Idea-equity-label
Convertible
nl_geldenondernemen_idea.tooltip.convertible.note
Billboard_yourappic Play
Medium_thumb_yourappic_rgb_logo_round_wb__3_
Lara Godschalk team 5
Lara Godschalk Amsterdam, NL

Hét digitale babyboek!

OVERFUNDING: Een handgeschreven babyboek is natuurlijk heel mooi. Maar wat als het ook digitaal kan? YourAppic is dé app voor het maken van een opgroeiboek voor je kind.

$93.246 gefinancierd
114%
$81.509 0
Minimum doelbedrag Dagen over
€100.000 7,00% 5 jaar
Maximum doelbedrag Rente Looptijd
Small_thumb_yourappic_rgb_logo_round_wb__3_ Hét digitale babyboek!
INNER CIRCLE
Product

========

UPDATE: OVERFUNDING EN VERLENGING

Wij zijn blij! We hebben ons doel bereikt! Het waren spannende weken maar we zijn erg tevreden met het resultaat. Wat mooi om te zien dat zo veel mensen vertrouwen hebben in YourAppic! Vanwege de aanhoudende interesse hebben we in samenspraak met Symbid besloten dat de campagne zal worden verlengt met 7 dagen. Dit houdt in dat de laatste dag om te investeren 15 maart zal zijn.   

Helpen jullie mee om onze campagne te delen en ons volgende en laatste doelbedrag van €100.000,- te bereiken? Dan kunnen we nog meer middelen inzetten voor onze marketing en communicatie! Nogmaals dank voor alle steun, en wij gaan vol energie onze laatste week in.


Groet van een trotse, 

Lara, Pieterjan, Kees en Peakfijn B.V.!

========


Potentiele investeerders moeten deze samenvatting lezen als een introductie voor het investerings memorandum. Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op het bestuderen van het gehele investering memorandum, inclusief de bijlages.

Samenvatting uitgifte

 • Uitgevende instelling: YourAppic B.V.
 • Soort uitgifte: Converteerbare Obligatie 
 • Omvang uitgifte: minimaal €70.000 en maximaal €100.000
 • Minimale nominale waarde per participatie: €20
 • Gebruik van de gelden: Technische ontwikkelingen en marketing
 • Risico Profiel: Zeer Hoog (Risicoprofiel Zeer Hoog omdat het bedrijf jonger is dan 3 jaar, klik hier voor meer informatie over de definitie van het risicoprofiel)
 • Rente: 7% (enkelvoudig)
 • Zekerheidstelling: Geen
 • Afbetaling: Na 5 jaar mogelijkheid om met 2 jaar te verlengen  
 • Mogelijkheid tot vervroegde aflossing: Ja
 • Compensatie bij vervroegde aflossing: 10% compensatie voor investeerder 
 • Conversie: Onder bepaalde omstandigheden kan je converteren tot aandelen in YourAppic B.V. 
 • Symbid kosten voor uitgevende instelling: 7% success fee (Excl. BTW)
 • Symbid kosten investeerder: 1% administration fee (Excl. BTW)


Het Concept

Op mijn 30ste kreeg ik een handgeschreven babyboekje gemaakt door mijn moeder. Hierin beschreef zij mijn karakter, opvallende gewoontes en bijzondere gebeurtenissen. Heel waardevol, want ik ben geadopteerd en daardoor misschien extra nieuwsgierig om te weten hoe ik als klein kind was.

Ik geloof dat iedereen het leuk vindt om de eerste levensjaren terug te kunnen zien en heb er mijn missie van gemaakt dat iedereen met 1 druk op de knop terug kan gaan naar hun kindertijd.

YourAppic is de eerste dienst waarmee ouders met behulp van een app, een prachtig digitaal opgroeiboekje vol herinneringen kunnen maken.

Door de opdrachten die YourAppic wekelijks stuurt werk je wekelijks aan een digitaal babyboek voor je kind.

Unique Selling Points

Het onderscheidend vermogen van het product YourAppic :

 • Inspirerende opdrachten gemaakt door een groep psychologen, orthopedagogen, ouders en kinderen.

 • YourAppic maakt gebruik van alle vier de mediatypen, foto, film, audio en tekst.

 • Een digitale tijdlijn die altijd beschikbaar online en goed beveiligd is.

 • De opdrachten worden genotificeerd zodat ouders niet vergeten om wekelijks belangrijke momenten vast te leggen.

 • YourAppic is ontworpen om het kind later een goed beeld te geven hoe de eerste levensjaren eruit zagen.

YourAppic is de enige app die wekelijks, middels notificaties, ouders inspireert met originele opdrachten met als doel het maken van een digitaal opgroeiboek. De opdrachten zijn zorgvuldig samengesteld door een groep ouders, kinderen, psychologen en orthopedagogen met in het achterhoofd, wat willen mensen weten van hun kindertijd? 

Daarnaast maken wij gebruik van alle mediatype zodat het kind later een mooie maar óók een diverse digitale tijdlijn heeft vol met audio fragmenten, foto’s, filmpjes en teksten.

Doordat YourAppic wekelijks een aantal opdrachten stuurt blijven ouders bij met het ordenen en uitzoeken van de belangrijkste momenten die zij willen vastleggen voor later. Want de tijd vliegt en voor je het weet zijn de kinderen groot en heb je als ouder een schoenendoos of usb stick vol met foto's en filmpjes die je ooit zou uitzoeken voor ze het huis uit zouden gaan.  


Voorbeelden van de opdrachten die YourAppic stuurt zijn; Zing het slaapliedje in dat je s avonds zingt voor je kind. Beschrijf wat je van jezelf herkent in je kind. Maak een foto van de kinderkamer en film de eerste stapjes van je kind. 


Het onderscheidend vermogen van YourAppic BV:

 • Samenstelling van de aandeelhouders. We hebben expertise op het gebied van ondernemen door Pieterjan Goppel die al 15 jaar ondernemer is in hart en nieren. Kees Donker, een oud topman van IBM als executive Innovation. Hij heeft met zijn 40 jaar ervaring in het bedrijfsleven een actieve adviserende rol binnen Yourappic. Lara Godschalk is Psycholoog en nauw betrokken geweest bij het samenstellen van de opdrachten voor ouders. Daarnaast zet zij haar ervaring in als commerciant die zij heeft opgedaan bij Ordina en IBM.
 • Netwerk. De mensen die aan YourAppic werken, van marketing bureau tot ontwikkelteam,  zijn allemaal rond de 30 en vallen in de doelgroep van de YourAppic gebruiker. We doen met regelmaat een beroep op ons netwerk om het een en het ander te toetsen. Voorbeelden zijn, de app op gebruiksvriendelijkheid, de kosten van app en het onder de aandacht brengen van YourAppic. 

