Idea-equity-label
Convertible
nl_geldenondernemen_idea.tooltip.convertible.note
Billboard_instatreeheader Play
Medium_thumb_pim_betist_foto
Pim Betist team 7
Pim Betist Amsterdam, NL

Instatree

Met al €10.000 terugkerende omzet per maand is Instatree klaar om op te schalen en samen met jou de adviesmarkt te digitaliseren.

$717.670 gefinancierd
154%
$465.768 0
Minimum doelbedrag Dagen over
€600.000 4,00%
Maximum doelbedrag Rente
Product

Update 21-5-2019:

De campagne van Instatree is met 2 weken verlengd, Pim deelt via een update waarom.

Het is vandaag om 3 redenen tijd voor champagne. Allereerst omdat het best verkopende team van ABN AMRO de lead genomen heeft in de race naar de verkoop van de meeste VraagHugo abonnementen. Het platform dat draait op Instatree! Lees de hele update hier.


Het Concept

Probleem

Het uur-factuur model van adviseurs en advocatenkantoren staat steeds meer onder druk als het gaat om ‘standaard’ documenten en adviezen. Hoogopgeleide professionals verspillen hun talent en kennis door zich bezig te houden met dit soort werk en ‘wij’ particulieren en ondernemers betalen de rekening. Niet gek dus dat we zelf op zoek gaan naar templates. Dit kost echter veel tijd en brengt de nodige risico’s met zich mee.


Dit probleem is met software op te lossen. Echter is deze software voor middelgrote en kleine advocaten- en advieskantoren niet op een laagdrempelige manier beschikbaar. Dit betreft een wereldwijde markt waarvan we inschatten dat die per jaar ongeveer een miljard gaat besteden aan documenten- en adviesautomatisering.


Oplossing

Instatree is een simpel vraag-en-antwoordsysteem waarmee gebruikers digitale adviezen krijgen en juridische documenten helemaal zelf op maat maken. Werkt dat echt? Hoor ik je denken. Jazeker!


Bewezen concept

SOLV Advocaten heeft haar standaarddocumenten en adviezen met Instatree gedigitaliseerd en ontsloten via online platform VraagHugo.nl. Het platform heeft al meer dan 1.000 MKBers en ZZPers als klant die bijvoorbeeld hun arbeidsovereenkomsten, privacy statements en algemene voorwaarden zelf via vraag en antwoord in elkaar klikken.


Instatree geeft deze partijen een nieuw verdienmodel via het digitale kanaal met veel cross en upsell mogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer gebruikers bellen met vragen.


Samenvatting uitgifte

Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit investeringsmemorandum. Iedere beslissing van potentiële investeerders om in te schrijven op de uitgifte moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele investeringsmemorandum, inclusief de bijlagen.

 • Uitgevende instelling: Hugo Holding B.V.

 • Website uitgevende instelling: https://www.vraaghugo.nl

 • Soort uitgifte: Converteerbare obligatie

 • Omvang uitgifte: minimum €400.000 en maximum €600.000

 • Minimale nominale waarde participatie: €20

 • Doel Uitgifte: Groeikapitaal/werkkapitaal

 • Conversie optie: Onder bepaalde omstandigheden kan de obligatie converteren tot (certificaten van) aandelen in de uitgevende instelling

 • Valuation cap: afhankelijk van de toekomstige omzet minimaal een pre-money waardering van €1 miljoen en maximaal €2 miljoen

 • Risicoprofiel: Hoog (Bedrijf is langer dan 3 jaar geleden opgericht, klik hier voor meer informatie over de definitie van het risicoprofiel)
 • Rente: 4% (enkelvoudig)
 • Zekerheidstelling: Geen
 • Looptijd: 24 maanden 
 • Mogelijkheid tot vervroegde aflossing: Nee
 • Symbid kosten uitgevende instelling: 4-7% succes fee

 • Symbid kosten Investeerders: 1% administratiekosten

 • Doelgroep uitgifte: Retail investeerders

 • Verwacht rendement: Niet vooraf bepaald, afhankelijk van financiële resultaten van uitgevende Instelling

Uitgevende instelling beoogt financiering voor een minimumbedrag van €400.000, waarbij inbegrepen €75.000 financiering door overdracht van aandelen door bestaande aandeelhouders, aan te trekken via het Symbid-Platform door middel van het uitgeven van twee obligatieleningen:

 • een obligatielening A, voor een niet vooraf bepaald totaalbedrag, tegen een leenbedrag van ten minste €50.000 per uitlener, welke in drie verschillende tranches zal worden verstrekt op basis van financiële resultaten van de uitgevende instelling en welke bij conversie recht geeft op aandelen in het aandelenkapitaal van uitgevende instelling;
 • een obligatielening B, voor een niet vooraf bepaald totaalbedrag, tegen een leenbedrag van ten hoogste €49.999 per uitlener welke in een tranche zal worden verstrekt en welke bij conversie recht geeft op certificaten van aandelen van uitgevende instelling;
Er zijn reeds drie ondertekende term sheets met beleggers voor een obligatielening A, resulterend in toezeggingen van in totaal €325.000.

Daarnaast zijn er reeds ondertekende term sheets met aandeelhouders voor een totaalbedrag van €75.000 voor participaties in het aandelenkapitaal van uitgevende instelling tegen een pre-money waardering van €1,2 miljoen.

Als laatste is er een ondertekend term sheet met een aandeelhouder die bereid is gevonden om €25.000 aan bestaande vorderingen om te zetten naar een obligatielening B.

Voor het ter beschikking stellen van de gelden toegezegd in deze convertibles geldt dat minimaal een bedrag van €283.333 beschikbaar dient te komen in de eerste tranche van de financiering. 

Unique Selling Points

Voor Instatree-klanten (de kantoren)

 • Unieke software waarmee specialisten zelf hun kennis en standaardcontracten omzetten in digitale adviezen en contract generatoren; 
 • Geen technische kennis vereist;
 • Integratie met CRM systemen;
 • Ondersteuning bij marketing en aanjagen gebruik van het platform. 

