Idea-equity-label
Convertible
nl_geldenondernemen_idea.tooltip.convertible.note
Billboard_5 Play
Medium_thumb_gerben-kl-03
Gerben Tigchelaar team 7
Gerben Tigchelaar Tilburg, NL

No longer in business - TV kijken zoals het hoort

Prettig TV kijken en radio luisteren, ook voor ouderen en slechthorenden. Een groot verborgen probleem voor bijna 2 miljoen mensen lossen wij op!

$157.778 gefinancierd
169%
$93.153 0
Minimum doelbedrag Dagen over
8,00% 5 jaar
Rente Looptijd
Small_thumb_gerben-kl-03 No longer in business - TV kijken zoals het hoort
INNER CIRCLE
Product

Je zou denken dat dankzij moderne technologieën radio en televisie steeds meer mogelijkheden bieden aan de gebruiker, en dat is ook vaak zo. Maar niet voor iedereen.... Veel ouderen en slechthorenden hebben juist vaker moeite om de TV & radio goed te verstaan en met de bediening ervan. 

Hoe kan dit?

Moderne flatscreen TV's hebben geen klankkast meer en dat wordt elektronisch gecompenseerd. Vaak wordt er een soundbar bij geplaatst die alle muziektonen en surround sound goed kan weergeven.

Maar dat is toch goed zou je denken?

Voor goedhorenden is dat absoluut het geval. Maar voor mensen met een minder goed gehoor, en dat zijn er al bijna 2 miljoen in Nederland, is dat funest voor de verstaanbaarheid, met name van spraak.

Hoe kan dat dan?

Slechthorenden hebben veel last van allerlei bijgeluiden uit de omgeving. Een film met veel geluidseffecten is dan bijna niet te volgen en spraak wordt wollig door te veel lage tonen.

Tot welke problemen leidt dit?

Wij staan er niet altijd bij stil maar vooral voor ouderen spelen TV en radio een belangrijke rol in hun leven: het zijn informatiebronnen van wat er speelt in de wereld en ze brengen vermaak en leven in huis. Het niet meer goed kunnen verstaan hiervan leidt niet zelden tot meer isolement, verveling en eenzaamheid bij deze grote groep mensen.

De oplossing: de Opus soundbar

Black Velvet Audio heeft een soundbar puur op spraakverstaanbaarheid ontwikkeld: een moderne soundbar met professionele speakers in combinatie met een goed afgestemde klankkast. Daardoor komt de spraak optimaal tot zijn recht zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de muziek. Daarbij biedt hij voor gebruikers van een gehoorapparaat de mogelijkheid om het geluid op hun hoortoestel naar eigen behoefte nog beter in te stellen, zonder dat de omgeving daar iets van merkt. Tests bij het audiologisch centrum gaven duidelijk betere resultaten ten opzichte van de flatscreen televisie bij de (zwaar) slechthorende proefpersonen, zowel met als zonder gehoortoestel. De Opus Soundbar heeft ook een ingebouwde radio en is simpel te bedienen via de meegeleverde afstandsbediening, die ook op de TV en het kastje voor digitale TV werkt.

Onze universele afstandsbediening

De Opus Soundbar wordt geleverd met een unieke universele afstandsbediening die samen met ouderen is ontwikkeld. Deze heeft de uitstraling en functionaliteit van een volwaardige afstandsbediening, maar is simpel en gevoelsmatig te bedienen. Het 'verdwalen' in het menu of instellingen wordt vrijwel uitgesloten. Omdat de Opus Soundbar ook een ingebouwde radio heeft, heeft men nog maar één eenvoudige afstandsbediening nodig voor radio én televisie. Deze afstandsbediening zal ook als los product door Black Velvet Audio op de markt gebracht worden.


Waar staan we nu?

Na vijf jaar marktonderzoek en productontwikkeling samen met ouderen en slechthorenden hebben wij werkende prototypes ontwikkeld van beide producten en deze zijn met zeer positieve resultaten getest. Ondertussen zijn de eerste pre-orders binnen van belangrijke landelijke partners in zowel de hoormarkt, als de ouderenzorg.

De volgende stap is het produceren van een eerste serie van 100 soundbars en 500 afstandsbedieningen en deze in de markt te introduceren. Zonder substantiële middelen hebben we reeds 24% van deze soundbars en 5% van de afstandsbedieningen verkocht (en concrete opties voor respectievelijk nog eens 20% en 5%).

Unique Selling Points

Black Velvet Audio onderscheidt zich op de volgende punten van (mogelijke) concurrenten:

 • Met de Opus Soundbar bekennen wij als enige in de markt kleur als het gaat om spraakverstaanbaarheid.
 • Tijdens tests bij het audiologisch centrum in Eindhoven gaven de testpersonen de verstaanbaarheid van de flatscreen TV gemiddeld een 4, de Opus Soundbar een 7,2.
 • De ouderenmarkt en de audiologiemarkt zijn beide markten die vragen om persoonlijke aandacht. Onze keuze van de route-to-market  is vanaf het eerste moment zo ingericht dat wij die aandacht kunnen geven. Iets wat moeilijk, zo niet onmogelijk is om te kopiëren door bestaande grote spelers.
 • Eenvoudig maar functioneel in al zijn facetten: contrast en gevoeligheid van de knoppen, herkenbaarheid van de afstandsbediening, functies, verpakking en handleiding. Alles is zo ontwikkeld dat de doelgroep er optimaal gebruik van kan maken.
 • Onze afstandsbediening is met meerdere doelgroepen getest en blijkt tot nu toe iedere keer een betere oplossing dan bestaande afstandsbedieningen. Of het nu gaat om dementerende ouderen, of om mensen met een beperkte motoriek of gezichtsvermogen.

Verdienmodel

Black Velvet Audio richt zich op de zakelijke en de consumentenmarkt in een cross channel model (zowel directe als indirecte verkoop).

Directe verkoop zal plaatsvinden via de eigen webshop.

Indirecte verkoop kunnen we opdelen in de hoormarkt, de ouderen-/zorgmarkt en de reguliere consumentenmarkt.

 • Voor de hoormarkt hebben we reeds een grote landelijke distributeur aangesloten.
 • In de ouderen-/zorgmarkt leveren we aan zowel zorginstellingen, als aan de consument. Hiervoor sluiten we partnerships met leveranciers van zorg- en welzijnsproducten.
 • Voor de reguliere consumentenmarkt willen we vanaf 2018 gaan uitrollen naar een retailpartner zoals Expert of EP.

Via deze weg verwachten wij een gemiddelde marge van 40% te realiseren op de soundbar en de afstandsbediening.

