Idea-equity-label
Aandelen
Equity
Billboard_hoodhunt__1_ Play
Medium_thumb_avatar
Erwin - team 12
Erwin - Amsterdam, NL

Een Nieuwe Woningmarkt

Word aandeelhouder in Hoodhunt.; het innovatieve platform dat woningeigenaren en potentiële kopers direct met elkaar in contact brengt.

$195.762 gefinancierd
168%
$116.442
Minimum doelbedrag
€500.000 11,24%
Maximum doelbedrag Aandelen
Small_thumb_avatar Een Nieuwe Woningmarkt
INNER CIRCLE
Product

Hoodhunt is een nieuw platform voor de koopwoningmarkt dat klaar is om eerst de Nederlandse en daarna de internationale markt op te schudden. Hoodhunt is het enige platform voor de woningmarkt dat potentiële kopers transparant in beeld brengt voor woningeigenaren. Woningzoekers geven op de digitale kaart aan in welke buurt ze op zoek zijn naar een koopwoning en wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Hierdoor vinden koper en verkoper elkaar eenvoudig op één platform, zonder tussenkomst van een makelaar.


Samenvatting uitgifte

Potentiële investeerders moeten deze samenvatting lezen als een introductie voor het informatiememorandum. Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op het bestuderen van het gehele informatiememorandum, inclusief de bijlagen.

 • Uitgevende partij: Hoodhunt B.V.

 • Website uitgevende partij: www.hoodhunt.nl

 • Soort uitgifte: Aandelen

 • Datum uitgifte: 7 juni 2018

 • Omvang uitgifte: Minimaal €100.000 en maximaal €500.000

 • Minimale nominale waarde per participatie: €20

 • Uitgiftekoers: €20

 • Gebruik van de gelden: Marketing, sales en technische ontwikkeling.

 • Risicoprofiel: Zeer Hoog (Risicoprofiel Zeer Hoog omdat het bedrijf jonger is dan 3 jaar, klik hier voor meer informatie over de definitie van het risicoprofiel)

 • Kosten Symbid Uitgevende partij: Succes fee 7% (Excl. BTW)

 • Kosten Symbid Investeerders: Administratie fee 1% (Excl. BTW)

 • Doelgroep uitgifte: Retail investeerders

 • Verwacht rendement: Niet vooraf bepaald, afhankelijk van financiële resultaten van uitgevende instelling


Hoodhunt maakt de woningmarkt menselijk

Een huis is een grote aankoop. In veel gevallen de grootste die mensen doen in hun leven. Toch moet je binnen een paar dagen beslissen of je die ene koopwoning zal kopen. Want zo werkt de woningmarkt. Kan dat niet anders? Ja.


Hoodhunt geeft de mensen - kopers en verkopers - meer tijd. Meer tijd om zichtbaar te zijn, meer tijd om te onderzoeken en meer tijd om te beslissen. Hoodhunt brengt de grote groep mensen met verhuisplannen in beeld. Woningeigenaren die in de nabije toekomst hun woning wél willen verkopen - maar niet toe zijn aan een strak en definitief verkoopschema omdat ze zelf nog op zoek zijn - krijgen een podium. Want zij zijn zeer interessant voor potentiële kopers en andersom, maar tot op heden onzichtbaar.


Daarnaast brengt Hoodhunt potentiële kopers in beeld voor woningeigenaren. Hoodhunt geeft hen een gezicht, vertelt hun verhaal en maakt ze menselijk. Wie zijn deze kopers en wat bieden ze? Waarom willen ze precies in deze buurt wonen? Zitten er potentiële kopers tussen die qua timing van verhuizen perfect aansluiten? Wie willen de houten vloer overnemen en wie zijn bereid daarvoor te betalen? Dit zijn zaken waar de huidige woningmarkt vaak aan voorbij vliegt door de hoge snelheid. Binnen een paar uur beslissen is helaas geen uitzondering meer voor de grootste aankoop in een mensenleven.


Hoodhunt geeft mensen meer tijd. Zo kun je op een rustige avond, met een glas wijn erbij, een zoekvraag uitzetten voor een koopwoning in jouw toekomstige buurt. Zo word je eenvoudig gevonden door de juiste woningeigenaren. En je blijft zolang zichtbaar als je zelf wenst. Of je kunt juist kijken wie er op dit moment serieuze interesse hebben om jouw woning te kopen. Mensen komen eenvoudig met elkaar in contact en kunnen op hun eigen tempo met elkaar afstemmen om tot een deal te komen. Met of zonder de hulp van een makelaar. Hoodhunt brengt rust en transparantie in de woningmarkt, en creëert daarmee nieuwe kansen voor iedereen.Unique Selling Points

Voor de gebruiker:

 • Zichtbaarheid; Met Hoodhunt ben je als woningzoeker gratis vindbaar voor woningverkopers, zolang als je dat zelf wenst.
 • Persoonlijk: Hoodhunt faciliteert direct één-op-één contact, met of zonder hulp van een makelaar.
 • Kosteneffectief: Met Hoodhunt komen woningeigenaren en woningzoekers tegen lage kosten direct met elkaar in contact.
 • Verborgen schatten: Op Hoodhunt staan veel koopwoningen die je nergens anders kunt vinden.
 • Meer keuze: Met Hoodhunt kom je als woningeigenaar in contact met potentiële kopers waar je anders nooit van geweten had.
 • Gunfactor: Met Hoodhunt krijg je als woningzoeker de kans om jouw verhaal te vertellen. Wie ben je en waarom wil je zo graag in die buurt wonen?
 • Eigen tempo: Met Hoodhunt bepaal je zelf het tempo en ben je onafhankelijk van een tussenpersoon die een doorloopsnelheid van zijn/haar klanten nastreeft.
 • Transparant: Hoodhunt geeft je inzicht in aanbod én vraag op de woningmarkt.

Voor de vroege investeerder biedt Hoodhunt enorme kansen:

 • Gamechanger: Hoodhunt is het enige platform - wereldwijd - waar potentiële kopers nauwkeurig per buurt in beeld gebracht worden.
 • Schaalbaar: Hoodhunt is overal ter wereld te gebruiken en schaalbaar naar nieuwe markten (huurmarkt, kantoren).
 • Conjunctuur ongevoelig: Hoodhunt is effectief in een kopers- en in een verkopersmarkt.
 • Niet-competitief: Er bestaat wereldwijd nog geen toegewijd platform dat potentiële kopers en verkopers massaal voor elkaar in beeld brengt.


Verdienmodel

Op Hoodhunt is het uitzetten van een zoekvraag en het plaatsen van een koopwoning gratis. Hoodhunt is een transparante database waar iedereen vrij kan zoeken naar de beste kopers/verkopers.  

Hoodhunt verdient op het moment dat een koper contact zoekt met een woningeigenaar of andersom. Er wordt daarvoor een credit afgeschreven. Voor 1 credit kan een gebruiker een conversatie starten met een andere gebruiker. De minimale aanschaf is 5 credits voor €25, daarmee kunnen 5 conversaties met kopers en/of verkopers gestart worden.


Naast dit "primaire" verdienmodel zijn er voor Hoodhunt meerdere verdienmodellen toepasbaar. Onder het hoofdstuk Product worden deze beschreven.

Tot nu toe bereikt

 • Hoodhunt heeft voor de ontwikkeling gebruikt gemaakt van de Vroegefasefinanciering van RVO Nederland. Om hiervoor in aanmerking te komen is Hoodhunt positief beoordeeld door een speciaal geselecteerde jury van deskundigen en institutionele investeerders uit het bedrijfsleven.
 • Het Hoodhunt platform is volledig uitontwikkeld om grote groepen woningzoekers en woningverkopers in beeld te brengen. Zij kunnen via een eigen account en berichtencentrum eenvoudig met elkaar in contact treden.
 • Hoodhunt heeft - met zeer beperkt marketing budget- meer dan 1.100 woningzoekers aangetrokken op het platform.
 • Hoodhunt heeft - met zeer beperkt marketing budget - al 130 woningen te koop staan. Veel van deze woningen staan exclusief op Hoodhunt.
 • Er zijn meer dan 850 woningeigenaren die op Hoodhunt hebben aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van woningzoekers in hun buurt.
 • Hoodhunt is technisch klaar voor grootschalige uitrol in binnen- en buitenland. Woningzoekers kunnen in ieder land/stad/dorp hun zoekvraag kenbaar maken. Woningaanbieders kunnen in ieder land/stad/dorp hun woning te koop zetten.
 • Hoodhunt stuurt automatisch notificaties naar iedere koper en/of verkoper - waar ook ter wereld - die een match vormen qua buurt, prijs, vierkante meters en aantal kamers.
 • Er is een zeer deskundig team samengesteld met een schat aan kennis en ervaring op het gebied van IT, commercie, schaalbaarheid en innovatie. Alle teamleden zijn aandeelhouder in Hoodhunt.