Voor VraagHugo-klanten

 • Geld en tijd besparen; 
 • Zelfvoorzienend zijn; 
 • Altijd dezelfde topkwaliteit; geen copy paste foutjes meer; 
 • Transparante prijs.

Verdienmodel

VraagHugo

Een jaar onbeperkt gebruik van VraagHugo kost €14,95 per maand of €149 per jaar. 


Instatree

Advocatenkantoren en consultancy firma’s betalen gemiddeld €1.500 per maand voor een licentie. Daarnaast hebben advocatenkantoren de mogelijkheid om voor €3.500 per maand een marketingabonnement af te nemen.

Tot nu toe bereikt

2018 was voor ons het jaar van de doorbraak. We begrepen hoe we marketinggeld om moesten zetten in betalende VraagHugo gebruikers en sloten waardevolle partnerships. Onze maandelijkse terugkerende omzet (MRR) groeide naar bijna €10.000. Daarnaast ontwikkelde we dit jaar het prototype voor Instatree en verkochten daarmee de eerste Instatree licenties aan advocatenkantoren in binnen- en buitenland.
Milestones

 • VraagHugo was startup van de week bij Sprout;
 • Mediapartnerships met Sprout, De Telegraaf en Deloitte;
 • Homepage artikel op telegraaf.nl met als gevolg 22.000 sessies per minuut op VraagHugo;
 • Meer dan duizend ondernemers klant geworden van VraagHugo;
 • Meer dan 23.000 ondernemers digitaal advies gegeven over de AVG.

Zie in het overzicht hieronder de groei van de maandelijkse terugkerende omzet uit VraagHugo licenties.Benodigde investering en gebruik van het geld

De aandeelhouders van Hugo Holding die 100% eigenaar is van Instatree BV en VraagHugo BV hebben gezamenlijk tot nu toe €740.709 geïnvesteerd. Hugo Holding BV heeft momenteel €72.266 aan openstaande facturen. Vandaar dat de aandeelhouders in deze financieringsronde €100.000 investeren. De resterende €327.734 zal als volgt geïnvesteerd worden.

Allereerst investeren we in de automatisering van het onboarding proces van Instatree. Dit betreft feature waarmee professionals zonder hulp van programmeurs digitale adviezen en documenten- modules ontsluiten. Daarnaast investeren we in ontwikkeling van vaak verzochte
documenten, adviezen en features waarmee we het kennisaanbod van VraagHugo uitbreiden. Met de investering in online marketing herhalen we onze bewezen marketingtechnieken om nieuw klanten voorVraagHugo en Instatree te werven.

 • Openstaande facturen: €72.266 
 • Automatisering on boarding proces: €120.000 
 • Doorontwikkeling VraagHugo: €72.990 
 • Instatree conferences: €45.000 
 • Ontwikkeling marketing materiaal: €17.500
 • (Online) marketing: €50.000
 • Succes fee Symbid: €22.000 
Met het maximale doelbedrag van €600.000 zullen we sneller resultaten kunnen boeken, omdat we onder meer een extra programmeur kunnen aantrekken (€75.000) en een extra €125.000 kunnen investeren in marketing/ sales.


Voor de investeerder

Het is onze ambitie om marktleider in Nederland (2019), Duitsland (2020) en Amerika (2021) te worden in de snel digitaliserende adviesmarkt. Wanneer we de geprognotiseerde groei realiseren komen we in 2020 in aanmerking voor een ‘series A’ investering van minimaal een miljoen euro waarmee we verdere groei financieren. Het is ons doel om Hugo Holding BV minstens 10 keer in waarde te laten vermeerderen en streven ernaar de volgende exit mogelijkheden te creëren:

 • Exit bij een Serie B en/of Serie C investering;

 • Exit bij verkoop aan een van de big four accounting firms of andere grotere zakelijke dienstverleners.
 • Exit bij een beursgang

De komende 3 jaar zal er waarschijnlijk geen dividenduitkering zijn door focus op en investering in groei. Naast een aandeel in ons bedrijf bieden we investeerders de volgende voordelen:

 1. Vanaf €500 - maak een jaar gratis onbeperkt gebruik van VraagHugo
 2. Vanaf €10.000 - creëer je eigen vraag-antwoord module voor één document of vraagstuk 
 3. Vanaf €50.000 - creëer een eigen Instatree platform in eigen look en feel

Risico's

Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten.

 • Wijziging in de macro-economische omstandigheden.

 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden.

 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is.

 • Risico op faillissement of surseance van de uitgevende instelling.

 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming.

Bedrijfsspecifieke risicofactoren

 • Concurrentie speelt in op zelfde USP's.
 • Advocaten en consultants wijken langzamer dan verwacht af van het huidige uurmodel.
 • We halen de gestelde sales-targets niet.
 • Hoger verlies van bestaande klanten dan geprognotiseerd.
 • Datalekken van klanten en/of eindgebruikers.

Product specifieke risico’s bij investeren in converteerbare obligaties

 • Belegger stemt ermee in dat zijn vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst op uitgevende instelling een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op uitgevende instelling als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW.

 • Uitgevende Instelling geeft een achtergestelde converteerbare obligatie uit die door belegger later geconverteerd kan worden naar certificaten van aandelen waarmee belegger mede-aandeelhouder wordt. Belegger zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf.

 • Rangorde uitbetaling: uitkering van het rendement gebeurd nadat betalingen aan crediteuren zijn voldaan. Het risico bestaat dat de uitgevende instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat uw rendement (voor een deel) niet kan worden uitbetaald als risico zich verwezenlijkt. In het geval van faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de uitbetaling van het rendement op de converteerbare obligaties: Openstaande crediteuren en andere bestaande leningen. Dit betekent voor u dat bij faillissement mogelijk het rendement op de converteerbare obligatie niet kan worden uitgekeerd.

