Idea-equity-label
Convertible
nl_geldenondernemen_idea.tooltip.convertible.note
Billboard_fijnproevers__1_ Play
Medium_thumb_pitch-logo
Fijnproevers - team 7
Fijnproevers - ,

Fijnproevers Foodinnovatie!

Hartige eetmomenten voor mensen met kauw- en slikproblemen.

$225.618 gefinancierd
129%
$174.663 0
Minimum doelbedrag Dagen over
7,50%
Rente
Small_thumb_pitch-logo Fijnproevers Foodinnovatie!
INNER CIRCLE
Product

Deze Samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Investeringsmemorandum. Iedere beslissing van potentiële investeerders om in te schrijven op de uitgifte moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele Investeringsmemorandum, inclusief de bijlagen.

Samenvatting uitgifte

 • Uitgevende instelling: Op Smaak B.V.
 • Soort uitgifte: Converteerbare Obligatie 
 • Omvang uitgifte: € 150.000
 • Minimale nominale waarde per participatie: € 20
 • Gebruik van de gelden: Productiefaciliteit, Marketing & Sales
 • Risico Profiel: Hoog (Click here for more information on Symbid risk profiles)
 • Rente: 7,5% (enkelvoudig)
 • Zekerheidstelling: Geen
 • Afbetaling: Na 5 jaar mogelijkheid om met 2 jaar te verlengen  
 • Mogelijkheid tot vervroegde aflossing: Ja
 • Compensatie bij vervroegde aflossing: 10% compensatie voor investeerder 
 • Conversie: Onder bepaalde omstandigheden kan je converteren tot aandelen in Op Smaak B.V. 
 • Symbid kosten voor uitgevende instelling: 7% success fee (Excl. VAT)
 • Symbid kosten investeerder: 1% administration fee (Excl. VAT)

Op Smaak B.V.

Op Smaak B.V. is een bedrijf in de food branche dat verschillende dressings, sauzen, dips en tapenades  op de markt brengt. Ze onderscheidt zichzelf door volledig glutenvrije en met natuurlijke ingrediënten bereide producten te ontwikkelen, produceren en verkopen. In de volledig gecertificeerde productielocatie in Eersel wordt er door een gespecialiseerd team onder de merknaam SMAAKgeheimen en onder Private label ontwikkeld en geproduceerd. 


Fijnproevers: hartige eetmomenten voor mensen met kauw- en slikproblemen

Door vraag vanuit de markt heeft Op Smaak ook Fijnproevers ontwikkeld voor mensen met kauw- en slikproblemen (dysfagie). Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer 6% van de bevolking hieraan lijdt.

Kauw- en slikproblemen hebben verschillende oorzaken, van spierziekten en tumoren tot ziekten die gerelateerd zijn aan ouderdom en tijdelijke problemen na een operatie.

Wanneer kauw- en slikproblemen en/of ondervoeding optreden wordt er op dit moment gemalen voeding of medische drinkvoeding ingezet. De smaakbeleving hiervan is minimaal en het aanbod bestaat veelal alleen uit zoete smaken.

Mensen met kauw- en slikproblemen hebben vaak moeite met op gewicht blijven omdat voedsel, met name voldoende voedingswaarden,  tot zich nemen lastig is.

Fijnproevers combineert het nuttige met het aangename. Onze menu’s en tussendoortjes hebben niet alleen de juiste consistentie en voedingswaarden, ook de smaakbeleving is optimaal en gelijk aan die van een reguliere maaltijd. Wij bieden daarmee een hartig eiwit- en energie verrijkt alternatief t.o.v. de bestaande zoete eiwit verrijkte producten.


Unique Selling Points

 • Uitgebalanceerde hartige smaak dankzij een team van koks, patiënten, diëtisten en logopedisten
 • Energie- & eiwit verrijkte hartige producten
 • Fijne structuur en betrouwbare constante consistentie
 • Amylase resistent, wat inhoudt dat de producten geen vocht loslaten in de mond en verslikken voorkomt.
 • Toegevoegde oplosbare vezel bevordert een gezonde spijsvertering
 • Toegevoegd melkeiwit bevat de 9 essentiële aminozuren
 • Duidelijke & meetbare voedingswaarden informatie
 • Kleine porties met hoge voedingswaarde
 • Gevarieerde hartige smaken
 • Bereid met natuurlijke ingrediënten en glutenvrij
 • Vriesvers geleverd bij ziekenhuis & zorginstelling (intramuraal) of aan huis (extramuraal) door heel Nederland

Verdienmodel

Fijnproevers worden verkocht aan de intramurale markt (ziekenhuizen en zorginstellingen) en de extramurale markt (thuiszorg).

Aan de ziekenhuizen en zorginstellingen wordt verkocht via toeleveranciers, zij bestellen wekelijks wat er nodig is.

Aan de mensen in de thuiszorg wordt rechtstreeks verkocht via onze eigen webshop. Hier kan worden besteld, de bestelling wordt dan vriesvers aan huis geleverd.

Als producent van Fijnproevers verdienen wij onze marge door zo goed en efficiënt mogelijk te produceren.

Tot nu toe bereikt

In 2013 zijn wij gestart met de ontwikkeling van Fijnproevers samen met een team van koks, diëtisten en logopedisten van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Met deze innovatie hebben we in december 2014 de Herman Wijffels Innovatieprijs gewonnen. In 2015 zijn de eerste klanten in Brabant gestart, dit hebben we uitgebouwd naar landelijke verkrijgbaarheid voor zowel de intramurale (ziekenhuizen & zorginstellingen) als extramurale (thuiszorg) markt begin 2017.

Door onze samenwerking met het familiebedrijf Boermarke kunnen we de totale “cold chain” distributie naar ziekenhuizen- en zorginstellingen waarborgen. (het doorlopende systeem van koeling bij het transport van onze Fijnproevers vanaf onze productielocatie in Eersel, via Boermarke Enschede naar de groothandel tot aan de eindgebruiker, het ziekenhuis of de zorginstelling) Daardoor hebben we in 2017 verschillende nieuwe instellingen als klant mogen verwelkomen en krijgen veel positieve reacties van de mensen die onze Fijnproevers gebruiken.

De bestellingen op onze eigen webshop groeien ook maand op maand. De social marketing&sales campagne die we eind 2017 zijn gestart zal bijdragen aan verdere groei van het aantal webshop bestellingen.