Verdienmodel

Gebruikers kunnen een maandabonnement nemen (€2,50) of kiezen voor een jaarlijkse betaling (€28). Daarnaast is het mogelijk YourAppic als kraamcadeau te geven.

Tot nu toe bereikt

Inmiddels zijn de volgende applicaties live. 

 • IOS App
 • Android App
 • Web Based Applicatie
Yourappic heeft in een half jaar 2 mobiele apps en een webversie in de markt gezet. Er zijn meer dan 600 opdrachten samengesteld door orthopedagogen en kinderpsychologen die de ontwikkeling van het kind weergeven. De apps zijn getest door een testteam van 30 mensen. Momenteel zit YourAppic op 4400 installs met minimale marketing inspanning. Het product is opgepakt door 'Ouders van Nu' een belangrijke speler mbt onze doelgroep. Zij hebben een interview geplaatst in hun zwangerschaps editie en op hun Facebookpagina. Daarnaast hebben andere spelers als 'ikbenzwanger.com' en '24baby' aangegeven een samenwerking te willen met YourAppic.     

Benodigde investering en gebruik van het geld

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt €100.000.

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle (certificaten van) aandelen/participaties/obligaties/etc. wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is €70.000.

De opbrengst wordt gebruikt voor doorontwikkeling van de applicatie en marketing. Hieronder zie je de verdeling van de kosten voor de verschillende scenario’s.

De opbrengst is wel voldoende voor de verschillende scenario’s. 

Minimale Scenario: €70.000 opbrengst uit aanbieding investeringsplan:

 • € 20.000  marketing/advertentie kosten
 • € 42.000  technische ontwikkeling van YourAppic*
 • € 4.900    Symbid (succes fee)
 • € 3.100    Overige kosten (hosting, telefonie, administratie)

Bij de maximale opbrengst van €100.000,- zal YourAppic de extra €30.000,- als volgt besteden:

 • € 20.000  marketing/advertentie kosten
 • € 7.900  technische ontwikkeling van YourAppic
 • € 2.100    Symbid (succes fee)

* De technische ontwikkeling zal de komende 4 jaar bestaan uit 2 onderdelen. 

1. Het doorontwikkelen en toevoegen van functionaliteiten die wij vanuit de wensen van onze klanten krijgen.

 2. Het ontwikkelen van YourAppic als abonnementsvorm ipv het huidige model waar klanten eenmalig betalen.  


Voor de investeerder

De converteerbare obligaties wordt uitgegeven door YourAppic B.V. De financiering uit de Symbid campagne is specifiek gericht op de groei van YourAppic.

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van enkelvoudige rente op de converteerbare obligatie en daarnaast in geval van conversie naar certificaten van aandelen mogelijk dividend op deze certificaten van aandelen en/of waardestijging bij verkoop van deze certificaten van aandelen.

De rente bedraagt 7% op jaarbasis over de initiële hoofdsom.  

De belegger ontvangt gedurende de looptijd van de converteerbare obligatie jaarlijks enkelvoudige rente over de initiële hoofdsom. Deze zal niet worden uitgekeerd, maar worden bijgeschreven bovenop het ingelegde bedrag.


Incentives:

> €10.000 investeren:

 • Beleggers die €10.000 of meer investeren binnen de eerste €40.000 worden beloond met een extra conversie korting van 5%.
 • Etentje met het team YourAppic , persoonlijke uitnodiging om mee te denken/ brainstormen.
 • Gratis Account for life!
 • Fotoshoot van je kind door een professionele fotograaf. Leuk voor in YourAppic!

> €1.000 investeren:

 • Etentje met het team YourAppic , persoonlijke uitnodiging om mee te denken/ brainstormen.
 • Gratis Account for life!
 • Fotoshoot van je kind door een professionele fotograaf. Leuk voor in YourAppic!   

< €1.000 investeren:

 • Iedere investeerder krijgen 5 YourAppic kraamcadeau vouchers om weg te geven die geldig zijn voor een jaar.  
 • Gratis Account for life!


Algemene risicofactoren

Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB:

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten.
 • Wijziging in de macro-economische omstandigheden.
 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden.
 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is.
 • Risico op faillissement of surseance van de uitgevende instelling.
 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming.

Bedrijfsspecifieke risicofactoren

 • Het risico bestaat dat YourAppic niet de installs realiseert die we nu hanteren voor onze prognose. Dit betekent dat de advertentie kosten hoger zullen uitvallen. 

 • Het risico bestaat dat de conversie ratio van installs naar Paying user lager is dan verwacht. Dit betekent dat omzetten achter zullen blijven of dat we op een andere manier meer installs moeten realiseren om op hetzelfde aantal betalende klanten uit te komen.

 • Het risico bestaat dat er een ander bedrijf met meer marketing slagkracht een dergelijk product in de markt zet. Dit betekent dat YourAppic haar voorsprong goed moet benutten.

 • Het risico bestaat dat YourAppic sneller internationaal moet wegens te kleine markt in Nederland. Dit betekent dat er geld vrij gemaakt moet worden om dit technisch te realiseren, denk aan vertalingen en andere wet- regelgeving.

 • Het risico bestaat dat de uitgevende partij failliet gaat door toedoen van een van de bovenstaande risico’s. Dit betekent dat de investeerders geen kans maken te converteren of afbetaald te worden.

