Idea-equity-label
Convertible
nl_geldenondernemen_idea.tooltip.convertible.note1
Billboard_2woosh Play
Medium_thumb_hoofd
Woosh5 B.V. team 12
Woosh5 B.V. Breda, NL

Mentale Fitheid met WOOSH5!

Bedrijven moeten steeds sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt. Maar niet alle mensen kunnen daarmee omgaan. WOOSH5 heeft dé oplossing!

$74.662 gefinancierd
109%
$68.700 0
Minimum doelbedrag Dagen over
7,50% 5 jaar
Rente Looptijd
Small_thumb_hoofd Mentale Fitheid met WOOSH5!
INNER CIRCLE
Product

ZIE LAATSTE STATUS UPDATE OVER VERLAGING NAAR €59.000,-  EN OVER OVERFUNDING HIER.


For a summary in English click this link

Samenvatting uitgifte

 • Uitgevende partij: WOOSH5 B.V. 
 • Soort uitgifte: Achtergestelde converteerbare lening 
 • Omvang uitgifte: €80.000
 • Minimale nominale waarde per participatie: €20
 • Doel Uitgifte: Ontwikkeling platform 2.0 en groei sales
 • Risicoprofiel: Zeer hoog (klik hier voor een toelichting over de Symbid risicoprofielen)
 • Rente: 7,5% (enkelvoudig)
 • Zekerheidstelling: Geen
 • Aflossing: Na 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging van telkens 2 jaar      
 • Vervroegde aflossing mogelijkheid: Ja
 • Vergoeding bij vervroegde aflossing: 10% vergoeding voor de investeerder over het vervroegd af te lossen bedrag
 • Conversie: onder bepaalde voorwaarden conversie naar aandelen in het kapitaal van WOOSH5 B.V. 
 • Symbid kosten uitgevende instelling: 7% success fee
 • Symbid kosten investeerder: 1% administratiekosten

De wereld van nu

Organisaties moeten steeds sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt. Echter, wanneer de organisatie daadwerkelijk tegen zo’n verandering aanloopt blijkt vaak dat niet alle medewerkers hiermee kunnen omgaan. Weerstand tegen verandering, geprikkelde medewerkers, burn-outs en een vervelende sfeer op de werkvloer of bij de medewerkers thuis zijn hier gevolgen van. Dat werkt verlammend voor de organisatie maar ook voor de medewerker zelf. Door toenemende automatisering is verandering niet meer weg te denken, het is zaak om de mensen beter weerbaar te maken door het ontwikkelen van hun persoonlijke veerkracht. Daarmee wordt het bedrijf weer duurzaam en voelt de medewerker zich beter! Dit is wat WOOSH5 doet!


De oplossing

WOOSH5 heeft een unieke oplossing voor dit groeiend maatschappelijk probleem en helpt mensen via een digitaal platform (en een app) om weer balans te vinden in een jachtig bestaan. Versie 1.0 is al 1,5 jaar bij klanten ingezet. WOOSH5 doorbreekt daarmee de traditionele markt van coaches en trainers met een zelflerend platform en een handige app, wetenschappelijke trainingen en gecertificeerde E-Coaches. 

Het platform is een digitale ‘Mental Gym’ die deelnemers op laagdrempelige wijze tools aanreikt om sterker in het leven te staan. Oefeningen zijn kort en eenvoudig maar zetten een denkproces in gang dat doorgaat ver nadat je je PC, tablet of mobiel hebt uitgezet. We maken onder meer gebruik van ruim tweehonderd wetenschappelijk onderbouwde oefeningen uit de psychologie en neurologie. Zowel het model als het platform zijn in eigen beheer ontwikkeld.

Het platform is volgens de laatste technologie gebouwd en ingericht als Software As A Service (SAAS). Daarmee kan het internationaal snel groeien. 

WOOSH5 zorgt er voor dat het platform steeds ‘slimmer’ wordt door haar eigen ontwikkelde wetenschappelijke methode te combineren met de praktijkervaringen van de E-coaches. Dit platform 'leert' daarmee van alle ervaringen, interacties en user-cases en kan die aan steeds grotere groepen mensen ter beschikking stellen. Met deze nieuwe investeringsronde maakt WOOSH5 een begin met Machine Learning in het platform.

WOOSH5 heeft platform versie 1.0 reeds bij meerdere grote klanten ingezet. Daarmee is de Proof of Concept fase succesvol afgerond. Ruim vijfhonderd medewerkers van zeven organisaties – waaronder KLM, Heineken en Movares– hebben het platform gebruikt. De resultaten mogen er zijn: de work-life balance score van de deelnemers steeg tijdens de pilotfase met gemiddeld 25%. Gebruikers gaven aan zich na de sessies zelfverzekerder, energieker en optimistischer te voelen. Mentaal fitte werknemers zijn 20% meer productief en verzuimen 27% minder! 

Nu er proof of concept is bij corporates in Nederland, richten we ons op groei in Nederland, naar de VS en ontwikkeling van versie 2.0 van het platform. 


Hoe werkt het platform?

Gebruikers meten zelf hun mentale fitheid, ze krijgen oefeningen via het platform en kunnen chatten met hun persoonlijke E-coach. Deelnemers krijgen een persoonlijke veerkrachtscore op basis van de elementen van veerkracht waaronder zelfbeeld, emotie-management en optimisme. 

‘Natuurlijk is e-coaching even wennen’, erkent oprichtster Nicole van Baardwijk. ‘Maar dat was online shoppen en online daten in eerste instantie ook.’ WOOSH5 kent vele voordelen ten opzichte van traditionele coaching. Die is duur, inflexibel en vergt (reis) tijd. ‘Wij nemen die obstakels weg en maken coaching toegankelijk voor iedereen, in een beveiligde online omgeving. Bovendien ‘leert’ het WOOSH5 platform van het dagelijks gebruik en wordt steeds slimmer in het pro-actief adviseren van gebruikers.


Groeien in Nederland en daarbuiten

Nu de pilotfase succesvol is afgerond, wil WOOSH5 verder groeien. In Nederland en daarbuiten.  Naast het uitbreiden van de sales in Nederland wordt de blik de komende twee jaar gericht op de Verenigde Staten. De eerste gesprekken met partners in de VS zijn veelbelovend. Volgens plan zal WOOSH5 daar begin 2018 starten. 'We ontwikkelen het platform in Nederland en zijn ook hier met verkopen gestart. Nu dit succesvol is gebleken, kunnen we het platform verder ontwikkelen en doorgroeien in sales', vertelt Rob Kurvers als commercieel verantwoordelijke. 