We werken ook samen met gerenommeerde universiteiten zoals de Universiteit van Wageningen. Tevens behoord Fijnproevers tot een van de 25 meest innovatieve foodbedrijven van de Benelux uitgeroepen door de Rabobank. Mede daardoor merken we dat we nauwlettend in de gaten gehouden worden door internationale Universiteiten en bedrijven.


Onze ontwikkelkracht is recent beloond met een Europese subsidie die loopt van 2017 t/m 2019.

Benodigde investering en gebruik van het geld

De benodigde investering bedraagt in totaal Eur 150.000. Dit geld zal worden gebruikt om de productiefaciliteit verder te optimaliseren en om de marketing&sales verder uit te bouwen.

Als we kunnen overfunden (tot maximaal Eur 200.000) zullen we dit gaan gebruiken aan extra marketing&sales inspanningen.


-


Voor de investeerder

De converteerbare obligaties wordt uitgegeven door Op Smaak B.V. Hieronder vallen naast de Fijnproevers ook de activiteiten van Smaakgeheimen en Private label. Je profiteert dus mee van de groei van het totale bedrijf, de financiering uit de Symbid campagne is specifiek gericht op de groeiversnelling van Fijnproevers.

Als investeerder kun je bijdragen aan het oplossen van een groot onderschat maatschappelijk probleem: smaakvolle voeding voor mensen met kauw- en slikproblemen. Door jouw investering zijn wij in staat ons bedrijf verder op te schalen en onze Fijnproevers beschikbaar te maken voor nog meer mensen. Wij verwachten dat de omzet van ons bedrijf tussen 2018 en 2020 zal verdubbelen en de winstgevendheid sterk zal stijgen. Jouw investering zal in waarde toenemen wat je naast een maatschappelijk ook een heel goed financieel rendement zal geven. We praten ook met buitenlandse partijen om onze Fijnproevers te gaan exporteren wat de groei verder zal versnellen. De verwachting is dat op het moment dat wij naar het buitenland gaan er weer nieuw groeikapitaal zal worden aangetrokken bij investeerders. Dit zal waarschijnlijk ook het moment worden dat het voor jou als investeerder interessant is om de converteerbare obligatie om te zetten in aandelen.


Algemene risicofactoren

Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB:

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten.
 • Wijziging in de macro-economische omstandigheden.
 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden.
 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is.
 • Risico op faillissement of surseance van de uitgevende instelling.
 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming.

Bedrijfsspecifieke risicofactoren

 • Bedrijf leunt zwaar op oprichters, Miriam en Adrie van der Loo zijn de kern van dit team. Hier zit een potentieel risico als er wat met deze ondernemers zou gebeuren.
 • Specifiek voor het product Fijnproevers geldt dat de intramurale ziekenhuizen- en zorginstellingen waaraan het wordt verkocht complexe organisaties zijn die veel tijd vragen en een hele specifieke verkoopstrategie (heel sterk “consultative selling”) Dit maakt de lead time lang en vraagt om goede opvolging.
 • Concurrentie is ook aan het ontwikkelen. Wij hebben ongeveer 2 jaar voorsprong, zeker omdat de “time to market” lang is.
 • Problemen in de productiefaciliteit waardoor er niet geleverd kan worden. Processen zijn volledig gecertificeerd dus risico minimaal.
 • Omzet komt langzamer op gang dan in de prognoses verwerkt. Wij vangen dit grotendeels op met de omzet uit Smaakgeheimen en Private label.

Productspecifieke risicofactoren

Algemene risico’s investeren in converteerbare obligaties:

 • Uitgevende instelling (Uitlener) stemt ermee in dat zijn vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst op Lener een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op Lener als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW.
 • Deze achterstelling geldt niet ten aanzien van de vorderingen die Alvar Holding BV gevestigd te Enschede en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer: 08120647 en Revar Holding BV gevestigd te Enschede en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 08120643 en Van der Loo-Rijkers Beheer BV gevestigd te Eersel en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 17254041 en LEF Ventures BV gevestigd te Arnhem en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 53201868 (hierna: de Aandeelhouders) op Lener hebben en/of zullen verkrijgen uit hoofde van de door hen aan Lener verstrekte geldleningen (of anderszins), welke vorderingen de Aandeelhouders bij afzonderlijke akte zullen achterstellen als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW ten opzichte van zowel de vorderingen van de Uitlener uit hoofde van de Overeenkomst als alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op Lener van (andere) crediteuren.
 • Uitgevende Instelling (Uitlener) verstrekt een achtergestelde converteerbare obligatie om deze later om te zetten (converteren) naar certificaten van aandelen waarmee uitlener mede-aandeelhouder wordt. Uitlener zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf.
 • Er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat de uitgevende instelling ervoor kan kiezen om de converteerbare obligatie voor het einde van de looptijd af te lossen. Dit betekent voor u als belegger dat u over een kortere periode dan de looptijd van de converteerbare obligatie een rentevergoeding krijgt bijgeschreven bij het door u ingelegde bedrag. Indien uitgevende instelling over gaat tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is over het vervroegd afgeloste bedrag van de obligatie, tegelijk met deze aflossing en tot dan toe opgebouwde rente, een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan 10% over het vervroegd af te lossen bedrag.
 • Rangorde uitbetaling: Uitkering van het rendement gebeurd nadat betalingen aan crediteuren en aflossingen aan de lening aan de Rabobank zijn voldaan. Het risico bestaat dat de uitgevende instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat u rendement (voor een deel) niet kan worden uitbetaal als risico zich verwezenlijkt. In het geval van faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de uitbetaling van het rendement op de converteerbare obligaties: Openstaande crediteuren en een lening van de Rabobank. Dit betekent voor u dat bij faillissement mogelijk het rendement op de converteerbare obligatie niet kan worden uitgekeerd.
 • De converteerbare obligatie(s) zijn niet verhandelbaar op een beurs of een platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw converteerbare obligatie(s) als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw Converteerbare obligatie(s) voor een lagere prijs moet verkopen.

Update_thumb_miriam
Miriam van der Loo-Rijkers
Directeur verantwoordelijk voor Strategie, Productontwikkeling en Marketing & Sales

Koken en het samen genieten van eten is mijn passie. Na jaren lang in de horeca en patisserie werkzaam te zijn geweest kwamen wij in ons eigen restaurant in aanraking met mensen met kauw- en slikproblemen. Koken voor deze mensen gaf zoveel voldoening dat ik me hierin ben gaan verdiepen en specialiseren door maaltijden te gaan verrijken met extra eiwitten en de juiste consistentie.