Productspecifieke risicofactoren

Algemene risico’s investeren in converteerbare obligaties:

 • Belegger stemt ermee in dat zijn vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst op uitgevende instelling een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op uitgevende instelling als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW.
 • Belegger verstrekt een achtergestelde converteerbare obligatie om deze later om te zetten (converteren) naar certificaten van aandelen waarmee belegger mede-aandeelhouder wordt. Belegger zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf.
 • Er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat de uitgevende instelling ervoor kan kiezen om de converteerbare obligatie voor het einde van de looptijd af te lossen. Dit betekent voor u als belegger dat u over een kortere periode dan de looptijd van de converteerbare obligatie een rentevergoeding krijgt bijgeschreven bij het door u ingelegde bedrag. Indien uitgevende instelling over gaat tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is over het vervroegd afgeloste bedrag van de obligatie, tegelijk met deze aflossing en tot dan toe opgebouwde rente, een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan 10% over het vervroegd af te lossen bedrag.
 • Rangorde uitbetaling: Uitkering van het rendement gebeurd nadat betalingen aan crediteuren zijn voldaan. Het risico bestaat dat de uitgevende instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat uw rendement (voor een deel) niet kan worden uitbetaal als dat risico zich verwezenlijkt. In het geval van faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de uitbetaling van het rendement op de converteerbare obligaties: de openstaande crediteuren en overige kortlopende schulden. Dit betekent voor u dat bij faillissement mogelijk het rendement op de converteerbare obligatie niet kan worden uitgekeerd.
 • De converteerbare obligatie(s) zijn niet verhandelbaar op een beurs of een platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw converteerbare obligatie(s) als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw converteerbare obligatie(s) voor een lagere prijs moet verkopen.

Update_thumb_laragodschak
Lara Godschalk
Bestuurder YourAppic

Op mijn 30ste kreeg ik een handgeschreven babyboekje gemaakt door mijn moeder. Hierin beschreef zij mijn karakter, opvallende gewoontes en bijzondere gebeurtenissen. Heel waardevol, want ik ben geadopteerd en daardoor misschien extra nieuwsgierig om te weten hoe ik als klein kind was.
Ik geloof dat iedereen het leuk vindt om de eerste levensjaren terug te kunnen zien.

Update_thumb_pieterjan
Pieterjan Goppel
Aandeelhouder/adviseur

Eigenaar van Mindtime Backup (Online backup ) en Partner Bitonic (Bitcoin trading leverancier in NL). Ondernemer in hart en nieren. Pieterjan en Lara kennen elkaar vanuit de Bitcoin sessie bij Ordina. Toen Pieterjan hoorde over het concept YourAppic wilde hij direct investeren. Met zelf een jonge dochter merkt hij hoe lastig het is om een leuk opgroeiboek voor zijn dochter te maken.

Update_thumb_kees_donker
Kees Donker
Aandeelhouder/adviseur

Oud topman van IBM. Momenteel is Kees directeur van het OIZ (brancheorganisatie voor IT in de Zorg) en zit in RvT van de Onderwijsspecialisten. Lara en Kees kennen elkaar van IBM. Met zijn kennis opgedaan in het bedrijfsleven, adviseert cq coacht hij YourAppic op het gebied van strategie en financieel management.

Update_thumb_foto_peakfijn
Peakfijn BV
Technische ontwikkeling YourAppic

Peakfijn BV investeert in ‘digital startups’ door ze de beste end-user experience te geven plus alle digitale kennis om onafhankelijk te groeien. Ze leveren kennis en executiekracht! Peakfijn staat onder leiding van Willem Guensberg en Wouter Wisselink. Willem houdt zich voornamelijk bezig met niet-technische zaken binnen peakfijn. Wouter stuurt het ontwikkelteam aan.

Juridische structuur

De aanbieder is niet de uitgevende instelling van de YourAppic B.V.


De uitgevende instelling is een BV, opgericht op 13-10-2015 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 64349594. Het adres van de uitgevende instelling is Brouwersgracht 153 te Amsterdam. De website van de uitgevende instelling is YourAppic.nl.


Contactpersoon: Lara Godschalk, lara@yourappic.nl, +31654157638


De uitgevende instelling wordt bestuurd/beheerd door Lara Godschalk

De uitgevende instelling bestaat uit drie aandeelhouders. Lara Godschalk, Pieterjan Goppel en Kees Donker.


Peakfijn BV heeft de intentie uitgesproken dat zij aandeelhouder van YourAppic willen worden. Ze hebben veel vertrouwen in het concept en de business case van YourAppic. Doordat zij zich committeren als technologiepartner zal de klant leverancier verhouding verdwijnen en de betrokkenheid toenemen. Peakfijn zal 3.6% van de aandelen van YourAppic kopen voor een bedrag van €3.600. Peakfijn betaalt deze relatief lage prijs omdat zij een laag uurtarief hanteren voor de doorontwikkeling van YourAppic. Daarnaast hebben zij in 11 andere start-ups een minderheidsbelang waardoor zij veel ervaring met zich mee brengen. Zij spelen inmiddels een actieve rol met het adviseren van de technische ontwikkeling van onze app. Dit alles legitimeert de relatief lage prijs die zij voor de aandelen van YourAppic betalen. Peakfijn zal in 2018 formeel aandeelhouder worden.

Personele ontwikkeling

YourAppic heeft in het verleden 1 medewerker in dienst gehad. Gezien de huidige werkzaamheden is het niet noodzakelijk om personeel in dienst te hebben. YourAppic zal werken met verschillende bedrijven die de benodigde expertise op inhuur basis aanbieden. 

Het product

Het ontstaan van YourAppic:

Op mijn 30ste kreeg ik een handgeschreven babyboekje van mijn moeder. Hierin beschreef zij mijn karakter, opvallende gewoontes en bijzondere gebeurtenissen. Het is zo leuk om door de ogen van je ouders te zien hoe je was als kind!”

Een handgeschreven babyboek is natuurlijk heel mooi. Maar wat als het ook digitaal kan? We hebben immers zoveel foto’s en filmpjes op onze telefoon staan.

Wat is YourAppic:

Je krijgt wekelijks een aantal vragen of opdrachten via onze app die je ter plekke kan invullen. Dit noemen we ‘Appic Moments’. Het zijn korte simpele vragen om een tekstje, foto, video- of geluidsfragment toe te voegen. Eerste woordjes, stapjes, hapjes, noem het maar op. Alles komt voorbij.

De opdrachten zijn door kinderpsychologen en ouders samengesteld én afgestemd op de leeftijd van je kind. Is je kind bijvoorbeeld 4 maanden, dan krijg je opdrachten afgestemd op deze leeftijdsperiode. Elk kind krijgt een digitaal opgroeiboekje waarop de door jou ingevulde Appic Moments staan in de vorm van een tijdlijn.  