Help ons groeien en kom naar het WOOSH5 symposium!

WOOSH5 organiseert begin 2018 een symposium over het thema 'veerkracht in ondernemingen'. Symbid investeerders bieden we forse korting op de toegang! Details volgen!

Unique Selling Points

Dit maakt WOOSH5 uniek:

 1. Zelf ontwikkelde methode (eigen IP)
 2. Een platform voor laptop, tablet én mobiel
 3. Proof of Concept is succesvol afgerond
 4. Het platform is 24x7 beschikbaar
 5. Met maximale privacy voor de gebruiker
 6. Het platform adviseert wat te doen elke dag
 7. Geen tussenkomst van manager of HR
 8. Gebruikersvriendelijk en Plug & Play
 9. Toch hulp nodig? Druk op de knop voor je persoonlijke  gespecialiseerde E-coach
 10. Verschillende abonnementen mogelijk, variërend van 4 to 35 euro per maand.

Verdienmodel

WOOSH5 is te verkrijgen als:

 1. Abonnement op het platform
 2. E-Coaching als de gebruiker dat wenst
 3. Workshops en masterclasses om gebruik van het platform een boost te geven.

Na een intensieve gebruiksperiode (met o.a. masterclasses en E-coaching) loopt het abonnement langdurig door in 'onderhouds modus' voor slecht 4 euro per maand. Zo blijf je mentaal fit!

Een 'gemiddelde' klant werkt met een groep gebruikers van ongeveer 75 personen. Gedurende 6 maanden wordt het platform intensief gebruikt en inclusief E-coaching (35 Euro per maand), het 2e half jaar blijft het WOOSH5 platform dagelijks oefeningen aanbieden (20 Euro per maand). Daarna gaat het platform in 'stay fit' modus voor 4 Euro per maand. 

Onze E-coaches geven masterclasses, trainingen en workshops om het gebruik van dit platform een boost te geven. Op dit moment zien we hier 50% van de omzet uit terugkomen. Zodra versie 2.0 van het platform beschikbaar is, zullen de handmatige taken steeds meer door het platform worden overgenomen en zal een steeds groter deel van de omzet uit abonnementen komen.

Tot nu toe bereikt

Inmiddels is het volgende gerealiseerd:

 • Proof of Concept is afgerond, 7 corporates zijn nu klant van WOOSH5 (waaronder Heineken, Movares...)
 • Erkend door verzekeraars > WOOSH5 is CZ geaccrediteerd!
 • 550 gebruikers op het platform
 • 80% van de gebruikers werkt actief op het platform
 • 15 opgeleide en gecertificeerde E-Coaches
 • Een goed gevulde en groeiende Sales funnel
 • Omzet 2016 gerealiseerd € 175.000. In 2017 zal de omzet op nagenoeg hetzelfde nivo blijven.
 • Tevreden klanten en tevreden gebruikers (zie onder "Klanten") en klinkende resultaten. 

WOOSH5 werkt en is klaar voor commerciële groei en ontwikkeling van de volgende (zelf-lerende) versie van het platform.

Benodigde investering en gebruik van het geld

WOOSH5 heeft een investeringsbehoefte van € 180.000 voor de realisatie van platform 2.0 en het aantrekken van sales. Hiervan is € 100.000 inmiddels geïnvesteerd en via Symbid dus nog € 80.000 nodig.

Deze financiering halen we op in de vorm van een converteerbare lening. De rente bedraagt 7,5% en wordt bijgeschreven bij de lening. Hoeveel aandelen hiervoor bij conversie worden verkregen is nu nog niet bekend en is afhankelijk van de waarde van het bedrijf op het moment van conversie. Zie ook "Rendement en exitbeleid".

Naast deze crowd funding zullen we komende maanden een extra investering van € 500.000 proberen op te halen voor het versneld realiseren van ons high scenario (Ontwikkelen AI platform, groei in de VS en verdere uitbouw van de organisatie). In al onze prognoses is deze investering echter niet meegenomen.


Met deze investeringen gaan we 3 dingen doen:

 • Ontwikkeling van het WOOSH5 2.0 platform 

 • Uitbreiding van het sales team met 2 account managers in Nederland
 • Eerste stappen groei in de VS.Risico's:


Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB:

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten. 
 • Wijziging in de macro-economische omstandigheden
 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden
 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is
 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming

Bedrijfsspecifieke risico's:

 • Beveiligingsrisico van de site. Om de beveiliging van het platform te waarborgen heeft WOOSH5 de bouw van het platform ondergebracht bij een gespecialiseerd IT bedrijf. We maken gebruik van de laatste software- en security stacks, hebben processen voor checks en audits ingesteld, hebben 24x7 software monitoring ingericht en maken dagelijks backups. Bijv door het gebruik van HTTPS in de hoogste beveiligingsvorm en door encryptie van alle gegevens die betrekking hebben op privé gegevens van deelnemers. Deze worden los van de namen opgeslagen. Tot slot is een Cyber Security Verzekering afgesloten. 
 • Het risico dat een groot bedrijf zelf ook een model als dat van WOOSH5 gaat ontwikkelen. Dat is gewone concurrentie en is natuurlijk aan de orde in elke tak van sport. WOOSH5 moet zorgen dat haar ontwikkeling voor blijft op dat van eventuele concurrenten.
 • Financieel risico doordat de omzet niet de verwachte niveaus haalt. In dat geval moeten de kosten naar beneden worden bijgesteld en dat zal met name gebeuren in de personeelskosten. De andere kosten zijn niet zo sterk te beïnvloeden. 
 • WOOSH5 is niet in staat snel het platform 2.0 te ontwikkelen.
 • Trage besluitvorming bij de klanten
 • Financiering is niet of niet tijdig beschikbaar. WOOSH5 heeft een solide en groeiende omzet basis en kan van daaruit aan haar verplichtingen voldoen. De versnelling in groei zou op zich laten wachten. 

Algemene risico’s investeren in converteerbare leningen:

 • Uitlener stemt ermee in dat zijn vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst op Lener een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op Lener als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW.
 • Uitlener verstrekt een achtergestelde converteerbare lening om deze later om te zetten (converteren) naar certificaten van aandelen waarmee uitlener mede-aandeelhouder wordt. Uitlener zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf.