 • De converteerbare obligatie(s) zijn niet verhandelbaar op een beurs of een platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw converteerbare obligatie(s) als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw converteerbare obligatie(s) voor een lagere prijs moet verkopen.

Update_thumb_pim
Pim Betist
Co-founder en CEO

Pim is gespecialiseerd in het bouwen en ontwikkelen van platform-software en merken. Hij richtte SellaBand op, ’s werelds eerste crowdfundingplatform voor muziek. Daarna volgde Africa Unsigned, Ripplestarters, Voordegroei en incubator-netwerk Ready2Scale. Hij ontwikkelde software en communicatiestrategieën voor o.a. The Ocean Clean up en ABN AMRO.

Update_thumb_matijs
Matijs van Zuijlen
CTO

Matijs is een ervaren Ruby on Rails ontwikkelaar. Dit is de softwaretaal waar Instatree mee gebouwd is. Matijs is goed in zowel infrastructurele schaalbaarheidsproblemen, als front end UX ontwikkeling. Hij is bij Instatree verantwoordelijk voor de back-end, infrastructurele beslissingen en het runnen van het technische team.

Update_thumb_maud
Maud de Vries
Software Ontwikkelaar

Maud is Ruby on Rails ontwikkelaar in hart en nieren en heeft jaren ervaring als ondernemerscoach. Ze bedenkt naast mooie nieuwe features ook de nodige marketing ideeën voor VraagHugo.

Update_thumb_micha
Micha Schimmel
Juridische content

Micha is het juridische brein achter VraagHugo, hij heeft 5 jaar ervaring als senior legal counsel, met een specialisatie in privacy en ondernemingsrecht, adviseert hij zowel klein als grootbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de content van VraagHugo en adviseert juristen bij het digitaliseren van hun kennis en documenten.

Update_thumb_wanda
Wanda van Kerkvoorden
Co-founder, juridische content en strategie

Wanda is één van de oprichters van SOLV Advocaten, het advocatenkantoor dat alle juridische content van VraagHugo geleverd heeft. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van complexe ICT-projecten en heeft een duidelijke visie bij de digitalisering van juridische dienstverlening. Ze is ons geweten als het gaat om strategische en conceptuele keuzes.

Update_thumb_berthold
Berthold Rosendahl
Co-founder, business development en strategie

Berthold is tevens één van de oprichters van SOLV Advocaten. Naast zijn ervaring als advocaat heeft hij ruime ervaring opgedaan in diverse directiefuncties (o.a. RiverWoods International) en als ondernemer en boardroom adviseur in verschillende sectoren, zoals technologie, gezondheidszorg en professionele sport. Hij ondersteunt het MT bij commerciële vraagstukken en strategie.

Juridische structuur


De aanbieder is anders dan de uitgevende instelling van de VraagHugo Holding certificaten.


Hugo Holding B.V., de Uitgevende Instelling, statutair gevestigd in Amsterdam, kantoorhoudende aan Anne Frankstraat 121, 1018 BZ Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63683024. De website van de uitgevende instelling is www.instatree.io.


Contactpersoon: Pim Betist, pim@instatree.io 0652607636


De uitgevende instelling wordt bestuurd/beheerd door Pim Betist Holding BV (Pim Betist) en Dock Ventures BV Berthold Rosendahl


Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: door middel van een portal juridische diensten verlenen en de software waarop het portal draait licenseren aan advocatenkantoren en consultancyfirma’s.


De aanbieder is niet de uitgevende instelling van de (certificaten van) aandelen. 

Personele ontwikkeling

We hebben ons team onderverdeeld in twee categorieën: een vast en een variabel team. Het vaste team is het kernteam waarvan de kosten niet direct te koppelen zijn aan een specifieke klant. Bij het variabele team is dit wel het geval. Het vaste team zal van 3 naar 7 FTE groeien. Deze groei zit vooral in uitbreiding van het team van developers om voor te blijven op de concurrentie met ons product. Het variabele team zal van 1 naar 14 FTE groeien. Deze groei is gekoppeld aan de geprognotiseerde resultaten die in het hoofdstuk over de aannames uiteengezet worden.


Het product

Het kapitaal gaat ingezet worden voor VraagHugo en Instatree. De investering zal plaatsvinden in de holding waar beide bedrijven onder hangen. Hieronder toelichting van beide producten/verdienmodellen.


VraagHugo

VraagHugo is een succesvol juridisch online platform dat in Nederland al meer dan 1000 betalende gebruikers heeft. Nederlands MKB maakt op het platform via vraag en antwoord digitale adviezen en juridische documenten.


Klik hier voor de uitlegvideo gehost op Youtube.


Hoe werkt het?

 1. Ga naar VraagHugo.nl en vul in de zoekbalk de naam van het gewenste document in.
 2. Beantwoord de vragen.
 3. De beslisboom vertelt je precies welk document je nodig hebt en wat erin moet staan.

Word en PDF

Betaling vindt pas plaats nadat je jouw document gelezen en goedgekeurd hebt. Kleine aanpassingen zijn altijd mogelijk, ook als ze niet onze templates staan: je krijgt een PDF en een word document die je zelf kunt aanpassen.


Gratis helpdesk

Liever even contact met een echt mens voordat je een overeenkomst tekent? Onze gratis helpdesk staat gedurende kantooruren voor je klaar. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Klik hier of op het plaatje boven om in ongeveer een minuut te kijken hoe VraagHugo werkt.


Instatree

VraagHugo draait op Instatree, de software die we onder licentie aanbieden aan advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en consultancy-firma’s. Zij krijgen alle functionaliteiten die VraagHugo biedt in hun eigen look en feel en verzorgen hun eigen (juridische) documenten en digitale adviezen.


Hoe we werken

Stap 1. Clickable demo

We bepalen met de klant welke adviezen en documenten ze willen digitaliseren en ontsluiten. Vervolgens maken we een clickable demo van het product. Wanneer alles naar wens is gaan we over tot implementatie.