Tot nu toe bereikt

Black Velvet Audio is in 2011 opgericht door Gerben Tigchelaar. In de eerste vijf en een half jaar hebben wij het volgende bereikt:

 • We hebben prototypes van twee producten ontwikkeld en getest in de markt. Bij alle potentiële klanten die wij de afgelopen maanden hebben bezocht worden deze unaniem positief ontvangen.
 • We hebben een schat aan ervaring met, en kennis over, de doelgroep gerealiseerd, door in contact te treden en samen met de doelgroep producten te ontwikkelen. Door continu terug te koppelen naar de doelgroep en zelfs uren lang de doelgroep te observeren en onderzoek te doen naar het gebruik van en ervaringen met radio en televisie hebben wij unieke kennis vergaard over de doelgroep en de markt.
 • In november 2016 hebben wij binnen drie weken voor de audiologiemarkt voor de door ons onder “marketing” benoemde pijlers ingevuld met strategische partnerships met Hoorexpert en Hoorinfotheek.
 • Voor de ouderen- en zorgmarkt hebben wij een begin gemaakt met een netwerk van partners en klanten/distributeurs, waaronder: Archipel Zorggroep, Amarantgroep, Centrale 24, VCura en Zorg & Co. Tevens zijn wij in gesprek met hulpmiddelenwereld en Smart Homes.
 • Pre-orders voor 24 soundbars en 25 afstandsbedieningen en opties voor 20 soundbars en 25 afstandsbedieningen.
 • Wij zijn aangemeld bij Seas2Grow (Silver Economy Accelerating Strategies), een internationaal platform in Nederland, België, Frankrijk en Engeland, dat er op geënt is om veelbelovende producten in de ouderenzorg te laten accelereren en groei te veersnellen in deze vier landen.
 • We hebben een zeer ervaren team opgebouwd met aanvullende vaardigheden in productontwikkeling, sales, marketing en communicatie.
 • In de afgelopen jaren hebben we op alle vlakken een brede groep adviseurs om de onderneming heen verzameld.
 • Er zijn diverse coaches betrokken geweest bij Black Velvet Audio, waaronder Jan van Overbruggen (o.a. oud CFO De Bijenkorf), Harry Sprengers (oud directeur diverse Philips divisies) en Ron Dikhof (diverse VP en CEO posities bij Philips en Ericsson). 

Gerben heeft de eerste jaren van de onderneming alleen gewerkt. Sinds april 2016 heeft hij een team om zich heen verzameld en enkele vaste adviseurs, waarna alles in een stroomversnelling is geraakt en we nu klaar zijn om de markt op te gaan.

Benodigde investering en gebruik van het geld

Black Velvet Audio wil naar de volgende fase. In deze fase gaan we van onze twee producten een productiemodel ontwikkelen en een eerste productie realiseren en op strategische plaatsen in de markt zetten.

Voor deze fase is €204.000 nodig. €65.000 daarvan kunnen we realiseren door verkoop van de eerste serie en ongeveer €9.000 kunnen we financiering uit leverancierskredieten.  De overige €130.000 willen we ophalen middels financiering door derden. Het doel is van deze €130.000 minimaal €80.000 op te halen via crowdfunding, maar het liefst over te funden naar de volledige €130.000. Indien we via crowdfunding minder dan €130.000 ophalen willen we het bedrag door middel van krediet en/of subsidie aanvullen tot €130.000. Wij zijn hiervoor reeds in gesprek met Qredits, Brainpoort en de BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij).


Van de €130.000 zal €37.600 worden aangewend als investeringskapitaal voor het ontwikkelen van productiemodellen en opzetten van de productie. €92.400 zal worden ingezet als werk- en productiekapitaal. Een uitgebreide specificatie van de bestedingsdoelen is te vinden in het investeringsplan in de bijlagen.

Voor de investeerders:

Om de eerste series en marktintroductie te realiseren heeft Black Velvet Audio nog €130.000 financiering nodig. Dit willen wij ophalen door converteerbare leningen (link), met een jaarlijkse rente van 8% en minimaal 15% korting bij conversie naar aandelen. Het verwachtte opgebouwde rendement bij conversie ligt tussen de 20 en 25% per jaar.

Update_thumb_gerben
Gerben Tigchelaar
CEO, productontwikkeling

Gerben heeft in 2011 Black Velvet Audio opgericht omdat hij in zijn omgeving herhaaldelijk ouderen tegen problemen aan zag lopen met radio en televisie, terwijl die juist een belangrijke rol in hun welzijn speelden. Gerben heeft een achtergrond in elektrotechniek en technische bedrijfskunde en is de afgelopen jaren werkzaam geweest bij o.a. Kalkmann Audio en als docent bij Fontys Hogescholen.

Update_thumb_michiel
Michiel Ham
Sales en klantrelaties

Michiel houdt zich bij Black Velvet Audio bezig met sales en klantrelaties. Hij heeft in de afgelopen twintig jaar ruimte ervaring opgedaan in het benaderen van de markt met nieuwe producten. Voorheen was hij onder anderen key accountmanager bij Bavaria en Diageo.

Update_thumb_roger
Roger ter Horst
Marketing en communicatie

Roger houdt zich bij Black Velvet Audio bezig met marketing en communicatie. Hij heeft voorheen jarenlang als business en market development manager bij diverse FMCG-bedrijven gewerkt.

Juridische structuur

Black Velvet Audio is een besloten vennootschap waarvan 100% van de aandelen momenteel in het bezit is van Black Velvet Consultancy B.V.

30% van de aandelen van Black Velvet Audio B.V. heeft stemrecht, de overige 70% enkel dividendrecht.


Personele ontwikkeling

Momenteel is Gerben Tigchelaar de enige persoon die werkzaam is binnen Black Velvet Audio B.V.

Roger ter Horst en Michiel Ham werken sinds april 2016 mee, maar vanuit hun eigen ondernemingen. Vanaf marktintroductie zal Roger nauw betrokken blijven in een adviserende rol. Michiel zal actief met Gerben de uitrol en verkoop opzetten en uitvoeren en ontvangt hiervoor een vergoeding.

Vanaf eind 2017 zal er part time iemand ingehuurd worden voor administratieve ondersteuning en gaan we technische studenten inzetten voor de eindassemblage. Beide zijn in inzet afhankelijk van de groei van de onderneming.

In de loop van 2017 komt daar een marketingmedewerker bij en vanaf 2018 gaan we uitbreiden met eigen account managers en een technisch manager in 2019.


Het product

De Opus Soundbar:

De Opus Soundbar maakt spraak op de radio en televisie weer goed verstaanbaar.