Update_thumb_nicole
Nicole van Baardwijk
Co-Founder en Managing Partner

Als bedrijfskundige met een master in Strategie management bracht Nicole al bij VODW en ING de inzichten dat innovatie en veerkracht de key-ingrediënten zijn voor de toekomst van organisaties. Daarna vertaalde ze als ondernemer diverse concepten op het gebied van Mind-Management naar de Nederlandse markt. Ze kent de markt en als strategisch denker en doorzetter staat zij aan het hoofd van WOOSH5.

Update_thumb_yolanda
Yolanda Buchel
Co-Founder en Managing Partner

Yolanda is psychologe en één van de trendsetters in de markt van Persoonlijke Ontwikkeling en Psycho-educatie in je werk en loopbaan. Hoe persoonlijk succes in een business context werkt, beschreef ze als auteur van meerdere business bestsellers. Mede gebaseerd op haar ervaringen binnen corporates als Philips en Shell. Met WOOSH5 komt haar gedrevenheid voor het vak en en voor het ondernemen samen.

Update_thumb_patrick
Patrick Reinmoeller
Co-Founder verantwoordelijk voor research&development

Patrick is Professor of Strategic Management aan de Cranfield School of Management in de United Kingdom en Visiting Professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk van wetenschappers en business executives. Met Breakthrough Strategic Thinking biedt hij worldwide een platform aan executives die hun performance zichtbaar willen verbeteren.

Update_thumb_martine
Martine Niermans
Marketing & Operations

Martine stond aan het begin van de zeer succesvolle Saas-startup Bynder en heeft deze mede aangestuurd tot het bedrijf 220 man op 6 kantoren wereldwijd had zitten. Daarvoor heeft ze de kunst afgekeken bij o.a. Apple. Nederlandse van geboorte en opgegroeid in Indonesië en Amerika kent zij als geen ander de kracht van marketing, operations en hoe ze met onze prospects en klanten om moet gaan.

Update_thumb_team
Het E- Coaches team
E-Coaching

WOOSH5 heeft 12 E-Coaches die door haar eigen 'WOOSH5 Academy' zijn opgeleid en gecertificeerd onder leiding van Yolanda Buchel. Ze komen meermalen per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en bij te blijven op het vakgebied (incl intervisiebijeenkomsten).

Update_thumb_foto_rob
Rob Kurvers
Partner & Commercieel Directeur

Met een meerjarige achtergrond in IT en Commercie bij o.a. ING en ABNAMRO, heeft Rob 10 jaar geleden de stap gemaakt naar ondernemerschap. Rob was commercieel directeur bij meerdere bedrijven, van startup tot volwassen. Hij bundelt de commerciële kracht van WOOSH5 en met zijn ‘can-do’ mentaliteit gaat hij voor groei!

Mandy Chooi
Lid Raad van Advies

Meerdere HR directie functies waaronder HR Innovation ING met specialisatie Artificial Intelligence development.

Theo Backx
Lid Raad van Advies

Voormalig COO Sony Europe en momenteel verbonden aan de RSM Erasmus Universiteit

Bram van Wijk
Lid Raad van Advies

Voormalig PWC partner met specialisatie international tax

John van Baardwijk
Lid Raad van Advies

Voormalig directeur bij meerdere corporates waaronder KPN en Allied Lyons.

Juridische structuur

WOOSH5 is een besloten vennootschap met een 100% werkmaatschappij WOOSH5 Assist BV. In deze laatste entiteit zullen in de toekomst de operationele activiteiten van WOOSH5 worden ondergebracht. Hiermee is de structuur klaar voor groei. Zie ook aandeelhoudersstructuur


De uitgevende instelling is een besloten vennootschap, opgericht op 15-01-2016 en gevestigd in Breda onder KVK-nummer 62064312. Het adres van de uitgevende instelling is Bijster 11, Breda. De website van de uitgevende instelling is https://woosh5.com.

Contactpersoon: Nicole van Baardwijk.

De uitgevende instelling wordt bestuurd/beheerd door B2U B.V. (Yolanda Buchel), NewB B.V. (Nicole van Baardwijk), Best B.V. (Jaap van den Bent) en Seisakujo B.V. (Patrick Reinmoeller).

Personele ontwikkeling

We gaan het team verder opbouwen met Sales Professional(s) in onze target segmenten. Indien er meer fondsen beschikbaar komen, door bijvoorbeeld overfunding, zullen deze worden gebruikt voor een snellere groei.

Het product

Je persoonlijke mental training coach in je broekzak, altijd en overal. 

Dat is wat WOOSH5 biedt, inspelend op de huidige tijd waarin we altijd en overal bereikbaar willen zijn.

WOOSH5 is een methode en een Platform voor laptop en beschikbaar als App voor tablet en mobiel:

 1. De Mental GymHier kun je online op basis van je eigen Veerkracht Profiel aan de slag met work-outs die je mental performance verbeteren op je werk. De meer dan 200 workouts, in de vorm van oefeningen, video’s en lees- en luisterfragmenten, zijn in-huis ontwikkeld op basis van positieve psychologie, neuroscience en behavioural economics. Ze zorgen voor groei in zelfvertrouwen, focus, emotionele intelligentie en meer.
 2. Een persoonlijke E-coachDeze helpt je bij het helder krijgen en realiseren van je persoonlijke doelen, het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. Op basis van je persoonlijke behoeften, wijst de coach passende workouts toe. Het is een vertrouwenspersoon met wie je kunt klankborden en die je aanmoedigt wanneer je dat nodig hebt. 24/7.
 3. Automatische tracking & remindersHet systeem volgt welke workouts zijn gedaan. Op basis daarvan komt het systeem en/of de coach met suggesties voor volgende oefeningen. Op basis van veel voorkomende coachvragen en ontwikkelbehoeften zijn powerpacks en challenges ontwikkeld die een boost geven op een specifiek gebied. Zoals onboarding bij de start van een nieuwe functie, het managen van stress, het verbeteren van een relatie en meer.
 4. Algoritmen: Op basis van verkregen data worden door het systeem en de developers samen met de psychologen algoritmen ontwikkeld waardoor het systeem zelflerend wordt (Machine-learning, Google-achtig) 
 5. EngagementVia gamification en een super user-experience verhogen we de aantrekkelijkheid en de 'stickiness' (zodat mensen langer op het platform blijven voor maximaal effect)
 6. People AnalyticsOp geaggregeerd niveau geven de statische gegevens inzichten voor HR en management in de mentale veerkracht van medewerkers. Dit is waardevol in het voorspellen en anticiperen op uitval, leerbehoeften en de emotionele gesteldheid binnen de organisatie.    

