveren 0.25% tot soms wel 0.75% per week op, echter deze investeringsprojecten zijn niet continu beschikbaar. Gebaseerd op een historische beschikbaarheid van 30-40 weken is een jaarlijkse opbrengst van 15% tot en met 20% haalbaar.
Middellange termijn financieringsprojecten, indien beschikbaar, lopen 12 – 18 maanden en genereren gemiddeld 0.5% per week.

Ten gevolge van valuta fluctuaties kunnen de werkelijke resultaten hoger of lager zijn, echter over langere tijd zal dit uitmiddelen.


Schaalbaarheid

MM Global Movies BV is een bijzonder schaalbaar bedrijf. De opstartfase, inclusief pilot project is beperkt van opzet met €150.000 waarvan € 100.000 via Symbid, dus slechts voor een kleine groep investeerders. Na een succesvolle start zullen vervolgprojecten opgezet worden met een grotere investeringsruimte. Investeerders die willen participeren met bedragen vanaf 100.000 kunnen te allen tijde direct investeren in onze producten, zonder de beperkingen van crowdfunding.

Huidige status

Nadat we met succes zelf hebben geïnvesteerd in 4 projecten over de laatste 12 maanden en onze Amerikaanse adviseur in 25 projecten over de laatste 3 jaar, hebben wij een model voorbereid dat ons in staat stelt andere investeerders te laten meedelen in de opbrengsten. De volgende stap is het volledig opzetten van het bedrijf en 2 financieringsprojecten als 'proof of the pudding'. Want hoewel wijzelf weten dat ons investeringsmodel werkt, willen we dit bewijzen aan onze investeerders. Voor dit doel hebben wij al een portfolio van aankomende filmprojecten. Als alternatief hebben wij ook nog de bouw van een App achter de hand.
Aan de marketing kant hebben wij onze aanwezigheid op het internet en sociale media opgezet.

Verdere ontwikkelingen

Op toekomstige ontwikkelingen wordt geanticipeerd omdat nieuwe mogelijkheden in de markt zich snel voordoen en andere verdwijnen. In de zakelijke wereld van vandaag is het essentieel je aan te kunnen passen aan een snel veranderende markt. Door snel en flexibel in te spelen op de veranderingen kunnen wij de concurrentie voorblijven.
Zodra meerdere investeringsprojecten lopen en de totale omzet de 5 miljoen euro overstijgt, is het de bedoeling zelf een AFM licentie te verwerven en zullen we ons ook gaan richten op kleinere lokale filmprojecten om zo ook de lokale filmmakers te helpen. Daarbij komt dat we dan ook met investeerders kunnen werken die minder dan €100.000 willen investeren.

Doelgroep

Wij hebben de volgende 4 belangrijke doelgroepen geïdentificeerd:

 1. Mensen met spaargeld op de bank. Deze grote groep spaarders zijn de lage rentes zat. Zij willen zich niet begeven in het risicovolle beleggen op de beurs. Veel van deze investeerders zijn niet bekend met alternatieve investeringsmogelijkheden of weten niet hoe ze toegang moeten krijgen via betrouwbare kanalen.

 2. Mensen met pensioen (opbouw) tekort. Een snel groeiende groep die zich realiseert dat ze te weinig pensioen opbouwen of opgebouwd hebben om straks met 65 of 67 jaar met pensioen te kunnen gaan. Pensioenfondsen betalen nu al minder uit dan voorheen. Met nog een aantal jaren voor de boeg zijn deze mensen op zoek naar wegen het pensioengat op te vullen. Deze groep is typisch op zoek naar veilige risico arme investeringen.

 3. Zelfstandigen (ZZP-ers). Als gevolg van de veranderende economie zijn meer en meer mensen uit loondienst in het zelfstandig ondernemerschap gedwongen. Een bekend probleem is het ontbreken van voorzieningen voor pensioenopbouw. Deze groep drukke professionals zoekt naar snelle maar toch veilige manieren om geld apart te zetten en te laten groeien voor hun pensioen. 

 4. Ouders die:
  1: kapitaal willen opbouwen om later hun kinderen te kunnen laten studeren. Studies zijn notoir prijzig en voor vele afgestudeerden met een studieschuld duurt het nog jaren eer ze dat afgelost hebben;
  2: hun kinderen financieel willen kunnen ondersteunen in de toekomst bij een huwelijk, als ze een huis willen kopen of hun kleinkinderen financieel willen ondersteunen.