Stap 2. Implementatie


We installeren de server en configureren het platform. Zie boven een overzicht van de platformstructuur.


Stap 3. Content creatie

We trainen de adviseurs/juristen in de digitalisering van hun kennis. Ze maken gebruik van een online omgeving waarin ze zelf adviezen en contracten kunnen toevoegen en/of wijzigen

Uniek

VraagHugo

VraagHugo onderscheidt zich met haar prijsstelling en definitie van ‘maatwerk’. Concurrerende platformen vragen extra geld voor ‘maatwerk’ en controle van de documentenVraagHugo hoeft documenten van klanten niet te controleren omdat de software garandeert dat er geen fouten in staan. Wanneer gebruikers vragen hebben bij het beantwoorden van de vragen of een zinnetje toe willen voegen aan het contract helpen we ze gratis. We kunnen dit zo doen omdat onze modules meer keuzemogelijkheden bieden dan die van de concurrentie. Hieruit vloeien de volgende voordelen voor onze gebruikers.

 • Geld en tijd besparen;
 • Zelfvoorzienend zijn;
 • Altijd dezelfde topkwaliteit (geen copy paste foutjes meer);
 • Transparante prijs.

Instatree

Instatree is voorloper in de markt van document- en adviesautomatisering. Dankzij onze praktijkervaring met VraagHugo leveren we niet alleen steengoede software, maar bieden we onze klanten ook de middelen en kennis waarmee ze gebruikers omzetten in betalende klanten. De volgende combinatie van voordelen maakt Instatree uniek:

 • Compleet ‘plug and play’ documenten en adviesplatform in eigen look en feel;
 • Unieke software waarmee specialisten zelf hun kennis en standaardcontracten omzetten in digitale adviezen en contract generatoren;
 • Geen technische kennis vereist;
 • Integratie met CRM systemen;
 • Ondersteuning bij marketing en aanjagen gebruik van het platform.

Het systeem waarmee professionals zelf zonder hulp van programmeurs hun kennis om kunnen zetten in vraag antwoord modules is wereldwijd, zoals wij het ontworpen hebben, nog nergens te koop.

Verdienmodel

VraagHugo

VraagHugo klanten kunnen kiezen tussen jaarlijks of maandelijks betalen voor een abonnement waarmee ze onbeperkt juridische documenten kunnen maken. Ze betalen dan €149 per jaar of €14,95 per maand. Ze kunnen er ook voor kiezen om een enkel document te kopen voor €79. Meer dan 80% van onze betalende klanten kiezen voor een jaarabonnement. Onze churn (opzeggers) is 8%.Instatree

Instatree klanten betalen een set up fee die afhankelijk is van hun specifieke wensen en een variabele licentiefee die gekoppeld is aan het gebruik van het platform. We meten dit gebruik met twee variabelen waarbij de hoogste van de twee bepaalt in welke staffel de klant valt. 


1. Aantal verschillende documenten/adviezen modules

2. Aantal documenten/adviezen dat gegenereerd wordt per maand


Het is voor Instatree klanten ook mogelijk om Instatree als portal voor hun klanten in te richten. In dit geval werken we met een soortgelijke prijsstructuur waarbij we de variabele 'aantal modules' vervangen met 'aantal klantenportals'. 

Schaalbaarheid

Internationaal

Instatree kan in principe in alle talen gebruikt worden. Met de juiste marketing kan het een wereldwijde speler worden.


Technisch

Instatree is zo opgebouwd dat het met meer dyno’s (server capaciteit) meer gebruikers aankan. Toen we op de homepagina van de Telegraaf stonden kregen we tienduizenden bezoekers tegelijk die op het hoogtepunt 22 duizend sessies per minuut deden. Instatree kon dit moeiteloos aan.


Content

Door Instatree-klanten zelf in staat te stellen hun eigen (juridische) documenten om te zetten in vraag-antwoord modules is content voor het business model van Instatree geen bottleneck. De front end van deze sotware is gereed. De back end wordt ontwikkeld uit de budgetten die vrijkomen uit de huidige financieringsronde.


Partnerships

We hebben de groei van ons platform voor een deel te danken aan mediapartnerships waarbij we een kick back fee betalen voor betalende klanten. Deze manier van werken zorgt ervoor dat cash in mindere mate een belemmerende factor is voor de groei van ons bedrijf.

Huidige status

VraagHugo

VraagHugo is live en zorgt voor een maandelijks terugkerende omzet aan abonnementen van circa €10.000. Het platform heeft partnerships met Sprout, De Telegraaf, Deloitte en ABN AMRO. VraagHugo kreeg aandacht op o.a. BNR, Emerce en de Advocatie.

 1. Ons product is gevalideerd door meer dan 1000 klanten.
 2. Onze software is getest en goedgekeurd door Deloitte.
 3. Deloitte en ABN AMRO adviseren hun klanten om ons platform te gebruiken.

De deal is gesloten na commitment te hebben gekregen van Daphne de Kluis (Raad van Bestuur) en past binnen de strategie van ABN AMRO om in de toekomst meer diensten aan haar klanten aan te bieden dan betalen, sparen en lenen. De samenwerking met ABN AMRO werkt als volgt. Bezoekers van ABN AMRO worden verwezen naar VraagHugo.nl.

Voor iedere nieuwe klant via dit kanaal betalen we ABN AMRO een kick back fee van 15% over de omzet in het eerste jaar. Daarnaast wordt VraagHugo verkocht door klant adviseurs. Dit zijn er ongeveer 300 door het hele land. Iedere regio krijgt een unieke code waarmee we de resultaten per regio monitoren en belonen met prijzen. Zo willen we minimaal 5000 nieuwe klanten van de 350.000 die ABN AMRO heeft bij VraagHugo verwelkomen.Instatree

Instatree, de software van VraagHugo, is in house ontwikkeld in Ruby on Rails en draait op Heroku. Instatree is in september ‘18 in Londen gelanceerd als software voor advocatenkantoren en consultants tijdens de legal AI conference. Sindsdien zijn er aanvragen binnengekomen uit binnen- en buitenland (België, UK, Denemarken). De eerste omzet van ongeveer €35.000 is al uit deze leads gerealiseerd. De B2B-adviesmarkt vertoont een aanzienlijke verandering en vraag naar ons aanbod.