WOOSH5 biedt daarnaast gerichte programma's voor:

 • Work/Life eventsHet voorbereiden of omgaan met verwachte en onverwachte work/life events
 • Change ManagementAanpassen en groeien terwijl de organisatie door grote veranderingen gaat zoals een fusie, overname of reorganisatie. 
 • OnboardingHet starten in een nieuwe rol of baan.
 • Persoonlijke groeiPersoonlijke groei en het ontwikkelen van veerkracht en vitaliteit.
 • Generatiekloof: Omgaan met de (digitale) verschillen tussen jong en oud
 • Millenials: Wij helpen Millennials aan versterking van hun veerkracht met een Power Pack abonnement gericht op deze specifieke doelgroep.

Al onze programma's worden naadloos ondersteund door het WOOSH5 platform

Uniek

 1. Micro-leren: Het platform adviseert zelf dagelijks, kleine oefeningen te doen op basis van jouw profiel. Zo ontwikkel je veerkracht op een laagdrempelige en natuurlijke manier.
 2. Kosten: Vanwege de schaalbaarheid van het platform en de coaching die online verloopt, zijn de kosten tot wel 70% lager dan de reguliere coaching trajecten.
 3. VerdienmodelHet abonnementsmodel heeft een positief effect op de cashflow maar vraagt om volume. De combinatie van off- en online maakt dat de mix aan inkomstenstromen stuurbaar is.  
 4. Zonder tussenkomst van manager of HR: Medewerkers kunnen contact zoeken met de e-coach zonder goedkeuring te vragen. Hierdoor is de preventieve werking groot.  
 5. GebruikersvriendelijkheidMet WOOSH5 is 24/7 persoonlijke E-coaching beschikbaar. 
 6. Plug & Play: Wanneer de inlogcodes worden toegestuurd naar de gebruikers, kunnen zij direct aan de slag.
 7. Team van E-coaches: WOOSH5 selecteert de coaches zelf op kwaliteit en ervaring in diverse werkcontexten.
 8. Mass customizationDe  beschikbare content op het platform is generiek maar de wijze waarop het aangeboden wordt kan per persoon verschillen
 9. AlgoritmenOp basis van verkregen data worden door het systeem en de developers samen met de psychologen algoritmen ontwikkeld waardoor het systeem zelflerend wordt (Machine-learning, Google-achtig) 
 10. Onze kantbelofte WOOSH5 prijzen en contracten zijn open en eerlijk en altijd aanpasbaar naar úw specifieke situatie.

Verdienmodel

In 2015 is WOOSH5 de eerste versie van het platform ontwikkeld. In 2016 zijn 7 klanten aangesloten op het platform, waaronder KLM, Heineken en Movares met meer dan 500 gebruikers. Dit zijn betaalde pilots.

Een abonnement op het WOOSH5 platform kost een onderneming gemiddeld 20 Euro per medewerker per maand, levert fittere en meer flexibele medewerkers op en bespaart daarmee 75 Euro per maand! Maand op maand!

In 2016 hebben we een omzet gerealiseerd van 175K. In 2017 zal de omzet op nagenoeg hetzelfde nivo blijven.  Onze sales funnel voor 2018 bedraagt momenteel meer dan 850K. 

Zodra de benodigde investering binnen is gaan we -naast platform ontwikkeling- ook sales laten groeien en kunnen we onze omzet verwachtingen gaan realiseren!


WOOSH5 richt zich op het verkopen in de corporate markt. Daar heeft WOOSH5 een actief netwerk. Bovendien spelen met name in dit segment thema’s als verlaging ziekteverzuim, verhoging productiviteit, statistische inzichten in BU’s en verbeteren imago voor ‘the run for talent’.

WOOSH5 kent 3 inkomstenbronnen:
1. Abonnementen WOOSH5 platform
2. E-Coaching
3. Workshops, masterclasses en coaching

De omzet uit workshops en coaching is nog relatief hoog. Vanaf 2017 is de salesfocus erop ingericht om de abonnementsgelden sterk te laten groeien.

Schaalbaarheid

WOOSH5 is ontwikkeld volgens het Software As A Service model (SAAS). De software is ingericht voor snelle groei en samen met de externe hosting is het platform in hoge mate schaalbaar, ook internationaal. We kunnen in korte tijd een klant met grote groepen gebruikers aansluiten.

Huidige status

WOOSH5 is een onderneming van 5 personen en 15 E-coaches die inmiddels 7 klanten met 550 gebruikers bedienen.

 • December 2014 Oprichting WOOSH5 
 • 2015 - platform 1.0 wordt getest  bij een aantal corporate clients
 • 2016 - 7 Corporates gebruiken het platform met een omzet van € 175.000 
 • 2017 -  > 500 gebruikers. Het WOOSH5 team is aangevuld met commercie en een CTO. De ontwikkeling van platform versie 2.0 is gestart. De eerste vervolg investeringen zijn binnen en WOOSH5 is klaar om te groeien!
 • Veel statistische (anonieme) gegevens over deze eerste gebruikers 
 • Een salesfunnel van € 850.000 voor de komende 12 maanden.

Verdere ontwikkelingen

Uitbreiden Sales team

Team uitbreiden met 2 Sales in de Nederlandse markt. Deze eerste sales-force richt zich met name op het aansluiten van corporates in de doel segmenten Zorg, banken & verzekeraars en energie bedrijven.

Bouw platform 2.0

Platform 1.0 werkt stabiel en heeft een schat aan waardevolle feedback opgeleverd. Platform 2.0 wordt momenteel al ontwikkeld en heeft investering nodig om af te kunnen bouwen. 