Benodigde investering en gebruik van het geld

De investering van €100.000 wordt voor het grootste deel ingezet voor marketing en sales. Hiermee zal Hoodhunt snel haar onderscheidende waarde bekend maken in Nederland. Door de laagdrempelige instap (gratis plaatsen woonwensen / koopwoning) kan Hoodhunt snel groeien. 

 • Online Marketing (Social)                               €50.000
 • SEO / SEA Marketing                                      €10.000 
 • PR / Awareness                                               €5.000
 • Strategische partnerships                              €20.000
 • Overigen (waaronder Symbid Fee)               €15.000

Mocht de crowdfunding een groot succes zijn en het minimale doelbedrag van €100.000 overschreden worden dan zal dit ingezet worden om de groei te versnellen. Het gebruik van de opgehaalde gelden in de verschillende scenario's staat beschreven in het document "use of funds" in de bijlagen.


Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten.
 • Wijziging in de macro-economische omstandigheden.
 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden.
 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is.
 • Risico op faillissement of surseance van de uitgevende instelling.
 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming.

Bedrijfsspecifieke risicofactoren

 • Er bestaat de kans dat de gevestigde orde in de woningmarkt, bestaande uit (verenigingen van) makelaars en woningwebsites, zich zullen verzetten tegen Hoodhunt omdat bepaalde diensten van makelaars (deels) overbodig worden gemaakt. 

 • Er bestaat de kans dat start-ups in binnen- en/of buitenland (delen van) het concept van Hoodhunt - waarbij potentiële kopers in beeld worden gebracht - zullen kopiëren.

Algemene risico’s investeren in aandelen

 • Verlies van kapitaal investering eigen vermogen.
 • Liquiditeit van investering in eigen vermogen.
 • Zeldzaamheid van dividenden bij start-ups.
 • Verwatering bij toekomstige financieringsrondes.

Verkrijg op onze algemene risicopagina verdere uitleg bij de hierboven genoemde risico’s en inzicht in de default rapportage van Symbid alvorens te investeren.


Voor de investeerder

We willen de komende jaren het internationaal leidende platform worden dat zowel vraag als aanbod op de woningmarkt volledig transparant voor elkaar in beeld brengt. Dit gaat om koopwoningen, huurwoningen, potentiële kopers en huurders. We richten ons voor de uiteindelijke exit op 2028. We gaan ervan uit tegen die tijd in verschillende landen strategische partnerships te hebben.


Hoodhunt heeft als doel haar aandeelhouders een adequaat dividend uit te keren. Bij de hoogte van het dividend houdt Hoodhunt rekening met de eigen kasstromen, kapitaalpositie en hetgeen over het uitkeren van dividend bepaald staat in de statuten. Hoodhunt streeft ernaar één keer per jaar dividend uit te keren.


Hoodhunt richt op een uiteindelijke verkoop voor een waardering die minimaal 30 keer hoger is dan bij het moment dat je aandeelhouder wordt. Als exit mogelijkheden zijn er verschillende (tussentijdse) scenario's waarbij men uit kan stappen door verkoop van (een deel van de) aandelen:

 • Exit bij een Serie A, Serie B en/of Serie C investering.

 • Exit bij verkoop aan een grote internationale partij die invoer van transparantie in de woningmarkt  zullen voortzetten (bijvoorbeeld Google of een internationale verzekeringsmaatschappij zoals AXA).

 • Exit bij verkoop (per land) aan lokale grote spelers in de hypotheekmarkt (in Nederland bijvoorbeeld Rabobank, in Duitsland Deutsche Bank en in de Verenigde Staten Bank of America).

 • Exit bij een beursgang.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de genoemde rendementen of een exit via de genoemde partijen gerealiseerd zullen gaan worden in de toekomst. 

Update_thumb_erwin
Erwin de Wekker
CEO

Erwin is initiatiefnemer van Hoodhunt. Zijn kracht ligt in het uitdenken en uitwerken van innovaties die positief bijdragen. Zo is onder zijn supervisie een innovatief medisch apparaat ontwikkeld waarvan de rechten zijn verkocht aan een internationaal medisch bedrijf. Nu is zijn missie om met Hoodhunt de woningmarkt menselijker te maken. Erwin is commercieel, sociaal en strategisch sterk.

Update_thumb_floris
Floris de Langen
Strategie & Design

Floris heeft binnen Hoodhunt een strategische rol en heeft een belangrijke stem bij het bepalen van de richting van Hoodhunt. Daarnaast is Floris verantwoordelijk voor het design en de branding. Floris bewaakt alle uitingen van Hoodhunt en zorgt dat deze in lijn zijn met het design en de tone of voice van het platform. Floris is Creative Director van digitaal design bureau Unc Inc (aandeelhouder).

Update_thumb_roderik
Roderik de Langen
Hoofdontwikkelaar

Roderik stuurt een team van programmeurs aan maar is zelf de hoofdontwikkelaar van Hoodhunt. Zijn specialiteiten zijn backend design & ontwikkeling, performance, schaalbaarheid, search backend, database ontwikkeling en digitale veiligheid. Roderik studeerde computerwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Roderik is Director Operations van digitaal design bureau Unc Inc (aandeelhouder).

Update_thumb_roel
Roel van de Wal
User Experience

Roel is verantwoordelijk voor een goede gebruikerservaring. Hij zorgt ervoor dat Hoodhunt intuitief en logisch aanvoelt en dat de bezoeker een positief gevoel ervaart. Zijn specialiteit ligt in het omzetten van ideeën naar concepten en gestructureerde ontwerpen. Roel studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en is User Experience Director van digitaal design bureau Unc Inc (aandeelhouder).

Update_thumb_danne
Danne de Vries
Commercieel Manager

Danne is betrokken bij alle niet-technische aspecten van Hoodhunt. Zowel op strategisch als op operationeel vlak. De kracht van Danne is op een nuchtere en zakelijke manier de business vraagstukken belichten. Danne studeerde Bedrijfseconomie aan de Rijks Universiteit Groningen en heeft een groot kennisnetwerk op het gebied van digitale marketing.

Update_thumb_eltjo
Eltjo Smit
Feature Management

Eltjo is verantwoordelijk om alle innovatieve ideeën met betrekking tot nieuwe features voor Hoodhunt te toetsten en daar prioriteit aan te geven. Zodra er besloten is om een nieuwe feature te implementeren stelt Eltjo een team samen dat dit in sprints uitwerkt. Eltjo fungeert daarbij als Scrum Master. Eltjo is Management Director van digitaal design bureau Unc Inc (aandeelhouder).

Update_thumb_robin1
Robin Klaassen
Marketing

Robin is content marketing specialist en zorgt voor een strategische marktbenadering van Hoodhunt. Robin staat voor waardevolle, relevante en consistente content, met als doel om de juiste doelgroep aan te trekken en te behouden. Robin heeft al jaren een eigen bedrijf binnen het domein van content marketing. Robin treedt binnenkort toe als aandeelhouder.

Juridische structuur

De uitgevende instelling Hoodhunt B.V. is een besloten vennootschap, opgericht op 04-02-2016 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 6529211. Het adres van de uitgevende instelling is Krelis Louwenstraat 1, B16, 1055KA Amsterdam.


De website van de uitgevende instelling is www.hoodhunt.nl.
Contactpersoon: Erwin de Wekker, erwin@hoodhunt.nl, +316-33979969.

De uitgevende instelling wordt bestuurd door In Novation B.V.

