Privacybeleid

Symbid Coöperatie U.A. ('Symbid UA') neemt uw privacy serieus. Door het gebruik van de website www.symbid.com (hierna; “de Site”) en het aanvinken van onderstaand akkoordvinkje verklaart u deze Privacy Policy te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Deze Privacy Policy is van toepassing op ieder gebruik van de Site en regelen de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de Site door Symbid. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de website van Symbid UA zijn verbonden. Het beleid van Symbid UA ten aanzien van de omgang met uw privacy en het gebruik van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Symbid heeft een melding in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Informatieverzameling en verwerking

Symbid UA verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert als Gebruiker, Ondernemer of Investeerder. Symbid UA gebruikt deze informatie om uw verzoek om te worden aangemerkt als Gebruiker, Ondernemer of Investeerder te kunnen inwilligen en om de contractueel overeengekomen services te leveren.

Wanneer u zich als Gebruiker, Ondernemer of Investeerder registreert bij Symbid UA, dan verzamelen we de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats en emailadres. Deze persoonsgegevens worden vervolgens opgenomen in een bestand van Symbid UA.

Symbid UA gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen.

Nadat u zich hebt geregistreerd als Gebruiker, Ondernemer of Investeerder kunnen wij u door het toesturen van een e-mailbericht op de hoogte stellen van informatie over gerelateerde producten en/of diensten. Bij alle e-mailberichten die u van ons in het kader van direct marketing activiteiten ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat u dergelijke e-mailberichten niet meer wenst te ontvangen.

Informatiedeling en openbaarmaking

Symbid UA zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen dan met uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming; of wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; of wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Symbid UA.  

U kunt via een persoonlijk account dat gehost wordt door een derde partij (zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook of Google-account) toegang verkrijgen tot het Symbid Dashboard. Indien u kiest om toegang te verkrijgen tot het Symbid Dashboard via een persoonlijk account geeft u toestemming aan Symbid UA om toegang te verschaffen tot het Symbid Dashboard middels Open autorisatie (oAuth). Symbid UA deelt geen password of accountnaam met enige derde. Symbid zal slechts met uw expliciete toestemming toegang verschaffen tot het Symbid Dashboard of andere informatie delen van het Symbid Dashboard.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op je computer. Buiten technisch noodzakelijke cookies, gebruikt Symbid slechts cookies die haar in staat stellen om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en dit te verbeteren (zoals het onthouden van uw instellingen).
Symbid maakt tevens gebruik van cookies van Google Analytics, Facebook en Twitter. Deze cookies worden gebruikt om (al dan niet anoniem) na te gaan hoe de website wordt gebruikt en om te controleren of u bent ingelogd bij uw persoonlijke account op de sociale netwerksites. Cookies van de betreffende sociale netwerksites worden uitsluitend gebruikt met uw voorafgaande toestemming.
Ten overvloede wijzen wij u erop dat elke bezoeker zijn browser van zijn computer zo kan instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Wijzigen Privacy Policy

Symbid UA behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Check daarom regelmatig de Privacy Policy, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Indien Symbid UA een substantiële wijziging aanbrengt in de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal Symbid UA u waarschuwen door een prominente aankondiging op de website.

Contact en vragen over verwerking persoonsgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kunt u dat schriftelijk laten weten aan Symbid, Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam. U kunt opvragen welke persoonsgegevens verwerkt worden en u kunt aangeven dat u wilt dat Symbid uw persoonsgegevens verwijderen door de toestemming voor verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Beveiliging

Symbid beveiligt uw persoonsgegevens met veiligheidsmaatregelen die aan moderne relevante standaarden voldoen, waaronder fysieke, organisatorische en technische maatregelen die bedoeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, verveelvoudiging, gebruik of wijziging.