Andere soundbars op de markt richten zich vooral op optimale weergave van muziek en daarmee ook op (extra) weergave van lage tonen en op surround sound van films. Daarnaast ontbreekt het bij de meeste soundbars ook aan akoestisch volume in de klankkast en genereren ze hun geluid met digitale processors net zoals de flatscreens. De sub-lage tonen (<100Hz) en het ontbreken van akoestisch volume maken spraak vaak warrig en onduidelijk voor slechthorenden. Surround sound maakt het daarbij nog eens vele malen slechter verstaanbaar. De Opus Soundbar is van het begin af aan ontwikkeld voor maximale spraakverstaanbaarheid en helder geluid, zonder sub-laag en met voldoende akoestisch volume.


Tijdens tests bij het audiologisch centrum in Eindhoven scoorde de Opus Soundbar onder zwaar slechthorende testpersonen een 7,2 gemiddeld tegenover een 4 voor het geluid van een flatscreen televisie.


De Opus Soundbar heeft een ingebouwde DAB radio. Door het geluid van de televisie ook op de Opus Soundbar aan te sluiten kan men zowel het geluid van de radio als van de televisie duidelijk verstaanbaar weergeven. Die goede verstaanbaarheid wordt gecombineerd met eenvoudige bediening van radio en (digitale) televisie door middel van de meegeleverde eenvoudige, duidelijke universele afstandsbediening.


Voor mensen met een hoortoestel, biedt de Opus Soundbar ook de mogelijkheid om draadloze accessoires eenvoudig aan te sluiten en het geluid van radio en TV direct op het hoortoestel weer te geven. De gebruiker kan niet alleen het volume, maar ook de toonregeling van dit geluid via de Opus Soundbar instellen en het nog beter verstaanbaar maken, zonder dat de omgeving hier last van heeft. Tests hiermee resulteerden er zelfs in dat mensen met een ernstig gehoorverlies (>60dB) via de ringleiding voor het eerst (zonder liplezen) konden verstaan wat er op de radio en televisie gezegd werd.


De Universele afstandsbediening:

De gedachte achter de afstandsbediening die bij de Opus Soundbar wordt meegeleverd is dat hij eenvoudig in het gebruik is, maar wel de uitstraling en functionaliteit van een volwaardige afstandsbediening behoudt.


De afgelopen vijf jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van televisie en afstandsbedieningen door ouderen. Daaruit bleek dat ouderen weinig gebruik maken van opnamefuncties, maar wel van de numerieke toetsen om naar de gewenste zender te gaan en dat zij relatief veel gebruik maken van teletekst voor ondertiteling.


Een grote en vaak voorkomende frustratie bij ouderen is het feit dat ze twee of meer afstandsbedieningen nodig hebben om digitale televisie te kijken. Daarnaast vinden ze afstandsbedieningen vaak onoverzichtelijk en knoppen slecht zichtbaar door het kleine formaat en slechte kleurcontrasten. Bij de (klein)kinderen van veel ouderen leeft een andere frustratie: het feit dat ze soms, of zelfs wekelijks, worden opgebeld omdat (o)pa of (o)ma weer op een knopje heeft gedrukt en niet uit een instelling, functie of menu komt. Vooral de source- en menuknop zijn veel voorkomende boosdoeners.


De afstandsbediening van Black Velvet Audio heeft de veel gebruikte knopjes altijd duidelijk en overzichtelijk in het zicht, terwijl de knopjes die men minder gebruikt en die het gebruik complex maken, verborgen zitten onder een schuifklepje. Daarnaast kan men met de afstandsbediening van Black Velvet Audio met een druk op de knop zowel de televisie als het digitale kastje aan of uit zetten. Ook is de gevoeligheid van de knoppen van de afstandsbediening speciaal afgesteld op de motoriek van ouderen. Bij veel afstandsbedieningen is de gevoeligheid van met name de volume en zender +/- knoppen erg hoog. Voor veel jongeren vormt dit niet direct een probleem, maar een oudere met wat minder fijne motoriek schiet van Nederland 1 direct naar Net5.


De afstandsbediening van Black Velvet Audio is de afgelopen twee jaar uitvoerig getest bij ouderen, onder anderen met lichte dementie en beperkingen zoals de gevolgen van een hersenbloeding. In vrijwel alle gevallen werd de afstandsbediening van Black Velvet beoordeeld als een duidelijke toevoeging en verbetering van de huidige situatie.


Een spin-off van de afstandsbediening die met de Opus Soundbar wordt meegeleverd gaan we ook als los product in de markt zetten. Hierdoor kan een veel grotere markt worden bediend van ouderen die niet slechthorend zijn, maar wel eenvoudige bediening willen. Op die manier kunnen we ook veel meer ouderen helpen om weer prettig en zelfstandig televisie te kijken.

Uniek

 • De Opus Soundbar is de enige soundbar in de markt die puur op spraakverstaanbaarheid is ontworpen.
 • De Opus Soundbar biedt slechthorenden de mogelijkheid draadloze hooraccessoires aan te sluiten en het geluid daarop los van de luidsprekers in te stellen. De gebruiker kan zowel het volume instellen, als een 2-bands toonregeling (lage en hoge tonen), zonder dat goedhorende medeluisteraars daar enige hinder van ondervinden.
 • De afstandsbediening van Black Velvet Audio is eenvoudig en duidelijk, maar heeft wel de functionaliteit en uitstraling van een volwaardige afstandsbediening. We hebben gedurende de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar welke functies onze doelgroep veel gebruikt en welke functies weinig of niet.
 • Niet alleen met de zichtbaarheid van knoppen is rekening gehouden, maar ook met de gevoeligheid van knoppen. Ouderen hebben vaak ook een verminderde fijne motoriek, waardoor ze wat harder op knoppen drukken. Bij veel huidige universele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen voor digitale decoders zijn de volume +/-  en zender +/- knoppen erg gevoelig waardoor mensen ineens meerdere kanalen voor- of achteruit gaan, of de TV ineens heel hard gaat. Bij de afstandsbediening van Black Velvet Audio is dit ondervangen.
 • Onze producten zijn eenvoudig over de volledige breedte: het gebruik, de installatie, de verpakking en de handleiding. 

Verdienmodel

Voor de eerste serie van 100 Opus Soundbars geldt een kostprijs van €320,-, inclusief de afstandsbediening en verpakking. De verkoopprijs aan de consument is €749,- inclusief BTW (€619,- exclusief BTW). In de audiologiemarkt moet hier nog een marge op ingehouden worden voor Hoorexpert en eventueel de audicien. Deze rekenen beide 25%. Omdat we een deel van de soundbars direct verkopen en een deel via Hoorexpert schatten wij dat de gemiddelde verkoopprijs voor Black Velvet Audio in 2017 €500,- exclusief BTW zal zijn.

Voor de afstandsbediening geldt een kostprijs van €10,00, inclusief de verpakking en verzending vanuit China. De afstandsbediening wordt aan de consument verkocht voor €39,95 inclusief BTW (€33,01 exclusief BTW). Omdat we een groot deel direct zullen verkopen, maar ook een deel via tussenhandel schatten wij dat de gemiddelde verkooprijs voor Black Velvet Audio in 2017 €30,- exclusief BTW zal zijn.

