Vergunning AFM

 

Symbid heeft net als andere partijen op de financiële markten te maken met strenge regels. Dit komt met name omdat kleine, niet-professionele beleggers een beschermde positie hebben binnen de wet- en regelgeving. Wij vinden het erg belangrijk dat de belangen van investeerders en ondernemers zo goed mogelijk worden behartigd. Daarom opereert Symbid als verbonden agent van Ilfa Tools & Services b.v. dat al sinds maart 2013 beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming onder MiFID regulering. Symbid is daarmee 1 van de 5 crowdfunding platforms in Nederland die werkt op basis van een vergunning, terwijl de meeste andere platforms werken op basis van een ontheffing. Door deze vergunning heeft Symbid een zwaardere zorgplicht richting haar investeerders.

 

Meer over de toezichthouders

Binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft) is bepaald dat alle financiële partijen die een rol vervullen richting een niet-professionele belegger, over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten beschikken. Voor het verstrekken van de AFM-vergunning wordt getoetst of de betreffende aanbieders, adviseurs en bemiddelaars beschikken over procedures die een goede dienstverlening kunnen waarborgen (beloningsbeleid, klachtenregeling, incidentenregeling en borging vakbekwaamheid) en/of de beleidsbepalers integer, geschikt en vakbekwaam zijn. De Nederlandsche Bank (DNB) toetst de financiële draagkracht en solvabiliteit van de organisatie.

 

Een vrijstelling hiervoor geldt onder meer bij aanbiedingen vanaf € 100.000 per beleggingsobject of per deelnemingsrecht. Symbid maakt het al sinds 2011 mogelijk voor de kleine belegger om te investeren in interessante bedrijven. Je kunt al investeren vanaf een bedrag van € 20,-. Symbid Coöperatie UA mag dat omdat het een verbonden agent is van Ilfa Tools & Services BV. Sinds 15 maart 2013 beschikt zij over een vergunning als Beleggingsonderneming, ingeschreven in het register bij de AFM onder nummer 14003402.