Personele ontwikkeling

Team Hoodhunt

De kern van Hoodhunt bestaat uit een team van ervaren ontwerpers en ontwikkelaars. Vanaf de start vormt digitaal design bureau Unc Inc de creatieve en technische basis van Hoodhunt. Daar waar de meeste startups het moeten doen met een founder en in veel gevallen slechts één technische co-founder, heeft Hoodhunt de beschikking over een groot team die alle expertise en ervaring in huis heeft.

Dit betekent dat Hoodhunt een schat aan kennis en ervaring heeft op het gebied van strategie, visueel ontwerp, front- en backend development, app development en content productie. Dat is goed terug zien in de kwaliteit van het Hoodhunt platform. En uiteraard enorm belangrijk bij de geplande internationale groei.Advisory board

We hebben ons omringd met een team van professionals en een advisory board met belangrijke strategische kennis en ervaring met startups en scale ups. De Hoodhunt advisory board bestaat uit:

 • Bram Smeets, ondernemer en één van de co-founders van het wereldwijd zeer succesvolle Elastic. Investeerder in meerdere startups. Bram heeft veel technische kennis en is strategisch sterk.

 • Uri Bones, co-founder Elastic. Uri is tot op heden werkzaam voor Elastic en medeverantwoordelijk voor de groei van Elastic vanaf startup tot internationaal succesvol bedrijf. Uri heeft naast veel technische kennis zeer bruikbare ervaring op het gebied van de transitie van startup naar scale up.

 • Peter Meijer, In zijn voormalige rol als Chief Operations Manager bij Trifork (tot 2017) is Peter verantwoordelijk geweest voor het selecteren en begeleiden van high-end applicaties en oplossingen. Peter investeert in meerdere startups en heeft daarnaast veel ervaring op het gebied van marketing en sales.

Het product

Om succesvol te zijn is het voor een nieuw en innovatief product belangrijk dat de doelgroep het snel begrijpt. Hoodhunt is aan iedereen uit te leggen in 3 eenvoudige stappen.


Hoodhunt voor de woningzoeker:

 1. Markeer op de digitale kaart de buurt waar je naar een koopwoning zoekt.
 2. Laat weten wat jouw woonwensen zijn en binnen welke prijsklasse je zoekt.
 3. Kom direct in contact met woningeigenaren die hun woning willen verkopen.Hoodhunt voor de woningverkoper

 1. Laat weten wat het adres van de koopwoning is.
 2. Zie direct een overzicht van actuele potentiële kopers.
 3. Kom direct in contact met iedere potentiële koper naar keuze.

Uniek

Hoodhunt is een innovatief platform dat op meerdere punten uniek is.

 • Hoodhunt is tot nog toe het enige platform - wereldwijd - waarbij woningzoekers zo nauwkeurig per buurt een zoekvraag naar een koopwoning kunnen uitzetten.

 • Hoodhunt is tot nog toe het enige platform - wereldwijd - dat wensen van individuele potentiële kopers per buurt in beeld brengt voor woningeigenaren.

 • Hoodhunt is tot nog toe het enige platform - wereldwijd - dat woningeigenaren automatisch op de hoogte stelt als er matchende woningzoekers specifiek in hun buurt zoeken.

 • Hoodhunt is het enige platform - voor specifiek de koopwoningmarkt - waar iedereen vrij inzicht heeft in vraag én aanbod. Volledig transparant dus.

 • Hoodhunt is het enige platform - voor specifiek de koopwoningmarkt - waarbij koopwoningzoekers en koopwoningeigenaren elkaar zo eenvoudig kunnen vinden en direct contact met elkaar kunnen opnemen.

 • Hoodhunt is tot nog toe het enige platform waarbij koopwoningzoekers binnen één platform internationaal een zoekvraag kunnen uitzetten. Hoodhunt kent geen grenzen.Verdienmodel

Het uitzetten van een zoekvraag en/of het plaatsen van een koopwoning met foto's is gratis op Hoodhunt. Hoodhunt is een transparante database waar iedereen vrij kan zoeken naar de beste kopers of verkopers.  


Huidige verdienmodel

Hoodhunt verdient op het moment dat een koper contact zoekt met een woningeigenaar of andersom. Er wordt daarvoor een credit afgeschreven. Voor 1 credit kan een gebruiker een conversatie starten met een andere gebruiker. De minimale aanschaf is 5 credits voor €25, daarmee kunnen 5 conversaties met kopers en/of verkopers gestart worden.


Toekomstige verdienmodellen

 1. Hoodhunt heeft een enorme database aan woningzoekers die in de toekomst een nieuwe hypotheek nodig hebben. Hoodhunt wil de mensen hierbij graag hulp aanbieden. Dat kan het beste door strategische partnerships aan te gaan met bedrijven die onafhankelijk hypotheekadvies geven en/of bedrijven die hypotheken verstrekken. Hier zullen financiële afspraken over gemaakt worden.
 2. Hoodhunt brengt mensen (vraag en aanbod) laagdrempelig bij elkaar. Er is een groep mensen die behoefte heeft aan begeleiding bij onderhandelingen en het opstellen van contracten. Hoodhunt wil ervoor zorgen dat haar gebruikers deze diensten eenvoudig kunnen vinden door samen te werken met betrouwbare  (internet)makelaars. Hier zullen financiële afspraken over gemaakt worden. 
 3. Hoodhunt is op dit moment ingericht voor de koopwoningmarkt. In de toekomst zullen hier meerdere markten aan toegevoegd worden. De particuliere huurmarkt zal de eerste toevoeging zijn. Dit is een enorme markt in binnen- en buitenland waarmee we verwachten een omzet te kunnen draaien die niet onderdoet voor de omzet uit de koopwoningmarkt. 
 4. Hoodhunt heeft - naarmate het aantal gebruikers op het platform groeit - een steeds gedetailleerder beeld van verhuiswensen van mensen. Waar wonen mensen nu en waar willen mensen graag gaan wonen? Dit is belangrijke (geanonimiseerde) informatie voor  gemeenten en projectontwikkelaars die veel gedetailleerder is dan waar zij nu mee werken. Zo kunnen zij een beter onderbouwd beleid uitstippelen rondom de woningmarkt. Hier zullen financiële afspraken over gemaakt worden.

Schaalbaarheid

Hoodhunt is vanaf dag één ontwikkeld met het oog op schaalbaarheid.

 • Hoodhunt is internationaal schaalbaar zonder dat er extra technische ontwikkelingen voor nodig zijn. Alle landen/steden/dorpen zijn op Hoodhunt gedetailleerd in beeld en overal ter wereld kan een woningzoeker tot op straatniveau aangeven waar hij/zij op zoek is naar een woning. Woningeigenaren kunnen overal ter wereld hun woning te koop zetten op Hoodhunt.
 • Hoodhunt is schaalbaar naar verschillende markten. De ontwikkelde techniek wordt nu ingezet om de koopwoningmarkt te bedienen. Bij Hoodhunt kan relatief eenvoudig - met gebruik van dezelfde techniek - de particuliere huurmarkt aangeboord worden. Dit geldt ook voor de markt voor bedrijfspanden en kantoren.Huidige status

 • Het Hoodhunt platform is volledig uitontwikkeld om grote groepen woningzoekers en woningverkopers in beeld te brengen. Zij kunnen via een eigen account en berichtencentrum eenvoudig met elkaar in contact treden.
 • Hoodhunt is technisch klaar voor grootschalige uitrol in binnen- en buitenland. Woningzoekers kunnen in ieder land/stad/dorp hun zoekvraag kenbaar maken. Woningaanbieders kunnen in ieder land/stad/dorp hun woning te koop zetten. 
 • Hoodhunt stuurt automatisch notificaties naar iedere koper en/of verkoper - waar ook ter wereld - die een match vormen qua buurt, prijs, vierkante meters en aantal kamers. 