MM Global Movies BV projecten zijn toegankelijk voor een ieder die de voordelen van investeren begrijpt en die ook begrijpt dat er bij iedere vorm van investeren een bepaalde mate van risico is. Er zijn nu eenmaal geen garanties.

Marktomvang

De markt voor het investeren in filmproducties is typisch een niche markt, hetgeen suggereert dat er een beperking zou zijn in het aantal projecten en de hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is. Met ons team van experts hebben wij echter al toegang tot een totaal volume van meer dan 400 miljoen euro en dit is groeiende.

Concurrentie

MM Global Movies BV biedt unieke investeringsmogelijkheden. Deze zullen ongetwijfeld gekopieerd gaan worden zodra andere ondernemers het potentieel onderkennen. Deze concurrenten hebben echter niet de toegang tot ons team van specialisten en zelfs als zij eigen experts zoeken, zullen wij steeds weer innoveren en zo de competitie voor blijven.

Aan de achterkant van onze business, in de film-financieringswereld zelf, zijn er maar een paar belangrijke spelers die hun diensten aanbieden aan filmproducenten. Ons team kent ze allemaal. Bovendien is de vraag nog steeds groter dan het aanbod en zolang dit zo blijft is er eerder sprake van samenwerking dan concurrentie.


Daarbovenop komt dat MM Global Movies BV de exclusiviteit heeft verworven te mogen optreden als de Europese gateway voor investeerders in Europa die willen investeren in deze niche markt.

Huidige klanten

Als eigenaren van MM Global Movies BV dragen wij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze diensten en producten die we aanbieden. Ondanks het track record van meer dan 25 projecten over de laatste 3 jaar, willen we absolute zekerheid dat de door ons aangeboden producten solide, betrouwbaar en rendabel zijn. Daarom testen wij alles zelf. Met ons eigen kapitaal hebben we al in diverse projecten deelgenomen en de resultaten waren boven verwachting.

Wij geloven dat alleen als het goed genoeg is voor ons het pas goed genoeg is voor andere investeerders.


Feedback van klanten

Er zijn nog geen klanten, anders dan wijzelf. Echter we hebben contact met andere investeerders in deze wereld. Ze zeggen allemaal 'Het is lastig toegang te krijgen tot deze markt, maar als je er eenmaal in zit zijn de resultaten overweldigend'

Verkoopverhaal

De economische cycli worden korter en steiler. Het wordt steeds moeilijker goede rendabele investeringen te vinden. Aandelenbeurzen en verwante producten zijn te vluchtig en te risicovol en doorgaans ongeschikt voor investeerders die kapitaal willen opbouwen en lange termijn rijkdom.

Met een team van experts heeft MM Global Movies BV een alternatieve manier van investeren ontwikkeld die wordt gekenmerkt door een hoge opbrengst bij een lager risico profiel. De set zorgvuldig ontworpen risicobeheersingsmaatregelen stelt ons in staat het merendeel van de risicodragende elementen te ondervangen. 

Onze filosofie is simpel: als één vinkje ontbreekt investeren wij niet! Hoe we weten dat het werkt? Wij testen alles eerst zelf en met ons privé kapitaal. Want alleen als het goed genoeg is voor ons, is het goed genoeg voor onze investeerders.


Gedaan tot nu toe

In het afgelopen jaar hebben wij privé reeds in 4 films geïnvesteerd en de resultaten overtroffen onze verwachtingen.

Wat betreft de marketing zijn we actief aanwezig op het internet en met social media campagnes. 


Marketing & sales kanalen

Naast onze inner circle bestaande uit familie en vrienden, hebben wij gedurende de laatste 6 jaar een omvangrijk netwerk opgebouwd van ondernemers en investeerders, en vooral omdat wij nu deel uitmaken van het internationale netwerk 'Intelligent Millionaires Network' en de Nederlandse afdeling daarvan leiden.

Mensen die investeren in ons product kennen ons en vertrouwen ons. Wij zijn loyaal en toegewijd aan deze mensen en doen wat nodig is om de resultaten te leveren en ze op de hoogte te houden.

Wij gaan ons bedrijf en producten actief pitchen tijdens bijeenkomsten van business netwerken en in het bijzonder in investeerders netwerken. Onze partner uit de VS wordt de main speaker op het event van de business club 'Intelligent Millionaires Network' die in het teken staat van investeren in de filmindustrie.

Naast mond op mond reclame, zijn er onze website: www.mmglobalmovies.com, Facebook: MM Global Movies BV en Twitter: @mmglobalmovies.