Versie 2.0 kent o.a. volgende extra's:

 • Platform selecteert dagelijks events
 • Personal Energy traking
 • Persoonlijk dashboard
 • Automatic enrolling
 • Engelse versie voor de amerikaanse markt
 • Eerste toepassing voor machine learning

Ontwikkelen van de WOOSH5 roadmap

 • Agile: we lanceren zo snel mogelijk een nieuwe versie met veel meerwaarde voor de gebruikers. Nieuwe features realiseren we steeds in co-creatie met de eindgebruiker en zetten we zo snel mogelijk live om weer user feedback op te halen.
 • 100% mobile: mobiel is de toekomst
 • Hybride technieken: we zorgen dat wat we bouwen herbruikbaar is.
 • Datamining: we leggen zoveel mogelijk vast over het gebruik en en over de gebruikersgroepen, uiteraard volledig anoniem. Hiervan leert ons systeem en uiteindelijk heeft deze data grote toegevoegde waarde voor de organisaties waarvoor we werken.
 • API's realiseren: we bieden de mogelijkheid voor onze klanten om de software op hun HR-systemen te laten aansluiten.
 • PR en marketing: Met externe hulp wordt een PR campagne ontwikkeld en wordt geïnvesteerd in online marketing en gebruik van social media kanalen. Deze campagne bevat o.a. publicaties in landelijke dagbladen en relevante tijdschriften en spreekbeurten op congressen.

WOOSH5 symposium 2018

Daarnaast zal WOOSH5  haar eigen community creëren en een eigen summit organiseren in 2018. Voor Symbid investeerders gelden aantrekkelijke als lid van de inner-circle. Details volgens!

Doelgroep

WOOSH5 werkt voor vooraanstaande organisaties in Nederland en ondersteunt met haar mental fitness programma een sterk gedreven, ondernemende en diverse cultuur. 

We benaderen de markt op 2 manieren: branche en doelgroep gericht.

Branches

WOOSH5 heeft een uitstekend netwerk in onderstaande branches waar we onze eerste pijlen op richten. Met extra sales breiden we deze later uit.

 • Banken en verzekeraars
 • Zorg instellingen en 
 • Zakeljke dienstverlening

Doelgroepen

Afgelopen maanden zijn specifieke programma's ontwikkeld voor:

 • Millenials
 • Trainees
 • Generatie V (40'ers en 50'ers)
 • Leadership
 • Expats
Elk programma sluit naadloos aan op het WOOSH5 platform.


WOOSH5 richt zich op sectoren waar veel verandering en een hoge druk ervaren wordt. Zoals de zakelijke dienstverlening, zorg en onderwijs. De e-coaches kennen deze werkcontext en helpen organisaties en individuen om blijvend, ondanks verandering, tegenslag en onzekerheden, goed in hun vel te zitten en te blijven presteren.   

Marktonderzoek van Markteffect (2016) laat verder zien dat 48% van werkend Nederland (sterk) geïnteresseerd is in een online leerabonnement. Als belangrijke trends in learning & development worden gezien:

 • Meer nadruk op kostenefficiënt leren
 • Strategisch talent management wordt essentieel
 • Gepersonifieerd leren: focus op het individu
 • Mobiel leren wordt populair; any place any time
 • De werkplek wordt de leeromgeving
 • Individuen willen meer zelf aan het stuur.

WOOSH5 past hier perfect in. 

Marktomvang

Met de mens als belangrijkste factor in het bedrijfsleven, wordt ontwikkeling en duurzame inzetbaar steeds belangrijker. 

Ontwikkelen doen we steeds vaker in eigen tempo en in eigen omgeving. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek van 'Markteffect' in 2016 dat 48% van de medewerkers zich het liefst online ontwikkeld ipv in klassikaal verband.

In de VS zien we een enorme groei in E-coaching (een platform als Lantern heeft in 2016 17M USD opgehaald). Daarnaast bedraagt de E-Learning markt wereldwijd $ 51.5 miljard met een jaarlijks groeipercentage van 7,9%.

Persoonlijke ondersteuning middels coaching is eveneens een groeimarkt. Zo bedraagt de coaching markt in de VS $ 11 miljard met een jaarlijks groeipercentage van 2,6%. Volgens Forbes staat coaching en E-coaching op de 2e plaats van sterkst groeiende sectoren in de VS. Zie bv https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/10/05/the-success-and-failure-of-the-coaching-industry/#7a37a4e26765

In Nederland zien we ondernemingen steeds meer investeren in voorkomen van uitval en verzuim. Verzuim door stress kost het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 1,8 miljard. Uitval door stress is de afgelopen 5 jaar met 800% toegenomen. Dit verzuim kost per geval al snel € 45.000 per jaar. Vroegtijdig ofwel preventief ingrijpen bij verzuim door stress met coaching en training van veerkracht reduceert de verzuimduur met 25%. 

Concurrentie

'Wat is concurrentie als blijkt dat wij uniek zijn?'

WOOSH5 heeft een unieke combinatie van 

 • Web + mobile based e-coaching platform
 • Zelf ontwikkeld programma voor verbeteren cognitieve vaardigheden en veerkracht
 • online programmas voor specifieke werk-situaties
 • Online en zelflerend platform
 • Geen van onze concurrenten biedt deze unieke combinatie.

Nederland
Als men kijkt naar e-coaching platforms, bijvoorbeeld EcoachPro, zijn er in Nederland slechts enkele actief en zijn er onderling veel verschillen. Het belangrijkste is dat ze niet de combinatie hebben van Do-It-Yourself (een mental gym), zelf geselecteerde en opgeleide e-coaches en E-coaching op basis van een wetenschappelijk gevalideerd veerkrachtmodel.

E-coaching platforms wereldwijd
In sommige delen van de wereld zijn concurrenten actief waarvan er een paar snel groeien zoals Talkspace, GoLantern en Betterhelp. Hoewel hun propositie verschilt van die van WOOSH5, hebben deze partijen laten zien dat het mogelijk is om een zeer succesvolle business te bouwen met het aanbieden van e-coaching. Deze spelers richten zich nog primair op de VS, zijn nog niet echt internationaal actief en beschikken niet over het veerkrachtmodel dat WOOSH5 heeft ontwikkeld.


WOOSH5 heeft een voorsprong in de markt die we verder uitbouwen door ontwikkeling van platform 2.0. Daarmee zetten we de eerste stappen op gebied van Machine Learning en Artificial Intelligence.

Huidige klanten

Onder de huidige klanten bevindt zich onder meer multinationals, een woningcorporatie, ingenieursbureau, twee universiteiten, twee hogescholen en een ziekenhuis. 

In Q4 2017 verwachten we te starten bij twee zorginstellingen, een andere multinational en twee middelgrote bedrijven. 