Verdere ontwikkelingen

De technische integratie van de volgende ontwikkelingen staan op de roadmap voor Hoodhunt:

 • Strategische partnership met betrekking tot hypotheken
 • Strategische partnership met (internet)makelaars
 • Strategische partnership met gemeenten
 • Hoodhunt app voor iOS en Android
 • Hoodhunt betreding van de particuliere huurmarktDoelgroep

De doelgroep van Hoodhunt bestaat uit:

 1. Mensen die op zoek zijn naar een koopwoning.
 2. Mensen die hun woning willen verkopen.

Hoodhunt focust qua marketing op doorstromende woningzoekers. Zij hebben naast de wens voor een nieuwe koopwoning een eigen koopwoning die ze willen verkopen. De doorstromer vult het platform zowel aan de kopers, als aan de verkopers kant.

Marktomvang

Uit onderzoek in opdracht van NVM blijkt dat 30% van de woningeigenaren in Nederland plannen heeft om binnen 2 jaar te verhuizen. In Nederland zijn er 4,3 miljoen huishoudens die in een koopwoning wonen. Dat betekent dat meer dan 1,3 miljoen huishoudens op zoek zijn naar een koopwoning.

De totale markt voor Hoodhunt in Nederland komt daarmee uit op €32.5 miljoen omzet.Als het onderzoek van NVM geëxtrapoleerd wordt naar Europa en de Verenigde Staten (gecorrigeerd op percentage koopwoningen per land) zijn er ongeveer 56 miljoen mensen op zoek naar een koopwoning.

De totale markt voor Hoodhunt in Europa en de Verenigde Staten komt daarmee op €1.4 miljard omzet.

Bovenstaande cijfers gelden als alle ingeschreven gebruikers op Hoodhunt op één moment in het jaar slechts éénmalig 25 betalen om in contact te treden met toekomstige kopers en verkopers van woningen. Er is alleen gerekend met het primaire verdienmodel van Hoodhunt. De toekomstige verdienmodellen (hypotheken, deeldiensten makelaar, huurmarkt en inzicht woningmarkt voor gemeenten) zijn nog niet meegenomen. Voor meer informatie zie onder kopje "product".

Concurrentie

Hoodhunt is het eerste platform voor de woningmarkt dat potentiële kopers grootschalig in beeld brengt. Tot nog toe bestaat er - wereldwijd - nog geen platform dat hetzelfde doet. Er bestaan voor Hoodhunt geen concurrenten die dezelfde dienst aanbieden.


De consument is uiteraard wel gewend aan de gevestigde orde die bestaat uit traditionele woningwebsites en makelaars. Deze gewenning en de benodigde aanpassing in het gedrag van de klant is te beschouwen als de ware concurrent voor Hoodhunt. De woningzoeker zal bekend moeten raken met de nieuwe manier om een koopwoning te vinden. Voor de woningverkoper is het iets eenvoudiger, namelijk 'kijk op Hoodhunt en zie direct een overzicht van potentiële kopers'. 

Bij Hoodhunt is het gratis voor woningzoekers om een zoekvraag uit te zetten en voor woningeigenaren is het gratis om een woning te koop te zetten. Dat betekent dat Hoodhunt prima naast traditionele woningplatformen en/of de diensten van makelaars gebruikt kan worden. Het uitzetten kost de consument niets extra maar levert hem/haar veel nieuwe kansen op. 

Voorbeeld: 

Iedereen die afspraken heeft gemaakt met een makelaar voor verkoop van zijn/haar woning kan nog steeds eenvoudig en gratis potentiële kopers bekijken op Hoodhunt. Het merendeel van deze kopers zullen niet bekend zijn bij de makelaar. Vervolgens kan hij/zij de beste kopers door de makelaar laten benaderen. Deze kunnen zo eenvoudig meegenomen worden in het proces (voor slechts 25), dit vergroot de kans om met de best mogelijke deal uit te komen.

Huidige klanten

 • Hoodhunt heeft - met zeer beperkt marketing budget- meer dan 1.100 woningzoekers aangetrokken op het platform. 
 • Maar liefst 76% van de ingeschreven woningzoekers op Hoodhunt woont nu in een koopwoning. De meesten daarvan zullen in de nabije toekomst de huidige eigen koopwoning willen verkopen. 
 • Hoodhunt heeft - met zeer beperkt marketing budget -  al 130 woningen te koop staan. Veel van deze woningen staan exclusief op Hoodhunt.

Nieuwe klanten

De komende jaren verwacht Hoodhunt ieder jaar de volgende aantallen nieuwe gebruikers op het platform te hebben. 

 • 1 jaar na succesvolle crowdfunding: 45.876 nieuwe gebruikers (marketing alleen in Nederland)
 • 2 jaar na succesvolle crowdfunding: 247.935 nieuwe gebruikers (marketing gestart in 3 landen)
 • 3 jaar na succesvolle crowdfunding: 689.329 nieuwe gebruikers (marketing gestart in 6 landen)
 • 4 jaar na succesvolle crowdfunding: 887.609 nieuwe gebruikers (marketing gestart in 9 landen).

De komende jaren verwacht Hoodhunt aan het einde van ieder jaar de  volgende aantallen actieve gebruikers op het platform te hebben. Deze getallen houden rekening met het verloop. Mensen die een woning hebben gevonden of verkocht, en daardoor niet meer actief zijn, worden niet meegerekend. 

 • 1 jaar na succesvolle crowdfunding: 42.524 actieve gebruikers (marketing alleen in Nederland)
 • 2 jaar na succesvolle crowdfunding: 208.556 actieve gebruikers (marketing gestart in 3 landen)
 • 3 jaar na succesvolle crowdfunding: 346.592 actieve gebruikers (marketing gestart in 6 landen)
 • 4 jaar na succesvolle crowdfunding: 447.184 actieve gebruikers (marketing gestart in 9 landen).

Verkoopverhaal

Hoodhunt is een innovatief platform voor de woningmarkt dat grote potentie heeft om de markt internationaal op te schudden. Naast schaalbare techniek is sterke marketing daarbij van doorslaggevend belang. Voor Hoodhunt werkt een warme, sympathieke en persoonlijke tone of voice het beste. Hoodhunt kan daarbij putten uit de enorme stroom van persoonlijke situaties en (succes)verhalen die spelen in de woningmarkt. De mooiste verhalen zullen gedeeld worden via social media.


Marketing is het meest effectief als het over meerdere kanalen parallel wordt ingezet. Ongeacht de keuze van de kanalen zal de uiting altijd uitgaan van één of meer van de USP’s van Hoodhunt. De belangrijkste USP’s van Hoodhunt voor de gebruiker:

 • Zichtbaarheid; Met Hoodhunt ben je als woningzoeker gratis vindbaar voor woningverkopers, zolang als je dat zelf wenst.
 • Persoonlijk: Hoodhunt faciliteert direct één-op-één contact, met of zonder hulp van een makelaar.
 • Kosteneffectief: Met Hoodhunt komen woningeigenaren en woningzoekers tegen lage kosten direct met elkaar in contact.
 • Verborgen schatten: Op Hoodhunt staan veel koopwoningen die je nergens anders kunt vinden. 
 • Meer keuze: Met Hoodhunt kom je als woningeigenaar in contact met potentiële kopers waar je anders nooit van geweten had.
 • Gunfactor: Met Hoodhunt krijg je als woningzoeker de kans om jouw verhaal te vertellen. Wie ben je en waarom wil je zo graag in die buurt wonen?
 • Eigen tempo: Met Hoodhunt bepaal je zelf het tempo en ben je  onafhankelijk van een tussenpersoon die een doorloopsnelheid van zijn/haar klanten nastreeft.
 • Transparant: Hoodhunt geeft je inzicht in aanbod én vraag op de woningmarkt.
Voorbeelden voor de potentiële koper:

 • Op zoek naar een koopwoning? Laat het weten via Hoodhunt. Woningeigenaren kunnen je zo eenvoudig vinden op het moment dat ze willen verkopen.

 • Op zoek naar een koopwoning? Kom via Hoodhunt direct in contact met eigenaren van koopwoningen die exclusief via Hoodhunt te koop worden aangeboden.

 • Verhuisplannen voor over 1 jaar? Laat je zoekvraag en wensen alvast weten via Hoodhunt. Zo kom je eenvoudig in gesprek met woningeigenaren uit je favoriete buurt die ook verhuisplannen hebben, en wellicht dezelfde timing nastreven.