Update_thumb_adrie
Adrie van der Loo
Directeur verantwoordelijk voor Strategie, Productie en distributie

Een echte fijnproever. Hierom ben ik op een missie: wij gaan door dalen en moeras om verandering te brengen in het eten en snacken voor mensen met kauw-en slikproblemen. Deze groep mensen verdient ook met smaak, consistentie en levensvreugde te kunnen eten.

Update_thumb_boudewijn
Boudewijn Oude Elberink
Directeur verantwoordelijk voor Strategie, Financieel & HR en Marketing & Sales

Duurzaamheid en innovatie vind ik als ondernemer ontzettend interessant. Samen met ons gedreven team onze visie uit dragen en neerzetten geeft mij heel veel energie. Belangrijke drijfveer voor mij is om te laten zien dat als je iets wilt veranderen met elkaar daar altijd kansen voor zijn. Voeding is een thema wat de komende jaren steeds verder onder de aandacht zal komen en hier bouw ik graag aan

Update_thumb_kimberly
Kimberly Loots-Oerlemans
Marketing & Sales

Mijn passie ligt bij marketing/design. Vanaf het moment, 4,5 jaar geleden, dat ik bij Op Smaak BV ben begonnen is geen dag hetzelfde en is er altijd een mooie/nieuwe uitdaging om aan te gaan. Het continue bedenken van marketingactiviteiten om de verkoop van SMAAKgeheimen te stimuleren, maar vooral het in de markt zetten van Fijnproevers is een enorme uitdaging waar ik veel voldoening uithaal.

Update_thumb_marieke
Marieke Verhagen-Schenning
Planning & Kwaliteit

Als FSSC22000 gecertificeerd bedrijf moeten wij aan vele normen voldoen. Mijn uitdaging zit erin om dit systeem werkbaar te maken in ons bedrijf. Daarnaast draag ik zorg voor de planning en inkoop van het productieproces.
Ook maak ik deel uit van het ontwikkelingsteam binnen OP SMAAK , vanuit die rol ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van FIJNproevers.

Update_thumb_lars
Lars Dikmans
Hoofd Productie

Fijn om een onderdeel te kunnen zijn van ons team en bij te dragen aan de ontwikkeling van Fijnproevers Hierbij kan ik een belangrijk aandeel leveren aan een goede smaak en de visuele uitstraling van onze Fijnproevers.
Hierbij steeds te kunnen meedenken over vernieuwing en herkenbare smaken voor onze gebruikers geeft mij veel voldoening.

Juridische structuur

De uitgevende instelling Op Smaak B.V. is een besloten vennootschap, opgericht op 28 mei 2009 en gevestigd in Eersel onder het KvK-nummer 17102425. Het adres van de uitgevende instelling is Sigarenmaker 12D, 5521 DJ, Eersel. 

De website van de uitgevende instelling is www.fijn-proevers.nl en www.smaakgeheimen.nl

Contactpersoon: Boudewijn Oude Elberink, bd@fijn-proevers.nl, 06 55704695 

De uitgevende instelling wordt bestuurd/beheerd door van der Loo-Rijkers Beheer B.V. (Miriam en Adrie van der Loo) en LEF Ventures B.V. (Boudewijn Oude Elberink) 

Personele ontwikkeling

Op Smaak bestaat in 2018 uit een compact en flexibel team dat goed op elkaar is ingespeeld. Het management wordt gevormd door Miriam, Adrie en Boudewijn. De taakverdeling binnen het management is als volgt:

 • Miriam van der Loo-Rijkers: Strategie, Productontwikkeling en Marketing & Sales
 • Adrie van der Loo: Strategie, Productie en distributie
 • Boudewijn Oude Elberink: Strategie, Financieel & HR en Marketing & Sales

Er wordt samengewerkt met een aantal vaste medewerkers en daarom heen een flexibel team.

Vast team:

 • Kimberly Loots-Oerlemans: Marketing & Sales
 • Marieke Verhagen-Schenning: Kwaliteit en certificering
 • Lars Dikmans: Hoofd productie
 • Dennis Meelen: 1e Medewerker productie

Zij worden weer ondersteund door een (vast) team van mensen die worden ingehuurd via een payroll constructie. Dit team bestaat op dit moment uit 5 mensen.

Wij verwachten dat we de groei in omzet op kunnen vangen met dit team omdat de bezetting van onze productiefaciliteit nu rond de 65% ligt. We kunnen met hetzelfde team dus meer gaan produceren.

De ontwikkeling van onze medewerkers vinden we belangrijk om ze voor de langere termijn aan ons te binden en de kwaliteit die we aan onze klanten leveren te waarborgen. Daarnaast moeten we blijvend investeren in onze innovatiekracht en hierbij bekijken hoe opleiding hier een bijdrage aan kan leveren. Rekening houdend met voorgaande zal opleiding in 2018 een prominentere rol krijgen en daarvoor zal ook een opleidingsbudget worden gecreëerd. Het belang van Op Smaak en de individuele medewerker zal iedere keer goed worden afgewogen bij de inzet van opleidings- en/of ontwikkelbudget.

Het product

Miriam en Adrie Van der Loo zijn als ondernemers echtpaar gestart met het restaurant De Zoete Inval in Eersel. In dit restaurant stond de klant en klantbeleving centraal. Jarenlang werden recepten aangepast aan de hand van commentaren van klanten. Hieruit ontstond er vanuit de vraag van restaurant bezoekers een productlijn die consumenten de mogelijkheid gaf om een restaurant waardige maaltijd thuis te bereiden. Zo werd Op Smaak B.V. opgericht in 2009. Onder de merknaam ‘Smaakgeheimen’ met kernwaarden als kwaliteit, bereid met natuurlijk ingrediënten, glutenvrij en 12 tot 24 maanden houdbaarheid na productie worden verschillende dressing, tapenades en dips geproduceerd. Alle producten worden maatschappelijk verantwoord geproduceerd; etiketteren van potjes wordt o.a. gedaan door een sociale werkplaats in Bladel en de productie draait volledig op duurzame energie. Smaakgeheimen wordt verkocht in Nederland, België en Duitsland in speciaalzaken. Daarnaast worden er onder meerdere private labels vergelijkbare producten gemaakt voor middelgrote gespecialiseerde retailers.