Feedback van klanten

Een greep uit de ervaringen van onze gebruikers:

 • WOOSH5, een inspirerend en effectief hulpmiddel voor de ontwikkeling van ons menselijk kapitaal”. Laura Mattheeuwse (HR manager Movares)
 • "In deze volatiele, onzekere, complexe en ambigue tijd, waarin spanningen soms zo oplopen dat de boog te vaak en te ernstig gespannen is, is het geweldig om een modern, veilig, flexibel, wetenschappelijk onderbouwd en zeer professioneel platform te hebben dat altijd en overal beschikbaar is om aan de veerkracht te kunnen werken die nodig is om de boog in goede conditie te houden." Diederik Gosewehr (HR directeur behorend top HR top 100)
 • “Ik voorzie een booming toekomst voor WOOSH5. De behoefte is er en die groeit. En de aanbieding van WOOSH5 is op meerdere fronten (inhoud en vorm!) absoluut vernieuwend en future proof!” Antoon Vugts, HR manager ( winnaar HR Top 100).

Nieuwe klanten

Van de organisaties die gestart zijn in het afgelopen jaar, hebben alle klanten aangegeven door te willen gaan met het gebruik van WOOSH5. Hierbij is het van belang dat versie 2.0 van het platform wordt gelanceerd. waardoor het systeem de dagelijkse oefeningen adviseert (ipv dat de E-coach dat doet).


Het aantal nieuwe klanten groeit gestaag, ondanks dat we nog een sales vacature hebben. Er is een goed gevulde pipeline ter waarde van € 850.000 waaronder een groot aantal toonaangevende bedrijven.  

Verkoopverhaal

WOOSH5 helpt om de productiviteit en flexibiliteit van uw organisatie te verbeteren. Dat doen we door medewerkers te helpen hun veerkracht te vergroten zodat ze beter in hun vel zitten, mee bewegen in verandering en beter met mentale druk kunnen omgaan. Dit vertaalt zich bottom line in hogere productiviteit en minder uitval. 

WOOSH5 is een online platform, overal en altijd beschikbaar en beschikbaar middels een maandelijks abonnement. Onze dashboards zijn aanpasbaar naar eigen wens en kunnen middels API's worden geïntegreerd in uw organisatie.

Ons platform en onze zelf ontwikkelde methode helpen medewerkers dagelijks om mentaal fit te blijven tegen zeer lage kosten. 

Gedaan tot nu toe

WOOSH5 heeft tot nu toe succesvol verkocht aan een indrukwekkende lijst Nederlandse corporates. We richten ons op Directie, , CFO's, HR-management, Learning&Development. 

WOOSH5 heeft vele succesvolle pilots uitgevoerd en die weten te converteren naar betalende klanten die de zeer tevreden zijn over de resultaten behaald met ons platform en onze aanpak.

Het WOOSH5 management team is op volle sterkte en in 2017 uitgebreid met Commercie en IT. 

We hebben de ontwikkeling van platform versie 2.0 opgestart en verwachten die in Q4 dit jaar te kunnen testen bij de eerste klanten.

We vergroten onze naamsbekendheid door lezingen en workshops in professionele en zakelijke netwerken en op congressen. Ook onze blogs en interviews (o.a. Raet, HR onderzoek, BNR, Coach Link) dragen hier verder aan bij. 

De founders Nicole, Yolanda en Patrick publiceren met regelmaat artikelen over het the veerkracht en duurzame inzetbaarheid. Onze klanten waarderen on onderscheidende positionering en heldere aanpak.

Marketing & sales kanalen

Verkoop vindt primair plaats door personal en consultative selling onder corporate klanten. We gebruiken daarvoor ons eigen uitgebreide netwerk (management team, E-coaches en Raad van Advies).

Momenteel werkt een stagiaire aan de online marketing campagnes.

Na funding zullen we ons sales team in Nederland uitbreiden zodra platform 2.0 op de markt verschijnt. Tevens investeren we in  PR, brand en online marketing. De content zal online via blogs en artikelen in kranten, relevante tijdschriften en online (HR) platforms worden verspreid. 

Verder zal de naamsbekendheid worden vergroot door interviews op radio, Vlog kanalen en wellicht themagerichte TV. WOOSH5 is al benaderd door SBS6 om mee te doen aan een TV programma over mentale fitheid en veerkracht.

Marketing doel

Doel van onze marketing strategie is om de behoefte aan mentale fitheid zo breed mogelijk geaccepteerd te krijgen. Waar we ons massaal fysiek trainen, is het tijd voor de mentale spier om getraind te worden. Dat is goed voor de mens en het helpt ook ondernemingen beter in te spelen op marktveranderingen.


Marketing kent 2 aanvliegroutes: 

 1. voor ondernemingen en 
 2. voor gebruikers (medewerkers). 
Per doelgroep zetten we gerichte kanalen in (multi channel) en scherpen we onze propositie aan. 


Specifieke marketing acties zijn:

 1. thought-leader ship: door het geven van masterclasses, schrijven van artikelen en het organiseren van en spreken op symposia en congressen. We zullen publiceren over ons Artificial Intelligence programma en de voortgang die we daarmee maken.
 2. Gebruikers analyse: we meten gebruik en resultaten van ons platform en de ervaringen van onze E-coaches. De anonieme data gebruiken we voor het verfijnen van doelgroepen. Daarmee leren we ons platform om in de toekomst zelfstandig te kunnen adviseren.
 3. Growth hacking: Wij zetten ​in op ​‘growth hacking’. Door het combineren van data, techniek, online marketing en onze creativiteit ​gaan we aan de slag met challenges om de salesfunnel te optimaliseren. Denk hierbij aan power content, landingpages, e-mailautomation en smart social advertising.

Partnerships

WOOSH5 is een kleine onderneming en is enkel tot grootse dingen in staat met de hulp van bewezen expert partners.

Op IT vlak werken we samen met DataLeaf (platform bouw & hosting) en Liters (User Interaction Experience).  Eerste gesprekken met een Machine Learning expert zijn inmiddels gevoerd.

In de zorg markt werken we met CZ en is ons platform geaccrediteerd. Klanten van CZ kunnen kunnen WOOSH5 door de verzekeraar betaald inzetten.

Met de TU Delft TU Delft hebben we een partnership ontwikkeld onze methode voor studenten in te zetten. We ontwikkelen daarvoor samen een specifiek studenten programma dat we zelfstandig in de markt kunnen zetten.

Voor de Amerikaanse markt hebben we een partnership met het in Boston gevestigde SagePartners. SagePartners helpt buitenlandse bedrijven om in de VS voet aan grond te krijgen en bij het aantrekken van groeikapitaal in de Amerikaanse markt. 