Op de langere termijn zullen we zien dat er meer indirecte verkoop zal plaatsvinden en minder directe verkoop, waardoor de verkoopprijs voor Black Velvet Audio zal dalen. De aantallen gaan dan echter wel sterk omhoog en de kostprijs zal omlaag gaan. In de financiële prognoses is hier meer over te vinden.

Schaalbaarheid

De productie van de Opus Soundbar zal deels in Nederland en deels in China plaatsvinden. Voor de elektronica hebben wij D&D Mechatronics uit Beugen (NB) als productiepartner. Het voordeel van deze productie in Nederland is dat we snel kunnen schakelen bij kleine aanpassingen in de elektronica. D&D is een solide productiepartner, waarmee wij ook productiecontinuïteit  bij grotere series kunnen waarborgen. Daarnaast kan D&D Mechatronics ook via een dochteronderneming de ontwikkeling van een productiemodel van de elektronica en de software van de soundbar uitvoeren.

De behuizing van de soundbar gaan we uit massief hout laten frezen. Hiervoor zijn wij in gesprek met Dellica in Shenzhen. Zij hebben ruime ervaring in het maken van houten audiobehuizingen en doen dit ook reeds voor o.a. Harman Kardon, Denon en Bose en zijn daardoor een grote en ervaren speler op dit vlak met een goed en betrouwbaar track record.

De laatste eindassemblage vindt voorlopig in huis plaats bij Black Velvet Audio. Door dit op een slimme manier in te richten en met techniekstudenten te werken kan Black Velvet Audio dit op een rendabele manier inrichten en grip op kwaliteit houden, ook voor grotere aantallen. Hier komt Gerben zijn nauwe band met Fontys Hogescholen goed van pas.

Voor de productie van de afstandsbediening zijn we al langer in contact met Ask4Me in Guangzhou. Ask4Me is een bedrijf van Nederlandse ondernemers in China en gespecialiseerd in productontwikkeling en realisatie/productie. Ook zij vormen een belangrijke, maar betrouwbare productiepartner.

We blijven hierbij wel bewust met partijen werken die seriegroottes hanteren waarmee wij differentiatie in markten kunnen houden. Wij brengen bijvoorbeeld een Duits product uit in Duitsland, een Engels product in Groot-Brittannië en een Nederland product in Nederland. Deze differentiatie zien wij als kernwaarde van Black Velvet Audio waarmee wij beter kunnen aansluiten op onze doelgroep dan concurrenten. Met de huidige beoogde productiepartners kunnen wij dat realiseren, ook wanneer we meerdere verschillende markten moeten bedienen.

Huidige status

Momenteel zijn er werkende prototypes van beide producten ontwikkeld. Met deze prototypes halen we momenteel pre-orders op in de markt.

Bij beide producten merken we wel dat er nog enige verbeteringen nodig zijn voor een productiemodel. Zo willen we voor de afstandsbediening de instelprocedure om de afstandsbediening met het juiste merk TV en digitale decoder te laten werken nog veel eenvoudiger maken en werkt het prototype van de Opus Soundbar nog met FM radio (analoog) in plaats van DAB-radio (digitaal). Daarnaast merken we dat de hardware en software van de soundbar voor een productiemodel nog iets stabieler moeten worden.

Verdere ontwikkelingen

Gedurende de aankomende fase willen we van beide producten een productiemodel maken en productie opzetten.

Dit betekent dat er een productieversie van de elektronica en software van de afstandsbediening gemaakt moeten worden. Dit willen we samen met Hyb gaan doen, een dochteronderneming van de beoogde productiepartner D&D mechatronics. In deze nieuwe versie moet ook DAB-radio worden geïntegreerd.

Daarnaast moet er een proefbehuizing van de soundbar gemaakt worden.

Voor de afstandsbediening moet de software een klein beetje aangepast worden zodat het instellen van het juiste merk TV en digitale decoder zo eenvoudig mogelijk wordt. Dit kunnen we eenvoudiger maken omdat we weten van welke (ongeveer) 15 merken decoders de (ongeveer) 15 aanbieders van digitale televisies gebruik maken en welke tien tot vijftien merken televisies vrijwel de gehele Nederlandse markt bedienen.

Voor de afstandsbediening moeten tevens spuitgietmallen gemaakt worden.

Doelgroep

Black Velvet heeft twee doelgroepen: 49-plussers en slechthorenden.

We nemen bij Black Velvet Audio 49-plussers als doelgroep, omdat zij vaak al actief op zoek zijn naar producten die ervoor zorgen dat zij de rest van hun leven kunnen blijven leven zoals zij dat altijd gedaan hebben. Op deze leeftijd begint bijvoorbeeld het gehoor terug te lopen en is het belangrijk voor deze doelgroep om het niveau van hun leven op peil te houden. Vaak zijn zij ook op zoek naar producten die het leven voor hun ouders (70-plus) aangenamer maken. We zien bij deze doelgroepen dan ook vaak dat de producten van Black Velvet Audio door 50- tot 70-jarigen gezien worden als verrijking op hun leven, maar door en voor de 70-plus doelgroep als hulpmiddel.


Marktomvang

In Nederland loopt het aantal 49-plussers de komende jaren tegen de 7 miljoen. Van 2010 tot 2020 loopt het aantal slechthorenden (gehoorverlies van >35dB) alleen al in Nederland op van 1,5 miljoen naar 2 miljoen. Een groot deel van de slechthorenden is ook ouder dan 49-plus. Ongeveer 94% van de slechthorenden is 50 jaar of ouder en ongeveer 68% is ouder dan 75 jaar. Die overlap vormt een sweetspot in de doelgroep voor de Opus Soundbar. Die zal voor deze groep extra toegevoegde waarde hebben. Zeker als we kijken naar hoeveel mensen daarvan in een meerpersoons huishouden wonen (en geluidsoverlast dus extra relevant is). Door die cijfers te combineren komen we in Nederland tussen de 700.000 en 1 miljoen meerpersoons 49-plus huishoudens waarvan ten minste een persoon slechthorend is.

Concurrentie

Voor de Opus Soundbar:

Soundbars zijn in de mainstream elektronicawinkels (Expert, EP, BCC, Mediamarkt) grofweg verkrijgbaar van €90,- tot ongeveer €900,-. Belangrijke spelers zijn Philips, Sony, Samsung, Bose, Denon, LG en Sonos. Die soundbars worden geleverd in home cinema opstelling, met subwoofer voor extra lage tonen om zo een optimale weergave van muziek en special effects in films weer te geven.