De andere productlijn, Fijnproevers, voor mensen met kauw- en slikproblemen, is ontstaan door de samenwerking met het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Door Miriam haar jarenlange ervaring als chef-kok heeft ze Fijnproevers ontwikkeld. Zij vond het altijd al een uitdaging om voor mensen met kauw- en slikproblemen een maaltijd te bereiden, waarvan ze kunnen genieten. In de ouderenzorg en in ziekenhuizen is dergelijk maatwerk een probleem. Daar zijn mensen met kauw- en slikproblemen en/of ondervoeding vaak aangewezen op gemalen voeding of zoete drinkvoeding. De behoefte is juist vaak aan hartige voeding met de smaakbeleving van gewone voeding. Mede hierdoor hebben deze mensen vaak minder plezier in het eten en drinken en moeite om voldoende voedingswaarden binnen te krijgen.


De maaltijdcomponenten die wij hebben ontwikkeld voldoen aan de juiste consistentie en voedingswaarden en zijn vooral smaakvol. De structuur en kleine porties zorgen ervoor dat het voor iedereen direct consumeerbaar is. Bovendien hebben de tussendoortjes en menu’s de beleving van een reguliere smaakvolle maaltijd. Wat te denken van een Fijnproever van zachte tonijn of een Fijnproever van smakelijke kip als tussendoortje? Of Fijnproevers fingerfood zoals kaas- & kipblokjes en speciaal voor de feestdagen pepernoten & kerstkransjes. De menu’s bevatten altijd vier maaltijdcomponenten met verschillende smaken: een soepje, twee hartige Fijnproevers en een dessertje.Belangrijke kenmerken zijn de fijne en consistente structuur, de amylase resistentie, het gebruik van natuurlijke ingrediënten, kleine functionele porties, glutenvrij, verhoogd eiwit, vezel en energie gehalte. Op de producten zijn duidelijk de voedingswaarden vermeld om het mogelijk te maken persoonsgerichte hoeveelheden te consumeren. Daarnaast is het mogelijk voor de consument om uit de vele producten te kiezen en zelf een menu samen te stellen. Dit om een plezierige beleving te realiseren en voedingsinname te stimuleren als alternatief op de zoete medische drinkvoeding of gemalen voeding. Door het hoge eiwit- en caloriegehalte wordt de conditie versterkt en zal  daarmee het herstel van de mensen worden bevorderd.


Voor de distributie naar onze eindklanten toe (o.a. ziekenhuizen & zorginstellingen) hebben wij een belangrijke partnership gesloten met het familiebedrijf Boermarke.


Door dit partnership waarborgen we de totale “cold chain” distributie naar ziekenhuizen- en zorginstellingen. Cold chain betekent het doorlopende systeem van koeling bij het transport van onze Fijnproevers vanaf onze productielocatie in Eersel, via Boermarke Enschede naar de groothandel tot aan de eindgebruiker, het ziekenhuis of de zorginstelling) Omdat al onze Fijnproevers vriesvers zijn hebben we op deze manier een belangrijke distributievoorsprong gecreëerd. 

Uniek

 • Uitgebalanceerde hartige smaak dankzij een team van koks, patiënten, diëtisten en logopedisten
 • Energie- & eiwit verrijkte hartige producten
 • Fijne structuur en betrouwbare constante consistentie
 • Amylase resistent, wat inhoudt dat de producten geen vocht loslaten in de mond en verslikken voorkomt.
 • Toegevoegde oplosbare vezel bevordert een gezonde spijsvertering
 • Toegevoegd melkeiwit bevat de 9 essentiële aminozuren
 • Duidelijke & meetbare voedingswaarden informatie
 • Kleine porties met hoge voedingswaarde 
 • Gevarieerde hartige smaken
 • Bereid met natuurlijke ingrediënten en glutenvrij
 • Vriesvers geleverd bij ziekenhuis & zorginstelling (intramuraal) of aan huis (extramuraal) door heel Nederland

Verdienmodel

Fijnproevers worden verkocht aan de intramurale markt (ziekenhuizen en zorginstellingen) en de extramurale markt (thuiszorg). Aan de ziekenhuizen en zorginstellingen wordt verkocht via toeleveranciers, zij bestellen wekelijks wat er nodig is.

Aan de mensen in de thuiszorg wordt rechtstreeks verkocht via onze eigen webshop. Hier kan worden besteld, de bestelling wordt dan vriesvers aan huis geleverd.

Als producent van Fijnproevers verdienen wij ons geld door zo goed en efficiënt mogelijk te produceren.

Schaalbaarheid

Fijnproevers kan heel goed worden opgeschaald. Onze productiefaciliteit draait nu op ongeveer 65% met 1 dagploeg. We kunnen de eerste 35% groei dus opvangen met de dagploeg en kunnen dan ook een avondploeg gaan draaien. Op dit moment richten wij ons alleen op de Nederlandse en Belgische markt. Kauw- en slikproblemen zijn wereldwijd een sterk groeiend probleem. Omdat al onze producten vriesvers zijn kunnen wij ze ook heel makkelijk naar het buitenland exporteren. Hiervoor moeten we afspraken met lokale leveranciers aan de intramurale markt en zorgen dat we de “cold chain” distributie goed organiseren. 

Huidige status

Onze Fijnproevers worden al door verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen gebruikt. We zijn met veel potentiële klanten in gesprek en verwachten dat de klantenbasis sterk zal groeien van 2018-2020. Voor de thuismarkt hebben we een webshop ontwikkeld zodat mensen de producten thuis vriesvers geleverd krijgen. Ook hier verwachten wij een sterke groei in dezelfde periode.

Verdere ontwikkelingen

Op basis van vraag uit de markt zijn we bezig met de ontwikkeling van warme maaltijden voor Fijnproevers. Voor deze ontwikkeling hebben we ook een subsidie (Eur 63.000 voor periode 2017-2019) toegekend gekregen van OpZuid (onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Met de ontwikkeling hiervan zijn we gestart in 2017 en we verwachten dat we daarmee in 2019 naar de markt kunnen.