Wij begrijpen dat je niet alles met de hele wereld wilt delen, maar alleen met je kind. Daarom staat deze tijdlijn op een server die we optimaal beveiligen. De data blijft altijd van jou en is niet zomaar door anderen te benaderen of te gebruiken. Echter, ouders natuurlijk op ieder moment hun unieke zelfgemaakte tijdlijn downloaden en opslaan op een plek naar keuze.

Naast dat de app leuk is voor (aanstaande) ouders en grootouders, is YourAppic ook een leuk en eigentijds kraamcadeau. Via yourappic.nl/kraamcadeau is er de mogelijkheid om een voucher te bestellen en te printen. En omdat het zo’n abstract cadeau is, is er extra zorg besteed aan het design van de voucher.

Door het gebruik van YourAppic weet je precies wanneer en waarom iets gebeurde! Nooit meer harde schijven vol vergeten foto’s, met YourAppic kan je altijd (na)genieten.


YourAppic is beschikbaar op telefoon, tablet en computer. YourAppic is de enige app die wekelijks inspirerende opdrachten stuurt waardoor het makkelijk is voor ouders om een digitaal opgroeiboek voor hun kind te maken.


Uniek

Het maken van een babyboek is niet nieuw. Iedere ouder neemt zich voor om de eerste levensjaren vast te leggen. Yourappic is uniek omdat wij gebruik maken van de huidige technologieën zodat het voor ouders een stuk makkelijker wordt om een opgroeiboek te maken. 


Het onderscheidend vermogen van het product YourAppic :

 • Inspirerende opdrachten gemaakt door een groep psychologen, orthopedagogen, ouders en kinderen.

 • YourAppic maakt gebruik van alle vier de mediatypen, foto, film, audio en tekst.

 • Een digitale tijdlijn die altijd beschikbaar online en goed beveiligd is.

 • De opdrachten worden genotificeerd zodat ouders niet vergeten om wekelijks belangrijke momenten vast te leggen.

 • YourAppic is ontworpen om het kind later een goed beeld te geven hoe de eerste levensjaren eruit zagen.


Het onderscheidend vermogen van YourAppic BV:

 • Samenstelling van de aandeelhouders. We hebben expertise op het gebied van ondernemen door Pieterjan Goppel die al 15 jaar ondernemer is in hart en nieren. Kees Donker, een oud topman van IBM als executive Innovation. Hij heeft met zijn 40 jaar ervaring in het bedrijfsleven een actieve adviserende rol binnen Yourappic. Lara Godschalk is Psycholoog en nauw betrokken geweest bij het samenstellen van de opdrachten voor ouders. Daarnaast zet zij haar ervaring in als commerciant die zij heeft opgedaan bij Ordina en IBM.
 • Netwerk. De mensen die aan YourAppic werken, van marketing bureau tot ontwikkelteam, zijn allemaal rond de 30 en vallen in de doelgroep van de YourAppic gebruiker. We doen met regelmaat een beroep op ons netwerk om het een en het ander te toetsen. Voorbeelden zijn, de app op gebruiksvriendelijkheid, de kosten van app en het onder de aandacht brengen van YourAppic. 

Verdienmodel

YourAppic kent 2 abonnements vormen. Maandelijks en jaarlijks. Een YourAppic abonnement kost € 2,50 per maand of € 28,- per jaar. Na aftrek BTW en transactiekosten is dit respectievelijk, € 1,78 of € 22,85 euro.

We hebben 3 scenario’s uitgeschreven waarin we een blend hebben gemaakt van het aantal gebruikers die per maand zullen betalen en het aantal gebruikers die per jaar zullen betalen. Onder het onderdeel aannames zijn meer details te vinden. 

Achtergrond: In het huidige model van YourAppic betalen klanten €12 euro voor een jaar. Door met onze klanten in gesprek te gaan is het duidelijk geworden dat klanten bereid zijn meer te betalen voor onze dienst. In het huidige model stopt YourAppic na 4 jaar. Dit passen wij aan door klanten de mogelijkheid te geven om na 4 jaar vrije momenten toe te kunnen voegen aan YourAppic. Hierdoor kunnen wij onze klanten langer aan YourAppic binden en genereren daardoor meer omzet. Daarnaast komt er een aanpassing met betrekking tot de aanschafwaarde van YourAppic. 

Schaalbaarheid

De opdrachten die ouders wekelijks ontvangen hebben wij generiek en cultuur vrij gehouden ook met oog op het wereldwijd uitrollen van YourAppic. Dit houdt in dat de ruim 600 opdrachten die YourAppic aan de ouders stellen niet cultureel afhankelijk zijn waardoor deze toepasbaar zijn voor verschillende culturen. 

Daarnaast is het platform als zodanig ook makkelijk schaalbaar. De intentie is om binnen 4 jaar YourAppic uit te rollen in ten minste 3 andere landen. De marketing uitingen zijn dusdanig ingericht dat deze makkelijk te vertalen zijn zodat deze met kleine aanpassingen voor andere landen inzetbaar zijn. 

Huidige status

YourAppic is inmiddels live. We hebben ruim 4000 installs en 500 actieve gebruikers die de afgelopen 30 dagen de app intensief gebruiken. Er is dan ook geen twijfel of YourAppic in de smaak valt bij onze doelgroep. Echter, we zien dat de conversie van ‘gratis proefmaand’ naar ‘betalende klant’ laag is. In het huidige model betalen klanten eenmalig voor minimaal één jaar. 

Om erachter te komen waarom de conversie zo laag is hebben we een aantal analyses gedaan waaronder het contact zoeken met klanten om te vragen waarom zij na de proefmaand niet overgaan tot aanschaf YourAppic.

Het resultaat van ons onderzoek naar de lage conversie leverde het volgende op:

 • Onduidelijkheid hoe de betaling van YourAppic verloopt.

  • Er wordt veel op de premium knop in de App geklikt maar succesvolle betalingen blijven uit. 

 • Men geeft aan niet te snappen welke levensmaanden van hun kind zij kunnen kopen. Met een schuifknop kunnen klanten nu selecteren welke maanden zij willen aanschaffen. 