Voorbeelden voor de potentiële verkoper;

 • Ben je benieuwd wie er serieuze interesse hebben om jouw woning te kopen? Neem vrijblijvend een kijkje op Hoodhunt en zie direct wie er op dit moment op zoek zijn naar een koopwoning in jouw buurt.

 • Wil je je woning verkopen? Bespaar op makelaarskosten met Hoodhunt. Wij brengen de beste potentiële kopers met één druk op de knop gratis voor je in beeld. 


Hoodhunt heeft veel onderscheidende eigenschappen die belangrijk zijn in de de huidige tijd; snelheid, eerlijkheid, transparantie, massa en zelf-expressie. Een cocktail voor succes.

Hoodhunt maakt de woningmarkt menselijk

Een huis is een grote aankoop. In veel gevallen de grootste die mensen doen in hun leven. Toch moet je binnen een paar dagen beslissen of je die ene koopwoning zal kopen. Want zo werkt de woningmarkt. Kan dat niet anders? Ja.

Hoodhunt geeft de mensen - kopers en verkopers - meer tijd. Meer tijd om zichtbaar te zijn, meer tijd om te onderzoeken en meer tijd om te beslissen. Hoodhunt brengt de grote groep mensen met verhuisplannen in beeld. Woningeigenaren die in de nabije toekomst hun woning wél willen verkopen - maar niet toe zijn aan een strak en definitief verkoopschema omdat ze zelf nog op zoek zijn - krijgen een podium. Want zij zijn zeer interessant voor potentiële kopers en andersom, maar tot op heden onzichtbaar.

Daarnaast brengt Hoodhunt potentiële kopers in beeld voor woningeigenaren. Hoodhunt geeft hen een gezicht, vertelt hun verhaal en maakt ze menselijk. Wie zijn deze kopers en wat bieden ze? Waarom willen ze precies in deze buurt wonen? Zitten er potentiële kopers tussen die qua timing van verhuizen perfect aansluiten? Wie willen de houten vloer overnemen en wie zijn bereid daarvoor te betalen? Dit zijn zaken waar de huidige woningmarkt vaak aan voorbij vliegt door de hoge snelheid. Binnen een paar uur beslissen is helaas geen uitzondering meer voor de grootste aankoop in een mensenleven.

Hoodhunt geeft mensen meer tijd. Zo kun je op een rustige avond, met een glas wijn erbij, een zoekvraag uitzetten voor een koopwoning in jouw toekomstige buurt. Zo word je eenvoudig gevonden door de juiste woningeigenaren. En je blijft zolang zichtbaar als je zelf wenst. Of je kunt juist kijken wie er op dit moment serieuze interesse hebben om jouw woning te kopen. Mensen komen eenvoudig met elkaar in contact en kunnen op hun eigen tempo met elkaar afstemmen om tot een deal te komen. Met of zonder de hulp van een makelaar. Hoodhunt brengt rust en transparantie in de woningmarkt, en creëert daarmee nieuwe kansen voor iedereen.


Een transparante woningmarkt:

Vraag een willekeurige woningeigenaar of hij/zij op dit moment mensen kan aanwijzen die zijn/haar woning willen kopen. Grote kans dat deze persoon niet 1 potentiële koper weet op te noemen. Dat is best vreemd in een markt waar sprake is van een tekort aan koopwoningen en er waarschijnlijk meer dan 100 potentiële kopers zijn. Anno 2018 zou iedereen in staat moeten zijn om direct te kunnen zien wie deze potentiële kopers van de eigen woning zijn. Zonder daar eerst een dure makelaar(dienst) als tussenpersoon voor in te moeten schakelen. Hoodhunt maakt de woningmarkt transparant zodat je niet hoeft te betalen voor iets wat vrij inzichtelijk kan zijn. Uiteraard kunnen deeldiensten van de makelaar (onderhandelen, koopcontract opstellen etc) daarbij gewoon ingezet worden. Hoodhunt is niet tegen makelaars, wél tegen gesloten portefeuilles die alleen het eigen commerciële belang dienen.


Viral content:

Voor Hoodhunt zal content in posts, videos, blogs, nieuwsbrieven en de profielen op Hoodhunt zelf verschijnen. Mensen zullen aangespoord en beloond worden om eigen hoods/woningen/motivaties/verhalen/content te delen via social media. Hierdoor vergroten we het bereik van Hoodhunt op een effectieve en leuke manier. Daarnaast zullen we alle kansen aangrijpen om ervoor te zorgen dat content van Hoodhunt viral gaat. De belangrijkste voorwaarden voor viral content zijn goed vertegenwoordigd in de vele persoonlijke verhalen waaruit we kunnen putten; emotie, zelf expressie, praktische waarde, context en vormgeving. Door content die aanslaat (bv succesverhalen)  te promoten kunnen we het bereik snel verder vergroten met elke keer weer een goede kans dat iets viral gaat.


Marketing & sales kanalen

We zullen de volgende marketing kanalen gebruiken voor Hoodhunt:

 • Online Marketing (Social)
 • SEO / SEA
 • Radio
 • Direct Mailing
 • PR via radio, tijdschriften en kranten.

Marketing doel

Via de verschillende marketingkanalen zullen we veel nieuwe gebruikers aantrekken op het platform. De komende jaren verwacht Hoodhunt ieder jaar de volgende aantallen nieuwe gebruikers op het platform te hebben. 

 • 1 jaar na succesvolle crowdfunding: 45.876 nieuwe gebruikers (marketing alleen in Nederland)
 • 2 jaar na succesvolle crowdfunding: 247.935 nieuwe gebruikers (marketing gestart in 3 landen)
 • 3 jaar na succesvolle crowdfunding: 689.329 nieuwe gebruikers (marketing gestart in 6 landen)
 • 4 jaar na succesvolle crowdfunding: 887.609 nieuwe gebruikers (marketing gestart in 9 landen).

De komende jaren verwacht Hoodhunt aan het einde van ieder jaar de  volgende aantallen actieve gebruikers op het platform te hebben. Deze getallen houden rekening met het verloop. Mensen die een woning hebben gevonden of verkocht, en daardoor niet meer actief zijn, worden niet meegerekend. 

 • 1 jaar na succesvolle crowdfunding: 42.524 actieve gebruikers (marketing alleen in Nederland)
 • 2 jaar na succesvolle crowdfunding: 208.556 actieve gebruikers (marketing gestart in 3 landen)
 • 3 jaar na succesvolle crowdfunding: 346.592 actieve gebruikers (marketing gestart in 6 landen)
 • 4 jaar na succesvolle crowdfunding: 447.184 actieve gebruikers (marketing gestart in 9 landen).

Partnerships

Het komende jaar onderzoekt Hoodhunt partnerships met verschillende organisaties op het gebied van:

 • Hypotheekadvies
 • Hypotheken
 • Makelaars (deel)diensten
 • Stedelijke ontwikkeling

Omzet tot nu toe

Resultatenrekening

De volgende informatie ziet op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 en is de meest recent beschikbare informatie. 

 • Omzet: €0

 • Operationele kosten: €163.729

 • Financieel resultaat: -€14.199

 • Nettoverlies: €177.928

Balans en zekerheden 

De balansdatum van deze informatie is 31 maart 2018.

Het eigen vermogen bedraagt -€24.493 en bestaat uit:

 • Geplaatste kapitaal: 11

 • Agio storting: €182.827

 • Wettelijke reserves: 289.960

 • Overige reserves: -497.291

Het vreemd vermogen bedraagt €304.774 en bestaat volledig uit de Vroegefasefinanciering van RVO Nederland. Per 20 juni 2019 dienst er €57.374 afgelost te worden per jaar op deze lening. 

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 0/100. 

Het werkkapitaal bedraagt -€10.626 en bestaat uit:

 • Vlottende activa: €2.113
 • Liquide middelen: €8.570
 • Kortlopende schulden: €21.309

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de nieuwe aandelen in de financieringsronde via crowdfunding. 

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting minimaal €100.000 en maximaal €500.000. Na de uitgifte van de nieuwe aandelen is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen bij een minimale opbrengst van €100.000 20/80. Na de uitgifte van de nieuwe aandelen uitgaande van de maximale opbrengst van €500.000 is deze verhouding 61/39.