Doelgroep

Fijnproevers

Dysfagie is een verzamelnaam voor slikklachten of kauw- en slikproblemen. Deze zijn het  gevolg van afwijkingen in de anatomie van belangrijke structuren in het slikproces of afwijkingen in de beweging van deze structuren. Dysfagie kan het gevolg zijn van een hele reeks van aandoeningen. Tekenen van dysfagie zijn onder andere verslikken, hoesten en kokhalzen. Dysfagie is een veel voorkomend probleem bij de oudere bevolking. Dysfagie vormt een belangrijke risicofactor voor problemen als ondervoeding, uitdroging, longontsteking en overlijden.

Mensen met kauw- en slikproblemen en/of ondervoeding zijn vaak aangewezen op gemalen voeding of zoete drinkvoeding. De behoefte is juist vaak aan hartige voeding met de smaakbeleving van gewone voeding. Mede hierdoor hebben mensen met dysfagie vaak minder plezier in het eten en drinken en moeite om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen.

Met Fijnproevers zijn we naar de markt gegaan in 2015 en hier zien we de grootste groeipotentie voor Op Smaak B.V.

Fijnproevers wordt geleverd aan een aantal intramurale klanten (ziekenhuizen, zorginstellingen) en aan de extramurale markt (thuiszorg) via de webshop van Fijnproevers.

De strategische samenwerking die we begin 2017 zijn aangegaan met Boermarke op het gebied van sales en distributie heeft gezorgd voor een goede verkrijgbaarheid bij alle toeleveranciers van de intramurale zorg (ziekenhuizen en zorginstellingen). Mensen in het ziekenhuis en in de zorginstelling krijgen Fijnproevers als onderdeel van hun dagelijkse voedingsbehoefte.

De extramurale markt (thuiszorg) voor mensen met ernstige kauw- en slikproblemen heeft een gebruikspopulatie van ten minste 100.000 mensen in Nederland. De groeipercentages in deze markt liggen hoog en de mensen die het moeten gebruiken zullen het voor een langere periode gebruiken zodat het om voorspelbare omzetten zal gaan.


SMAAKgeheimen (consumenten- en grootverpakkingen)

Het merk SMAAKgeheimen levert aan de traditionele kleinschalige retailers (specialiteiten) waarbij de concurrentie groot is. Er is een fijnmazig netwerk van kleine retailers waaraan geleverd wordt met een beperkt marktaandeel.

Het lukt Op Smaak om de bestaande relaties van SMAAKgeheimen goed te blijven bedienen en door verdergaande productontwikkeling nog extra groeimogelijkheden te creëren. Hier zal niet de grootste groei vandaan gaan komen het zorgt wel voor een goede basis en bezetting van de productiefaciliteiten. 

We bedienen deze klanten enerzijds door samenwerkingen met groothandelsbedrijven en anderzijds is het aantal individuele klanten dat we hier bedienen ook het grootste, aan  de onderkant vinden we hier een aantal trouwe SMAAKgeheimen relaties die al lang klant zijn. We concentreren ons hier op de relaties waar we nog groeimogelijkheden zien bij de andere zal het met name liggen op actiegerichte contacten onderhouden.


Private Label (producten consumenten- en grootverpakkingen)

Door partnerships met gespecialiseerde retailers maken we gebruik van de distributiekracht en marketing- en salescapaciteit van deze partijen. We ontwikkelen producten onder hun eigen merk met de kennis die er in ons team aanwezig is. Het is van belang dat we hier goed blijven kijken met welke partijen we willen partneren en welke positie zij bekleden in de markt. De nadruk moet hier liggen op partijen die een niche vertegenwoordigen in de specialty food. 

Marktomvang

Fijnproevers

De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied schat dat ongeveer 6 procent van de bevolking lijdt aan dysfagie. Bij ouderen lijdt circa 23 procent aan dysfagie. Dit stijgt tot boven de 50 procent in het geval van ernstige aandoeningen (zoals keelkanker, beroerte of neurodegeneratieve ziekten)

Er zijn in Nederland dus meer dan 1.000.000 mensen die aan dysfagie lijden. Een deel van deze mensen wordt behandeld in ziekenhuizen en zorginstellingen en een deel thuis. Met onze Fijnproevers willen wij ze weer met smaakbeleving laten eten en op deze manier de kwaliteit van leven verbeteren en het herstel bevorderen.

Afhankelijk van het aantal Fijnproevers dat iemand zal gebruiken ligt de omzet per gebruiker op ongeveer Eur 750 op jaarbasis.


Smaakgeheimen

Het aantal potentiële klanten en marktomvang in Euro’s is hierbij heel erg groot, de concurrentie om als kleine food producent een positie te krijgen en te behouden en een sterk merk te bouwen zal forse investeringen vragen in marketing en sales. De marges in dit segment staan onder druk en hier kan alleen succesvol worden geopereerd als er heel veel volume wordt gemaakt. Wij zullen hier onze bestaande klanten goed blijven servicen, we verwachten hier de komende jaren een bescheiden groei.


Private Label

Onder ons private label wordt voor een aantal middelgrote gespecialiseerde retailers geproduceerd. Er zijn goede contacten met een aantal van deze veelal familiebedrijven en hier liggen kansen om de traditionele producten van Op Smaak verder te laten groeien. Hierbij denken we vooral aan combinaties van producten waarin deze retailers sterk zijn en deze gekoppeld aan de producten van Op Smaak die hier goed op aansluiten. Zo kunnen nieuwe combinaties ontstaan waarbij wij de productontwikkeling doen en de marketing & sales door de retailer zelf wordt verzorgd.

Concurrentie

Er zijn in Nederland eigenlijk nog maar 2 partijen die hartige voeding maken met aangepaste consistentie. Dit zijn chef Martin en Winvitalis (onderdeel van Apetito) Zij richten zich alleen op volledige menu’s, waar wij ook een belangrijke rol vervullen in de tussendoortjes en fingerfood. Daarnaast scoren wij op het gebied van eiwit & energie waarde sterker dan de producten van deze partijen. Over smaak valt natuurlijk te twisten, onze producten steken er wat betreft smaakbeleving ver bovenuit.

Huidige klanten

We leveren op dit moment al aan een 5-tal ziekenhuizen en een 10-tal zorginstellingen in Nederland. We hebben daarnaast via onze webshop een aantal thuisgebruikers.

Op deze manier bereiken we nu ongeveer 100 mensen die onze Fijnproevers gebruiken in 2017. Dit aantal is vooral in de tweede helft van 2017 gestart met het gebruiken.