De Opus Soundbar richt zich met aanzienlijk minder weergave van lage tonen niet op muziek en al helemaal niet op het gedonder en surround sound van Hollywood producers. Door minder weergave van sub-lage tonen (<100Hz) en gebruik te maken van een klankkast met voldoende volume en een zogenaamd akoestisch filter, produceert de Opus soundbar natuurlijk geluid dat qua spraak optimaal verstaanbaar is voor slechthorenden.

Zoals een Tesla van begin af aan ontworpen is als puur elektrisch voertuig verpakt als een high end ‘normale’ auto,  heeft de Opus soundbar de uitstraling en kwaliteit van een hi-end soundbar zoals die van Bose (voor mensen die een home-cinema ervaring willen), Sonos (voor mensen die draadloos willen streamen), maar met excellente spraakverstaanbaarheid (voor mensen die het journaal en series weer goed willen kunnen verstaan).

Juist die spraak staat ook centraal in het overgrote deel van de programma’s die de meeste ouderen op televisie of radio volgen. Journaal en praatprogramma’s maar ook Nederlandstalige series worden weer goed te volgen. En het geluid van de Hollywoodfilms is voor een goedhorende ook nog absoluut van prima kwaliteit.


Voor de afstandsbediening:

Op het gebied van eenvoudige universele afstandsbedieningen ontstond de afgelopen jaren enige serieuze ontwikkeling. Philips had een aantal jaren geleden al een universele afstandsbediening voor ouderen (SRP3004/10). Een afstandsbediening met helaas nog steeds veel kleine knopjes en knoppen die men niet gebruikte. Een nieuwere, iets eenvoudigere variant is de SRP1101, maar die werkt maar op één apparaat tegelijk. Humax levert sinds anderhalf jaar een relatief eenvoudige afstandsbediening bij de 1000S decoder. Helaas nog steeds met slechte kleurcontrasten tussen knoppen en de behuizing.

Sinds een aantal jaren is er ook een super simpele ouderenafstandsbediening van Doro. De Doro HandleEasy heeft maar 7 grote knoppen om volume, zender en aan/uit te bedienen en is daarmee eenvoudig te gebruiken (er is praktisch geen risico dat de gebruiker in de problemen komt doordat hij/zij op een verkeerde knop drukt). De HandleEasy werkt echter maar op een apparaat tegelijk, heeft geen teletekst en geen numerieke knoppen om in een keer naar de gewenste zender te gaan. De gevoeligheid van de knoppen is ook zeer groot, waardoor men vaak te ver doorschiet in het instellen van volume of meerdere kanalen omhoog of omlaag gaat. Bij Black Velvet Audio is hier extra aandacht aan besteedt.

Sinds kort heeft One for All (marktleider in universele afstandsbedieningen) een heel eenvoudige afstandsbediening voor televisie en digitale decoder op de markt gebracht. Dit is momenteel de enige bekende afstandsbediening die qua eenvoud en functionaliteit bij de Black Velvet Audio afstandsbediening in de buurt komt. Het nadeel is wel dat het kleurcontrast tussen knopjes en behuizing nog steeds slecht is en dat de twee knoppen waarmee het vaak mis gaat bij ouderen, (AV of Source en Menu) naast de numerieke knoppen zitten. Ook de gevoeligheid van de knoppen laat voor ouderen te wensen over.

De meeste afstandsbedieningen zijn goedkoper dan die van Black Velvet Audio, maar die van Black Velvet Audio sluit daarentegen wel beter aan op de behoeftes in de markt.

Huidige klanten

In de hoormarkt hebben we reeds partnerships gesloten met Hoorexpert en Hoorinfotheek.

Hoorexpert en Hoorinfotheek hebben elk een pre-order gedaan van 10 soundbars.

In de ouderen- en zorgmarkt hebben we de volgende klanten reeds aan ons gebonden:

 • VCura: Een leverancier van zorg- en welzijnsproducten uit Laren. VCura heeft tevens op voorhand al 10 afstandsbedieningen besteld voor zijn webshop en stelde tijdens de Liever Thuis! Beurs in Eindhoven in november een deel van zijn stand gratis beschikbaar voor Black Velvet Audio.
 • Archipel Zorggroep: Archipel is een van de grootste ouderenzorginstellingen in Noord-Brabant met 38 locaties en 3.000 cliënten. Archipel heeft 2 soundbars besteld voor gezamenlijke woonkamers en nog een optie op 12 extra soundbars.
 • Amarant groep: Amarant  is de grootste zorginstelling voor gehandicaptenzorg in Noord-Brabant met 700 woongroepen/locaties en 2.000 cliënten. Het innovatiecentrum van Amarant, Imagine, dat als gate keeper voor nieuwe innovaties, producten en technologieën dient naar de rest van de organisatie heeft reeds 10 afstandsbedieningen en een soundbar besteld.
 • Centrale 24: Centrale 24 biedt een alarmcentrale en zorg op afstand aan 12 zorginstellingen in en rond Eindhoven en fungeert als een gate keeper voor nieuwe innovaties naar deze zorginstellingen. De directeur van Centrale 24 is een belangrijke ambassadeur van Black Velvet Audio naar deze zorginstellingen en verzekeraars waar zij mee rond de tafel zitten. Via Centrale 24 lopen reeds 8 opties voor soundbars.
 • Individuele consumenten: We hebben reeds bestellingen van individuele consumenten voor 1 soundbar en 5 afstandsbedieningen. Consumenten kunnen via onze website reeds inschrijven voor beide producten.

Feedback van klanten

“Dankzij de aparte toonregeling op de aansluiting voor de ringleiding kon ik, als slechthorende, voor het eerst verstaan wat ze op de radio zeggen en zonder liplezen volgen wat er op de TV gezegd wordt”

Jacqueline Lavrijssen (medewerker Hoorinfotheek Eindhoven)

“Thuis zet ik het geluid van de TV uit, want dat versta ik toch niet. Ik luister dan via de ringleiding, maar dat geluid vind ik niet altijd optimaal. Maar het geluid via de Opus Soundbar kan ik goed verstaan en vind ik prettig om naar te luisteren”

Testpersoon bij de Hoorinfotheek Eindhoven (78 jaar met een BAHA)

“De Soundbar van Black Velvet Audio is in mijn ogen een heel interessant product voor slechthorenden, zowel door de geluidskwaliteit als door de mogelijkheid om er ringleiding, TV hulpen of streamers aan te kunnen koppelen. De afstandsbediening geeft de slechthorende de mogelijkheid om het geluid naar eigen wens te regelen. De vormgeving is duidelijk en overzichtelijk en zeer geschikt voor de oudere slechthorenden.”

Karla van der Hoek (Specialist hulpmiddelen en Voorzieningen HOORinfotheek)

“In vergelijking met andere afstandsbedieningen is die van Black Velvet gewoon veel duidelijker en handelbaarder.”