Na de uitgifte van de nieuwe aandelen bedraagt het werkkapitaal €89.374 bij een minimale opbrengst en bestaat uit:

 • Vlottende activa: €2.113
 • Liquide middelen: €108.570
 • Kortlopende schulden: €21.309

Bij een maximale opbrengst bestaat het werkkapitaal uit €489.374 en bestaat uit:

 • Vlottende activa: €2.113
 • Liquide middelen: €508.570
 • Kortlopende schulden: €21.309

Verwachte omzet

In het finanicële business plan van Hoodhunt zijn er verschillende aannames gedaan welke in 3 verschillende scenario's zijn doorgerekend; een best case, een average case en een worst case. 

Hoodhunt verwacht in voor de verschillende scenario's de volgende omzetten voor de komende jaren te realiseren;


Best Case scenario

 • Omzet 1 jaar na succesvolle crowdfunding: €1.119.357
 • Omzet 2 jaar na succesvolle crowdfunding: €4.575.988
 • Omzet 3 jaar na succesvolle crowdfunding: €12.725.788

Average case scenario

 • Omzet 1 jaar na succesvolle crowdfunding: €471.383
 • Omzet 2 jaar na succesvolle crowdfunding: €2.547.536
 • Omzet 3 jaar na succesvolle crowdfunding: €7.082.862

Worst case scenario

 • Omzet 1 jaar na succesvolle crowdfunding: €99.916
 • Omzet 2 jaar na succesvolle crowdfunding: €1.530.542
 • Omzet 3 jaar na succesvolle crowdfunding: €4.254.639

Aannames

Tenzij anders vermeld is voor alle informatie met het average case scenario gerekend. De latere extra verdienmodellen zijn nog niet meegenomen. Hieronder worden de aannames van best case, average case en worst case verklaard.


Verhouding woningzoekers / woningverkopers op Hoodhunt 

Hoodhunt richt zich met marketing vrijwel uitsluitend op woningzoekers. Zo is de boodschap eenduidig en krachtig. We doen dit omdat meer dan de helft van de woningzoekers een koopwoning heeft die binnenkort op de markt komt (doorstromers). Zonder er extra moeite voor te doen zien we bij verschillende marketingtesten dan ook dat voor iedere 6 woningzoekers op het platform er als “bij-effect” 1 koopwoning op het platform geplaatst wordt. Het gaat dan dus vaak om een woningzoeker die zelf een woning te verkopen heeft. 

Best Case        6 woningzoekers  - 1 koopwoning

Average case   7 woningzoekers - 1 koopwoning

Worst Case      8 woningzoekers - 1 koopwoning


Social media marketing

Het afgelopen jaar hebben we meerdere testen gedraaid op social media. We hebben onszelf daarbij constant verbeterd. Om één woningzoeker op het platform te trekken (hood getekend) betaalden we eerst gemiddeld €13 en momenteel gemiddeld €4 aan marketing promotie kosten. Deze getallen zijn behaald met gepromote berichten berichten op Facebook. Na gesprekken met verschillende gespecialiseerde social media bureaus blijkt dat dit efficiënter kan en de kosten per hood verder naar beneden kunnen. Aan de andere kant werkt Facebook ook zo dat als er binnen korte tijd veel geld gespendeerd wordt de kosten per conversie wat kunnen stijgen. Zo betaal je dus voor snelheid. Volgens de bureaus zou deze kostenstijging zeker niet hoger dan €1 zou moeten zijn. We hebben echter alle berekeningen conservatief gedaan met onderstaande waarden. 


Best Case        kosten voor 1 woningzoeker - €6 

Average case   kosten voor 1 woningzoeker - €7 

Worst Case      kosten voor 1 woningzoeker - €8


Radio campagne

We willen met Hoodhunt snel veel gebruikers op ons platform halen. Indien €300.000 opgehaald wordt met deze financieringsronde via crowdfunding - is één van de middelen die we daarvoor zullen inzetten Radio. Uit onderzoek blijkt dat generatie X en de generatie babyboomers (beide doorstromers op de woningmarkt)  goed te bereiken zijn met radio. Een radiocampagne van €36.000 euro bereikt naar verwachting 2,2 miljoen mensen. Zij horen de Hoodhunt boodschap gemiddeld 8,5 keer. De verwachting is dat van de doelgroep doorstromers tussen de 30 en 60 jaar 935.094 mensen worden bereikt. Zij horen de boodschap van Hoodhunt gemiddeld 9,6 keer. Als 30% van hen concrete verhuisplannen heeft, dan betekent dat de boodschap voor zo'n 280.000 mensen relevant is. Als 1 op de 10 mensen - voor wie de boodschap relevant is en deze 10 keer hoort - gratis een hood tekent op Hoodhunt, dan levert een investering van €36.000 voor de radio 28.000 hoods op. We geven daarmee per hood een bedrag van €1,25  uit. Om conservatief te blijven hebben we gerekend met onderstaande aannames:


Best Case        kosten voor 1 woningzoeker - €2 

Average case   kosten voor 1 woningzoeker - €3  

Worst Case      kosten voor 1 woningzoeker - €4


Er is geen rekening gehouden met de enorme groep starters op de koopwoningmarkt die de radioboodschap eveneens horen en een hood kunnen aanmaken. Over heel 2017 waren starters verantwoordelijk voor maar liefst 55% van de woning aankopen in Nederland. Dit zal uiteraard een bijkomend (zeer) positief effect hebben op het aantal hoods dat aangemaakt wordt op Hoodhunt. 


Percentage gebruikers dat betaald

We gaan ervan uit dat iedereen die de moeite neemt om een hood op Hoodhunt te tekenenen en daarbij zijn/haar wensen invult daadwerkelijk op zoek is naar een koopwoning. Tevens gaan we ervan uit dat iedereen die een woning met foto’s via Hoodhunt aanbiedt zijn/haar woning in de nabije toekomst wilt verkopen. We gaan er daarom vanuit dat het merendeel van deze mensen bereidt is om €25 te betalen om met de “beste 5 kopers” danwel de “beste 5 woningeigenaren” in contact te treden. Om hierin conservatief te blijven hebben we gerekend met de volgende getallen; 


Best Case        60% van de gebruikers betaalt

Average case   50% van de gebruikers betaalt

Worst Case      40% van de gebruikers betaalt


Organische groei door social media

Hoodhunt is een nieuwe manier om een koopwoning te vinden en een nieuwe manier om zonder makelaar in contact te komen met kopers van een koopwoning. Voor Hoodhunt zullen we goede content marketing inzetten waarmee we vooral persoonlijke en sympathieke succesverhalen zullen delen. Iedere keer weer is er een goede kans dat deze viral gaat. We rekenen daarom vrij conservatief met de volgende aannames:


Best Case        12% organische groei

Average case   10% organische groei

Worst Case       8% organische groei


Relevantie / aantal matches

We hebben momenteel ruim 1100 hoods op Hoodhunt. Bij 700 hoods hebben we gezien dat een gemiddelde stedelijke woning van €250.000 tot €400.000  één matchende woningzoeker heeft (match op prijs én m2 én aantal kamers én buurt). In een aantal gevallen zijn dat er 2 en sporadisch 3. Dit is te weinig voor mensen om credits via Hoodhunt aan te schaffen en met deze mensen in contact te treden. We gaan er pas vanuit dat Hoodhunt relevant genoeg is om geld uit te geven op het moment dat we 10 matchende potentiële kopers per gemiddelde woning kunnen tonen. 7.000 woningzoekers leveren dus voor de gemiddelde woning in stedelijk gebied 10 matches op. Gerekend met bovenstaande average scenario's komen we uit op de volgende getallen voor de komende jaren:


1 jaar na succesvolle crowdfunding: 39.696 actieve hoods (Dat betekent direct 57 matchende kopers in beeld)

2 jaar na succesvolle crowdfunding: 192.095 actieve hoods  (Hoodhunt actief in 3 landen)

3 jaar na succesvolle crowdfunding: 308.245 actieve hoods  (Hoodhunt actief in 6 landen)

4 jaar na succesvolle crowdfunding: 788.430 actieve hoods  (Hoodhunt actief in 9 landen)


Het gaat bij bovenstaande berekening om actieve hoods. Er is dus rekening gehouden met verloop.