Verdere ontwikkelingen

Meertalige modules voor Instatree

Instatree kan al in meerdere talen de documenten en adviezen genereren. De vraag-en-antwoordmodules waarmee gebruikers de documenten maken bieden we echter nog in een taal aan. Hier gaan we verandering in brengen, omdat we klanten krijgen in landen waar meerdere talen gesproken worden, zoals bijvoorbeeld België of Canada. Het is voor hen noodzakelijk dat ook de vragenmodules in meerdere talen aangeboden kunnen worden.


Zelf doorontwikkelen met Instatree

We werken aan een interface waarmee Instatree-klanten zelf documenten en digitale adviezen om kunnen zetten in vraag en antwoord modules. Dankzij deze tool zijn zij straks niet meer afhankelijk van onze programmeurs voor de doorontwikkeling van hun inhoudelijke aanbod. We rollen deze functionaliteit gefaseerd uit en verwachten in Q4 van 2019 het grootste deel opgeleverd te hebben.Document- en adviesuitbreiding voor VraagHugo

De hierboven beschreven functionaliteit geeft ons de mogelijkheid om het aanbod aan adviezen en documenten op VraagHugo flink uit te breiden. We werken hierbij samen met partners die over kennis beschikken die interessant is voor de VraagHugo-klant. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen.


STARTEN

Digitale adviezen over de keuze van rechtsvorm, stappenplan en documenten voor oprichten eenmanszaak, vof, maatschap of BV. Oprichting BV, stappenplan hoe start ik als ZZP’er, stappenplan hoe start ik een bedrijf.


BESCHERMEN

Regel de randvoorwaarden van je onderneming met algemene voorwaarden, incassotraject en administratieve documenten zoals o.a. de rekening-courant overeenkomst. Krijg digitale adviezen voor inkoop van verzekeringen. Scan voor het afdekken van fiscale risico’s. Alle documenten waarmee je voldoet aan de AVG, digitale adviezen waarmee je bepaalt wat je nodig hebt om te voldoen, automatiseren van documentatieplicht, privacy hoofdstuk voor personeelshandboek, handleidingen voor security en datalek protocol.


FINANCIEREN

Digitale adviezen voor het bepalen van de juiste financieringsvorm. Via vraag en antwoord businessplan en cijfers genereren voor financieringsaanvraag. Financieringsovereenkomsten zoals de term sheet, de leningsovereenkomst en de converteerbare leningsovereenkomst. Financieringsovereenkomsten zoals de term sheet, de leningsovereenkomst en de converteerbare leningsovereenkomst, database met investeerders.


GROEIEN

Overgang van vof/zzp naar BV. Digitale adviezen over het aannemen van personeel, automatische signalering met bijbehorende verlengings- of beëindigingsbrief, alle documenten voor het aannemen van personeel en zzp’ers. Geautomatiseerde aanvraag van WBSO/ innovatiebox.


PARTICULIERE MARKT

Wanneer het aanbod voor MKB goed gevuld is door een netwerk van content partners, breiden we VraagHugo uit met documenten voor particulieren. Denk hierbij aan documenten die nodig zijn voor het kopen huizen, trouwen, scheiden, nalatenschap, etc.Doelgroep

We richten ons met Instatree op middelgrote en kleine advocatenkantoren en advieskantoren die op de hoogte zijn van de effecten die digitalisering op hun business model zal hebben. Ze zien in dat een modernisering van de ‘klantenreis’ noodzakelijk is, omdat als zij het niet doen, hun concurrent het wel zal dan. Deze kantoren bedienen de volgende markten:


Particuliere markt:

Scheiden, trouwen, nalatenschap, letselschade, hypotheken, verzekeringen, etc


MKB markt: 

Oprichtingen, privacy, governance, internationalisering, voorwaarden, arbeidsrechtelijke zaken, verzekeringen, etc

De beslissers zijn de directie/partners in samenspraak met marketing en ICT. We vinden de meeste ‘sense of urgency’ bij partners met een leeftijd van tussen de 40 en 55 jaar. Oudere partners zien wel in dat de markt gaat veranderen, maar zien veelal te weinig reden om nog te investeren in nieuwe manieren van werken.

Marktomvang

In 2014 bedroeg de markt voor advocatuur en rechtskundig advies in Nederland €4.7 miljard. Hiervan wordt door Nyenrode (Ecorys, 2014) geschat dat zo’n 21% hiervan bestaat uit routinematig werk. Dit wordt ook wel contractwerk genoemd en omvat het opstellen van juridische documenten. Delta Lloyd spreekt in hun brancherapport 2015 over relatief beperkte groei ten opzichte van het groeiende aantal bedrijven in de markt. Dit in combinatie met beperkte winstmarges heeft voor prijsconcurrentie gezorgd: waar de automatisering van juridisch contractwerk de mogelijkheid biedt voor het omlaag brengen van kosten, een snellere doorlooptijd en minder fouten. De Nederlandse adviesmarkt (consultancy) bedroeg in 2016 €1,18 miljard.