Mevrouw Vogelzang (86 jaar)

“We hebben de afstandsbediening uitgeprobeerd met een aantal licht dementerende cliënten en wat we merken is dat zij weer zelf de televisie aan kunnen zetten en bedienen en dat weer in eigen beheer hebben.”

Natasha van de Laak (ergotherapeut BrabantZorg)

Nieuwe klanten

Momenteel zijn wij ook in gesprek met thuiszorgcoöperatie Zorg & Co. Zij zien de afstandsbediening van Black Velvet Audio als een product dat zij bij cliënten kunnen plaatsen om op die manier zorgtijd en daarmee zorgkosten te besparen. Zorg & Co heeft momenteel een optie lopen voor een eerste 25 afstandsbedieningen.

Wij zijn ook in gesprek met Hulpmiddelenwereld, een webwinkel voor hulpmiddelen met een landelijk serviceapparaat. Hulpmiddelenwereld is onderdeel van Medireva.

Verkoopverhaal

 • Black Velvet Audio laat ouderen en slechthorenden weer prettig TV kijken en radio luisteren.
 • Prettig en zelfstandig TV kijken en radio luisteren vermindert eenzaamheid en verveling bij ouderen en verlaagt daarmee de zorgvraag.
 • Dankzij de afstandsbediening van Black Velvet Audio hoeven ouderen niet meer regelmatig de (klein)kinderen te bellen omdat ze er niet uit komen. Die (klein)kinderen hoeven niet iedere keer (soms zelfs wekelijks) op te komen draven om te helpen. Onze afstandsbediening is daarmee al snel een flinke tank benzine waard.
 • Dankzij de Opus Soundbar kan men de TV weer goed verstaan en hoeft deze minder hard te staan. Dat scheelt veel irritatie bij medebewoners en buren. Dankzij de mogelijkheid om draadloze hooraccessoires aan te sluiten kan een slechthorende het geluid nog verder naar behoefte instellen en nog beter verstaan, zonder dat de omgeving hier hinder van ondervindt.

Gedaan tot nu toe

De afgelopen maanden hebben wij ons gericht op het realiseren van de eerste pre-orders en het aansluiten van strategische partners in de markt. Met de prototypes van de afstandsbediening en de soundbar hebben we met een kleine investering pre-orders voor 24 soundbars en 25 afstandsbedieningen en concrete opties voor 20 soundbars en 25 afstandsbedieningen opgehaald. Daarnaast zijn we momenteel ook in gesprek met diverse andere partijen die interesse hebben getoond.

Om ons verkoopverhaal extra te onderbouwen hebben we afgelopen zomer een enquête gehouden onder 50 verzorgenden in de ouderenzorg. Hierbij wilden wij een indicatie krijgen van wat de invloed is van prettig en zelfstandig TV kijken op de zorgvraag van ouderen en hoe vaak een verzorgende wordt opgeroepen om te helpen met de bediening van de TV.
Hieruit kwam naar voren dat een verzorgende tenminste wekelijks wordt opgeroepen om te helpen met de bediening van de televisie en dat verzorgenden verwachten dat prettig en zelfstandig TV kijken door hun cliënten kan resulteren in wel 25% minder loze oproepen (oproepen waar verveling of eenzaamheid aan ten grondslag ligt in plaats van een concrete zorgvraag, volgens de ondervraagden gebeurt dit gemiddeld 1,5 - 3,5 keer per week).

Marketing & sales kanalen

We hebben de afgelopen jaren veel producten voor ouderen en slechthorenden zien stranden omdat de markt moeilijk te bereiken was. Wij hebben een unieke marktstrategie ontwikkeld waarmee wij die markten wel bereiken. De marktbenadering van Back Velvet Audio berust op drie belangrijke pijlers:

 • Voorlichting: Uitermate belangrijk om de doelgroep van Black Velvet Audio te bereiken. De doelroepen van Black Velvet Audio laten zich veelal uitgebreid voorlichten, maar het s daarbij wel belangrijk dat we de juiste partijen daarvoor aan ons binden.
 • Distributie: De juiste distributiekanalen om producten bij de klant te krijgen. Niet via de Megastores zoals Mediamarkt en Cool Blue, maar door te beginnen met het bouwen van een basis bij oudere ouderen (70-plussers), voor wie de toegevoegde waarde van onze producten groter zal zijn. We doen dat via de thuiszorg en zorginstellingen en via de juiste partners in de audiologiemarkt. Daarna volgt pas een uitrol via elektronicaspeciaalzaken zoals Expert of EP, winkels met een persoonlijker imago en service.
 • Service: Service is tevens een cruciaal onderdeel. In de doelgroep van Black Velvet Audio zitten veel mensen die het product, hoe eenvoudig ook, veelal niet meer zelf kunnen installeren en aansluiten. Onze doelstelling is om in zowel de hoormarkt, de zorgmarkt (hulpmiddelen) als in de consumentenelektronica (retail) een servicepartner te vinden met landelijke dekking.

In de afgelopen twee maanden zijn wij deze strategie gaan uitrollen en tot op heden is deze overal waar wij komen succesvol gebleken. De markt zelf bevestigt ook dat deze aanpak de juiste is.

Marketing doel

De volgende stap die wij willen nemen is om een eerste serie van beide producten te maken en op de markt te brengen. We willen initieel 100 soundbars en 500 afstandsbedieningen laten maken. Deze willen we zo veel mogelijk bij strategische partners in de markt plaatsen zoals Hoorexpert, Hoorinfotheek, zorginstellingen en een aantal consumenten. 

Met behulp van deze eerste series willen wij voldoende nieuwe orders ophalen om een volgende serie te verantwoorden. Het doel is om bovenop de verkoop van de eerste series zelf weer pre-orders voor 200 soundbars en 250 afstandsbedieningen op te halen.

Verder willen we met het plaatsen van een deel van de eerste series via Centrale 24 de resultaten van de bovengenoemde enquête van afgelopen zomer valideren.


Partnerships

In november en december 2016 hebben we een aantal strategische partners bezocht om de marktstrategie hierboven in praktijk te brengen en eerste pre-orders te realiseren.

Hoormarkt:

Voor de hoormarkt hebben we daarbij voor iedere pijler een partner aangesloten.