Feedback van klanten

Feedback Fijnproevers gebruikers

“Ik mag alleen vloeibaar en kreeg enkel vla of pap, ben erg blij met deze variatie!”

“De mousses van Fijnproevers zijn echt super lekker. Kan ik ze vaker krijgen?”

“Ik ben dat zoete helemaal beu, eindelijk iets hartigs. Geweldig Fijnproevers!

“Ik heb weer onafhankelijk kunnen eten door de producten van Fijnproevers. Dit bracht voor mij weer energie in het leven.”

“Brood eten is voor mij erg vermoeiend, de producten van Fijnproevers bieden voor mij dé oplossing.”

Feedback verzorgende Fijnproevers gebruiker

"Mijn schoonmoeder raakte door ziekte ondervoed. Met de producten van fijnproevers kreeg ze de energie weer langzaam terug. Hierdoor kon ze uiteindelijk de stap naar echt voedsel weer nemen. Daar waar haar lijf het vaste voedsel eerst niet kon verdragen, kon ze de producten van fijnproevers wel verdragen. Naast de verrassend lekkere smaken heeft ze veel baat gehad bij het enorme voedzame karakter van deze producten."

Nieuwe klanten

In onze verwachtingen gaan we er van uit dat we de komende jaren sterk gaan groeien.

 • 2017: 100 mensen die onze Fijnproevers gebruiken
 • 2018: 500 mensen die onze Fijnproevers gebruiken
 • 2019: 1000 mensen die onze Fijnproevers gebruiken
 • 2020: 2000 mensen die onze Fijnproevers gebruiken

Deze gebruikers zullen voor een deel komen uit de intramurale zorg (75%) en voor een deel uit de extramurale zorg (25%)

Verkoopverhaal

Hartige eetmomenten voor mensen met kauw- & slikproblemen.

Voeding is de brandstof voor ons lichaam, eten is een beleving. Maar voor mensen met kauw- & slikproblemen, ouderen, patiënten rond een operatie of chronisch zieken, is eten meestal niet vanzelfsprekend. Ze zijn vaak afhankelijk van zoete drinkvoeding. Het plezier in eten verdwijnt en ondervoeding ligt op de loer. Dat is vanaf nu verleden tijd met de smaakvolle en gevarieerde productlijn van Fijnproevers.

Fijnproevers biedt gevarieerde, hartige, smaakvolle en bovenal energie- & eiwit verrijkte eetmomenten. De producten zijn inzetbaar als invulling van een compleet dagmenu maar ook prima te gebruiken in combinatie met andere producten. De Fijnproevers producten zijn diepgevroren 12 maanden na productie houdbaar en kunnen direct na ontdooien vanuit de koeling geconsumeerd worden. Door het gebruik van de Fijnproevers producten zijn de voedingswaarden, samenstelling en structuur altijd gewaarborgd.

 • Energie- & eiwitverrijkt
Alle Fijnproevers producten zijn energie- & eiwitverrijkt.

 • Fijne structuur
Kauwen van voeding vraagt energie van het lichaam. Door de fijne structuur van de Fijnproevers producten kost het minder energie om de juiste hoeveelheid voedingswaarden binnen te krijgen.

 • Amylase resistent
De producten Fijnproevers zijn amylase resistent wat inhoudt dat ze geen vocht loslaten in de mond en verslikken voorkomt.

 • Toegevoegde vezel bevordert een gezonde spijsvertering
De vezel die verwerkt wordt in de Fijnproevers producten bevordert een gezonde spijsvertering. Deze gezondheidsclaim is door de EFSA goedgekeurd. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een inname van 12g van deze vezel per dag bijdraagt aan een gezonde spijsvertering.

 • Toegevoegd melkeiwit bevat de 9 essentiële aminozuren
De 9 essentiële aminozuren kan ons lichaam zelf niet aanmaken, deze moeten uit voeding verkregen worden. Alle Fijnproevers producten zijn verrijkt met hoogwaardig dierlijk melkeiwit welke deze 9 essentiële aminozuren bevatten.

 • Kleine porties met hoge voedingswaarde
De Fijnproevers producten bestaan allemaal uit kleine porties die hoog in energie & eiwit zitten. Zo hoeft iemand geen grote hoeveelheden te consumeren om toch de juiste voedingswaarden binnen te krijgen.

 • Duidelijke & meetbare voedingswaardeninformatie
Op de verpakkingen van alle Fijnproevers producten staan de voedingswaarden per portie vermeld. Hierdoor kan eenvoudig worden gemeten hoeveel iemand binnen krijgt en worden bijgestuurd waar nodig.

 • Bereid met natuurlijke ingrediënten en glutenvrij
De natuurlijke en glutenvrije ingrediënten vormen de basis voor alle Fijnproevers producten.

Gedaan tot nu toe

We hebben in het afgelopen jaar samen met onze partner Boermarke veel aandacht besteed aan het introduceren van Fijnproevers in de intramurale zorgmarkt. Door proeverijen te organiseren  bereiken we de diëtisten en logopedisten en revalidatieartsen in ziekenhuizen en zorginstellingen. Zij bepalen welke producten worden opgenomen in de voedingscyclus van de instelling. We zijn op dit moment in gesprek met een 80-tal intramurale klanten. De beslissingstrajecten in deze instellingen zijn complex en vragen hele goede follow-up om tot sales te komen. We verwachten in 2018 de vuchten te plukken van de gesprekken die we gestart zijn in 2017. Daarnaast zullen we het aantal gesprekken met potentiële klanten in de komende periode verder opvoeren om de prospect funnel nog verder uit te bereiden. Er zijn in Nederland ongeveer 100 ziekenhuizen en ongeveer 350 zorgorganisaties met verzorgings- en verpleeghuiszorg.


Daarnaast bereiken we de markt voor extramurale zorg (thuismarkt) via onze webshop. Mensen die thuis wonen of worden verzorgd door o.a. mantelzorgers kunnen onze Fijnproevers bestellen via de webshop. Op dit moment zijn hier vooral bestellingen gekomen van mensen die het in het ziekenhuis hebben gehad en bij hun thuisrevalidatie ook nog gebruik willen maken van onze Fijnproevers.