Omzet tot nu toe

In 2016, ons eerste echte 'productie' jaar, hebben we € 175.000 omzet gerealiseerd. In 2017 zal de omzet op nagenoeg hetzelfde nivo blijven.

Verwachte omzet

Op basis van onze sales funnel is het verwachte scenario om in het eerste jaar na funding een omzet van € 850.000 te realiseren. Dit bereiken we door het aannemen van 2 accountmanagers op korte termijn en het opleveren van het nieuwe WOOSH5 platform 2.0.

In het meest positieve scenario ziet dit er als volgt uit:

jaar 1: €      945.000
jaar 2: €   3.300.000
jaar 3: €   7.900.000

Ons meest conservatieve scenario (bijv omdat sales cycles langer duren dan gepland) ziet er als volgt uit:

jaar 1: €      320.768 
jaar 2: €   1.052.628
jaar 3: €   2.067.130

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om het positieve scenario waar te maken!

Aannames

Op basis van onze ervaringen verwachten we:

 1. Het eerste jaar 12 klanten binnen te halen, gebaseerd op een conversie ratio van 15% (15% van de leads leidt tot een deal, hebben we tot nu toe ervaren)
 2. Per klant gemiddeld 75 medewerkers die deelnemen (de bedrijven zelf kunnen veel groter zijn)
 3. Een bedrijf dat eenmaal klant is neemt een abonnement voor 12 maanden voor deze medewerkers.
 4. High-case scenario: In dit scenario nemen we aan dat het lukt om € 500.000 extra financiering op te halen.

In totaal betekent dit dat er in het positieve scenario na 12 maanden ongeveer 3.000 mensen een maandabonnement hebben. In het conservatieve scenario nog geen 1.000 mensen omdat er dan niet elke maand een bedrijf aangesloten zal worden.

Vanaf 2018 introduceren we 'maintenance abonnement', dat ook na het jaar aanhoudt voor slechts een paar euro per maand. Hiermee is in de VS goede ervaring opgedaan. Deze extra omzet  is nog niet meegeteld.

Tot nu toe geinvesteerd

Vele, vele uren 'eigen tijd' zijn geïnvesteerd, maar dat hoort nu eenmaal bij ondernemen!

Daarnaast is de afgelopen jaren een bedrag van € 494.000 geïnvesteerd in de organisatie en in het WOOSH5 online platform. 

Dit is als volgt opgebouwd:

 • Achtergestelde leningen twv € 260.000.*1
 • Leningen € 194.000, waarvan inmiddels € 62.000 afgelost *2
 • Rekening courant bij de bank twv € 40.000.

De documenten en contracten (en details) over de leningen zijn op verzoek opvraagbaar.


*1. Samenvatting achtergestelde leningen

 • € 50.000 7,5% na 5 jaar af te lossen of converteren
 • € 50.000 7,5% deferred, niet betaalbaar tot conversie (binnengekomen eind september, dus niet onderdeel van de halfjaarcijfers 2017)
 • € 160.000 10% rente af te lossen na overige leningen

*2 Samenvatting Leningen

 • € 94.000, inmiddels € 17K afgelost, Rabobank 4,5%, lineair jaarlijks, looptijd 5 jaar
 • € 100.000 Collin inmiddels € 45K afgelost, 7,5%, lineair jaarlijks, looptijd 4 jaar.

Investeringsbehoefte

WOOSH5 heeft een investeringsbehoefte van € 180.000 voor de realisatie van platform 2.0 en het aantrekken van sales. Hiervan is € 100.000 inmiddels geïnvesteerd en via Symbid dus nog € 80.000 nodig.

Deze financiering halen we op in de vorm van een converteerbare lening. De rente bedraagt 7,5% en wordt bijgeschreven bij de lening. Hoeveel aandelen hiervoor bij conversie worden verkregen is nu nog niet bekend en is afhankelijk van de waarde van het bedrijf op het moment van conversie. Zie ook "Rendement en exitbeleid".

Naast deze crowd funding zullen we komende maanden een extra investering van € 500.000 proberen op te halen voor het versneld realiseren van ons high scenario (Ontwikkelen AI platform, groei in de VS en verdere uitbouw van de organisatie). In al onze prognoses is deze investering echter niet meegenomen.

Gebruik van de opgehaalde gelden

De investering van in totaal € 180.000, en dus ook de resterende € 80.000 via crowdfunding zal worden aangewend ten behoeve van:

 • Verdere bouw van het WOOSH5 2.0 platform 
 • Werkkapitaal voor uitbreiding van het team met 2 account managers
 • Start in de VS

We gebruiken een klein deel van de nu aan te trekken middelen ook om de site te vertalen in het Engels zodat uitrol naar de USA met SagePartners medio 2018 kan plaatsvinden. SagePartners is een bedrijf dat andere bedrijven helpt om in Amerika van de grond te komen en zet daar haar uitgebreide netwerk voor in.

Rendement

Hieronder worden de voorwaarden van deze specifieke achtergestelde converteerbare obligatielening omschreven.

Jaarlijkse rente: 7,5%, gecumuleerd tot conversiemoment

Looptijd: maximaal 5 jaar, met een mogelijke verlenging van telkens 2 jaar indien de leningverstrekker daarmee akkoord is

Tijd tot conversie aanbod: minimaal 3 jaar

Achterstelling: achtergesteld aan huidige/toekomstige bankfinanciering en Collin Crowfund financiering


CONVERSIE VOORWAARDEN

Een (achtergestelde) converteerbare lening is een lening met het recht om deze om te zetten naar certificaten van aandelen. Het moment waarop dat plaatsvindt noemen we het conversie aanbod.


Conversie triggers:

 1. Een nieuwe investeerder investeert minimaal € 180.000 in het bedrijf dan wel het bedrag dat door WOOSH5 met deze crowdfunding wordt verkregen. Stel dat door overfunding  
  € 220.000 wordt verkregen, wordt dit bedrag € 220.000.
 2. Het bedrijf wordt verkocht (minimaal 50% van de aandelen gaat over in andere handen)
 3. Na 3 jaar wordt door het bedrijf een conversieaanbod gedaan

Indien een van die situaties zich voordoet krijgt de aandeelhouder een korting op de aandelenprijs van:

 • 15% als de Conversiegrond zich na 6 maanden, maar binnen 1 jaar voordoet, 
 • 20% als de Conversiegrond zich na 1 jaar, maar korter dan 18 maanden na terbeschikkingstelling van de converteerbare lening zich voordoet
 • 30% als de Conversiegrond zich na 18 maanden na terbeschikkingstelling van de converteerbare lening zich voordoet.