De markt voor consultancy en juridische dienstverlening in Noord Amerika, Europa en de UK is gezamenlijk 662 miljard euro (zie bronnen in de bijlage). Onderzoek door CIO magazine wijst uit dat tussen de 4% en 6% uitgegeven aan IT wat neerkomt op 30,6 miljard euro. Hetzelfde onder- zoek laat zien dat kleinere organisaties proportioneel meer investeren in IT. Deze budgetten groeien volgens het onderzoek jaar op jaar door de technologische vooruitgang in de industrie. Yahoo Finance onderzocht waar het geld aan besteed wordt. 44% gaat naar verbetering van de customer experience en 43% gaat naar eciency verbeteringen. Instatree brengt beide voorde- len teweeg. Als we de voorzichtige aanname maken dat consultancy rma’s respectievelijk 1% en advocatenkantoren 5% van dit bedrag besteden aan documenten en adviesautomatisering komen we op een total addressable market (TAM) van 1,036 miljard euro. Als we ervan uitgaan dat 10% van deze markt open staat voor onze innovatie (SAM) en daar weer 20% van klant wordt dan be- staat ons marktaandeel uit een jaarlijkse omzet van 20,7 miljoen euro in 2021.

Concurrentie

We hebben de markt grondig onderzocht en hebben de USPs van de beste spelers gecombineerd met onze eigen USPs om tot Instatree te komen. Hieronder vindt u een overzicht van onze concurrenten op basis van de voordelen die zij bieden.


Concurrenten van VraagHugo

Vergelijkbare platforms in Nederland zijn Ligo, Firm24, Legal Loyd en Young Law. Het grootste verschil tussen VraagHugo en deze partijen is dat VraagHugo helemaal Do It Yourself is. Onze helpdesk is gratis en vragen geen extra geld voor ‘maatwerk’ of het controleren van een document. Dat maakt onze dienst het voordeligste, maar betekent ook dat je voor algemeen juridisch advies een advocaat moet bellen.

Huidige klanten

We hebben met VraagHugo meer dan duizend klanten die zeer tevreden zijn met de oplossing die we ze bieden.

Feedback van klanten

Nieuwe klanten

Nieuwe klanten VraagHugo

Iedere week blijven nieuwe klanten binnenkomen bij VraagHugo dankzij onze SEO posities en social campagnes. We verwachten de komende 3 jaar VraagHugo te laten groeien naar een kleine 3000 betalende gebruikers.


Bestaande en nieuwe klanten Instatree

De eerste kantoren hebben we dit jaar al klant gemaakt. Daarnaast hebben we ongeveer €150.000 aan concrete leads in deze categorie in de pijplijn.

Verkoopverhaal

Marketing VraagHugo

We hebben na trial en error een funnel gecreëerd (zie onder) waarmee we met media partners klanten vinden voor VraagHugo. We maken content over een bepaald onderwerp dat speelt bij onze doelgroep. Onze mediapartners zoals Sprout zorgen voor traffic naar deze content die altijd eindigt met een Call To Action naar een van onze digitale adviezen. De gebruiker vult deze in en registreert om het advies te ontvangen. De bereidwilligheid om na ontvangst van het gratis advies klant te worden is groot.


Overige middelen die we inzetten om awareness en traffic te creëren zijn:

 • Facebook ads;
 • Online publicaties;
 • Google ads;
 • Webinars met ABN AMRO en Sprout;
 • Referrals door ABN AMRO, Deloitte, Sprout en bestaande klanten.

We halen gemiddelde click through rates (CTR) van 3-5%. Van die groep converteert gemiddeld meer dan 6% waarvan 17% binnen een week klant wordt.

Gedaan tot nu toe

 • VraagHugo was startup van de week bij Sprout;
 • Homepage artikel op telegraaf.nl met als gevolg 22.000 sessies per minuut op VraagHugo;
 • Meer dan duizend ondernemers klant gemaakt van VraagHugo;
 • Meer dan 23.000 ondernemers digitaal advies gegeven over de AVG.

 • Verkoop van VraagHugo abonnementen via de site van ABN AMRO en door 12 verkoopteams (start april 2019)

Marketing & sales kanalen

We brengen Instatree op dit moment nog aan de man op de ouderwetse manier: de telefoon. Partners van kantoren zijn online makkelijk te vinden en goed te benaderen. Ze vinden, zodra ze doorkrijgen dat we een waardige gesprekspartner als het gaat om digitalisering van hun sector, het over algemeen interessant dat we bellen. Na een eerste gesprek volgt een demo waarna we overgaan tot een voorstel. Na goedkeuring, maken we eerst een prototype, waarna we overgaan tot bouw. De cyclus van het eerste gesprek tot aan een overeenkomst duurt over het algemeen 3 maanden. Dit heeft er vooral mee te maken dat de rest van de partners meegenomen moeten worden in de beslissing. Dit draagvlak is belangrijk bij de continuering van de samenwerking.


Marketing Instatree

Zodra het digitale onboarding proces van Instatree af is ontstaat de mogelijkheid om Instatree ook via online marketing onder de aandacht te brengen. Tot die tijd beperken we ons tot de ouderwetse marketing methodes zoals advertenties in vakbladen, ons netwerk en conferenties. We krijgen regelmatig het podium bij (legal) tech conferenties. We grijpen deze kans aan om ons succesverhaal van VraagHugo en de kansen met Instatree te delen.

Marketing doel

We willen repetitief standaardwerk bij specialisten uit handen nemen. Op deze manier hebben zij de handen vrij om zich te concentreren op die zaken die (nog) niet met software gedaan kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhandelen, board room advies geven en creatief denken. Iedere specialist die we vrijspelen zal duizenden gebruikers teweeg brengen. Zo willen wij het huidige aantal eindgebruikers (iets meer dan 1000) binnen drie jaar laten groeien naar minstens een half miljoen eindgebruikers. 

Partnerships

Mediapartnerships met Sprout, De Telegraaf, Deloitte en ABN AMRO.

Omzet tot nu toe

De uitgevende instelling is actief sinds 3 juli 2015. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie. De datum van deze informatie is 31 december 2018.

Resultatenrekening
De volgende informatie ziet op het financiële jaar 2018 en is de meest recent beschikbare informatie.