Marketing & sales kanalen

We zullen onze direct sales activiteiten voor ziekenhuizen en zorginstellingen en diëtisten en logopedisten verder intensiveren in 2018. Hierbij zal gebruikt gemaakt worden van 1 business developper van Op Smaak en 3 business developpers van Boermarke. Door proeverijen te organiseren zal de bekendheid van Fijnproevers verder worden vergroot en zullen nieuwe klanten starten met afname van onze Fijnproevers.


In december 2017 zijn we gestart met een social marketing&sales campagne waarbij we via Facebook direct de thuisgebruikers bereiken. Door heel gerichte content bereiken we mensen direct en eventueel ook de familieleden en vrienden van mensen met kauw- en slikproblemen. Zo bereiden we onze thuismarktbasis verder uit in 2018.

Marketing doel

Door de marketing & sales activiteiten verder op te voeren bereiken we een veel grotere naamsbekendheid van onze Fijnproevers en zal er eerder worden overgegaan tot aankoop hiervan. Mensen worden zich op deze manier bewust van de alternatieve die er zijn om op die manier de kwaliteit van leven te verbeteren.


We zullen hierbij heel duidelijk sturen op de resultaten die we behalen en afhankelijk daarvan de strategie aanpassen. Deze markt begint zich steeds beter te ontsluiten omdat er veel behoefte is aan alternatieven voor de bestaande producten.


Door onze social marketing & sales campagne maken we het probleem zichtbaarder en proberen we het ook bespreekbaar te krijgen. Als eten minder vanzelfsprekend wordt zijn er mogelijkheden om nog te genieten zonder alleen overgeleverd te zijn aan gemalen voeding of drinkvoeding.

Om de groei van Fijnproevers verder te versnellen zoeken we ook de samenwerking met internationale foodbedrijven. Op deze manier proberen we een internationaal platform te creëren om de kennis rondom eiwitverrijkte voeding nog verder uit te bouwen en aandacht te vragen voor dit onderschatte maatschappelijk probleem.

Partnerships

Boermarke

Het bedrijf is opgericht in 1987 en is gegroeid van een regionale speler naar een landelijke speler in 2017. Zij maken onder Boermarke merk allerlei zuivelproducten en daarmee beleveren zij ongeveer 70% van de intramurale zorg (ziekenhuizen & zorginstellingen) De zuivelproducten range varieert van vla en pap tot eiwitverrijkte desserts. Doordat zij onze Fijnproevers, die zich specifiek richt op de hartige eetmomenten, nu ook kunnen aanbieden aan de intramurale zorg kan de relatie met deze klanten verder worden uitgebouwd en worden ingespeeld op de groeiende behoefte aan hartige eiwitverrijkte producten.

Door dit partnership hebben we voor Fijnproevers 2 dingen bereikt:

 1. We hebben de hele “cold chain” distributie naar toeleveranciers gerealiseerd. Boermarke levert haar eigen producten al aan alle toeleveranciers en wij kunnen nu mee in deze stroom
 2. We werken samen met het sales team van Boermarke dat onze Fijnproevers introduceert bij haar eigen intramurale klanten.

Omzet tot nu toe

De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie. 


Balans en zekerheden 

De datum van deze informatie is 15 december 2017. 

Het eigen vermogen bedraagt €164.302,10 en bestaat uit: 

 • Geplaatst kapitaal: €18.000,-
 • Agio: €300.000,-
 • Overige Reserves: €-271.697,90
 • Achtergestelde aandeelhouderslening: €118.000

Totaal eigen vermogen: €164.302,10


Het vreemd vermogen bedraagt €44.989,- en bestaat uit:

 • Vreemd vermogen Rabobank: €44.989,-

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 77,5./22,5 

Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding 87,5/12,5. 


Het werkkapitaal bedraagt €105.282,- en bestaat uit:

 • Debiteuren: €142.440
 • Voorraden: €141.698
 • Crediteuren: €82.003
 • RC Krediet Rabobank: -€96.853

Het bedrag aan uitstaande leningen is €44.989,-. Op deze lening wordt maandelijks €1.667,- afgelost, looptijd is nog 27 maanden. De zekerheden (verpanding) hiervoor zijn de voorraden en debiteuren van Op Smaak B.V. 


Daarnaast zijn er 2 achtergestelde aandeelhoudersleningen versterkt voor in totaal €118.000,-. Deze leningen zijn achtergesteld aan de converteerbare obligatie die we gaan uitgeven. De eerste lening is €68.000,- en wordt annuitair in 5 jaar afgelost (tot oktober 2022 iedere maand €1.411. De tweede lening is €50.000,- en wordt vanaf 1 januari 2019 annuitair in 5 jaar afgelost (tot oktober 2024 iedere maand €1.014)


Resultatenrekening
De volgende informatie ziet op de periode 1-1-2017 t/m 15-12-2017 en is de meest recent beschikbare informatie. 

De omzet voor deze periode bedraagt €855.024,-.
De operationele kosten over deze periode bedragen €888.958,-.

De overige kosten over deze periode bedragen €16.057,-.
Het netto verlies over deze periode bedraagt €49.922,-.


De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligatie.


De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting €150.000,-

Na de uitgifte van de converteerbare obligaties is de eigen vermogen verhouding 87,5/12,5. 

Na de uitgifte van de converteerbare obligatie bedraagt het werkkapitaal:

 • Debiteuren: €142.440,-
 • Voorraden: €141.698,-
 • Crediteuren: €82.003,-
 • RC Krediet Rabobank: €53.147

Totaal werkkapitaal: €255.282

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken.

Verwachte omzet

Aannames

De omzet verwachtingen voor Fijnproevers zijn gebaseerd op aannames van het aantal gebruikers.  

We verwachten dat de omzet getrapt zal toenemen door de activiteiten die we eind 2017 zijn gestart. Onze social marketing & sales campagne zorgt voor een veel grotere awareness rondom kauw- en slikproblemen en de oplossing die wij daar op het gebied van voeding voor hebben. Hiermee zal het aantal web shop bestellingen naar verwachting sterk gaan stijgen. 

De direct sales activiteiten op de intramurale markt zullen wij verder intensiveren en verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen waar we nu mee praten worden klant in 2018. 

Daarnaast zien we ook dat klanten die starten steeds meer Fijnproevers gaan opnemen in hun assortiment zodat ook de bestaande omzet verder zal toenemen. 