In het geval een nieuwe investeerder instapt of het bedrijf gekocht wordt, wordt de waardering van het bedrijf bepaald door de prijs die de nieuwe investeerder/koper voor het bedrijf betaalt. In het geval dit niet binnen drie jaar gebeurt, wordt door de ondernemer een onafhankelijke register valuator ingehuurd om het bedrijf te waarderen en op basis daarvan dan een conversieaanbod te doen.

Recht om niet te converteren
: Indien het conversie aanbod door de investeerder wordt afgeslagen, zal de lening na de volledige looptijd van 5 jaar worden afgelost met de nog resterende rente over het laatste jaar. Wanneer een verstrekker van een (converteerbare) lening komt te overlijden, zullen de rechten van de verstrekker in principe vererven naar de erfgenamen van de overledene. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, kunnen de erfgenamen gezamenlijk de rechten van de leningverstrekker uitoefenen. Bij testament zou hier echter een afwijkende regeling voor kunnen worden opgenomen, door bijvoorbeeld te bepalen dat de converteerbare lening naar één specifieke erfgenaam vererft. Deze treedt dan in de rechten en plichten van de oorspronkelijke leningverstrekker.


EXITMOGELIJKHEDEN

Onze exit horizon bedraagt vijf jaar: medio 2022 willen we het grootste online coaching en trainingsplatform van Europa zijn. Een mooi moment voor een exit. Als exit mogelijkheden identificeren wij twee potentiële typen kopers:

 1. Gevestigde (internationale) spelers in de e-learning/coaching en trainingsmarkt 
 2. Grote Private Equity partijen in Europa dan wel Amerika met een buy-and-build strategie in de internationale e-learning of online coaching en training markt

WOOSH5 verwacht medio 2018, dus binnen een jaar na deze investeringsronde, een grotere investering op te kunnen halen om te kunnen uitbreiden naar naburige Europese landen en Amerika op basis van een grondige beoordeling van de aantrekkelijkheid van de diverse landen zoals België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk. In Amerika zou WOOSH5 willen gaan samenwerken met SagePartners. SagePartners gaat WOOSH5 dan helpen om in Amerika van de grond te komen. Dit zou reeds eind 2017 kunnen aanvangen. 


Risico's

Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB:

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten. 
 • Wijziging in de macro-economische omstandigheden
 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden
 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is
 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming

Bedrijfsspecifieke risico's:

 • Beveiligingsrisico van de site. Om de beveiliging van het platform te waarborgen heeft WOOSH5 de bouw van het platform ondergebracht bij een gespecialiseerd IT bedrijf. We maken gebruik van de laatste software- en security stacks, hebben processen voor checks en audits ingesteld, hebben 24x7 software monitoring ingericht en maken dagelijks backups. Bijv door het gebruik van HTTPS in de hoogste beveiligingsvorm en door encryptie van alle gegevens die betrekking hebben op privé gegevens van deelnemers. Deze worden los van de namen opgeslagen. Tot slot is een Cyber Security Verzekering afgesloten. 
 • Het risico dat een groot bedrijf zelf ook een model als dat van WOOSH5 gaat ontwikkelen. Dat is gewone concurrentie en is natuurlijk aan de orde in elke tak van sport. WOOSH5 moet zorgen dat haar ontwikkeling voor blijft op dat van eventuele concurrenten.
 • Financieel risico doordat de omzet niet de verwachte niveaus haalt. In dat geval moeten de kosten naar beneden worden bijgesteld en dat zal met name gebeuren in de personeelskosten. De andere kosten zijn niet zo sterk te beïnvloeden. 
 • WOOSH5 is niet in staat snel het platform 2.0 te ontwikkelen. 
 • Trage besluitvorming bij de klanten
 • Financiering is niet of niet tijdig beschikbaar. WOOSH5 heeft een solide en groeiende omzet basis en kan van daaruit aan haar verplichtingen voldoen. De versnelling in groei zou op zich laten wachten. 

Algemene risico’s investeren in converteerbare leningen:

 • Uitlener stemt ermee in dat zijn vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst op Lener een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op Lener als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW.
 • Uitlener verstrekt een achtergestelde converteerbare lening om deze later om te zetten (converteren) naar certificaten van aandelen waarmee uitlener mede-aandeelhouder wordt. Uitlener zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf.

Verklaringen uitgevende instellingen

Geen wijziging van betekenis

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de uitgevende instelling.

Tendensen 

Er zijn geen gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende Boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben voor de vooruitzichten van de uitgevende instelling.

Geen wijziging van betekenis in de financiële- of handelspositie

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen wijziging van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van de uitgevende instelling en de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.

Corporate Governance Code

Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past de uitgevende instelling (niet beursgenoteerd) deze code niet toe.

Potentiële tegenstrijdige belangen

Er is geen sprake van (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens de uitgevende instelling van de leden van het bestuur van de uitgevende instelling enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.

Procedures

Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de uitgevende instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de uitgevende instelling of de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.

Cijfers

Alle cijfers in dit Informatiememorandum zijn niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.


Symbid en het platform

Enige achtergrond Symbid

De activiteiten van Symbid bestaan grotendeels uit het aannemen en doorgeven van orders voor retail, vermogende en professionele beleggers. Door middel van haar activiteiten ondersteunt Symbid de interactie tussen betrokken beleggers en vooruitstrevende startende en groeiende bedrijven in het MKB in Nederland. Het gaat daarbij om de financiering van verschillende soorten projecten die met een betrokken groep investeerders of ambassadeurs positieve impact op de maatschappij realiseren. Ons platform verzorgt online een niet gepersonaliseerde aanbeveling bij een breed publiek door organisaties in staat te stellen om haar project op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en de relatie met haar financiers/beleggers professioneel op te bouwen en te onderhouden.


Overige bij de uitgifte betrokken partijen

Structuur

Bij de uitgifte vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:

 • WOOSH5 BV;
 • Symbid Crowdfunding, een handelsnaam van Symbid Coöperatie UA., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52466825;
 • Stichting Symbid Loan Administration, een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64667448;

De stichting vervult een rol door het behartigen van de belangen van Uitleners in geval van calamiteiten, zoals indien van toepassing bij betalingsproblemen, het uitwinnen van zekerheden en toezicht houden op de afhandeling van geldstromen tussen Leners en Uitleners.