Marketing doel

Door te marketen aan onze doelgroepen en door gebruik te maken van onze branding willen wij het pilot project zo snel mogelijk vol krijgen en van start laten gaan zodat we binnen 3 maanden de resultaten kunnen laten zien. Zodra de resultaten zichtbaar zijn is het ons doel vervolgprojecten te starten van grotere omvang.


Partnerships

Onze kernwaarden

De kernwaarden van MM Global Movies BV zijn de basis van alles wat we doen en ze helpen de bedrijfscultuur vorm te geven en zorgen ervoor dat we verder zullen gaan dan de verwachtingen van onze klanten en partners.


Trouw en betrouwbaarheid:
Als ondernemers weten wij dat zakendoen alleen mogelijk is als er een basis is van vertrouwen en betrouwbaarheid. Een man een man, een woord een woord. Als wij willen investeren moeten we de andere partij kunnen vertrouwen en in staat zijn te vertrouwen op zijn/haar kundigheid. Voor MM Global Movies BV is dit een essentiële kernwaarde. Zoals wij ons team vertrouwen willen wij ook dat onze investeerders ons vertrouwen.


Geloofwaardigheid:
Waarom zou iemand in of met ons investeren als wij er zelf niet in investeren? Daarom testen we alles zelf met ons eigen kapitaal en blijven dat ook doen om er zeker van te zijn dat de kwaliteit op niveau blijft. Alleen als het goed genoeg is voor ons, is het goed genoeg voor onze investeerders.


Veiligheid en zekerheid:
MM Global Movies BV biedt geen producten om snel rijk te worden en die te mooi zijn om waar te zijn. Onze producten zijn zorgvuldig samengesteld rond solide investeringskanalen en zijn omkleed met riscio reducerende maatregelen met als doel de opbrengst zo goed mogelijk veilig te stellen. Wij willen dat onze investeerders zich veilig en zeker voelen
. Dat is meteen ook de reden dat we hebben gekozen voor een structuur met crowdfunding die legaal is en onder toezicht staat van de AFM.


Controle enTransparantie:
Omdat wij zelf investeerders zijn willen we weten wat er met ons geld gebeurd (transparantie) en willen we op korte termijn kunnen beschikken over ons geld (control) wanneer wij dat willen. Dat is voor ons ook een reden met crowdfunding platforms te werken.


Relaties:
Als gevolg van de genoemde kernwaarden willen wij lange termijn relaties opbouwen. We willen graag voor lange tijd met en voor jou werken.


Omzet tot nu toe

Tot op heden bedraagt onze persoonlijke participatie 4 maal €100.000 in 9 maanden. De 4 projecten waarin wij investeerden hadden een totaal saldo van meer dan €15.000.000.

Verwachte omzet

2016: € 136.713

2017: € 930.000

2018: € 1.420.000

2019: € 1.990.000

2020: € 2.110.000


Aannames

Aangezien de filmindustrie vrijwel economie en markt onafhankelijk is, is het realistisch aan te nemen dat de resultaten voor de komende jaren vergelijkbaar zullen zijn, op basis van de ervaring en resultaten behaald tot dusver. Het track record laat zien dat de markt stabiel is. 

Valuta schommelingen (dollar vs euro) zullen op korte termijn een effect hebben op de resultaten, soms meer soms minder. Op de langer termijn zal dit uitmiddelen.

Tot nu toe geinvesteerd

Persoonlijk hebben wij 4 maal €100.000 geïnvesteerd in 4 projecten. Onze partners in de VS hebben reeds meer dan €100.000.000 geïnvesteerd in de laatste 3 jaar.

Investeringsbehoefte

Gewenst project kapitaal: €100.000
Dividend: 8% per jaar.

Minimum investeringstermijn is slechts 1 jaar (u kunt uw aandelen eerder verkopen aan derden, via ons of via het Symbid platform)Na een jaar willen we een terugkoopregeling activeren, die afhankelijk van de winsten en de liquiditeit, de mogelijkheid biedt om de aandelen terug verkopen aan MM Global Movies BV

Gebruik van de opgehaalde gelden

Het totaal opgehaalde kapitaal, zodra het wordt vrij gegeven door Symbid aan MM Global Movies BV, wordt aangewend voor het opzetten van de bedrijfsstructuur, gerichte marketing campagnes en voor de tijdelijke financiering van twee vooraf geselecteerde filmproducties, om de investeerders te laten zien dat ons investeringsmodel werkt en in staat is jaarlijks 8% opbrengst te genereren..