 • 2017: 100 mensen die onze Fijnproevers gebruiken
 • 2018: 500 mensen die onze Fijnproevers gebruiken
 • 2019: 1000 mensen die onze Fijnproevers gebruiken
 • 2020: 2000 mensen die onze Fijnproevers gebruiken 

Bij een gemiddeld gebruik van 1 tot 2 Fijnproevers per dag komt het op jaarbasis neer op Eur 750 per gebruiker.

De omzet van Smaakgeheimen zal gelijk blijven tussen 2018 en 2020.

De omzet van onze Private label tak zal wel toenemen gezien klanten waarmee we in 2017 een samenwerking zijn gestart. 

Tot nu toe geinvesteerd

In de afgelopen jaren is er vanuit de operationele kasstromen geïnvesteerd in de ontwikkeling van Fijnproevers. Daarnaast is er groeifinanciering verstrekt door de Rabobank, Eur 100.000 inmiddels afgelost tot Eur 45.000, looptijd nog 27 maanden vanaf 1 januari 2018, rente 6%. Daarnaast is er door Rabobank een  werkkapitaal financiering verstrekt van Eur 100.000, rente 6,9%

In 2017 zijn er achtergestelde aandeelhouders leningen verstrekt voor in totaal Eur 120.000, afgelost tot Eur 118.000

Voor de ontwikkeling van nieuwe warme Fijnproevers hebben we een Op Zuid subsidie gekregen die zal worden uitbetaald in 2018-2019 voor in totaal Eur 63.000

Investeringsbehoefte

We willen met de crowd funding campagne minimaal Eur 150.000 financieren en maximaal Eur 200.000. We willen dit doen door een converteerbare obligatielening uit te geven. 

Gebruik van de opgehaalde gelden

Rendement

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van enkelvoudige rente op de converteerbare obligatie en daarnaast in geval van conversie naar certificaten van aandelen mogelijk dividend op deze certificaten van aandelen en/of waardestijging bij verkoop van deze certificaten van aandelen.

De rente bedraagt 7,5% op jaarbasis over de initiële hoofdsom.  

De belegger ontvangt gedurende de looptijd van de converteerbare obligatie jaarlijks enkelvoudige rente over de initiële hoofdsom. Deze zal niet worden uitgekeerd, maar worden bijgeschreven bovenop het ingelegde bedrag. 

De investering levert niet genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden. 

Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van andere beleggers. 

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering. 

Wij verwachten dat de omzet van Op Smaak tussen 2018 en 2020 zal verdubbelen en de winstgevendheid sterk zal stijgen. Jouw investering zal in waarde toenemen wat je naast een maatschappelijk ook een heel goed financieel rendement zal geven. We praten ook met buitenlandse partijen om onze Fijnproevers te gaan exporteren wat de groei verder zal versnellen. De verwachting is dat op het moment dat wij naar het buitenland gaan er weer nieuw groeikapitaal zal worden aangetrokken bij investeerders. Dit zal waarschijnlijk ook het moment worden dat het voor jou als investeerder interessant is om de converteerbare obligatie om te zetten in aandelen.

Risico's

 • Bedrijf leunt zwaar op oprichters Miriam en Adrie van der Loo zijn de kern van dit team. Hier zit een potentieel risico als er wat met deze ondernemers zou gebeuren.
 • Specifiek voor het product Fijnproevers geldt dat de intramurale ziekenhuizen- en zorginstellingen waaraan het wordt verkocht complexe organisaties zijn die veel tijd vragen en een hele specifieke verkoopstrategie (heel sterk “consultative selling”) Dit maakt de lead time lang en vraagt om goede opvolging.
 • Concurrentie is ook aan het ontwikkelen. Wij hebben ongeveer 2 jaar voorsprong, zeker omdat de “time to market” lang is
 • Problemen in de productiefaciliteit waardoor er niet geleverd kan worden. Processen zijn volledig gecertificeerd dus risico minimaal
 • Omzet komt langzamer op gang dan in de prognoses verwerkt. Wij vangen dit grotendeels op met de omzet uit Smaakgeheimen.


Verklaringen uitgevende instellingen

Geen wijziging van betekenis

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de uitgevende instelling.

Tendensen 

Er zijn geen gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende Boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben voor de vooruitzichten van de uitgevende instelling.

Geen wijziging van betekenis in de financiële- of handelspositie

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen wijziging van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van de uitgevende instelling en de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.

Corporate Governance Code

Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past de uitgevende instelling (niet beursgenoteerd) deze code niet toe.

Potentiële tegenstrijdige belangen

Er is geen sprake van (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens de uitgevende instelling van de leden van het bestuur van de uitgevende instelling enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.

Procedures

Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de uitgevende instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de uitgevende instelling of de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.

Cijfers

Alle cijfers in dit Informatiememorandum zijn niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.


Symbid en het platform


Enige achtergrond Symbid

De activiteiten van Symbid bestaan grotendeels uit het aannemen en doorgeven van orders voor retail, vermogende en professionele beleggers. Door middel van haar activiteiten ondersteunt Symbid de interactie tussen betrokken beleggers en vooruitstrevende startende en groeiende bedrijven in het MKB in Nederland. Het gaat daarbij om de financiering van verschillende soorten projecten die met een betrokken groep investeerders of ambassadeurs positieve impact op de maatschappij realiseren. Ons platform verzorgt online een niet gepersonaliseerde aanbeveling bij een breed publiek door organisaties in staat te stellen om haar project op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en de relatie met haar financiers/beleggers professioneel op te bouwen en te onderhouden.


Verbonden agentschap

Symbid Coöperatie UA heeft een zoals gedefinieerd in de Wet Financieel Toezicht (Wft) Verbonden Agentschap met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd, Ilfa Tools & Service B.V.; Ilfa is een beleggingsonderneming in de zin van de Wft, heeft hiervoor een vergunning van de AFM ontvangen als bedoeld in artikel 2:96 Wft en staat hiermee onder toezicht van de AFM.


Overige bij de uitgifte betrokken partijen


Bij de uitgifte vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:

 • Op Smaak B.V. (de uitgevende partij);
 • Symbid Crowdfunding, een handelsnaam van Symbid Coöperatie UA., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52466825;
 • Stichting Symbid Loan Administration, een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64667448; De stichting vervult een rol door het behartigen van de belangen van Uitleners in geval van calamiteiten, zoals indien van toepassing bij betalingsproblemen, het uitwinnen van zekerheden en toezicht houden op de afhandeling van geldstromen tussen Leners en Uitleners.