 • Voorlichting: Voor voorlichting hebben we de Hoorinfotheek aangesloten. Hoorinfotheek is een landelijke organisatie met tien vestigingen in Nederland, waar zij onafhankelijk advies geven over hoorhulpmiddelen. Wij hebben met hen een overeenkomst dat de Opus Soundbar wordt opgenomen in al hun vestgingen in Nederland.
 • Distributie: Voor distributie in de hoormarkt hebben we een overeenkomst gesloten met Hoorexpert, de grootste Nederlandse distributeur van hooraccessoires. Zij kijken al een paar jaar mee met de ontwikkelingen van Black Velvet Audio en nemen de gehele marketing (daarin ook een extra stuk voorlichting) en verkoop in de audiologiemarkt voor hun rekening.
 • Service: Bezorgen, aansluiten en installeren kan via Hear Solutions, een dochteronderneming van Hoorexpert. Hear Solutions is volledig gericht op het invullen en installeren van de juiste hooroplossingen bij de gebruiker en heeft een landelijke dekking.
Zorgmarkt:

In de zorgmarkt richten we ons op zorginstellingen en thuiszorgorganisaties. De meeste zorginstellingen houden zich niet bezig met de inrichting van appartementen van cliënten of welke producten zij aanschaffen, maar geven hierin wel advies. Verder hebben zij gemeenschappelijke woonkamers die ideale showrooms zijn voor Black Velvet Audio. Niet alleen bewoners van de instelling komen daar, maar ook bewoners van aanleunwoningen en buurtbewoners. Daarnaast hebben veel zorginstellingen tegenwoordig een innovatiecentrum, dat als gate keeper fungeert naar de rest van de organisatie.

 • Wij hebben reeds pre-orders vanuit Archipel zorggroep (38 locaties en 3.000 cliënten) voor twee soundbars in hun woonkamers en een optie voor nog eens twaalf.
 • Wij hebben een pre-order van het innovatiecentrum van Amarantgoep (700 locaties en 2.000 cliënten in gehandicaptenzorg in Brabant) voor een soundbar en tien afstandsbedieningen.
 • Wij zijn momenteel samen met Zorg&Co, een coöperatie van ZZP’ers in de thuiszorg, aan het kijken hoe wij de afstandsbediening via hun organisatie kunnen uitrollen. Zij zien de afstandsbediening als iets wat zij aan (potentiële) cliënten kunnen weggeven, enerzijds als promotie van hun eigen organisatie, anderzijds als een product waarmee zij zorguren kunnen besparen die zij dan elders kunnen inzetten.
 • VCura, een leverancier van zorg- en welzijnsproducten uit Laren heeft een pre-order van tien afstandsbedieningen gedaan voor in hun webshop. Wij kregen in november ook al een deel van hun stand op de Liever Thuis! Beurs in Eindhoven.
 • Wij werken nauw samen met Centrale 24. Zij leveren zorg op afstand via hun alarmcentrale voor twaalf zorginstellingen in de regio Eindhoven. De directeur van Centrale 24 is een belangrijke ambassadeur van Black Velvet Audio. Via Centrale 24 lopen opties voor acht soundbars, en zijn we in gesprek met diverse van hun zorginstellingen.
 • Via Zorg&Co zijn wij ook reeds in gesprek met Hulpmiddelenwereld.nl.

Omzet tot nu toe

Gedurende de eerste vijf jaar zijn we vooral bezig geweest met marktonderzoek en productontwikkeling en is er nog geen omzet gerealiseerd.

Door middel van pre-orders is er in november en december 2016 een omzet gerealiseerd van €12.750. Dit is 19,6% van de beoogde omzet uit de verkoop van de eerste serie soundbars en afstandsbedieningen. In het financiële plan (zie winst & verliesrekening komende drie jaar) wordt onder "invoice discounts" €27.900 gereserveerd voor kortingen en het weggeven van producten in consignatie. Hiervan is bij deze pre-orders €6.160 (22%) ingezet.

Verwachte omzet

De uitgebreide omzetprognoses zijn te vinden in de winst- en verliesrekening (5jr.) in de financiële bijlagen.

In de komende vijf jaar verwachten wij de volgende omzet te realiseren:

2017:    €    269.500

2018:    €    759.168

2019:    € 1.075.835

2020:    € 1.551.626

2021:    € 2.091.076

Aannames

Bij de omzetprognoses hebben we de volgende aannames gedaan:

 • In 2017 richten we ons op directe verkoop en verkoop via eerste distributiepartners in de audiologie- en de zorgmarkt. Vanaf het moment van financiering hebben we middelen om de beperkte road show die we tot nu toe gerealiseerd hebben, langs potentiële partners en klanten sterk uit te breiden. Zodra de eerste serie producten uitgeleverd kan worden, wordt verkoop veel eenvoudiger omdat er een fysiek product geleverd kan worden en we gebruik kunnen maken van veel meer demonstratiemogelijkheden (bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke ruimtes in zorginstellingen) en verkoopkanalen (bijvoorbeeld Hoorexpert, VCura en Hulpmiddelenwereld). Tot nu toe remt het ontbreken hiervan de verkoop erg af. Een meer gedetailleerde opbouw van de verkoopprognoses is terug te vinden in de bijlages.
 • In 2018 vindt uitrol via elekronica-retail plaats in de Nederlandse markt.
 • In 2017 kunnen we personeelskosten beperkt houden. Gerben kan nog een beperkte taak binnen Fontys Hogescholen afmaken (ongeveer 1 dag in de week t/m juli). Verder is het assembleren van de eerste 100 soundbars ook nog prima zelf te doen en dus hoeft hier nog niemand voor ingehuurd te worden.
 • Michiel handelt vanuit zijn eigen onderneming en is ondergebracht bij verkoopkosten in de winst- en verliesrekening.
 • In 2019 t/m 2021 richten we ons ook op uitrol in diverse buitenlandse markten. We zijn reeds in contact met partijen om introducties in België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken en Zweden op te zetten. Dit contact is de afgelopen weken op initiatief van deze partijen tot stand gekomen. Toetreden tot buitenlandse markten heeft wel tot gevolg dat de indirecte kosten (met name personeels- en verkoopkosten) flink zullen stijgen in 2019.
 • De gemiddelde verkoopprijs van de Opus Soundbar en universele afstandsbediening neemt voor Black Velvet Audio neemt in 2018 af door uitrol naar elektronicaretail en in 2019 en 2020 nogmaals bij de uitrol naar buitenlandse markten door tussenkomst van extra distributiepartijen.
 • De gemiddelde inkoopprijs neemt af door grotere aantallen gedurende de komende jaren.

Tot nu toe geinvesteerd

Gedurende de eerste vijf jaar van de onderneming heeft de ondernemer, Gerben Tigchelaar, reeds €40.000 geïnvesteerd in productontwikkeling en marktonderzoek. Hiervan is €25.000 ingebracht via een hoofdelijke, achtergestelde lening. Deze lening is aangegaan in juli 2015 en dient binnen vijf jaar afgelost te worden. Op deze lening zit 6% rente per jaar. Rente wordt voldaan door de ondernemer, de aflossing zal door de B.V. gedaan worden.

Investeringsbehoefte

Voor de aankomende fase is in totaal €204.000 financiering nodig. Hiermee kunnen wij onze plannen voor deze fase uitvoeren en Black Velvet Audio draaiend houden tot het begin van de groeifase in november 2017.Hiervan kunnen we €65.000 realiseren uit verkoop van de eerste serie producten en €9.000 door middel van leverancierskrediet.