Het kapitaal voor deze filmproducties wordt eerst overgebracht naar de 'derdengelden rekening' van de notaris die deel uitmaakt van ons team in de VS. Als alle stukken in orde zijn en alle handtekeningen gezet, gaan de fondsen vanuit de derdengelden rekening naar de rekeningen van de filmproducenten.

Aan het einde van de financieringstermijn komen alle gelden, inclusief rente, weer terug op de derdengelden rekening van de notaris, waar ze kunnen blijven tot het volgende financieringsproject of totdat wij ze terugvragen.

In principe willen we jaarlijks in januari dividend betalen. Het streven is naar duurzaam 8% dividend op jaarbasis


Rendement

Op basis van onze ervaring, ons track record en het portfolio aan projecten wachtend op financiering, denken wij dat het mogelijk is een jaarlijkse opbrengst van 15-20% te realiseren en daarmee ruimschoots de investeerders jaarlijks 8% dividend te kunnen uitbetalen en de kosten van crowdfunding en overige kosten te dekken.

Exit strategie voor investeerders:
Geïnvesteerd kapitaal wordt omgezet in aandelen MM Global Movies BV onder de speciaal daarvoor opgezette coöperatie als deel van de crowdfunding structuur. De exit strategie voor investeerders is het verkopen van hun aandelen aan MM Global Movies BV of aan derden. Hiervoor zal MM Global Movies BV een terugkoop regeling aanbieden. Deze regeling wordt na een jaar opgetuigd en is afhankelijk van de gemaakte winst en middelen.


Belangrijk:

Aangezien geparticipeerd wordt in ons bedrijf middels aandelen is op termijn een groter rendement te verwachten als gevolg van de waardestijging van het bedrijf. Latere projecten zullen vooral op lening basis plaatsvinden en leveren dan uitsluitend rente op.
Participatie vanaf dag 1 levert dus een veel groter rendement op!

Risico's

Investeringsrisico's

Zoals bij iedere investering zijn er altijd risico's op het verlies van kapitaal. In onze projecten zijn er een aantal scenario's die theoretisch de project opbrengsten in gevaar kunnen brengen. Hoewel het in geen enkel projecten nog tot schade geleid heeft, is het niet uit te sluiten, ondanks het zorgvuldig opgezette vangnet.

 • Scenario: De filmproductie maatschappij gaat failliet:
  Ons team van experts doet altijd vooraf een waardebepaling van het onderpand (zijnde het script, de acteurs, de locatie en de apparatuur) en maximaliseert de lening op deze waarde. Bovendien hebben wij, als de financierende partij, het eerste recht op vordering.
  Er is altijd een risico dat het onderpand bij verkoop onvoldoende oplevert. 
  Gestreeft wordt om zoveel mogelijk te spreiden over verschillende projecten;
 • Scenario: De hoofdfinanciering komt later dan gepland:
  Er is geen risico in dat geval. Het project wordt verlengd met een paar weken en genereert meer opbrengst;

 • Scenario: De partij voor de hoofdfinanciering trekt zich terug:
  Ons team kent de markt door en door en kent ook alle partijen in die markt. In dit specifieke geval wordt op korte termijn een andere partij bereid gevonden de financiering te verstrekken. Dit is in de laatste 3 jaar 2 maal gebeurd en een andere partij was binnen 2 weken gevonden. Het effect op de opbrengsten was minimaal;

 • Scenario: Extreme koersval van de dollar versus de euro of Britse pond versus de euro:
  Dit heeft een direct effect op de resultaten indien er conversie naar euro's zou plaatsvinden, echter in dollars of pond is er nog steeds geen negatief effect. De kans is groot dat in dat geval de wereldeconomie dusdanig uit balans is dat we daar op allerlei andere manieren hinder van ondervinden. De enige maatregel is dan de conversie naar euro's niet uit te voeren en te wachten op een betere koers.

Voor ieder filmproject geldt dat de financiering alleen verstrekt wordt als aan alle voorwaarden voldaan is. Als er één voorwaarde ontbreekt wijzen wij het project af. Ons track record van meer dan 25 projecten laat daarom ook uitsluitend positieve resultaten zien. Als gevolg van de risico reducerende methode zijn tot nu toe geen afboekingen noodzakelijk geweest.


Bedrijfsrisico

Voor de ontwikkeling en groei van MM Global Movies als bedrijf is het noodzakelijk een toenemend aantal investeerders aan te trekken. Indien niet lukt of achterblijft zal de waarde van de aandelen niet of minder stijgen dan geprognosticeerd. MM Global Movies zal in dat geval het kostenmodel aanpassen.