Tot nu toe geinvesteerd

Er is in totaal reeds €466.400 geïnvesteerd in Hoodhunt. 


Daarvan is €180.000 door de huidige aandeelhouders geïnvesteerd en €286.400 vanuit RVO Nederland gekomen als Vroegefasefinanciering. 

Investeringsbehoefte

Hoodhunt heeft een investeringsbehoefte van minimaal €100.000. Hiermee verwachten we de onderscheidende waarde van Hoodhunt snel bekend te maken in Nederland (en daarbuiten). Echter we hebben een investeringsbehoefte die oploopt tot het maximale bedrag van €500.000 waarbij Hoodhunt beoogt uit te breiden naar de particuliere huurmarkt.

Gebruik van de opgehaalde gelden

Minimaal benodigde investering van €100.000 

Met de minimale opbrengst van €100.000 zullen we flinke groei realiseren in onze thuismarkt Nederland. Met deze investering verwachten we met slim opgezette social media campagnes en SEO/SEA, na één jaar, rond de 42.000 actieve Nederlandse gebruikers op het platform te hebben. Daarbij zullen we alles nauwkeurig meten zodat we constant werken aan een hogere conversie op het platform. In dit jaar zullen we diverse potentiële strategische partners onderzoeken, teneinde nog sneller te kunnen groeien.

 • Online Marketing (Social)                             €50.000
 • SEO / SEA Marketing                                   €10.000 
 • PR / Awareness                                            €5.000
 • Strategische partnerships                             €20.000
 • Overigen (waaronder Symbid Fee)              €15.000

Waar besteden we de gelden aan in geval van €150.000 investering?

Vanaf een bedrag van €150.000 zal Hoodhunt professioneel vertaald worden naar het Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees en Italiaans. Het platform zal voor alle landen - waarvoor één van deze talen de voertaal is - geactiveerd worden, zodat Hoodhunt daar direct bruikbaar is. De media in deze landen zullen benaderd worden om te schrijven over het nieuwe en innovatieve platform Hoodhunt voor hun woningmarkt. Daarbij zullen we claimen het eerste platform te zijn, die volgens onze transparante manier werkt. Begin 2019 zullen we marketingcampagnes in de Duitse markt opstarten.


Waar besteden we de gelden aan in geval van €200.000 investering?

Als een investering van €200.000 gehaald wordt zullen er een aantal extra features voor Hoodhunt ontwikkeld worden die de gebruikerservaring verder optimaliseren. Deze zijn direct bruikbaar in alle landen waar Hoodhunt actief is/wordt. Daarnaast zullen we verschillende methoden inzetten waarmee we woningeigenaren hyperlokaal (per buurt) kunnen targetten en wijzen op potentiële kopers voor hun woning. 


Waar besteden we de gelden aan in geval van €300.000 investering?

Vanaf een bedrag van €300.000 zullen we een radiocampagne in Nederland starten om de naamsbekendheid van Hoodhunt te vergroten. Er is een enorme doelgroep van meer dan 2 miljoen mensen in Nederland voor wie de Hoodhunt radioboodschap direct relevant is. Onderzoek laat zien dat zij (Generatie X en Babyboomers) met radio goed bereikbaar zijn. Vooral de omvang van de doelgroep maakt radio - in combinatie met goed meetbare online marketing - een sterk marketingkanaal voor Hoodhunt.


Waar besteden we de gelden aan in geval van €400.000 investering?

Vanaf €400.000 investering zullen we de start van de marketingcampagnes voor Duitsland naar voren halen en deze nog in 2018 starten. Er zal een Duitse Country Manager aangesteld worden (deze persoon is al bekend, woont in Berlijn en werkt al mee aan Hoodhunt). Hij zal verantwoordelijk zijn voor groei en strategische partnerships in Duitsland. Tevens zal de Hoodhunt app ontwikkelt worden. Doordat we inmiddels veel gebruikerservaring hebben kunnen we een zeer gebruiksvriendelijke app ontwikkelen.


Waar besteden we de gelden aan in geval van €500.000 investering?

Als we het maximale bedrag van €500.000 halen zal Hoodhunt uitgebreid worden naar de particuliere huurmarkt. Dit biedt enorme kansen voor het merk Hoodhunt om sneller te groeien. Daarnaast zullen we de marketingcampagnes vervroegd uitbreiden naar een ander Europees land. De grootste kanshebbers daarvoor zijn Frankrijk en Spanje.

Rendement

Rendement

Iedere investeerder kan meedoen vanaf €20. Je investeert in een lidmaatschap van de op te richten Hoodhunt Coöperatie U.A. Voor elke succesvolle uitgifte van aandelen aangeboden via Symbid Coöperatie U.A. wordt er voor de investeerders een nieuwe investeringscoöperatie opgezet, één per uitgevende instelling. Dit gebeurt alleen op het moment dat het minimale benodigde doelbedrag is bereikt. Investeerders kopen indirect aandelen in de uitgevende instelling door te investeren in de coöperatie. Als investeerder ontvang je certificaten van de coöperatie ter hoogte van het bedrag van jouw investering. 

De investeringscoöperatie zal het totaal aan opgehaalde gelden gebruiken om normale aandelen te verkrijgen in Hoodhunt B.V. De minimale opbrengst van de uitgifte is €100.000 en vertegenwoordigd een aandelen percentage in Hoodhunt B.V. van 7%.

De functie van de investeringscoöperatie is niet alleen financieel, voor de ondernemer is de coöperatie ook een mogelijkheid om zijn investeerders te betrekken bij de bedrijfsvoering. De ondernemer kan de investeerders om advies vragen via de coöperatie. De coöperatie treedt ook op als de aandeelhouder haar juridische advies nodig heeft voor beslissingen binnen het bedrijf van de ondernemer. Bijvoorbeeld op het moment dat het aandelenkapitaal wordt uitgebreid. 

De lidmaatschappen (en dus de investering) zijn beperkt overdraagbaar. Er moet namelijk eerst toestemming gevraagd worden aan het bestuur van de coöperatie. 

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend of door de verkoop van de coöperatie na een waardestijging van het bedrijf. Wanneer de kasstromen van het bedrijf het toelaten ontvangt de belegger het dividend jaarlijks. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal de gemaakte winst bepalen hoeveel van deze winst als dividend uitgekeerd kan worden. De dividenden zullen eerst worden uitgekeerd aan de investeringscoöperatie. Hierna zal er gekeken worden naar het aantal certificaten per lid, om te bepalen op hoeveel dividend elk lid recht heeft. Er kan geen garantie worden afgegeven dat er dividenden uitbetaald gaan worden. 

Meer informatie over het dividendbeleid is te vinden in de aandeelhoudersovereenkomst tussen Hoodhunt B.V. en de Hoodhunt Coöperatie U.A. Deze is te vinden onder de overige bijlagen.

Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van (andere) beleggers cq. aandeelhouders en founders.

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit hun investering.


Exit scenario's

We willen de komende jaren het internationaal leidende platform worden dat zowel vraag als aanbod op de woningmarkt volledig transparant voor elkaar in beeld brengt. Dit gaat om koopwoningen, huurwoningen, potentiële kopers en huurders. We richten ons voor de uiteindelijke exit op 2028. We gaan ervan uit tegen die tijd in verschillende landen strategische partnerships te hebben.


Hoodhunt heeft als doel haar aandeelhouders een adequaat dividend uit te keren. Bij de hoogte van het dividend houdt Hoodhunt rekening met de eigen kasstromen, kapitaalpositie en hetgeen over het uitkeren van dividend bepaald staat in de statuten. Hoodhunt streeft ernaar één keer per jaar dividend uit te keren.


Hoodhunt richt op een uiteindelijke verkoop voor een waardering die minimaal 30 keer hoger is dan bij het moment dat je aandeelhouder wordt. Als exit mogelijkheden zijn er verschillende (tussentijdse) scenario's waarbij men uit kan stappen door verkoop van (een deel van de) aandelen:


 • Exit bij een Serie A, Serie B en/of Serie C investering.