 • Zij moeten minimaal 12 maanden aanschaffen.

 • Onduidelijkheid over wát ze nu na 1 jaar YourAppic krijgen.

Hieruit trekken we de volgende conclusie dat we de volgende punten moeten aanpassen: 

 • Aanpassen van de betaal flow. Het moet makkelijker zijn om YourAppic aan te schaffen. Ook moeten mensen per maand kunnen betalen en kunnen opzeggen wanneer zij willen. 
 • Verduidelijking over wat men koopt. We hebben onze site aangepast met een animatie waarin wordt uitgelegd wat men krijgt.

Verdere ontwikkelingen

Mede door de feedback van onze huidige klanten hebben wij een roadmap samengesteld. Er staan een aantal functionaliteiten op de planning die door Peakfijn, het ontwikkelbedrijf, zullen worden uitgevoerd. Een voorbeeld is dat we een koppeling implementeren waarmee gebruikers hun toegevoegde foto’s in een boek kunnen laten afdrukken. Daarnaast willen we stapsgewijs aanpassingen doen in de Look&Feel van het product. We zien dat de webversie en de apps qua design af en toe afwijken van elkaar. Daarnaast is het noodzakelijk om het nodige te laten vertalen zodat YourAppic in het buitenland kan worden uitgerold.

Op het gebied van Marketing hebben we een strak schema wat betreft de te realiseren installs per maand. Daarnaast zullen we voor de buitenlandse markt een goede roadmap moeten schrijven waarop de huidige acties moeten worden geplot. Hiervoor hebben we een online marketing bedrijf aangetrokken, Epurple.

Doelgroep

Primaire Doelgroep:

We richten ons met de marketing op toekomstige ouders én ouders met kinderen in de leeftijd tussen de 0 en 4 jaar oud.

Secundaire Doelgroep:

We zullen met de marketing ons richten op mensen die opzoek zijn naar een kraamcadeau. Mensen die een kraamcadeau kopen besteden tussen de €10 en €15. YourAppic kan als cadeau worden gegeven. 

Bron: TrendyMommmy en Viva

Marktomvang

In Nederland worden ieder jaar 185k kinderen geboren. De totale omvang kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar is in 2017 is 800.000.

De Europese markt en de Wereldwijde markt waar YourAppic zich de komende jaren op wilt richten ziet er als volgt uit. YourAppic zal zich de komende 4 jaren richten op Nederland, België, Engeland en Duitsland alvorens wij buiten Europa zullen gaan.(Bron: https://www.cia.gov)


Om een idee te krijgen hoe de verhouding is tussen het aantal gebruikers dat wij willen aansluiten de komende 4 jaar en het aantal kinderen in de landen waar YourAppic actief zal zijn hebben we de volgende tabel opgesteld.
We zien op verschillende fora en blogs dat er behoefte is vanuit ouders om de eerste levensjaren van hun kinderen vast te leggen. Het lijkt erop dat bijna iedere moeder zich voorneemt om een opgroeiboek te maken. Prenatal, Nijntje en Jip en Janneke, er zijn veel bedrijven die een (fysiek) babyboek uitgeven waarin ouders belangrijke momenten kunnen opschrijven. Met deze aanname en de feedback van onze gebruikers, vinden wij het percentage ouders dat een betaalt YourAppic account zal aanschaffen of YourAppic als kraamcadeau zal krijgen realistisch.

Concurrentie

Wij hebben een marktonderzoek gedaan om inzicht te krijgen of er bedrijven/diensten bestaan die concurrerend zijn voor YourAppic. We zien de volgende apps en diensten die raakvlakken hebben met YourAppic. Echter, het concept van YourAppic hebben wij niet kunnen terugvinden in de markt. 

Het onderscheidend vermogen van YourAppic is dat wij wekelijks opdrachten sturen naar ouders en dat wij ons richten op het maken van een digitaal opgroeiboek voor het kind.


Bedrijven die deels functionaliteiten hebben als YourAppic:

 • Zwangerschaps App en Oei ik groei App: Hierin kunnen ouders de zwangerschapsperiode vastleggen en met de ‘oei ik groei app’ wordt de mentale ontwikkeling van het kind uitgelegd aan ouders.
 • Tiny beans App (Australië); Deze app helpt ouders met opvoedkundige vraagstukken. De App geeft op basis van de leeftijd van het kind tips en tricks. TinyBeans kost US$50 per jaar. Tinybeans is voor ouders ontworpen in tegenstelling tot YourAppic. YourAppic is er voor het kind. 

 • My ministar (NL): Een App gericht om het selectieproces te versimpelen mbt de foto’s die ouders op hun telefoon hebben. YourAppic richt zich op 4 media type, foto, video, audio en tekst en notificeert inspirerende opdrachten. 

 • Milestone Cards: Kaarten waar een mijlpaal op staat. Als een kind een bepaalde milestone heeft bereikt dan kan de ouder de kaart naast het kind leggen om van kind en kaart een foto te maken. De foto’s worden over het algemeen gepost op Facebook.


Huidige klanten

Op dit moment heeft YourAppic ruim 4.000 installs. Iedere maand kijken we naar het aantal actieve gebruikers. Hiermee bedoelen we, het aantal gebruikers dat actief gebruik maakt van YourAppic. Doordat wij iedere week opdrachten notificeren zien we deze activiteit terug in de cijfers.  

 • Apple + Android = 4.370 total installs 
 • Apple + Android = 621 total active users (laatste 30 dagen actief) 

Feedback van klanten

Belangrijke feedback van betalende klanten heeft betrekking op wenselijke functionaliteiten. Klanten willen meer eigen momenten kunnen toevoegen bovenop de opdrachten die YourAppic heeft samengesteld. Op dit moment is het gelimiteerd tot 8 momenten per maand waarvan 4 specifieke momenten, bedacht door YourAppic en 4 vrije momenten. Daarnaast geven klanten aan dat zij van de foto's die zij toevoegen een fotoboek willen bestellen. 

Andere feedback betreft de flow in de applicatie. Met name de betaalflow is voor klanten minder gebruiksvriendelijk en zullen we aan moeten passen. 