 • Omzet voor deze periode bedraagt €142.566
 • Kosten van de omzet over deze periode bedragen €63.710
 • Operationele kosten over deze periode bedragen €215.386
 • Financiële lasten over deze periode bedragen €2.046
 • Nettoverlies over deze periode bedraagt -€138.576

Balans en zekerheden

Het eigen vermogen bedraagt -€116 en bestaat uit:

 • Gestort kapitaal: €1
 • Agio op kapitaalstorting €200.000
 • Resultaat verslagperiode: -€137.566
 • Overige reserves: -€62.551

Het vreemd vermogen bedraagt €270.010 en bestaat uit:

 • Achtergestelde lening aandeelhouders: €18.000

 • Achtergestelde lening SOLV en Pim Betist Holding BV: €152.952

 • Crediteuren: €40.417

 • Overige kortlopende schulden: €58.758

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 0/100.


Het werkkapitaal bedraagt -€90.288 en bestaat uit:

 • Vlottende activa: €8.886

 • Vlottende passiva: €99.174

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de eerste tranche van de Converteerbare obligatie door uitgevende instelling en de uitgifte van maximaal €75.000 aan aandelen. De opbrengst van de eerste tranche van de aanbieding is naar verwachting minimaal €208.333 en maximaal €325.000.

Na de uitgifte van de eerste tranche is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen bij een minimale opbrengst van de Converteerbare obligatie van €208.333, rekening houdend met de opbrengst van €75.000 aan eigen vermogen, 14/86 en bij een maximale opbrengst van de Converteerbare obligatie van €325.000, rekening houdend met de opbrengst van €75.000 aan eigen vermogen, 11/89.

Na de uitgifte van de eerste tranche bedraagt het werkkapitaal bij een minimale opbrengst €193.045 en bij een maximale opbrengst €309.712 bestaande uit:

 • Vlottende activa: €8.8886

 • Vlottende passiva: €99.174

 • Verhoogde saldo liquide middelen van €283.333 bij een minimale opbrengst van de eerste tranche en €400.000 bij een maximale opbrengst van de eerste tranche.

Zekerheden

De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend.

Verwachte omzet

We verwachten de komende drie jaar de volgende omzet te realiseren volgens het conservatieve scenario:

2019: €251.887

2020: €797.645

2021: €1.488.988

In het geval van het realistische scenario verwachten we in 2020 een omzet te realiseren van €1.038.000.  

Aannames

We hebben twee scenario’s uitgewerkt. Een scenario waarbij we zonder series A ronde gestaag groeien met een investering uit deze financieringsronde van €400.000, te verschaffen in drie tranches. In het tweede scenario gaan we ervan uit dat we een series A investering realiseren in 2020 van €1 miljoen. 

Tot nu toe geinvesteerd

De aandeelhouders van VraagHugo Holding B.V. dat 100% eigenaar is van zowel Instatree B.V. als VraagHugo B.V. hebben gezamenlijk tot nu toe €740.709 geïnvesteerd. 


Investeringsbehoefte

Momenteel is er een investeringsbehoefte van minimaal €400.000 en maximaal €600.000 om te investeren in de groei van het bedrijf voor de komende 18 maanden.  

Gebruik van de opgehaalde gelden

De aandeelhouders van Hugo Holding die 100% eigenaar is van Instatree BV en VraagHugo BV hebben gezamenlijk tot nu toe €740.709 geïnvesteerd. Hugo Holding BV heeft momenteel €72.266 aan openstaande facturen. Vandaar dat de aandeelhouders in deze financieringsronde €100.000 investeren. De resterende €327.734 zal als volgt geïnvesteerd worden.

Allereerst investeren we in de automatisering van het onboarding proces van Instatree. Dit betreft feature waarmee professionals zonder hulp van programmeurs digitale adviezen en documenten- modules ontsluiten. Daarnaast investeren we in ontwikkeling van vaak verzochte
documenten, adviezen en features waarmee we het kennisaanbod van VraagHugo uitbreiden. Met de investering in online marketing herhalen we onze bewezen marketingtechnieken om nieuw klanten voorVraagHugo en Instatree te werven.

 • Openstaande facturen: €72.266 
 • Automatisering on boarding proces: €120.000 
 • Doorontwikkeling VraagHugo: €72.990 
 • Instatree conferences: €45.000 
 • Ontwikkeling marketing materiaal: €17.500
 • (Online) marketing: €50.000
 • Succes fee Symbid: €22.000 

Met het maximale doelbedrag van €600.000 zullen we sneller resultaten kunnen boeken, omdat we onder meer een extra programmeur kunnen aantrekken (€75.000) en een extra €125.000 kunnen investeren in marketing/ sales.

Rendement

Rente

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van enkelvoudige rente op de converteerbare obligatie en daarnaast in geval van conversie naar certificaten van aandelen mogelijk dividend op deze certificaten van aandelen en/of waardestijging bij verkoop van deze certificaten van aandelen.

De enkelvoudige rente bedraagt 4% op jaarbasis over de initiële hoofdsom.  

De belegger ontvangt gedurende de looptijd van de converteerbare obligatie jaarlijks enkelvoudige rente over de initiële hoofdsom. Deze zal niet worden uitgekeerd, maar worden bijgeschreven bovenop het ingelegde bedrag.


Conversie
Iedere belegger kan zijn/ haar volledige inleg in de converteerbare obligatie converteren naar certificaten van aandelen middels een Stichting Administratiekantoor (StAK) van Hugo Holding B.V. of direct naar aandelen indien een bedrag groter dan €50.000 wordt geïnvesteerd in de verschillende tranches, onder volgende conversiegronden: 

Iedere belegger zal zijn/haar volledige inleg in de Converteerbare obligatie converteren naar (certificaten van) aandelen (middels een Stichting Administratiekantoor (StAK)) van Hugo Holding B.V. wanneer:
1.    de looptijd van 24 maanden van de obligatieleningen verstreken is (verplichte conversiegrond);
2.    de uitgevende instelling additionele financiering verkrijgt voor de bedrijfsactiviteiten (recht tot conversie voor belegger);
3.    overdracht of uitgifte van aandelen aan één of meerdere derden plaats vindt;
4.    een transactie wordt aangegaan op grond waarvan een of meerdere derden meer dan de helft van de aandelen in het aandelenkapitaal van de uitgevende instelling verkrijgen.