 • Exit bij verkoop aan een grote internationale partij die invoer van transparantie in de woningmarkt  zullen voortzetten (bijvoorbeeld Google of een internationale verzekeringsmaatschappij zoals AXA).


 • Exit bij verkoop (per land) aan lokale grote spelers in de hypotheekmarkt (in Nederland bijvoorbeeld Rabobank, in Duitsland Deutsche Bank en in de Verenigde Staten Bank of America).


 • Exit bij een beursgang.


Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de genoemde rendementen of een exit via de genoemde partijen gerealiseerd zullen gaan worden in de toekomst. 


Waardebepaling Hoodhunt


Voor de waardebepaling van Hoodhunt is gebruik gemaakt het internationaal leidende platform voor digitale bedrijfswaarderingen Equidam. 


Meer dan 80.000 startups en bedrijven in 88 landen maken gebruik van Equidam om hun waarde te berekenen en te begrijpen. De technologie heeft Hoodhunt gebenchmarked met plusminus 10 miljoen datapunten van markttransacties van vergelijkbare bedrijven (B2C, B2B, markt, omvang, team etc) teneinde met accurate financiële parameters tot een waardering te komen.  


Er wordt daarbij rekening gehouden met uiteenlopende factoren die invloed hebben op de waardering. Daarbij valt te denken aan zaken als de expertise van het team, de forecast, het product, de markt en de mate van schaalbaarheid. De waarde wordt berekend met de vijf meest gangbare waarderingsmethoden die door institutionele investeerders worden gebruikt. Afhankelijk van de fase van het bedrijf weegt de ene waarderingsmethode zwaarder dan de andere. In de bijlagen tref je het Equidam waarderingsrapport voor Hoodhunt en een document met uitleg over de gebruikte methoden.


De waardering van Hoodhunt is bepaald met het Average Case Scenario (zie onder kop financiën voor meer uitleg). De waardering van Equidam voor Hoodhunt - gebaseerd op een mix van de vijf waarderingsmethoden - is berekend op €6.000.250. Wij vinden deze waardering hoog en schatten in dat de waardering niet voldoende aantrekkelijk is voor veel investeerders. 


Voordat we de waardebepaling door Equidam hebben laten doen, was er door de huidige aandeelhouders al besloten om 7% aandelen uit te geven bij een investering van 100.000 euro. Dat betekent een pre-money waardering van €1.328.571. Aangezien gedegen groei voor Hoodhunt de hoogste prioriteit heeft, betekent dit dat we besluiten om bij de huidige crowdfunding investeringsronde sterk af te wijken van de Equidam waardering. Bij de maximale investering van €500.000 wordt 27,3% van de aandelen van Hoodhunt uitgegeven.


De belangrijkste reden hiervoor is dat de investering in Hoodhunt in deze fase van het bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk moet zijn. Daarnaast ligt de waardering van €1.328.571 in lijn met de waardering van de meest recente investeringsronde van Hoodhunt. In september 2017 is door de huidige aandeelhouders €72.000 geïnvesteerd op een post-money waardering van €935.000. Een aantal huidige aandeelhouders van Hoodhunt investeert deze crowdfundingsronde zelf mee voor in totaal €20.000. Uiteraard tegen dezelfde waardering.


Met de laatste investering van €72.000 zijn er grote slagen in ontwikkeling geweest die het platform klaar hebben gemaakt voor de grote uitrol. Er zijn tevens cruciale marketing testen gedaan met zeer positieve resultaten. Deze testen hebben de markt voor Hoodhunt gevalideerd en belangrijke inzichten opgeleverd. Dit betekent dat een waardering van €1.328.571 past bij de fase van Hoodhunt in combinatie met het doel van deze crowdfunding. Groei!

Risico's

Investeren in Hoodhunt neemt risico's met zich mee. Het belangrijkste risico is dat de verwachte omzet niet gehaald wordt. Om het risico optimaal te kunnen inschatten hebben we een Best -, Average - en Worst Case Scenario uitgewerkt. We hebben alle bekende informatie waarvan we weten dat die van invloed is meegenomen in deze prognoses. Zaken die we niet kunnen weten hebben we naar beste eer en geweten ingeschat. De verschillende scenario's worden uitvoerig besproken onder het kopje "aannames".


Zelfs de beste prognose biedt geen garantie dat de verwachte omzet daadwerkelijk gehaald zal worden. Ook niet van het Worst Case Scenario. We hebben daarom een stresstest uitgevoerd op het Worst Case Scenario waarbij de omzet vrijwel op nul is gehouden. Daarmee kan Hoodhunt - met een minimale investering van €100.000 - zeker 11 maanden vooruit. We verwachten dan nog steeds grote aantallen gebruikers op het platform te hebben, die behoefte is namelijk uitvoerig getest. 


We zullen in dat geval op zoek gaan naar andere verdienmodellen die zowel voor de gebruikers als de aandeelhouders van Hoodhunt een goed alternatief zijn. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan abonnementsvormen en/of financiële afspraken met strategische partners. 


Een uitgebreide omschrijving van algemene -, bedrijfsspecifieke - en productspecifieke risico's is te vinden onder "samenvatting" bovenaan deze pagina


Verklaringen uitgevende instellingen

Geen wijziging van betekenis

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de uitgevende instelling.

Tendensen 

Er zijn geen gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben voor de vooruitzichten van de uitgevende instelling.

Geen wijziging van betekenis in de financiële- of handelspositie

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen wijziging van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van de uitgevende instelling en de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.

Corporate Governance Code

Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past de uitgevende instelling (niet beursgenoteerd) deze code niet toe.

Potentiële tegenstrijdige belangen

Er is geen sprake van (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens de uitgevende instelling van de leden van het bestuur van de uitgevende instelling enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.

Procedures

Er zijn geen overheids ingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de uitgevende instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de uitgevende instelling of de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.

Cijfers

Alle cijfers in dit informatiememorandum zijn niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit houdt in dat er geen accountantsverklaring op de cijfers zit. Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. 


Symbid en het platform


Enige achtergrond Symbid

De activiteiten van Symbid bestaan grotendeels uit het aannemen en doorgeven van orders voor retail, vermogende en professionele beleggers. Door middel van haar activiteiten ondersteunt Symbid de interactie tussen betrokken beleggers en vooruitstrevende startende en groeiende bedrijven in het MKB in Nederland. Het gaat daarbij om de financiering van verschillende soorten projecten die met een betrokken groep investeerders of ambassadeurs positieve impact op de maatschappij realiseren. Ons platform verzorgt online een niet gepersonaliseerde aanbeveling bij een breed publiek door organisaties in staat te stellen om haar project op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en de relatie met haar financiers/beleggers professioneel op te bouwen en te onderhouden.


Verbonden agentschap

Symbid Coöperatie UA heeft een zoals gedefinieerd in de Wet Financieel Toezicht (Wft) Verbonden Agentschap met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd, Ilfa Tools & Service B.V.; Ilfa is een beleggingsonderneming in de zin van de Wft, heeft hiervoor een vergunning van de AFM ontvangen als bedoeld in artikel 2:96 Wft en staat hiermee onder toezicht van de AFM.


Overige bij de uitgifte betrokken partijen


Bij de uitgifte vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:

 • HoodHunt BV, de uitgever van de aandelen aan de investeringscoöperatie;
 • Symbid Crowdfunding, een handelsnaam van Symbid Coöperatie UA., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52466825;
 • De nog op te richten investeringscoöperatie Hoodhunt Coöperatie UA: Een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te (nog op te richten) kantoorhoudende aan (nog op te richten) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (nog op te richten);

 • De investeringscoöperatie vervult een rol binnen het Symbid Crowdfunding concept voor aandelen crowdfunding. Alle deelnemende investeerders worden gebundeld in één op te richten investeringscoöperatie vormen uit hun midden een bestuur met 3 bestuurders. De investeringscoöperatie geeft overdraagbare certificaten uit aan haar leden in ruil voor een inleg, van welke de coöperatie vervolgens het op het Symbid Crowdfunding platform overeengekomen aandelenpercentage in de onderliggende uitgevende instelling verkrijgt.