"Wat een geniale uitvinding! Ik vergeet zo vaak om wat te doen met alle foto’s en filmpjes van de kinderen. Op deze manier blijf ik alert en wordt er een mooi geheel van gemaakt. Zelfs met leuke, unieke tips om op te slaan voor je kind, heel leuk!" - J. Nawijn

"Ik vind het een heel fijn idee dat alle foto’s op 1 plek bij elkaar staan i.p.v. een aantal op je computer of camera of op je telefoon! En het is fijn dat je iedere week een vraag krijgt. Zo wordt je er dus steeds aan herinnert om een leuke (of huilende ;)) foto van je kind te moeten maken!" - Y. Amesz

Nieuwe klanten

Het aantal gebruikers berekenen wij in relatie met het advertentiebudget. We zullen in het eerste jaar € 2000 advertentiekosten per maand uitgeven voor de Nederlandse markt. We hebben ons laten adviseren door verschillende marketeers en ervaringsdeskundige met betrekking tot het aantal gebruikers versus de advertentiekosten. De eerste 4 maanden zullen wij de uitingen en marketing  optimaliseren om na de 4e maand op 2500 installs per maand te zitten. Van de totale installs per maand zal een deel tot conversie leiden (30%). Daarnaast hebben we te maken met een natuurlijk verloop (5% per maand). te halen. Gezien de 'churn' en de conversie verwachten wij de volgende gebruikers aantallen voor de komende jaren:

 • 2018 - 7.000
 • 2019 - 21.000
 • 2020 - 41.000
 • 2021 - 75.000

Verkoopverhaal

Ouders hebben veel foto’s en video’s van hun kind maar weinig tijd om dit te ordenen. De hoeveelheid foto’s en video’s die je maakt van je kind is met het gebruik van de smartphone enorm.

Te weinig tijd zorgt ervoor dat ouders hun foto’s en video’s niet ordenen waardoor hun kind later door enorme bestanden moet scrollen.

Herinneringen uit je eerste 4 levensjaren hebben wij niet. Alles wat wij dénken te herinneren halen we uit foto’s, video’s en verhalen.

Welkom bij YourAppic: YourAppic is de eerste dienst waarmee ouders met behulp van een app, een prachtig digitaal opgroeiboekje vol herinneringen kunnen maken. YourAppic stuurt ouders, via de app, wekelijks verschillende originele opdrachten.

De opdrachten zijn door kinderpsychologen en ouders samengesteld en afgestemd op de leeftijd van je kind. Door de opdrachten uit te voeren, werk je wekelijks aan een digitaal boekwerk voor je kind.Op ieder moment kunnen ouders deze tijdlijn exporteren en lokaal opslaan. Hierbij blijft het design van YourAppic behouden.

Gedaan tot nu toe

In oktober en november 2016 hebben we verschillende marketinguitingen gedaan om te kunnen bepalen waar onze doelgroep zich bevindt. En hoe wij deze het beste kunnen benaderen.

We zagen dat met een beperkt budget aan marketing er veel nieuwe gebruikers bijkwamen in de maanden oktober en november. Daarbij merkten we een enorme piek in installs doordat ‘ Ouders van Nu’  een interview met YourAppic plaatste in hun Zwangerschaps editie. Dit soort promotie zorgt dus voor een vergroot bereik.

note:

 • Advertentiekosten €2000 voor Facebook en Instagram 

 • enkel IOS gebruikers benaderd

Marketing & sales kanalen

We weten inmiddels via welke kanalen wij onze doelgroep het best bereiken én met welke uiting wij succesvol zijn. Daarnaast horen we van klanten dat ze aan hun omgeving vertellen over YourAppic. Mond op Mond reclame is dan ook erg belangrijk. 

Voor de volgende fase is Sylvester de Vries van Epurple aangehaakt. Epurple is google gecertificeerd partner.  

 • Specialist Online marketing 
 • Gecertificeerd google partner
 • Conversie optimalisatie specialist
 • Social marketing specialist

De volgende kanalen zullen worden ingezet:

 • Optimalisatie van App-/Playstore

 • Optimalisatie website en zoekmachine

 • Google Adwords en Youtube ads

 • Facebook ads gevolgd door targeting op App installs

 • Ikbenzwanger.com is een belangrijke partner voor YourAppic. We zullen een deel en win actie met hen opstarten. Ikbenzwanger.com heeft een uniek bereik van 240.000 bezoekers.

 • PR marketing: We hebben in 2016 gezien dat het verhaal van YourAppic makkelijk wordt opgepakt door bloggers en/of bedrijven die een stukje willen publiceren dit zal in 2018 ook een onderdeel worden van de marketing. (OudersvanNu, Zook). 

Marketing doel

Vanaf februari zullen wij via verschillende kanalen YourAppic promoten en/of onder de aandacht brengen.

 • Vindbaarheid vergroten op zoekwoorden en onderwerpen die gerelateerd zijn aan YourAppic.

 • Optimalisatie website en zoekmachine

 • Vindbaarheid vergroten op relevante zoekwoorden en interesses van onze doelgroep.

 • Zoekwoorden onderzoek en SEO optimalisatie voor hoge ranking.

 • Google Adwords en Youtube ads

  • Gericht op installs en naamsbekendheid

 • Facebook ads gevolgd door targeting op App installs

  • Gericht op installs


Voor iedere maand hebben we KPI’s geïdentificeerd zodat we inzicht hebben in de resultaten van onze marketingacties. Daarnaast hebben we google analytics ingericht voor de site en de apps zodat we specifieke gebruikers informatie kunnen verzamelen. 

Partnerships

Het huidige ontwikkelbedrijf Peakfijn BV levert kennis en excecutiekracht door te investeren in ‘digital startups’ en ze de beste end-user experience te geven plus alle digitale kennis om onafhankelijk te groeien. Peakfijn heeft de intentie uitgesproken aandeelhouder te willen worden van YourAppic. Peakfijn zal dan voor niet meer dan 4% van de aandelen eigenaar van YourAppic worden. 

Omzet tot nu toe

De uitgevende instelling is actief sinds 13-10-2015. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.

Balans en zekerheden:

De datum van deze informatie is 31 december 2017.

Het eigen vermogen bedraagt € 198.310 en bestaat uit:

 • Gestort en Opgevraagd Kapitaal: 10,05
 • Agio: €383.000
 • Wettelijke Reserve: €115.600,
 • Algemene Reserve: - €300.300

Het vreemd vermogen bedraagt €23.220 en bestaat uit:

 • Kortlopende Schulden: €23.220

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 89/11.

Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding bij minimale opbrengst van €70.000 68/32 en bij maximale opbrengst van €100.000 62/38

Het werkkapitaal bedraagt -€ 12.000 en bestaat uit:

 • Vorderingen en overlopende activa: €6.000
 • Liquide middelen:  €5.000
 • Kortlopende schulden: - €23.000

Resultatenrekening;

De volgende informatie ziet op een periode van 9 maanden, einde periode is gelijk aan de balansdatum van de informatie hierboven en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt: € 1.612.

De operationele kosten over deze periode bedragen: €27.863. De overige kosten over deze periode bedragen: €19.140.

De netto winst over deze periode bedraagt: - €45.391.

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting minimaal €70.000 
en maximaal €100.000.


Er wordt geen additionele financiering aangetrokken.

Na de uitgifte van de obligaties bij minimale opbrengst bedraagt het werkkapitaal € 58.000 en bestaat uit:

 • Vorderingen en overlopende activa: €6.000
 • Liquide middelen:  €5.000
 • Kortlopende schulden: - €23.000
 • Converteerbare obligatie: €70.000


Na de uitgifte van de obligaties bij maximale opbrengst bedraagt het werkkapitaal €88.000 en bestaat uit:

 • Vorderingen en overlopende activa: €6.000
 • Liquide middelen:  €5.000
 • Kortlopende schulden: - €23.000
 • Converteerbare obligatie: €100.000

Verwachte omzet

YourAppic verwacht in het meest waarschijnlijke (average) scenario de volgende omzet te halen in de komende 4 jaar.

 • 2018 - €120.000
 • 2019 - €396.000
 • 2020 - €815.000
 • 2021 - €1.500.000

Aannames

De prognose van YourAppic is gebaseerd op een aantal aannames en strategische keuzes. 

Aantal installs:

De aanname vanuit Epurple is dat we voor €2000 aan advertentiekosten per maand 2.500 installs halen. Dit is gebaseerd op ervaring vanuit Epurple en eerdere campagnes vanuit YourAppic.

Van 14 dagen op proef naar betalende klant: In de literatuur vinden we dat bij het vooraf invullen van bank/credit card gegevens de conversie tussen de 25% en 56% zit. Wij houden 30% aan. Naast de conversie van proefperiode naar betalende klant hebben we ook een natuurlijk verloop opgenomen in ons model van 5% per maand.

(bron: Totango Study ; Moz ; Sales Hacker;  ChupaMobile)


Scenario's mbt installs:

We hebben verschillende scenario's uitgewerkt. Een best case, average case en worst case. Het verschil is oa dat we in het best case scenario uitgaan dat we 150% meer abonnementen verkopen dan in het worst case scenario waar we 60% minder abonnementen verkopen. Het average scenario is dat we 100% op target zitten mbt de verkoop van de abonnementen ingeschat door het Marketing bureau. Zij hebben zich gecommitteerd aan deze cijfers, echter indien zij 60% minder installs genereren zullen zij ook 60% minder worden betaalt. Indien zij 50% meer installs realiseren dan afgesproken dan zullen zij meer worden betaald. 

We gaan uit van het average scenario.


Scenario's mbt abonnementsvormen:

We hebben verschillende scenario's uitgewerkt met betrekking tot de abonnementsvormen die gekozen kunnen worden. Klanten kunnen voor een maandelijkse betaling of een jaarlijkse betaling kiezen. Bij de jaarlijkse betaling heeft YourAppic aanzienlijk minder transactiekosten dan bij de maandelijkse betalingen respectievelijk €0,35 en €4,20. 

We zijn uitgegaan dat 50% zal kiezen voor een maandelijkse en 50% voor een jaarlijkse betaling. 


Marketing budget vs installs:

In de eerste 4 maanden zal er met name worden getest door het marketing bureau om te kijken via welk kanaal we de meeste installs krijgen. In maand 5 verwachten we op het optimale CPI (click per Install) te zitten van €0,80 per install. 

De marketing kosten zullen vanaf maand 13 omhoog gaan omdat we dan gaan uitbreiden naar 2 andere landen, België en Engeland. Normaliter kun je stellen dat bij een intensivering van de marketing de installs ook omhoog gaan. We hebben ervoor gekozen om een voorzichtige prognose te maken waarin we in jaar 2019 3x zoveel aan advertentiekosten gaan uitgeven maar de installs zetten op 4.000 ipv 7.500 (x1,6). Daarnaast zullen we, als het budget het toelaat, meer advertentiebudget vrijmaken om te groeien. Voor nu is het huidige model een startpunt om vanuit daar vervolgstappen te bepalen.


Ontwikkelkosten:

YourAppic heeft een maandelijks budget van € 3.000 gereserveerd voor doorontwikkeling van de App en de backend. 


Hosting

De hosting is gebaseerd op 2 TeraByte p/m. Hoe meer gebruikers hoe meer opslag we nodig hebben. Wij kunnen een goede inschatting maken van de hoeveelheid data die  1 gebruiker zal genereren in 4 jaar. Mochten we veel meer gebruikers aansluiten dan opgenomen in deze prognose dan is dit makkelijk op te schalen.


Strategische keus mbt Marketing

We kiezen ervoor om online marketing te voeren en niet offline. Dit houdt in dat YourAppic niet te vinden is op de '9 maanden beurs' maar bijvoorbeeld wel op de website van de '9 maanden beurs' met een banner. 

We kiezen ervoor om geen remarketing op de groep mensen uit te voeren die eerder een install hebben gedaan. Hiervoor is nog geen fundament om aan te nemen dat dit uberhaupt zinvol is. Wel vragen we hen de reden op te geven van het stoppen met YourAppic. 

Tot nu toe geinvesteerd

In YourAppic is er het volgende geïnvesteerd door de volgende personen/bedrijven. In ruil voor de investering zijn aandelen uitgegeven: 

 • Godschalk Holding - €80.000 (51%)
 • Goppel Holding - €108.000 (41%)
 • C.Donker - €8.000 (8%)

Investeringsbehoefte

Middels deze crowdfunding willen we €70.000 ophalen. Er is een mogelijkheid tot overfinanciering van €30.000. Het zal gaan om een converteerbare lening aan YourAppic. Dit houdt in dat na 5 jaar het geïnvesteerde bedrag en de rente worden uitgekeerd of een investeerder kiest om het geïnvesteerde bedrag plus rente om te zetten in aandelen van YourAppic.