Van de overige €130.000 willen we minimaal €80.000 en maximaal €130.000 ophalen via converteerbare leningen. Dat betekent dat wij vanaf €80.000 gaan overfunden. Indien we bij overfunden minder dan €130.000 ophalen, willen we dit tot €130.000 aanvullen door middel van een krediet of andere alternatieve financiering. We zijn hierover reeds in gesprek met Qredits en de BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschappij).

Indien het echter niet lukt om aan het einde van de campagne dit aanvullend krediet te hebben opgehaald, dan wel een andere aanvullende financiering, dan zal de crowdfunding niet doorgaan.


Daarna...

Wanneer wij succesvol nieuwe orders hebben opgehaald met deze initiële series, willen wij in november 2017 een nieuwe ronde financiering aantrekken. Deze financiering bedraagt naar verwachting €150.000 en zal worden aangewend voor productiekapitaal en om verdere groei in de Nederlandse markt en daarna buitenlandse markten te realiseren. Voor deze €150.000 willen we ons richten op informele investeerders voor minimaal €100.000 hiervan. Voor deze financiering hebben we al diverse mogelijkheden open staan. We zijn bijvoorbeeld al in contact meet Money Meets Ideas, de BOM en diverse ondernemingen in bedrijfsfinancieringen.

Gebruik van de opgehaalde gelden

Van de €130.000 zal €37.600 worden aangewend als investeringskapitaal voor het opzetten van de productie en €92.400 als werk- en productiekapitaal. Een uitgebreide specificatie van de bestedingsdoelen is te vinden in het investeringsplan in de bijlagen.

Rendement

Black Velvet Audio biedt een jaarlijks rendement van 8% op de converteerbare leningen. Deze rente wordt pas aan het einde van de looptijd uitgekeerd of converteert mee bij conversie naar aandelen. Bij conversie naar aandelen biedt Black Velvet Audio een conversiekorting van 15% wanneer de conversie binnen 1 jaar plaatsvindt, 20% binnen 12 tot 18 maanden en 30% na 18 maanden.

Uitgaande van de financiële prognoses in de bijlagen zal Black Velvet Audio vanaf 2021 een deel van de winst aanwenden voor uitbetaling van dividend.

Black Velvet Audio voorziet hierin de volgende scenario’s voor investeerders:

Scenario 1 (most likely):

Bij de financiering van de groeifase in november 2017 stapt er een investeerder of consortium daarvan in voor €100.000-€150.000. Conversie van de lening naar aandelen vindt plaats. De opgebouwde rente bedraagt dan 5,36%. Met een conversiekorting van 15% heeft de investeerder bij conversie een rendement van 24% opgebouwd na 8 maanden.

Scenario 2:

Er stapt geen investeerder of consortium in voor €100.000 tijdens de financiering van de groeifase, maar in een later moment, binnen 5 jaar, vindt een extra financieringsronde plaats waarbij dit wel gebeurt. Dit scenario is het meest waarschijnlijk bij de groei naar exportmarkten in 2019 of later. De opgebouwde rente bedraagt dan minimaal 16%. Met 30% conversiekorting heeft de investeerder bij conversie een rendement van 66% opgebouwd over 2 jaar.

Scenario 3:

Er stapt binnen vijf jaar geen investeerder of consortium daarvan in voor €100.000 of meer. Na vijf jaar kan de investeerder converteren met 40% opgebouwde rente. Met conversiekorting van 30% heeft de investeerder een totaal rendement opgebouwd van 100% over 5 jaar.

Scenario 4 t/m 6:

Idem aan scenario’s 1, 2 en 3, maar zonder conversie. De investeerder krijgt enkel de rente als rendement uitbetaald.

Risico's

Bedrijfsspecifieke risico’s:

 • De producten van Black Velvet Audio zijn niet of nauwelijks te beschermen/patenteren. Er is dus een risico dat andere partijen deze kopiëren of met vergelijkbare producten komen. Door snel een stevige basis te bouwen in de markt en een onderscheidende marktstrategie wapent Black Velvet Audio zich hiertegen. De ouderenmarkt is echter hot, dus er is een reële kans op concurrentie.
 • De markt van audiovisuele consumentenelektronica verandert snel. Het is daarom lastig om constant 100% aan te sluiten op de markt.
 • De gevraagde financiering is voor de marktintroductie van een eerste serie producten. Hoewel er al pre-orders zijn en er uitvoerig getest is in de markt blijft Black Velvet Audio een nieuwe toetreder in de markt en zitten er risico’s verbonden aan de marktintroductie, zowel commercieel als technisch. Hieronder valt ook het risico dat het niet lukt om de volgende fase gefinancierd te krijgen, hoewel die kans klein lijkt wanneer de marktintroductie technisch en commercieel een succes is. Met de gevraagde financiering kan Black Velvet Audio tot november vooruit. Voor die tijd moet vanuit de eerste serie de orderportefeuille voldoende gevuld worden en vervolgfinanciering aangetrokken worden.
 • Er is een kans dat Black Velvet Audio geen €130.000 ophaalt via crowdfunding, maar ook geen aanvullende financiering vindt. In dat geval kunnen we de aankomende fase niet uitvoeren, gaat de crowdfunding niet door en krijgen alle investeerders hun geld terug.
 • Hoewel er tot op heden al veel concrete belangstelling is vanuit de markt, is er het risico dat de omzet van Black Velvet Audio minder hard groeit dan wij in onze prognoses hebben opgenomen. In de bijlages vindt u alternatieve scenario's voor de winst- en verliesrekening en cash flow. Hieruit blijkt dat bij 30% minder omzet gedurende de eerste vijf jaar de beoogde planning van uitrol naar buitenlandse markten enigszins in gevaar komt, maar het voortbestaan van het bedrijf nog niet. Het realiseren van stabiele winst duurt dan echter wel langer en er zal bij 30% minder omzet een derde financieringsronde nodig zijn als we in 2019 naar buitenlandse markten willen.

Algemene risico's van investeren in converteerbare leningen:

 • Uitlener stemt ermee in dat zijn vorderingen uit hoofde van de converteerbare leningsovereenkomst zoals deze wordt aangeboden op Symbid op lener een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op lener als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW.
 • Uitlener verstrekt een achtergestelde converteerbare lening om deze later om te zetten (converteren) naar certificaten van aandelen waarmee uitlener mede-aandeelhouder wordt. Uitlener zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf. 
 • Lees hier aandachtig de risico's over investeren in aandelen en leningen van de op Symbid aangeboden bedrijven. Verkrijg tevens inzicht in de default rapportage van Symbid alvorens te investeren.