Waarderingsgrondslag voor Conversie
De prijs per aandeel waartegen de Converteerbare obligatie zal worden geconverteerd in (certificaten) van aandelen wordt in geval van conversiegrond 1 hierboven vastgesteld op basis van de volgende waarderingsgrondslagen:

1.    Een pre-money waardering van €1.450.000 indien de door uitgevende instelling gerealiseerde bruto omzet over het kalenderjaar 2020 gelijk is aan €1.038.355.

2.    Indien de door uitgevende instelling gerealiseerde bruto omzet over het kalenderjaar 2020 lager is dan € 1.038.355 zal de pre-money waardering worden berekend volgens de formule (A/B)xC:

A = gerealiseerde bruto omzet in € over het kalenderjaar 2020

B = geprognotiseerde bruto omzet: €1.038.355

C = pre-money waardering: €1.450.000

Waarbij een valuation floor van de pre-money waardering van €1.000.000 van toepassing zal zijn.

3.     Indien de door uitgevende instelling gerealiseerde bruto omzet over het kalenderjaar 2020 hoger is dan € 1.038.355 zal de pre-money waardering worden berekend volgens de formule (A/B)xC:

A = gerealiseerde bruto omzet in € over het kalenderjaar 2020

B = geprognotiseerde bruto omzet: €1.038.355

C = pre-money waardering: €1.450.000

Waarbij een valuation cap van de pre-money waardering van €2.000.000 van toepassing zal zijn.

De prijs per aandeel waartegen zal worden geconverteerd in (certificaten van) aandelen wordt in geval van conversiegrond 2, 3 of 4 hierboven vastgesteld op basis van de volgende waarderingsgrondslagen:

a)    Indien de door uitgevende instelling gerealiseerde bruto omzet over de voorgaande afgesloten 12 kalendermaanden lager is dan de in het business plan geprognotiseerde omzet (realistisch scenario) over diezelfde periode zal de pre-money waardering worden berekend volgens de formule (A/B)xC:

A = gerealiseerde bruto omzet in € over de voorgaande 12 maanden

B = geprognotiseerde bruto omzet over de voorgaande 12 maanden

C = pre-money waardering: € 1.450.000

Waarbij een valuation floor van de pre-money waardering van € 1.000.000 van toepassing zal zijn.

b)    Indien de door uitgevende instelling gerealiseerde bruto omzet over de voorgaande afgesloten 12 kalendermaanden hoger is dan de in het business plan geprognotiseerde omzet (realistisch scenario) over diezelfde periode zal de conversieprijs als volgt worden berekend. De prijs per aandeel waartegen het conversiebedrag zal worden geconverteerd in certificaten van (aandelen) wordt vastgesteld op basis van de (laagste) prijs per aandeel, waartegen het wordt uitgegeven (overgedragen) respectievelijk betaald wordt door de derde(n), met een korting van 30%, waarbij een valuation floor van de pre-money waardering van € 1.000.000 en een valuation cap van € 2.000.000 van toepassing zullen zijn.


Overige bepalingen

De investering levert niet genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van andere beleggers.

Er zijn naast de beleggers [wel/geen] andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering.


Meer informatie over het dividendbeleid is te vinden in de aandeelhoudersovereenkomst van Hugo Holding B.V. Deze is te vinden onder de overige bijlagen.


Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van (andere) beleggers cq. aandeelhouders en founders. Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit hun investering.

Risico's

Zie voor een uitgebreide omschrijving van de risico's de sectie "risico's" in onder "samenvatting" bovenaan deze pagina.

Verklaringen uitgevende instellingen

Corporate Governance Code
Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past de Uitgevende Instelling (net beursgenoteerd) deze code niet toe.


Potentiële tegenstrijdige belangen
Er is geen sprake van (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens de Uitgevende Instelling van de leden van het Bestuur van de Uitgevende Instelling enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.


Procedures
Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de Uitgevende Instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de Uitgevende Instelling of de groep waartoe de Uitgevende Instelling behoort.


Cijfers
De financiële cijfers in dit Informatiememorandum zijn opgesteld door de boekhouder van Vraaghugo en niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.


Symbid en het platform

Enige achtergrond Symbid
De activiteiten van Symbid bestaan grotendeels uit het aannemen en doorgeven van orders voor retail, vermogende en professionele beleggers. Door middel van haar activiteiten ondersteunt SC de interactie tussen betrokken beleggers en vooruitstrevende startende en groeiende bedrijven in het MKB in Nederland. Het gaat daarbij om de financiering van verschillende soorten projecten die met een betrokken groep investeerders of ambassadeurs positieve impact op de maatschappij realiseren. Ons platform verzorgt online een niet gepersonaliseerde aanbeveling bij een breed publiek door organisaties in staat te stellen om haar project op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en de relatie met haar financiers/beleggers professioneel op te bouwen en te onderhouden.

Verbonden agentschap
Symbid Coöperatie UA heeft een zoals gedefinieerd in de Wet Financieel Toezicht (Wft) Verbonden Agentschap met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd, Ilfa Tools & Service B.V.; Ilfa is een beleggingsonderneming in de zin van de Wft, heeft hiervoor een vergunning van de AFM ontvangen als bedoeld in artikel 2:96 Wft en staat hiermee onder toezicht van de AFM.

Overige bij de uitgifte betrokken partijen

Structuur
Bij de uitgifte vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:

 • Hugo Holding B.V., de Uitgevende Instelling, statutair gevestigd in Amsterdam, kantoorhoudende aan Anne Frankstraat 121, 1018 BZ Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63688697;

 • Symbid Crowdfunding, een handelsnaam van Symbid Coöperatie UA., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52466825;