Gebruik van de opgehaalde gelden

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt €100.000. 

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle (certificaten van) aandelen/participaties/obligaties/etc. wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is €70.000.

De opbrengst wordt gebruikt voor doorontwikkeling en marketing. Hieronder zie je de verdeling van de kosten voor de verschillende scenario’s.

De opbrengst is wel voldoende voor de verschillende scenario’s. Zie tabel voor specificatie. 


Rendement

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van enkelvoudige rente op de converteerbare obligatie en daarnaast in geval van conversie naar certificaten van aandelen mogelijk dividend op deze certificaten van aandelen en/of waardestijging bij verkoop van deze certificaten van aandelen.

De rente bedraagt 7% op jaarbasis over de initiële hoofdsom. 

De belegger ontvangt gedurende de looptijd van de converteerbare obligatie jaarlijks enkelvoudige rente over de initiële hoofdsom. Deze zal niet worden uitgekeerd, maar worden bijgeschreven bovenop het ingelegde bedrag.

De investering levert niet genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van andere beleggers.

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering.

Incentives:

> €10.000 investeren:

 • Beleggers die €10.000 of meer investeren binnen de eerste €40.000 worden beloond met een extra conversie korting van 5%.
 • Etentje met het team YourAppic , persoonlijke uitnodiging om mee te denken/ brainstormen.
 • Gratis Account for life!
 • Fotoshoot van je kind door een professionele fotograaf. Leuk voor in YourAppic!

> €1.000 investeren:

 • Etentje met het team YourAppic , persoonlijke uitnodiging om mee te denken/ brainstormen.
 • Gratis Account for life!
 • Fotoshoot van je kind door een professionele fotograaf. Leuk voor in de YourAppic app!   

< €1.000 investeren:

 • Iedere investeerder krijgen 5 YourAppic kraamcadeau vouchers om weg te geven die geldig zijn voor een jaar.  
 • Gratis Account for life!

Risico's

We kunnen inmiddels zeggen dat YourAppic levensvatbaar is. Met de aanpassingen die wij vanuit de feedback van onze huidige gebruikers krijgen maken zal YourAppic een succes worden. De snelheid waarmee YourAppic zal groeien is afhankelijk van eerder genoemde aannames. De volgende risico's hebben wij geïdentificeerd.

 • Het risico bestaat dat Epurple niet de installs realiseert die we nu hanteren voor onze prognose. Dit betekent dat de advertentie kosten hoger zullen uitvallen of dat Epurple haar marketing plan moet herzien.  

 • Het risico bestaat dat de conversie ratio van installs naar Paying user lager is dan verwacht. Dit betekent dat omzetten achter zullen blijven of dat we op een andere manier meer installs moeten realiseren om op hetzelfde aantal betalende klanten uit te komen. 

 • Het risico bestaat dat er een ander bedrijf met meer marketing slagkracht een dergelijk product in de markt zet. Dit betekent dat YourAppic haar voorsprong goed moet benutten. 

 • Het risico bestaat dat YourAppic sneller internationaal moet wegens te kleine markt in Nederland. Dit betekent dat er geld vrij gemaakt moet worden om dit technisch te realiseren, denk aan vertalingen en andere wet- regelgeving.

 • Het risico bestaat dat de uitgevende partij failliet gaat door toedoen van een van de bovenstaande risico’s. Dit betekent dat de investeerders geen kans maken te converteren of afbetaald te worden.

Verklaringen uitgevende instellingen

Geen wijziging van betekenis

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de uitgevende instelling.

Tendensen 

Er zijn geen gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben voor de vooruitzichten van de uitgevende instelling.

Geen wijziging van betekenis in de financiële- of handelspositie

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen wijziging van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van de uitgevende instelling en de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.

Corporate Governance Code

Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past de uitgevende instelling (niet beursgenoteerd) deze code niet toe.

Potentiële tegenstrijdige belangen

Er is geen sprake van (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens de uitgevende instelling van de leden van het bestuur van de uitgevende instelling enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.

Procedures

Er zijn geen overheids ingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de uitgevende instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de uitgevende instelling of de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.

Cijfers

Alle cijfers in dit informatiememorandum zijn niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit houdt in dat er geen accountantsverklaring op de cijfers zit. Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. 


Symbid en het platform


Enige achtergrond Symbid

De activiteiten van Symbid bestaan grotendeels uit het aannemen en doorgeven van orders voor retail, vermogende en professionele beleggers. Door middel van haar activiteiten ondersteunt Symbid de interactie tussen betrokken beleggers en vooruitstrevende startende en groeiende bedrijven in het MKB in Nederland. Het gaat daarbij om de financiering van verschillende soorten projecten die met een betrokken groep investeerders of ambassadeurs positieve impact op de maatschappij realiseren. Ons platform verzorgt online een niet gepersonaliseerde aanbeveling bij een breed publiek door organisaties in staat te stellen om haar project op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en de relatie met haar financiers/beleggers professioneel op te bouwen en te onderhouden.


Verbonden agentschap

Symbid Coöperatie UA heeft een zoals gedefinieerd in de Wet Financieel Toezicht (Wft) Verbonden Agentschap met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd, Ilfa Tools & Service B.V.; Ilfa is een beleggingsonderneming in de zin van de Wft, heeft hiervoor een vergunning van de AFM ontvangen als bedoeld in artikel 2:96 Wft en staat hiermee onder toezicht van de AFM.


Overige bij de uitgifte betrokken partijen


Bij de uitgifte vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:

 • YourAppic B.V., de uitgevende instelling;
 • Symbid Crowdfunding, een handelsnaam van Symbid Coöperatie UA., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52466825;
 • Stichting Symbid Loan Administration, een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64667448; De stichting vervult een rol door het behartigen van de belangen van Uitleners in geval van calamiteiten, zoals indien van toepassing bij betalingsproblemen, het uitwinnen van zekerheden en toezicht houden op de afhandeling van geldstromen tussen Leners en Uitleners.